Kurs i obuka - Upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova

Kako finansijskim analitičarima na prvom mestu, tako je isto ova stručna edukacija namenjena i svima ostalima, koji imaju dodira sa finansijama u bilo kojoj kompaniji. Nakon upoznavanja sa tematikom ove edukacije i primenom stečenih znanja u praksi, svi koji su zaduženi za analizu troškova preduzeća će uticati na uanpređenje poslovnog procesa, tako da je svima njima ovaj kurs i namenjen.

Ipak, u obavezi smo da napomenemo i da institucija organizatora, u principu od polaznika ne zahteva da imaju predznanje u vezi sa kontrolom troškova. Iz tog razloga i ističemo da nastavu može da pohađa svako ko ima želju ili je zbog prirode svog posla u obavezi da se sa konretnom temom upozna.

Trebalo bi da ispoštuje u potpunosti pravilo institucije organizatora svako fizičko lice, te da pristupi prijavljivanju, odnosno zvaničnom upisivanju.


U principu svaki kandidat bira da li će zahtevane podatke da pošalje na mail adresu ili će se prijaviti lično u poslovnici Obrazovnog centra Akademija Oxford, a dostupna je i mogućnost prijavljivanja preko telefona. Podaci koji se zahtevaju uključuju ime i prezime polaznika, broj njegovog telefona i datum rođenja.

Naknadno će svako od njih dobiti informaciju o dokumentima koja mora da pripremi za upis, a saznaće i da se isključivo uz lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata mora izvršiti upisivanje.

Potrebno je i da pojedinačni polaznici izaberu kako žele nastalo da pohađaju, uzevši u obzir da stručna obuka i kurs - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova može biti organizovana u formi kako individualne i grupne nastave, tako isto i poluindividualne, dok za svaki tip edukacije važi pravilo da polaznik može časove pohađati online ili u jednoj od poslovnica ove obrazovne institucije, a na klasičan način.

TESTOVI


A sve ono što koordinator za nastavu bude odredio prilikom organizacije grupne edukacije se mora poštovati od strane svakog pojedničkog kandidata, ne dozvoljavaju promena. Formiranje grupe je navedeno kao osnovni zahtev za organizaciju nastave drugih, a u tom smislu za četiri osobe minimalno prijavu u okviru konkretnog predstavništva prvo izvrše, budući da ih je toliko minimum potrebno za formiranje grupe. Maksimalan broj osoba koju pohađati u tom slučaju predavanja je osmoro njih. Koordinator za nastavu posle toga definiše termine održavanja časova i naravno njihov raspored, te određuje datum početka edukacije za grupu polaznika. Odluku o tome koliko će u tom slučaju nastava trajati donose nadležni u okviru celokupne institucije organizatora i ta informacija može biti data svakom zainteresovanog kandidatu već kada bude vršio zvanično prijavljivanje.

Prilikom organizacije individualne nastave se poštuju potpuno ista pravila kao i kada je u pitanju poluindividualni seminar - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova, s tim što jedno lice pohađa individualnu edukaciju, a poluindividualnu dvoje njih. Sa koordinatom za nastavu i sa predavačem, koji treba konkretni tip edukacije da vodi će se u tom slučaju zainteresovani dogovoriti o svim detaljima. A to znači da će oni precizirati kog datuma bi trebalo nastava da počne, odnosno u kojim će terminima da pohađaju časove i kakva će dinamika tada biti poštovana, te će na taj način da se usaglase i o trajanju kursa.

Svakako je važno napomenuti i to da se kako individualna i grupna, tako isto i poluindividualna nastava mogu organizovati online ili prema klasičnom principu.

Klasičan način organizacija časova podrazumeva da će kandidati biti prisutni u jednoj od poslovnica ove obrazovne institucije. Svakako je važno naglasiti i da se poslovnice nalaze na brojnim lokacijama, a u ovom momentu na više od 35 njih u celoj zemlji, da je iz tog razloga potrebno samo da polaznik izabere u kojoj od poslovnica mu najviše odgovara predavanja da pohađa.

Dobiće sve potrebne informacije o tome koji su ostali treba da instalira na sopstveni računar i na koji način kandidat koga interesuje online obuka i kurs - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova. Pored toga je njegova obaveza i da propisane uslove za rad obezbedi, što znači da mora voditi računa za sve vreme trajanja edukacije o kvalitetu internet veze. Dostupna je tehnička podrška svakom pojedinačnom polazniku, kako vezano za postupak instalacije programa, tako i uopšteno za funkcionisanje nastave tog tipa.

Potrebno je da napomenemo i to da ova obrazovna institucija po zahtevu može organizovati korporativnu nastavu, kada će zaposleni u okviru zainteresovane kompanije časove da pohađaju. Upravo će njihove nadležni tom prilikom da preciziraju sa predstavnikom institucije organizatora ne samo kako će časovi biti organizovani nego i gde. Stvar je u tome da samo kada je u pitanju korporativni tip edukacije ova obrazovna institucija može da dozvoli izmenu, a to podrazumeva da će biti omogućeno tom broju zaposlenih da predavanja pohađaju i na svom radnom mestu. Odabrani prostor mora biti propisno opremljen, a pre toga će nadležni u konkretnoj kompaniji dobiti precizne informacije o tome šta sve mora onda sadrži. Svakako će se zatim dogovoriti sa predstavnikom institucije organizatora i o trajanju nastave, to jest o tome kakvom će dinamikom biti raspoređena predavanja, odnosno o tome kog datuma će početi korporativni tip kursa, odnosno u kojim terminima će časovima budu organizovani za zaposlene.

Koje teme će da obradi stručni seminar - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova?

Prvenstveno je oblast kontrolinga bitna za finansije, odnosno za kontrolu troškova. Upravo sa tog aspekta će i startovati ova stručna edukacija, već u toku uvodnog predavanja biti objašnjeno prisutnima šta je to sistem troškova i kako se uopšteno troškovi definišu. Posle toga je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova obrati temu koja je vezana za podelu troškova.

Podrazumeva se da će profesor predočiti i koja se terminologija najčešće koristi, te će uputiti prisutne i u to kako se koji pojam u osnovi definiše.

Dobiće polaznici informaciju i o tome kako se troškovi ponašaju u odnosu na druge parametre.

Šta je to cena koštanja i zbog čega je ona izuzetno značajna za kontrolu troškova je svakako tema, kojoj će predavač da posveti sasvim dovoljno pažnje jer je posebno značajna. Kako se na oblast računovodstva održavaju troškovi i o čemu je potrebno voditi računa zarad bolje kontrole finansijskog toga, će svaki polaznik ove stručne edukacije takođe da nauči.

Biće govora i o tome koji se sve metode koriste prilikom obračunavanja cene koštanja. A u tom delu će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova omogućiti polaznicima da saznaju koja je razlika između takozvanog marginalnog i apsorpcionog metoda za obračunavanje cene koštanja.

Dobiće prisutni informaciju i o tome šta podrazumeva alokacija i na koji način ja ona vezana za troškove.

A ne samo da će profesor objasniti koji su to alati, koji se koriste za upravljanje troškovima, nego će naučiti i samostalno da koriste svaki od njih. Pored toga što će dobiti informacije teoretski o tome koji alat i treba da budu u različitim situacijama korišćeni, kandidatima će biti predstavljeni i praktični primeri.

U principu je završno predavanje osmišljeno kao interaktivno, te bi u tom smislu trebalo svaki kandidat da uzme učešće, a podrazumeva se da ima pravo i da pita predavača sve što nije razumeo do tog momenta.

Na kojoj lokaciji se održava stručni kurs i obuka - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova i kada?

Najvažnije je da svako fizičko lice zna da ne može prilikom prijavljivanja dobiti precizne informacije o datumu početka nastave i o tome na kojoj lokaciji će biti stručni kurs i obuka - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova organizovan. Zapravo će ti podaci biti dostupni svakom kandidatu kada bude izabrao između svih opcija koje se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze.

Uz to što postoji mogućnost da predavanja budu organizovana online, dostupna je i ona koja podrazumeva klasičan princip organizacije nastave. Takođe je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da svako fizičko lice ima mogućnost da izabere i na koji način želite predavanja da pohađa, to jest da li će to učiniti u društvu još jedne osobe, samostalno ili u formi grupne nastave. Tek pošto se između svih tih varijanti bude opredelio moći će i da dobije precizno informaciju o tome gde će nastava biti organizovana i u kojim terminima, a ni i o svim ostalim detaljima.

Da naglasimo odmah da nastava u grupi uključuje prisustvo tačno određenog broja ljudi. U ovom slučaju je pomenuta obrazovna institucija definisala da to bude između četvoro i osmoro polaznika. Baš zato i jeste posebno važno da grupa od najmanje 4 člana bude formirana u okviru konkretnog predstavništvo. Podrazumeva se da će svaki kandidat biti informisan o tome, jer praktično govoreći nadležno lice konkretne poslovnice nema mogućnost da informiše bilo koga od njih o tome kog datuma će da počne obuka i kurs - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova. Ali pošto grupa zvanično bude oformljena, pristupiće ovlašćeno lice te poslovnice odmah definisanju detalja u vezi sa organizacijom časova. Praktično će koordinator za nastavu doneti odluku prvo o datumu početka grupnog kursa, a posle toga će precizirati i raspored predavanja i termine u kojima će biti održana. Svakako da nadležni u konkretnoj obrazovnoj instituciji donose odluku o trajanju nastave tog tipa, tako da zainteresovani mogu i ranije da dobiju informaciju o tome. Ističemo da se ne dozvoljavaju izmene kod nastave u grupi, pa je iz tog razloga neophodno da svaki kandidat u potpunosti prihvati ono što pre toga koordinator bude precizno odredio.

Mnogo su fleksibilnija pravila, koja se poštuju prilikom organizacije individualne i poluindividualne nastave. Iako su pravila istovetna u tom slučaju, svakako se razlikuje broj osoba, koje treba da pristupe predavanjima. Napominjemo da dvoje kandidata treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, a da samo jedan treba da prati individualnu. Svakako kako će se oni sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom u konkretnoj poslovnici, ali i sa nadležnim predavačem dogovoriti o tome kako će časovi biti u konkretnom slučaju organizovane. Pored toga što imaju obavezu da definišu kog datuma će početi nastava, oni se moraju usaglasiti i o terminima održavanja časova i naravno u njihovoj dinamici. Upravo zato i napominjemo da će se oni tom prilikom usaglasiti i tome koliko bi ukupno trebalo stručni seminar - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova u tom slučaju da traje, jer će definisati dinamiku sprovođenja predviđenog broja predavanja.

Mora biti svestan činjenice svaki kandidat koji odluči da predavanja pohađao onlajn da je on odgovoran za kvalitet edukacije. Naime, prvo mora obezbediti adekvatan računar, a zatim i stabilnu vezu sa internetom u toku svakog predavanja. Isto tako se očekuje od polaznika da ispoštuje pravilo u vezi sa instalacijom namenskog softvera, a kako bi mogao bez ikakvih smetnji predavanja na taj način da prati. Važno je da napomenemo i to da sam postupak instalacije programa nije komplikovan, te da bi svaki pojedinačni kandidat trebalo da može bez smetnji to da učini samostalno. A ako se i dogodi da se ne snađe, njemu je na raspolaganju tim za tehničku podršku u nadležnoj poslovnici institucije organizatora.

Klasična nastava će biti organizovana u okviru jedne od poslovnica. Napominjemo da se one na više od 35 lokacija za sada nalaze.

Bude li nadležno lice bilo kog preduzeća smatralo da je tema ove stručne obuke zanimljiva zaposlenima, on može zahtevati da bude organizovana korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova. Podrazumeva se da će maksimalno zahtevi klijenta tom prilikom da budu ispoštovani, pa čak nastava može biti održana i u okviru same kompanije. Bitno je da klijent informiše o svim zahtevima nadležno lice izabrane poslovnice. Dobiće podatke o tome šta mora da obezbedi u izabranom prostoru da bi nastava u toj kompaniji mogla za određeni broj radnika da bude organizovana. Takođe je potrebno i da se upravo nadležni predstavnik tog preduzeća sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica institucije organizatora dogovori i o svemu ostalom što se tiče sprovođenja časova za zaposlene. Pored ostalog, oni će definisati zajedno kog datuma bi trebalo edukacija da počne, odnosno u kojim terminima će članovi kolektiva predavanja da pohađaju. Uz sve to će se usaglasiti i o trajanju nastave u tom slučaju, budući da i njihova obaveza da se dogovore i oko rasporeda časova.

Koliko je predviđeno da će trajati specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova?

Prvo sa čime će biti upoznati zainteresovani jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da stručni seminar - upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova bude organizovan u formi poluindividualne, zatim individualne i grupne nastave. A sem toga što se razlikuje broj polaznika, koji u konkretnom slučaju predavanja treba da pohađaju, primenjuju se i drugačija pravila organizacije, što je izuzetno važno za svakog kandidata. Baš iz tog razloga i nije moguće za sva tri tipa edukacije unapred dati preciznu informaciju o trajanju, jer je to protivno pravilima organizatora.

Jedino kada kandidat odluči da predavanja pohađa u okviru grupne nastave će biti u prilici da od strane nadležnih u trenutku zvaničnog prijavljivanja bude informisan i o trajanju. Svakako je prisutan takav princip organizacije gde je predviđeno da naknadno, to jest posle formiranja grupe u okviru konkretne poslovnice svaki polaznik dobija informacije o datumu početka nastave te vrste, potom o terminima održavanja časova i svakako o njihovom tačnom rasporedu.

U trenutku prijavljivanja će polaznici dobiti informaciju o tome da nastava za grupu traje ukupno 5 dana. A posle prijavljivanja dovoljnog broja zainteresovanih će biti obavešteni o detaljima u vezi sa rasporedom ukupno osam časova nastavnog programa, zatim u vezi sa terminima u kojima će predavanja biti održana da se podrazumeva da će dobiti podatak i o tome kog datuma bi trebalo u tom slučaju da počne edukacija. Treba napomenuti da se ovo razlikuje od poslovnice do poslovnice, jer isključivo koordinator za nastavu ima obavezu sve to da definiše, dok trajanje nastave u grupi važi da apsolutno bilo koje predstavništvo ove obrazovne institucije u Srbiji.

Nasuprot tome, kada polaznik odluči da predavanja pohađa ili u paru ili samostalno, imaće i slobodu da precizira koliko će nastava trajati sa profesorom i sa koordinatorom. Naime, prisutan je vrlo fleksibilan princip organizacije, jer se oni ne usavršavaju samo o rasporedu časova, već i o tome kog datuma će početi edukacija, ali i u kojim terminima će da budu organizovana predavanja.

A kada je u pitanju korporativni tip nastave, moramo napomenuti i da se on organizuje isključivo po zahtevu nadležnih u okviru određenog preduzeća. Samim tim što je vrlo specifična ciljna grupa polaznika u konkretnom slučaju omogućuje upravo predstavnicima zainteresovanog preduzeća da sve detalje u vezi sa organizacijom nastave oni lično definišu ovlašćenim licem institucije organizatora, to jest jedne od poslovnica. A to znači da je njihova obaveza da definišu kog datuma bi trebalo zaposleni da počnu predavanja da pohađaju, te kojim tempom će biti organizovani časovi i u kojim terminima, pa čak i na kojoj lokaciji, jer se jedino kod korporativne obuke dozvoljava izmena mesta održavanja nastave. Isto tako će tom prilikom biti u obavezi da preciziraju i koliko bi ukupno kurs u tom slučaju trebalo da traje, a zatim će i svaki polaznik dobiti o tome informacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa primenom alata za kontrolu troškova"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje