Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku

Znanja koja će steći po završenoj edukaciji će biti korisna svima, koji uzimaju učešće u poreskom postupku, to jest svim pojedincima koji zbog prirode svog posla imaju obavezu da odredbe pomenutih zakona u praksi primenjuju. Upravo iz tog razloga ističemo da je stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku na prvom mestu namenjen ovlašćeni računovođama i knjigovođama, ali i svima koji imaju obavezu da se bave podnošenjem poreskih prijava, bez obzira da li su u pitanju privatni preduzetnici ili zaposleni u nekom pravnom licu, s tim da ova znanja mogu biti od koristi i apsolutno svakome ko u svom poslu ima dodira sa oblašću knjigovodstva, odnosno računovodstva. Samim tim što institucija organizatora nije zvanično apsolutno niti jedan zahtev navela, koji bi prijavljeni morali da ispune, to svako ko iz bilo kog razloga želi da se upozna sa temom ove edukacije, može da izvrši prijavu na način koji je propisan.

A to znači da bi trebalo putem telefona da kontaktira jednu od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, te da dostavi osnovne informacije o sebi, u koje osim imena i prezimena, spada i podatak o datumu rođenja, te naravno broj telefona. Ako nekome ne odgovara takav vid prijavljivanja, može se odlučiti za opciju da navedene podatke pošalje elektronski, odnosno na mejl adresu, a može i do jedne od poslovnica te institucije prošetati i lično izvršiti prijavu.

Pravilnikom je predviđeno da svi prijavljeni budu informisani o postupku upisa, uzevši u obzir da se njihovo lično prisustvo u tom trenutku zahteva. Svakako da će ih nadležni u jednoj od poslovnica informisati i o svim onim dokumentima, koja moraju u tom trenutku pripremiti i dostaviti.


A da bi prijavljeni mogli da dobiju informacije o mestu i vremenu održavanja nastave, moraće i da se opredele između svih varijanti koje su u ponudi. Radi se o tome da ova institucija organizuje kako grupni seminar, u kom slučaju nastavi prisustvuje između četvoro i osmoro kandidata, tako isto i individualnu i poluindividualnu nastavu, a kada časove prati jedan ili dvoje polaznika. Isto tako je pravilnikom predviđeno da se nastava može pohađati ili onlajn, a sa različitih lokacija, odnosno preko računara ili direktno u jednoj od poslovnica pomenute institucije, kada se ona na klasičan način organizuje. Sve to znači da prijavljeni imaju obavezu da se opredele prilikom upisa između svih varijanti koje su u ponudi.

Uzevši u obzir da je organizator predvideo tačno određeni broj ljudi, koji mogu prisustvovati nastavi u grupi, to je vrlo važno da prvo grupa bude oformljena zvanično, a kako bi taj tip kursa mogao da bude održan. Baš to će biti napomenuto svim prijavljenima, a koordinator za nastavu će posle ispunjenja navedenog zahteva, odnosno nakon što četvoro polaznika najmanje bude izvršilo prijavu, odlučiti kog datuma će obuka početi. Ne samo da će definisati datum početka, nego će on odlučiti i o terminima u kojima će taj broj polaznika predavanja pohađati, ali će precizno odrediti i dinamiku sprovođenja časova, pa će o tome informisati sve kandidate. Vrlo je važno da svi oni budu informisani i o tome da je u pitanju izuzetno rigorozan način organizacije nastave, tako da se izmene prema njihovim zahtevima ne vrše.

Kada se neko opredeli za opciju da nastavu pohađa ili u paru ili samostalno, dobiće i mnogo veću slobodu. Naime, radi se o tome da svi kandidati u tom slučaju imaju pravo da navedu svoje zahteve, budući da je predviđeno pravilnikom da zajedno sa nadležnim licem odabranog predstavništva institucije organizatora i sa predavačem oni definišu na koji način će predavanja biti organizovana. Jednostavnije govoreći, oni će se usaglasiti oko dinamike održavanja časova u okviru individualne ili poluindividualni edukacije, a zatim i usaglasiti termine sprovođenja časova, te precizno odlučiti kog datuma će odabrani tip nastave da počne.

TESTOVI


Bitno je i da se svi prijavljeni opredele da li će nastavu pohađati na klasičan način, odnosno da li će dolaziti u prostorije jedne od poslovnica ove institucije i pratiti predavanja ili će to učiniti preko računara.

Vrlo je važno da poseduje sopstveni kompjuter svako ko se odluči da nastavu pohađa online, pošto će biti u obavezi da ga tom prilikom koristi, kao i da bude potpuno siguran da u prostoru, u kome će boraviti tokom praćenja predavanja, ima stabilna internet veza. Sve to se naravno zahteva da ne bi bilo prekida tokom predavanja, te da bi kvalitet edukacije tog tipa bio na visokom nivou. Naravno da je bitno i da tada kandidat instalira program preko koga će pohađati časove, a što se očekuje da on samostalno učini na vreme, odnosno neposredno pre početka odabranog tipa edukacije i to na osnovu smernica koje će dobiti od zaposlenih u konkretnoj poslovnici. Isto tako će biti napomenuto polaznicima da im je dostupna tehnička podrška, odnosno da mogu kontaktirati odabrano predstavništvo pomenute institucije i obratiti se IT stručnjacima, koji će im pomoći da otklone svaki problem i u toku postupka instalacije softvera i za vreme trajanja predavanja.

Mada je pomenuta institucija fokusirana na organizaciju nastave za pojedinačne polaznike, odnosno fizička lica, može biti organizovana i stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku za zaposlene u preduzećima. U principu, potrebno je da nadležni u kompanijama iznesu zahtev za sprovođenje korporativne obuke, te da kontaktiraju najbližu poslovnicu i sa nadležnim licem se dogovore kako će nastava tom prilikom biti organizovana. Jednostavnije rečeno, oni će se usaglasiti prvo oko tipa nastave, odnosno oko datuma njenog početka, a zatim će precizno definisati i dinamiku po koji će predavanja biti organizovana i termine, u kojima će časovi da budu održani. Ipak, postoji jedna vrlo bitna razlika između korporativnog i kursa koji se organizuje za fizička lica, a ona je vezana za mesto održavanja nastave. Naime, isključivo tom prilikom organizator dozvoljava da predavanja budu organizovana i u prostorijama samog preduzeća, ali u tom slučaju nadležni u konkretnoj firmi moraju ispoštovati apsolutno svaki zahtev, koji je vezan za sam prostor, odnosno njegovu opremljenost, a kako bi edukacija bilo organizovana prema pravilima.

Plan i program seminara - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku

Sa osnovnim aspektima oba zakona će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku da upozna prisutne u toku uvodnog predavanja, a u skladu sa aktuelnim programom te edukacije, profesori će prilično detaljno obraditi jedan po jedan Zakon.

Biće najpre predstavljeni svi oni pojmovi, o kojima će biti reči i u jednom i u drugom zakonu, a kandidati će zatim biti upoznati sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. U tom smislu će biti informisani o tome ko je prema slovu tog zakona poreski obveznik, odnosno ko su rezidenti i nerezidenti.

Posle toga će saznati šta je poreska osnovica i kako se ona utvrđuje, a predviđeno je da zatim profesori govore polaznicima i o postupku usklađivanja prihoda, odnosno o usklađivanju rashoda, te da ih upute u to kako funkcioniše poreski tretman gubitka prema tom zakonu, ali i šta se smatra kapitalnim dobicima, odnosno kapitalnim gubicima.

Ukoliko određeno pravno lice bude u stečaju, odnosno ako se nađe u procesu likvidacije, potrebno je primeniti odredbe ovog zakona, pa će se i njima baviti specijalizovani seminar.

Prema programu, trebalo bi da kandidati saznaju i šta je to poreska stopa, odnosno na koji način se ona utvrđuje, a vrlo je važno napomenuti i to da će profesori u tom segmentu na primerima pokazati kako se poreska stopa računa. Trebalo bi da kandidati izvrše i zadatak, odnosno da na osnovu zadatih parametara samostalno izračunaju poresku stopu prema slovu pomenutog zakona.

Takođe će dobiti informacije polaznici ove edukacije i u kojim slučajevima dolazi do oslobođenja od plaćanja poreza, kao i o tome koji sve podsticaji u praksi postoje.

Šta je to dvostruko oporezivanje, te kada ono može biti izbegnuto, ali i šta su transferne cene, odnosno kada se primenjuje grupno oporezivanje su svakako teme, kojima će se predavači isto tako baviti.

Naravno da će polaznici ove specijalizovane edukacije saznati i na koji način se utvrđuje porez na dobit pravnih lica, odnosno po kom principu se vrši njegova naplata, a biće ukratko informisani i o poreskom postupku.

Podrazumeva se da će profesori predočiti prisutnima i koje su kaznene odredbe prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica prisutne, a ako se ne poštuju definisana pravila.

Nakon toga je predviđeno da stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku posveti pažnju drugom od pomenutih zakona, tako da će na početku tog segmenta polaznici saznati i šta se tim zakonom tačno reguliše. Biće govora o definisanju javnih prihoda, ali i uopšteno o načelima poreskog postupka, te će prisutni saznati i koje sve stranke učestvuju u okviru određenog poreskog postupka. Kako zakonom može biti definisan njihov odnos, odnosno koja je uloga poreske uprave u samom poreskom postupku su svakako teme, kojima će se predavači baviti. Naravno da će informisati prisutne i o tome ko su poreski obveznici prema tom zakonu, ali i ko su poreski punomoćnici, odnosno ostale kategorije koje su navedene u zakonu, a koje mogu učestvovati u poreskom postupku.

Kako nastaje poreska obaveza i ko ima obavezu da plaća porez u skladu sa navedenim zakonom je sledeće tema, koju će predstaviti predavači.

Ističemo da je ovim zakonom definisano i koje sve obaveze imaju poreski obveznici, ali isto tako su predstavljena i njihova prava, pa će i o tome govoriti profesori polaznicima. Saznaće i na koji način se vrši identifikacija konkretnog poreskog obveznika, odnosno koja sve dokumenta mora predati da bi bio registrovan prema pravilima. Naravno da će u tom segmentu polaznici dobiti informacije i o tome kako uopšteno funkcioniše upis u registar poreskih obveznika, te koje su obaveze i nadležnih organa, ali i banaka i pravnih lica.

Pored ostalog, stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku će se baviti i pojmom sekundarne poreske obaveze, tako da će polaznici saznati i u kojim situacijama možemo govoriti o tom tipu poreske obaveze.

Biće detaljno informisani kandidati i o tome ko je nadležan za pokretanje poreskog postupka, te će doznati i da li protiv poreskog akta, odnosno poreskog upravnog akta može biti dopuštena žalba ili ne. Tom prilikom će profesori na primerima pokazati kako bi trebalo ta dokumenta da izgledaju, odnosno šta bi trebalo da sadrže od podataka.

Poreska prijava je vrlo važan dokument, pa će i praktično biti pokazano polaznicima kako ona treba da izgleda, odnosno imaće priliku da nauče na koji način se popunjava poreska prijava, zatim u kom periodu mora biti podneta i kome, odnosno na koji način.

Kako bi trebalo da izgleda informativna poreska prijava, a kako poreska prijava za porez po odbitku će svakako saznati polaznici ove edukacije, a potrudiću se profesori i da im praktično pokažu kako ta dokumenta treba da budu pravilno popunjena.

Ukoliko određeno pravno lice ne ispoštuje odredbe Zakona o poreskom postupku, moraće da snosi posledice, pa će i o kaznenim odredbama tog zakona svakako biti reči.

Iako će se profesori zaista potruditi da sve teme detaljno obrade, te da ih predstave prisutnima na najbolji mogući način, u pojedinim slučajevima može da se desi da pojedinci nešto od svega navedenog ne razumeju u potpunosti. Iz tog razloga je prema nastavnom programu predviđeno da bude dozvoljeno kandidatima u toku završnog predavanja da postavljaju pitanja, te da upravo na taj način sve eventualne nejasnoće o navedenim temama razreše, a kako bi odredbe pomenutih zakona u praksi mogli da primenjuju pravilno, te da na taj način izbegnu svaki potencijalni rizik na poslovanje firme koja se nalazi u njihovom vlasništvu ili u kojoj su zaposleni.

Kada i na kojoj lokaciji se organizuje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku?

U zavisnosti od toga za koji tip edukacije od ponuđenih se polaznik bude odlučio će zavisiti i u kojim terminima, ali i na kom mestu će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku.

Da objasnimo, Obrazovni centar Akademije Oxford ponudom obuhvata kako poluindividualnu, individualnu i grupnu edukaciju, tako isto i mogućnost da kandidati nastavu pohađaju online ili u poslovnicama te institucije, a u kom slučaju se ona organizuje na klasičan način.

Dakle, prilikom upisa bi svaki prijavljeni trebalo da se opredeli između svih ponuđenih opcija, posle čega će precizno da bude informisan o detaljima.

Poluindividualna nastava se organizuje za dvoje kandidata u isto vreme, dok je predviđeno da samo jedna osoba pohađa individualnu, a one se organizuju na potpuno isti način. Zapravo se radi o tome da se prijavljenima u tom slučaju dozvoljava da precizno definišu kako će časovi biti organizovani direktno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu onog predstavništva institucije organizatora, u kome su pre toga izvršili prijavu i upis, ali i sa onim stručnjakom, koji će odabrani tip nastave da vodi. Sa tim u vezi moramo naglasiti da će se oni precizno dogovoriti i o datumu početka kako individualne, tako isto i poluindividualne obuke, ali i o tome u kojim terminima će časovi da budu održavani i u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom.

Na potpuno drugačiji način se organizuje stručni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupkuza grupu polaznika, a tom prilikom nastavi treba da prisustvuje najviše osmoro ljudi. Predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da četvoro kandidata najmanje može biti prisutno u jednoj grupi, pa je samim tim upravo prijavljivanje tolikog broja polaznika i navedeno kao zvaničan zahtev za početak grupnog tipa kursa. Dakle, tek onog momenta kada u jednoj od poslovnica bude bio ostvaren uslov za formiranje grupe, to jest pošto četiri osobe najmanje budu izvršile prijavu, ovlašćeni koordinator za nastavu će najpre oformiti grupu, a zatim će i definisati po kom principu će biti organizovani časovi. Potrebno je da on odluči kako o datumu kada će grupna obuka početi, tako isto i o terminima u kojima će polaznici časove da pohađaju i o njihovom rasporedu, što znači da će utvrditi i dinamiku njihovog održavanja, odnosno trajanje nastave u celini.

Pošto budu odlučili kako će predavanja da pohađaju, polaznici bi trebalo i da se opredele gde će to učiniti. A pored mogućnosti da nastavu pohađaju u poslovnicama pomenute institucije, kada se ona organizuje na klasičan način, dostupna je i opcija praćenja predavanja online.

Svako ko se opredeli za tu varijantu će morati da obezbedi najpre računar, a zatim i propisanu vezu sa internetom, koja neizostavno mora biti stabilna da bi predavanja funkcionisala bez ikakvog problema. Specijalnu vrstu softvera moraju instalirati u tom slučaju polaznici, a očekuje se da to učine potpuno samostalno. Međutim, ako se bude dogodilo da se pojavi bilo kakav problem tom prilikom, biće im dostupna pomoć IT stručnjaka, koji su u svakom predstavništvu pomenute institucije zaposleni. Naravno da im oni mogu pomoći i ukoliko naiđu na neku poteškoću kada pristupaju predavanjima po tom principu.

Još bi trebalo da napomenemo i to da se u ponudi nalazi korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku, a koja se organizuje po zahtevu klijenata. Naime, u tom slučaju određeni broj ljudi, koji su zaposleni u nekom preduzeću treba da pristupe predavanjima, a to je ujedno i jedini tip edukacije koji može biti organizovan i na nekom drugom mestu. U principu, praksa je da se zaposlenima omogući da časove pohađaju u okviru svog radnog mesta, ali isključivo ako njihovi nadležni obezbede optimalne uslove za rad, to jest ako opreme prostor u skladu sa smernicama, koje će dobiti od nadležnih u jednoj od poslovnica organizatora. Takođe je važno i da se klijent sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovori i o tome, ali i o detaljima vezano za sprovođenje nastave, a u smislu da preciziraju kog datuma bi trebalo edukacija da počne, kakvim tempom će časovi biti organizovani i svakako u kojim će to terminima biti. A posle toga će svi radnici, koji bi trebalo da pohađaju nastavu, dobiti precizne informacije o tome.

Koliko je određeno da specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku traje?

U okviru zvaničnog nastavnog programa ove edukacije je navedeno ukupno 15 časova, a budući da Obrazovni centar Akademije Oxford specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku može organizovati kako za samo jednog polaznika, odnosno njih dvoje, tako isto i za grupu, to se trajanje svih tih tipova nastave može razlikovati.

Naime, unapred je određeno samo koliko će grupni tip obuke trajati, zato što odluku o tome donosi institucija organizatora. Sa tim u vezi naglašavamo da će ukupno mesec dana članovi jedne grupe pratiti predavanja, a informacije o dinamici sprovođenja nastave će im biti naknadno dostupne. Zapravo kada se u jednoj od poslovnica bude zvanično grupa formirala, to jest onog momenta kada četvoro kandidata minimum bude izvršilo prijavu, organizator će definisati sve, pa i dinamiku održavanja časova, odnosno njihov raspored i zatim će sve kandidate o tome precizno informisati na propisani način.

Kod poluindividualne nastave i one koju treba da pohađa samo jedan polaznik, pravila su drugačija, pa je predviđeno i drugačije trajanje. Naime, u tom slučaju se omogućuje prijavljenima da samostalno sa predavačem i ovlašćenim koordinatorom za nastavu preciziraju i u dinamiku sprovođenja časova, odnosno da se usaglase oko toga koliko će trajati ili nastava za jednog polaznika ili za njih dvoje.

Ističemo da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku, a trajanje u tom slučaju definišu nadležna lica zainteresovane kompanije i jedne od poslovnica institucije organizatora. Zapravo se oni dogovaraju oko svega, pa i oko rasporeda časova, a kasnije o tome obaveštavaju i polaznike, to jest zaposlene u konkretnoj firmi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje