Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama

Ova stručna edukacija se bavi tematikom koja može da bude posebno interesantna osobama, koje su na nadležnim pozicijama u sektoru finansija kompanija zaposlene, a primarno onim stručnjacima koji su vezani za oblast kontrolinga. Analitičari i zaposleni zaduženi za izradu finansijskih planova, te finansijski menadžeri i direktori sektora finansija, ali i firmi, će svakako imati korist od pohađanja ovog stručnog seminara.

Trebalo bi da znaju svi zainteresovani da je u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford kako standardna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama, namenjena pojedinačnim polaznicima, tako isto i korporativni tip edukacije, a kada isključivo nastavi pristupaju zaposleni u nekoj firmi.

Da napomenemo odmah da je specifična korporativna nastava, zato što je i ciljna grupa specifična, pa iz tog razloga organizator nudi mogućnosti da zaposleni u okviru svoje kompanije pohađaju časove. Moraju biti ispunjeni osnovni zahtevi u vezi sa samim prostorom, to jest sa njegovom opremljenošću, da bi nastava mogla u okviru dotične firme da bude održana. Svakako će se organizator sa predstavnikom zainteresovanog preduzeća usaglasiti i oko svih ostalih detalja. A misli se prvenstveno na definisanje datuma početka korporativne nastavi, zatim na određivanje termina održavanja časova i njihovog rasporeda. Upravo zahvaljujući činjenici da će oni definisati i raspored predavanja, na taj način će se dogovoriti i o tome koliko bi ukupno edukacija u tom slučaju trebalo da traje. Zatim će obavestiti zaposlene o svim tim detaljima, kao i o lokaciji na kojoj će da budu organizovana predavanja.


Fizička lica kojima je interesantna tematika ove edukacije bi trebalo da ispoštuju osnovno pravilo i izvrše prijavljivanje, a da posle toga izvrše i upis.

U principu svako od njih treba da izabere na koji način želi da dostavi zahtevane podatke, a od mogućnosti im je na raspolaganju da to učine elektronski, to jest preko mejl adrese, zatim da se prijave putem telefona ili da to učine ličnim dolaskom u jednu od poslovnica pomenute obrazovne institucije. U suštini je potpuno svejedno na koji način će izvršiti prijavu, jer u sva tri slučaja moraju dostaviti ne samo broj svog telefona, nego i svoje ime i prezime, kao i datum rođenja.

A što se tiče upisivanja, pravilo je da lično mora biti prisutan u tom trenutku svako, ko je pre toga prijavljivanje izvršio. Informacije o tome koja dokumenta će biti u obavezi svaki kandidat tada da dostavi će dobiti na vreme od strane nadležnih u konkretnom predstavništvu.

TESTOVI


Pored svega toga bi trebalo i da apsolutno svako ko izvrši prijavljivanje odluči na koji način želi da pohađa specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama, to jeste gde. Da kažemo to jednostavnije, predviđeno je pravilnikom da se kako poluindividualna i grupna, tako isto i individualna nastava mogu organizovati onlajn ili u prostorijama odabranog predstavništva. Sasvim je dovoljno mogućnosti na raspolaganju svakom pojedincu, pa je vrlo važno da on odluči koja mu više odgovara u tom trenutku.

Svakako je predviđeno da mora koristiti sopstveni kompjuter polaznik, koji se opredeli za varijantu da nastavu pohađa online. Neophodno je da u skladu sa pravilnikom instalira softver, preko koga će mu biti omogućeno da pristupa predavanjima. Međutim, to nije sve, jer je i vrlo važno da veza sa internetom u toku svakog predavanja bude na zahtevanom nivou, kako bi i kvalitet edukacije te vrste bio dobar. Još ćemo pomenuti i to da ova obrazovna institucija nudi tehničku podršku svakom polazniku u tom slučaju, ako se on ne bude snašao dobro bilo tokom postupka instalacije programa, bilo u toku časova.

Takođe postoji mogućnost i da na najjednostavniji način pohađa predavanja, to jest da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama na klasičan način. A tom prilikom se podrazumeva da kandidat prihvata obavezu da dolazi u prostorije izabrane poslovnice ove obrazovne institucije, kako bi pristupao časovima. U uzevši u obzir da predstavništva nalaze na više od 35 lokacija trenutno, to gotovo svaki stanovnik naše zemlje ima mnogo mogućnosti na raspolaganju, ako je njegova odluka da nastavu pohađa na klasičan način.

Kada bude izabrao koji tip obuke mu odgovara, potrebno i da odluči kako će pohađati online ili klasičnu nastavu, to jest da li samostalno ili u društvu jedne, odnosno više osoba. Od toga i zavisi da li će dobiti sve potrebne informacije ranije ili će morati da sačeka.

Naime, ako se odluči za varijantu da nastavu pohađa u paru ili da to učini potpuno samostalno, trebalo bi da zna da su pravila organizacije u oba slučaja potpuno ista. A reč je o prilično fleksibilnim pravilima, zato što se prepušta odluka o svemu polaznicima, odnosno njihovim profesorima i ovlašćenim licima u konkretnoj poslovnici. Stvar je u tome da je predviđeno da se ili jedan kandidat ili dvoje njih, a u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualna ili poluindividualna nastava, zajedno sa predavačem koji će konkretni tip edukacije voditi i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovore ne samo o datumu početka, nego i o terminima u kojima će biti organizovani časovi. Isto tako bi trebalo i da se dogovore o trajanju izabranog tipa nastave, to jest da precizno definišu na koji način će nastavni fond, koji je predviđen programom da bude raspoređen, to jest na koliko dana.

Strožija su pravila koja podrazumeva grupni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama, a tada između četvoro i osmoro ljudi najviše predavanja treba da prate. S obzirom na to da je ova obrazovna institucija predvidela tačan broj polaznika, nije uopšte čudno što je naveden zahtev da 4 osobe najmanje moraju prijavljivanje izvršiti, kako bi nastava u grupi bila organizovana. A to znači da ne dobijaju prethodno informaciju o tome kog datuma je edukacija da počne, već moraju da sačekaju prijavljivanje dovoljnog broja kandidata i formiranje grupe. Praktično govoreći, jedina informacije koja će već u momentu prijavljivanja biti dostupna je vezana za trajanje seminara koji se na taj način organizuje. Naknadno će saznati kada bi trebalo da počne nastava te vrste, u kojim terminima će biti organizovani časovi i kako će biti nastavni fond raspoređen, a to tek pošto grupa bude oformljena. Inače, o svemu tome odlučuje koordinator za nastavu, a prilikom informisanja svakog polaznika o ovim detaljima će biti istaknuto da se ne dozvoljavaju promene.

Kojim temama će se baviti specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama?

Na samom početku će profesor ukratko da predstavi prisutnima kako funkcioniše u praksi ovaj sistem i koja je svrha njegove primene. Biće predočeni i primeri komapnija u kojima kontroling sistem funkcioniše besprekorno i onih, u kojima to nije slučaj.

Odmah zatim će stručni seminar - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama da bude usmeren na predstavljanje najvažnijih delova jednog takvog sistema. Naravno da će i u tom segmentu biti prikazani odgovarajući primeri, kako bi prisutni što bolje razumeli celokupnu tematiku.

Upoznaće se polaznici, pored ostalog sa pojmom kontrolerske kocke troškova, te će naučiti i kako se definiše cena koštanja i koji se sve parametri tom prilikom moraju uzeti u obzir.

Biće predstavljeni i kontroling sistemi, kao i različiti principi kontrolinga. Naučiće prisutni i na koji način bi trebalo da bude izvršeno postavljanje ciljeva u različitim situacijama, a profesor će objasniti i kako bi u praksi trebalo da funkcioniše planiranje, te o čemu tada naročito treba voditi računa.

Vrlo je važno da osobe koje su zaposlene na mestima, koja imaju veze sa procesom kontrolinga i znaju na šta tačno treba da obrate pažnju kada donose poslovne odluke, pa će i tu temu da obradi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama. Svakako će biti predstavljeni i različiti pristupi postupku kontrolinga, a primarno uz odgovarajuće primere.

Saznaće polaznici ovog stručnog seminara i koji su to principi, koji bi trebalo da budu poštovani prilikom implementacije kontroling sistema.

Sem toga, profesor će objasniti i šta označava pojam varijansi, te ukratko će upoznati prisutne sa time kako u praksi treba da bude izvršena njihova analiza.

Predavač će govoriti i o važnosti strateškog planiranja, te će u kratkim crtama dati smernice prisutnima o tome kako bi trebalo da bude sprovedeno u kompaniji, ali i na koji način utiče na oblast kontrolinga.

U toku završnog dela bi trebalo da se stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama fokusira na upoznavanje polaznika sa samim procesom organizacije sektora kontrolinga u preduzećima bilo koje strukture i obima poslovanja.

Pitanja koja budu imali polaznici će imati mogućnost da u toku završnog predavanja postave profesoru, koje je predviđeno da bude maksimalno interaktivno i usmereno na razgovor prisutnih o tematici ove stručne edukacije.

Kada će biti organizovan seminar - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama i na kom mestu?

Potrebno je na samom početku naglasiti da ova stručna edukacija može biti organizovana ne samo za fizička lica, nego i za pravna, a u kom slučaju je na raspolaganju zainteresovanima korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama.

Samim tim što je vrlo jasno definisana ciljna grupa u tom slučaju, a to su radnici određene kompanije, to je i predviđen fleksibilan princip organizacije. Naime, tom prilikom će upravo nadležni u okviru zainteresovane kompanije da sve detalje vezano za sprovođenje edukacije preciziraju direktno sa ovlašćenim licem u okviru bilo kog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. Da sve to pojednostavimo, oni prvo moraju da se dogovore oko mesta na kome će radnicima biti omogućeno časove da pohađaju, zato što samo u tom slučaju organizator dozvoljava određena odstupanja. Ako postoji potreba da radnicima bude omogućeno na njihovom radnom mestu časove da prate, moraju se postarati nadležni u okviru zainteresovane firme da sve propisane uslove obezbede. Isključivo ako to učine, moći će i da bude izvršena promena lokacije. Isto tako je potrebno da se klijent sa predstavnikom institucije organizatora dogovori o svemu ostalom, kako o tačnom datumu početka korporativnog kursa, tako isto i o detaljima u vezi sa terminima održavanja časova, odnosno o njihovom rasporedu, što će dovesti do preciziranja trajanja edukacije tog tipa. Podrazumeva se da će svaki pojedinačni polaznik, to jest radnik konkretne firme biti obavešten blagovremeno o svemu tome.

Da naglasimo i to da ova specijalizovana institucija nudi mogućnost fizičkim licima da se upoznaju sa tematikom navedene stručne edukacije. Inače se u ponudi nalazi poluindividualna, grupna i nastava znana kao jedan na jedan, odnosno individualna, s tim što se svaka od njih može organizovati u poslovnici, to jest na klasičan način i putem računara. Sasvim je jasno da je ponuda naročito obimna, pa je iz tog razloga vrlo važno da svaki pojedinačni polaznik odluči kako mu odgovara predavanja da pohađa.

Ako želi da sedi kod svoje kuće i prati časove, onda treba da zna da se online kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama organizuje uz korišćenje njegovog ličnog računara. Vrlo je važno da taj uređaj ima adekvatne performanse, a o čemu će pre toga da bude precizno obavešten. Isto tako mora biti instalirani namenski softver na konkretni kompjuter u skladu sa pravilima, a podrazumeva se da će predstavnici institucije organizatora informisati svakog polaznika o samom postupku instalacije, jer on to treba samostalno da izvrši. Sem toga, moraju znati svi koji će nastavu onlajn da pohađaju da ova specijalizovana obrazovna institucija obezbeđuje i tehničku podršku po zahtevu, tako da bilo koja poteškoća može relativno brzo i da bude rešena uz pomoć IT stručnjaka, zaposlenih u okviru izabrane poslovnice. Kvalitet ove edukacije mora biti na propisanom nivou, pa se u tom smislu zahteva od svakog pojedinačnog kandidata da posebno vodi računa o tome da internet veza mora biti stabilna u toku svakog predavanja.

A kada kažemo nastava na klasičan način, mislimo na to da će ona biti organizovana u prostorijama izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Uzevši u obzir da predstavništva postoje na brojnim lokacijama u zemlji, čak više od 35 njih, to nije nikakav problem da kandidat pronađe u kojoj poslovnici želi nastavu na taj način da prati.

Prethodno smo pomenuli da se i klasična i online nastava mogu organizovati na jedan od tri načina, tako da kandidat bira da li će specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama da pohađa u društvu još jedne osobe ili i više njih, a na raspolaganju mu je i opcija da to učini samostalno.

Pre nego što objasnimo kako se koji tip edukacije organizuje, moramo naglasiti da je osnovna razlika između njih vezana za broj osoba koje treba predavanja da pohađaju. Pod tim mislimo prvenstveno da jedno lice pohađa individualnu nastavu, zatim da dvoje njih prate poluindividualnu i da u jednoj grupi sme biti prisutno maksimalno osmoro ljudi, a minimalno četvoro.

Ipak, to jeste osnovna razlika između njih, ali nije jedina. Da naglasimo i to da se grupni tip edukacije organizuje prema jasno utvrđenim pravilima, dok su ta pravila mnogo fleksibilnija prilikom sprovođenja individualne i takozvane nastave u paru, to jest poluindividualne.

Budući da je broj polaznika kojima je dozvoljeno da prate nastavu u grupi vrlo precizno definisan od strane organizatora, to je i sasvim jasno zašto je naveden uslov da prvo mora biti grupa od minimum 4 osobe formirana u okviru određenog predstavništva da bi edukacija mogla prema tom principu da bude sprovedena. Dakle, nakon što taj uslov bude bio ostvaren, kandidati će vrlo brzo dobiti sve potrebne informacije. Da ne bi bilo nikakvih nedoumica, naglašavamo da nadležni u okviru konkretne poslovnice odlučuju o svemu, izuzev o trajanju nastave u grupi. Zapravo se ta informacija daje na raspolaganje polaznicima u momentu prijavljivanja, jer se ona definiše u okviru celokupne institucije organizatora i mora biti primenjena u svakoj poslovnici. U principu vrlo brzo pošto grupa bude bila oformljena će biti određeno i kog datuma bi trebalo da počne specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama, ali i u kojim terminima će časovi da budu održani i kakva će dinamika tom prilikom da bude poštovana. Ništa od svega toga nije podložno izmenama, što znači da ni zahtevi polaznika ne mogu biti uzeti u obzir, ako uopšte budu postojali.

Kao što smo već naveli, poluindividualna i individualna nastava podrazumevaju fleksibilnija pravila organizacije od nastave za grupu polaznika. A to znači da svaki kandidat stiče pravo da se usaglasi oko načina organizacije časova direktno sa predavačem, kao i sa koordinatorom za nastavu predstavništva institucije organizatora, u kome je on prijavljivanje izvršio u skladu sa pravilima. Moramo napomenuti odmah da važe potpuno ista pravila organizacije i za poluindividualnu i za nastavu koja je poznata kao jedan na jedan. A to podrazumeva da će dvoje polaznika ili samo jedan, u skladu sa time koji tip edukacije je u pitanju, da preciziraju sa pomenutim licima ne samo kog datuma bi trebalo konkretni tip nastave da počne, nego i u kojim će terminima jedan ili dvoje polaznika časove pohađati, ali i koliko će edukacija trajati. Jednostavnije govoreći, njihova je obaveza da se dogovore oko tačnog rasporeda predviđenog broja predavanja, što će rezultirati definisanjem trajanja individualne ili nastave u paru.

Koliko je određeno da će trajati stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama?

Trenutno važećim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da svaki pojedinačni polaznik, to jest fizičko lice bira na koji način mu odgovara da pohađa ovu stručnu edukaciju.

Od mogućnosti su mu na raspolaganju grupni i individualni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama, kao i takozvana poluindividualna ili nastava u paru. Shodno toj odluci će i dobiti informacije o trajanju nastave, ali i uopšteno o ostalim detaljima koji su vezani za njenu organizaciju.

Prvo i osnovno što moraju znati svi prijavljeni jeste da se ukupno 8 časova nalazi u programu, prema kome će ova edukacija da bude organizovana.

A u slučaju pohađanja nastave u grupi, taj broj časova se raspoređuje na ukupno 5 dana. Međutim, kada kandidat odluči da predavanja pohađa samostalno ili u društvu još jedne osobe, on će naknadno biti informisan o trajanju.

Ovlašćeni koordinator za nastavu u poslovnici, u kojoj je osnovni zahtev za početak nastave u grupi ispunjen, to jest u kojoj su četiri osobe minimalno prijavljivanje izvršile, će vrlo brzo posle formiranja grupe definisati i bitne detalje. Pored ostalog će precizirati kog datuma će početi nastava za tu grupu polaznika, zatim u kojim terminima će časovi za njih biti organizovani i kako će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen u tom slučaju. Svako od njih će biti posle toga informisan o ovim detaljima, a posebno mora imati na umu činjenicu da se izmene ne dozvoljavaju kod nastave u grupi.

U velikoj meri su slobodna pravila prema kojima se organizuje i poluindividualna nastava i individualna, a praktično govoreći jedina razlika između njih je vezana za broj polaznika. U oba slučaja je predviđeno da kandidat ili dvoje njih, zatim nadležni predavač i ovlašćeni koordinator za nastavu imaju obavezu da odluče i o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama u tom slučaju. Da pojednostavimo, oni su usaglašavaju o rasporedu predviđenog broja časova, pa na taj način određuju i trajanje. Isto tako će se dogovoriti i o datumu početka nastave u paru ili takozvane poluindividualne, a neophodno je i da preciziraju termine u kojima će biti organizovana predavanja u konkretnom slučaju.

Slobodno možemo reći da gotovo ista takva pravila moraju biti primenjena i ako nadležni u okviru bilo kog preduzeća iznesu zahtev za organizacijom korporativne nastave. Dakle, određeni broj zaposlenih te kompanije će pohađati predavanja u terminima, koja će prethodno definisati nadležni u toj firmi i nadležni u instituciji organizatora. A ne samo da će se usaglasiti oko termina, nego i oko toga kog datuma bi trebalo korporativna obuka da počne, potom na kom mestu će predavanja za zaposlene da budu organizovana i kako će definisani nastavni fond da bude raspoređen. Uzevši u obzir da preciziraju i dinamiku sprovođenja časova za zaposlene, oni se dogovaraju i oko trajanja nastave. A u skladu sa pravilima će posle toga svi zaposleni dobiti precizne informacije o definisanim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovnim elementima controlling sistema u kompanijama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje