Kurs i obuka - Upoznajte se sa pravilima o naknadi štete

Nadležni u sektoru ljudskih resursa, ali i u odeljenjima kompanija koja su zadužena za pravne poslove bi trebalo da budu informisani o temama, kojima se bavi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete. Naravno da ne postoji ograničenje vezano za to kome je dozvoljeno da pohađa ovu edukaciju, ali je činjenica da će pomenutim licima ona najviše biti od koristi.

Nastava se održava u toku cele kalendarske godine širom naše zemlje, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford posluje na preko 20 lokacija u ovom trenutku.

Izuzev mogućnosti da fizička lica pohađaju ovu edukaciju, pomenuta institucija organizuje i korporativnu obuku, a što je poseban tip nastave, jer su polaznici zapravo radnici nekog preduzeća. Vrlo je fleksibilan način na koji se korporativna edukacija organizuje, zato što vlasnik određene firme, odnosno lice koje je za to ovlašćeno, treba da definiše način sprovođenja časova direktno sa organizatorom. Jednostavnije govoreći, oni će zajedno definisati kog datuma bi trebalo da počne korporativne kurs, potom gde će biti nastava održana i u kojim terminima, ali i kakvom dinamikom će časovi biti organizovani, odnosno koliko će edukacija ukupno da traje.


A što se tiče pojedinačnih polaznika, njihova je obaveza prvo da kontaktiraju putem telefona najbližu poslovnicu institucije organizatora i izvrše prijavu, te da osim imena i prezimena, navedu i tačan datum rođenja, kao i broj telefona. Naglašavamo da prijava može biti izvršena i elektronski, a u kom slučaju navedene podatke oni šalju na mejl adresu, te se podrazumeva da mogu i lično da dođu u predstavništvo ove institucije, kako bi se zvanično za pohađanje nastave prijavili.

Prisustvo svakog prijavljeno kandidata je obavezno u trenutku upisa, a informacije o dokumentima koja moraju da prilože će im biti na raspolaganju već u trenutku prijavljivanja.

Svaki pojedinačni kandidat bi trebalo da se opredeli između toga da li mu odgovara da nastavu pohađa onlajn ili da kurs i obuka - upoznajte se sa pravilima o naknadi bude organizovan na klasičan način, to jest u prostorijama jedne od poslovnica.

Obavezan je da poseduje računar svaki kandidat, koji bude odabrao prvu ponuđenu opciju, a podrazumeva se da veza sa internetom u tom slučaju mora da bude što kvalitetnija, kako bi edukacija bez ikakvih poteškoća mogla da bude organizovana. Pomoć IT stručnjaka je dostupna u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Upravo tim stručnjacima se polaznici i mogu obratiti, a bez obzira da li imaju problem kada pristupaju nastavi online ili u momentu kada je potrebno da samostalno izvrše instalaciju specijalizovanog softvera.

Predviđeno je pravilnikom da se i online i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, uzevši u obzir da specijalizovani seminar - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete može biti organizovan kroz individualnu, grupnu i poluindividualnu nastavu.

Praktično rečeno, svaki prijavljeni kandidat ima mogućnost da izabere da li želi časove da pohađa u grupi, koja broji između četvoro i osmoro ljudi ili individualno, odnosno u paru, a putem poluindividualne edukacije. A kada tu odluku bude doneo, dobiće i sve neophodne informacije o terminima održavanja predavanja, datumu početka i trajanju nastave.

Istovetna su pravila prema kojima se organizuje edukacija za jednog i za dvoje polaznika, a ona su vrlo slobodna, pošto se svima zainteresovanim kandidatima pruža mogućnost da u dogovoru sa profesorom definišu i trajanje nastave i datum početka, kao i termine održavanja časova.

A u slučaju da se kandidat opredeli nastavu da pohađa u grupi, sve to će odrediti nadležno lice u jednoj od poslovnica organizatora. Pravilo je da prvo mora biti kreirana grupa, a u kojoj mora postojati najmanje 4 člana, posle čega će svako od prijavljenih te informacije imati na raspolaganju. Ne postoji mogućnost da se ništa od pravila, koja u slučaju organizacije grupne nastave definiše ovlašćeno lice konkretnog predstavništva ove specijalizovane institucije, izmeni po zahtevu polaznika.

TESTOVI


Plan i program stručnog kursa - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete

Sa osnovnim odredbama zakona o radu Republike Srbije će biti upoznati svi polaznici u toku uvodnog predavanja, posle čega će specijalizovani seminar - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete detaljno obraditi najvažnije članove tog zakona.

Naravno da će biti reči o tome u kojim situacijama je potrebno da bude izvršena naknadna štete prema slovu zakona, a kada to nije neophodno učiniti. Prisutni će biti upoznati i sa onim odredbama pomenutog zakona, koje regulišu odgovornost poslodavca u različitim situacijama, u kojima se nađe zaposleni, a kada je potrebno da bude izvršena naknada štete.

Svakako da će profesori govoriti i o tome po kom principu se vrši obračun naknade štete u različitim slučajevima, odnosno na koji način je obračun regulisan zakonom. U tom segmentu će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete biti fokusiran na praktičan rad, a u smislu da će predavači pokazati na primerima prisutnima kako se obračunava šteta u određenom slučaju. Nakon toga će njima dati zadatak da sami naprave proračun, a u skladu sa smernicama koje će im prethodno biti zadate. Podrazumeva se da će polaznici imati pravo i da pitaju profesore za detalje koji im nisu jasni, vezano za pravilan obračun naknade štete u brojnim situacijama.

O različitim tipovima zloupotreba, koje se najčešće javljaju u praksi će, isto tako profesori govoriti polaznicima ove specijalizovane edukacije.

Na koji način se nadoknađuje šteta ukoliko zaposleni pretrpi neku povredu na radu, ali i kako se ona reguliše ako zaposleni izazove štetu prilikom obavljanja svog posla su, svakako teme koje će stručna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete obraditi. Isto tako će biti reči i o naknadi štete, odnosno o posledicama sa aspekta pomenutog zakona, a u slučaju da dođe do nezakonitog otkaza, dok će predavači govoriti i o tome kada i u kojim slučajevima dolazi do zastarelosti potraživanja.

Trebalo bi da u završnom delu ove edukacije uzmu učešće svi polaznici, te da sa profesorima diskutuju o tome u kojim situacijama postoji osnov da dođe uopšte do naknade štete prema zakonu, a kojom prilikom će i dobiti sve neophodne informacije o tome kako da reaguju pravilno tom prilikom. Podrazumeva se da će tokom celokupne edukacije polaznicima biti dato i sasvim dovoljno primera, a kako bi što bolje konkretnu tematiku savladali. Na taj način će im biti omogućeno i da u svom budućem radu preduprede sve neprijatnosti, do kojih eventualno može da dođe i da poboljšaju rad svog preduzeća.

Kada i gde se održava specijalizovani seminar - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete?

Biće dostupne informacije o terminima u kojima se održava stručni kurs i obuka - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete svakom pojedinačnom polazniku, nakon što bude izabrao između mogućnosti da nastavu pohađa u grupi, u paru ili individualno. Svaka od tih edukacija je dostupna u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i online, pa upravo od odabira samog polaznika zavisi i mesto njenog održavanja.

Dakle, pojedinci koji se oprede da nastavu pohađaju individualno imaju pravo i obavezu da detalje vezano za način organizacije časova dogovore kako sa nadležnim licem jedne od poslovnica pomenute institucije, tako isto i sa profesorom koji će individualni tip nastave voditi. Osim dogovora o datumu početka, oni bi trebalo da se usaglase i oko trajanja tog tipa edukacije, ali i oko toga u kojim terminima će časovi da budu organizovani.

Moramo napomenuti i to da se potpuno isti princip poštuje i ukoliko kandidat odluči da nastavu pohađa kroz poluindividualnu. Međutim, u tom slučaju dve osobe pristupaju edukaciji, tako da se oni moraju zajedno dogovoriti sa kordinatorom za nastavu, odnosno profesorom oko svega prethodno navedenog.

Najmanje četvoro ljudi može prisustvovati grupnoj edukaciji, a pravilima je određeno da osmoro njih maksimalno imaju pravo nastavi tog tipa da pristupe u okviru jedne grupe. Baš zato što se zahteva prvo oformljene grupe, to su i informacije o tome kog datuma će tačno grupna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete da počne dostupne tek nakon što dovoljan broj zainteresovanih bude izvršio prijavu u jednoj od poslovnica. Jednostavnije govoreći, kada bude bio ispunjen uslov i grupa od najmanjeg broja članova kreirana, nadležni koordinator za nastavu će definisati i datum početka i termine održavanja časova, kao što će precizirati i kakvom dinamikom će se oni odvijati. Nakon toga će prijavljene informisati o svim tim detaljima, a svakako će napomenuti da ne postoji mogućnost vršenja izmena kod edukacije u grupi.

Nama je još preostalo da pomenemo i to da na zahtev klijenata ova institucija može organizovati i korporativni seminar - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete, što je tip edukacije namenjen prvenstveno radnicima neke kompanije. Sa tim u vezi klijenti moraju biti informisani da je princip održavanja korporativne obuke umnogome sličan onome, koji se poštuje prilikom sprovođenja poluindividualne i individualne edukacije za fizička lica. A to znači da vlasnik preduzeća ili nadležno lice definiše i gde će njegovi radnici pohađati časove i u kojim terminima, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom, a direktno sa osobom koja je za te poslove u izabranom predstavništvu organizatora zadužena.

Da bi kandidati mogli da pohađaju nastavu onlajn, a bez obzira da li je u pitanju grupna, individualna ili poluindividualna edukacija za fizička lica, odnosno korporativna za pravna, oni moraju ispuniti predviđene uslove. Zapravo se zahteva da obezbede računar i adekvatnu konekciju sa internetom tom uređaju. Ukoliko im bude bilo potrebno, mogu se obratiti IT stručnjacima, zaposlenim u instituciji organizatora, a kako bi rešili problem prilikom pristupa nastavi online ili u toku instalacije namenskog softvera.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete?

Budući da je nastavnim programom predviđeno 12 sati ukupno da traje specijalizovani seminar - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete, to isključivo od odluke svakog prijavljenog o tome koji tip edukacije od ponuđenih će pohađati zavisi i koliko dana će nastava trajati.

Stvar je u tome da kod grupnog tipa edukacije isključivo nadležni u Obrazovnom centru Akademije Oxford odlučuju o tome koliko dana će nastava trajati, dok se kod individualne i poluindividualne nastave poštuju drugačija pravila. Mnogo je veća sloboda data polaznicima koji odluče da nastavu pohađaju ili u paru ili sasvim samostalno, jer je njima dopušteno da odluče zajedno sa profesorom i kordinatorom za nastavu koliko dana će trajati izabrani tip edukacije.

A ukoliko prijavljeni odluči da časove pohađa u grupu, to podrazumeva da prihvata pravila koja navodi organizator, a u ovom slučaju ona podrazumevaju da nastava traje ukupno 3 dana. Tek pošto se grupa u konkretnom predstavništvu pomenute institucije bude oformila i to od minimalnog broja članova, biće svi oni informisani i o tačnom rasporedu, odnosno o dinamici organizacije nastave.

Ponudom ove obrazovne institucije je obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete, a pravila su takva da se klijentima dozvoljava da zajedno sa organizatorom definišu na koliko dana će celokupan nastavni fond da bude raspoređen. U skladu sa njihovim dogovorom će i zaposleni u konkretnom preduzeću saznati koliko ukupno edukacija treba da traje, ali će dobiti i sve ostale informacije koje se odnose na sprovođenje nastave tog tipa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa pravilima o naknadi štete"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje