Kurs i obuka - Upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije

Ko god po prirodi svog posla ima veze sa javnim nabavkama, ali i neko ko to želi, svakako ima mogućnost i da pristupi pohađanju nastave, koju tokom cele godine organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford širom naše zemlje, a na više od 20 lokacija. Sem toga, specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije može biti organizovan i online, a kada se zahteva od kandidata da pristupe nastavi putem svog računara, te da obezbede optimalne uslove za rad. A to podrazumeva da bi oni trebalo da imaju što bolju konekciju sa internetom u tom prostoru, odnosno da instaliraju namenski softver, preko koga će časove i pohađati. Ukoliko bude bilo potrebe, moći će da se obrate i brojnim IT stručnjacima, koji su zaposleni u odeljenju za tehničku podršku pri svakom predstavništvu institucije koja je i organizator ove edukacije.

Inače je pravilnikom predviđeno da se i onlajn i klasična nastava mogu pohađati na jedan od tri načina, tako da je svakom polazniku na raspolaganju najpre individualni, zatim poluindividualni seminar - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije, a potom i grupni tip edukacije.

Bitno je napomenuti da jedna osoba treba da pristupi individualnoj obuci, dok njih dvoje pohađaju poluindividualnu, a u okviru jedne grupe može biti prisutno najviše osmoro ljudi, s tim da ih četvoro najmanje mora izvršiti prijavu da bi taj tip nastave uopšte i mogao da bude održan.


Pravila su vrlo jasno definisana, te podrazumevaju da kod individualne i poluindividualne nastave termine održavanja časova, ali i njihov raspored i uopšteno, datum početka kursa definišu zajedno jedan polaznik, to jest njih dvoje, potom predavač i koordinator za nastavu u poslovnici organizatora, a u kojoj kandidati budu pre toga izvršili prijavu i upis.

Kod grupne edukacije važe drugačija pravila, tako da princip organizacije zavisi isključivo od ovlašćenog lica konkretnog predstavništva institucije organizatora, a u okviru koga se 4 osobe najmanje budu prijavile. Dakle, tek pošto grupa od minimalnog broja članova bude bila oformljena, biće definisan i datum početka nastave u grupi i termini održavanja časova i njihova dinamika. S obzirom na to da su vrlo precizno definisana napravila, to ne postoji mogućnost izmene niti jednog segmenta kod grupnog kursa.

Pojedinačni polaznici bi trebalo prvo da izvrše prijavu za praćenje nastave, te da tom prilikom osnovne podatke o sebi dostave ili na mejl ili putem telefona. Isto tako je otvorena i mogućnost ličnog prijavljivanja u prostorijama bilo koje poslovnice institucije organizatora, a izuzev prezimena i imena svakog kandidata, moraju biti dostavljeni i podaci o datumu njihovog rođenja, kao i broj telefona.

Upis se vrši uz lično prisustvo svakog ko je prethodno izvršio prijavu, a podatke o dokumentima koja moraju da prilože će svi oni dobiti na vreme od zaposlenih u konkretnoj poslovnici ove institucije.

U slučaju da postoji potreba da jedan, dvoje ili grupa radnika nekog preduzeća treba da pohađa ovu edukaciju, biće organizovana korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije. Fleksibilna su pravila prisutna u tom slučaju, tako da se dozvoljava nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća da zajedno sa ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije definiše kako će se časovi tada odvijati. Preciznije govoreći, oni bi trebalo da se usaglase kako oko datuma početka korporativnog seminara, tako isto i oko termina u kojima će određeni broj zaposlenih časove pohađati i naravno, oko toga kakvom dinamikom će oni biti organizovani. Tom prilikom može doći i do izmena vezano za mesto održavanja nastave, jer samo korporativna obuka može biti organizovana van prostorija ove institucije, a ako klijent u svojoj kompaniji bude obezbedio optimalne uslove za rad.

TESTOVI


Šta kurs i obuka - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije izučava?

Pre nego što bude predstavljena osnovna tema, kojom se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije bavi, polaznici će uopšteno biti upoznati sa pravilima koja su vezana za teritoriju naše zemlje u konkretnoj oblasti. Zapravo će biti u kratkim crtama predstavljen Zakon o javnim nabavkama, a koji važi na teritoriji Republike Srbije.

Razlog za to jeste što Vlada Republike Srbije ima usvojenu strategiju javnih nabavki, te podrazumeva da će zakonska akta koja važe na području naše zemlje biti maksimalno usaglašena sa onima, koja se primenjuju na području zemalja članica Evropske Unije, tako da će polaznici nakon završene edukacije sa njima biti i detaljno upoznati. Svakako se očekuje da će oni steći dovoljno znanja da mogu samostalno da pristupe postupku javnih nabavki u brojnim zemljama, a koje zvanično ulaze u sastav Evropske Unije.

Predavači će govoriti o celokupnoj proceduri, koja mora tom prilikom biti ispoštovana, a koja je ujedno i usaglašena sa svim onim direktivama, koje su validne na području zemalja članica Evropske Unije i koje se tamo i primenjuju.

Pored ostalog, specijalizovani seminar - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije će omogućiti polaznicima da budu upoznati i sa svim onim kriterijumima, koji se primenjuju prilikom dodele ugovora, a biće reči i o vrednosnim limitima, koji se primenjuju na području Evropske Unije, a kada su javne nabavke u pitanju.

Svakako će biti predstavljene i novine, koje su uvedene u zakone, validne na području Evropske Unije. A isto tako će prisutni biti upoznati sa važnošću tehničkih specifikacija u tom slučaju.

Naravno da će biti reči i o izboru one ponude, koja je ekonomski procenjena kao najpovoljnija i najisplativija, a trebalo bi da u toku završnog dela ove edukacije svi polaznici uzmu učešće. Naime, stvar je u tome da će završno predavanja koje podrazumeva stručni kurs i obuka - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije biti usmereno na razgovor prisutnih o prethodno obrađenim temama, kako bi bilo pojašnjeno dodatno sve što je potrebno.

Trebalo bi naglasiti i to da će polaznici dobiti informacije i o različitim vrstama postupaka, koji se primenjuju prilikom javnih nabavki na području zemalja članica Evropske Unije, a prvenstveno na osnovu pažljivo odabranih primera iz prakse.

Kada i gde se organizuje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije?

Na osnovu odluke svakog pojedinačnog polaznika o tome da li mu više odgovara princip koji podrazumeva poluindividualni ili individualni seminar - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije, te nastava u grupi će zavisiti termini u kojima će časovi biti organizovani.

Ističemo da grupni tip edukacije može biti organizovan isključivo u onom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru koga 4 kandidata najmanje bude izvršilo pre toga prijavu. Naime, od četvoro do najviše osmoro ljudi može da prisustvuje grupnom tipu nastave, pa će u skladu sa time i organizator definisati datum početka seminara, zatim termine u kojima će časovi biti organizovani i u skladu sa kakvom bi to dinamikom trebalo da bude. Sve te informacije će biti prosleđene prijavljenima, a od njih se zahteva da navedeno maksimalno poštuju, uzevši u obzir da se ne dozvoljavaju izmene kod tog tipa kursa.

Na potpuno drugačiji način se organizuje individualni, odnosno poluindividualni tip edukacije. Naime, jedna ili dve osobe tada pohađaju nastavu, a zajedno sa ovlašćenim koordinatorom u jednoj od poslovnica pomenute institucije, te sa predavačem će se oni dogovoriti o svemu. Trebalo bi da definišu kako datum početka poluindividualne, odnosno individualne nastave, tako isto i termine održavanja časova, te njihovu dinamiku.

Za sva tri pomenuta tipa obuke važi pravilo da mogu biti organizovana na dva načina, pa upravo od toga da li kandidatu odgovara online kurs i obuka - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije ili klasična edukacija i zavisi mesto njenog održavanja.

Moramo napomenuti da je klasična nastava, ona koja se organizuje u poslovnicama pomenute institucije, a u prethodno dogovorenim terminima.

Kada je u pitanju edukacija koja se organizuje onlajn, nju može polaznik pohađati sa bilo koje lokacije. Stvar je u tome da se preko interneta, odnosno specijalne online platforme tada časovi organizuju, što znači da iz bilo kog prostora, u kome postoji adekvatna internet konekcija kandidat ima mogućnost predavanja da prati. Njegova je obaveza, naravno da ima sopstveni računar, ali je neophodno i da namenski softver na njega prvo instalira. Informacije o tome će svakome od zainteresovanih biti dostupne neposredno pre početka odabranog tipa kursa, a svakako da u okviru svake poslovnice pomenute institucije postoji i odeljenje za tehničku podršku. Mnogobrojni IT stručnjaci će se potruditi da olakšaju kandidatima postupak instalacije softvera, te da im pomognu da razreše različite probleme do kojih može doći prilikom pristupanja časovima na taj način.

Za zaposlene u kompanijama će biti, po zahtevu njihovih nadležnih organizovana korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije, a prema trenutno aktuelnom pravilniku pomenute institucije. Radi se o tome da taj tip edukacije može biti organizovan i van prostorija bilo koje poslovnice, ali je vrlo važno da u dotičnom preduzeću budu obezbeđeni adekvatni uslovi za sprovođenje nastave. Inače se u tom slučaju predavanja organizuju u skladu sa dogovorom, koji će imati prethodno nadležni u instituciji organizatora i u okviru kompanije, čiji bi radnici trebalo predavanjima da pristupaju.

Koliko traje specijalizovani seminar - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije?

Samim tim što u nastavnom programu postoji 12 časova nastave, grupna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije će trajati 4 dana. Zapravo je to ujedno i jedini tip edukacije, kod koga ovlašćeno lice Obrazovnog centra Akademije Oxford ima pravo da definiše dinamiku održavanja časova, odnosno njihov raspored, pa samim tim određuje i koliko će uopšteno grupni tip nastave da traje.

Međutim, ukoliko polaznik odluči da predavanja pohađa u okviru individualne ili poluindividualne, a u društvu još jednog kandidata, on bi trebalo da zajedno sa kordinatorom za nastavu i sa ovlašćenim predavačem definiše raspored predavanja, te samim tim da odredi i koliko će u tom slučaju kurs trajati.

Gotovo da je potpuno isti princip po kome se organizuje i korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije, s tim što u tom slučaju nadležno lice jedne od poslovnica institucije organizatora ima obavezu da zajedno sa direktorom zainteresovanog preduzeća, odnosno sa njegovim zvanično ovlašćenim predstavnikom definiše, pored ostalog i dinamiku održavanja časova, te da odluči koliko će uopšteno korporativni tip edukacije trajati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa pravilima o javnim nabavkama na teritoriji zemalja Evropske Unije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje