Kurs i obuka - Upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize

Ne samo nadležnima u okviru bilo koje firme, već i osobama koje se bave poslovnom analitikom i različitim vrstama istraživanja je namenjena, na prvom mestu specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize. Međutim, uzevši u obzir da nije neophodno nikakvo predznanje u vezi sa pomenutom temom, to praktično znači da svako ko vidi temu ove edukacije zanimljivom ima pravo i da izvrši prijavu, odnosno da se upiše i pohađa ovu obuku.

A pre nego što objasnimo po kom principu funkcioniše nastava, moramo napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost organizacije kursa i za fizička lica i za pravna, to jest za zaposlene u preduzećima. Razlikuje se donekle princip organizacije nastave namenjene pojedincima i zaposlenima u firmama, te se podrazumeva da će svaki zainteresovani biti informisan o tim detaljima na vreme.

U principu bi trebalo nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća da kontaktiraju nadležne u najbližoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, kako bi se raspitali o svim detaljima u vezi sa organizacijom nastave za određeni broj zaposlenih. Sledeće što je potrebno da učine jeste da se međusobno dogovore o načinu organizacije časova, to jest da preciziraju u kojim će terminima zaposleni da ih pohađaju, zatim u skladu sa kakvom će dinamikom nastavni fond da bude raspoređeni i naravno, kog datuma bi trebalo da počne korporativni seminar - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize. Međutim, to nije kraj benefitima koje imaju pravna lica, zainteresovana za organizaciju ove nastave, jer pomenuta obrazovna institucija dozvoljava čak i promenu lokacije održavanja časova. Ukoliko se to smatra boljom opcijom, biće omogućeno zaposlenima i da na svom radnom mestu predavanja pohađaju. Naravno da njihovi nadležni tada moraju ispoštovati sva pravila izneta od strane institucije organizatora, a koja se tiču opremljenosti prostora na prvom mestu i njegovih osnovnih karakteristika. Shodno pravilniku pomenute institucije je predviđeno da prethodno tačno određeni broj zaposlenih, koji bi trebalo predavanja da pohađaju, bude informisan na propisan način kako o mestu održavanja nastave, tako isto i o datumu početka i o svemu ostalom što prethodno klijent i organizator budu definisali.


Od svakog pojedinačnog polaznika, to jest od bilo kog fizičkog lica, koje želi da pohađa ovu stručnu edukaciju se zahteva prvo da izvrši prijavu, a uz maksimalno poštovanje pravila pomenute obrazovne institucije.

U principu, svakog radnog dana može lično kandidat da se prijavi ili da to učini putem telefona, a mora znati da poslovnice pomenute obrazovne institucije postoje na više od 30 lokacija u celoj zemlji. Ukoliko to kandidatima ne bude odgovaralo, imaju mogućnost da u bilo kom trenutku pošalju i mejl sa osnovnim informacijama o sebi i na taj način zvanično izvrše prijavu. Uopšteno govoreći, potrebno je kao prvo da navedu svoje ime i prezime u prijavi, a zatim i broj telefona, kao i datum rođenja.

A u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije je predviđeno da svaki prijavljeni pojedinac bude kontaktiran od strane nadležnih na za to propisani način. Tom prilikom će kandidati dobiti informacije i o detaljima koji su vezani za upis. Neophodno je da lično bude svako od njih prisutan u momentu zvaničnog upisa, kao i da u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije dostavi sva propisana dokumenta, a o čemu će naravno da bude informisan pre toga od strane nadležnih.

TESTOVI


Upravo prilikom zvaničnog upisa se obavezuje svaki kandidat da navede da li ga interesuje klasični ili online kurs i obuka - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize, odnosno da li želi nastavu da pohađa u formi individualne, poluindividualne ili grupne, uzevši u obzir da su sve te opcije u ponudi.

Moramo napomenuti još jednom da se na više od 30 lokacija nalaze poslovnice pomenute obrazovne institucije. A u okviru svake od njih će biti održana nastava na klasičan način, ukoliko to prijavljeni kandidat bude zvanično zahtevao. Naravno da će biti informisan i o svim ostalim detaljima, te o obavezi da se izjasni da li želi nastavu da pohađa samostalno, u društvu još jedne osobe ili u grupi, na osnovu čega će i dobiti informacije o načinu na koji će časovi da budu organizovani.

Dostupna je i mogućnost da kandidati pohađaju časove putem računara, odnosno uz korišćenje specijalne online platforme, koju bi trebalo da instaliraju na sopstveni kompjuter. Moramo napomenuti da računar, koji želi kandidat da koristi tom prilikom treba da ima adekvatne karakteristike, te se takođe podrazumeva da će svako od zainteresovanih pre toga da bude informisan o tim i ostalim detaljima. Isto tako će biti obavešten i o postupku instalacije konkretnog programa, a što će mu omogućiti da bez apsolutno ikakvih smetnji pristupa predavanjima prema takvom principu. Najbitnije je da tom prilikom ispoštuje sva propisana pravila, kao i da neizostavno obezbedi računar sa odgovarajućim karakteristikama. A prethodno će svaki prijavljeni polaznik biti precizno informisan o načinu instalacije programa, odnosno o svim koracima koje mora tom prilikom on da preduzme. A ako se u određenom segmentu ne bude dobro snašao, može da se u svakom trenutku obrati članovima IT odeljenja konkretnog predstavništva pomenute institucije. Upravo je njihov zadatak da pomognu svakom pojedinačnom polazniku da reši bilo kakav problem koji iskrsne u toku postupka instalacije softvera ili dok kandidat pohađa onlajn predavanja. Dakle, u svakom predstavništvu navedene institucije funkcioniše i tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške, tako da kandidati nemaju nikakvog razloga za zabrinutost, čak i ako naiđu na neki problem.

Kada bude odlučio da li želi časove da pohađa putem računara ili će to da učini na klasičan način, svaki pojedinačni polaznik je u obavezi i da odluči da li mu više odgovara da nastavu pohađa samostalno ili da to učini u formi grupne, odnosno individualne. A u skladu sa time će on da dobije precizne informacije o načinu organizacije časova u konkretnom slučaju.

Napominjemo odmah da su vrlo jednostavna pravila, prema kojima će biti organizovana stručna obuka i kurs - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize za samo jednu osobu ili za njih dvoje u isto vreme. Jednostavno rečeno, potpuno ista pravila važe i kada je u pitanju individualna nastava i poluindividualna, s tim da se jedino razlikuje broj osoba koje časovima prisustvuju, s obzirom na to da dvoje njih pohađaju poluindividualnu, a da individualnu treba da prati samo jedan prijavljeni kandidat. U principu se podrazumeva vrlo jednostavan način organizacije časova, uzevši u obzir da upravo u tom slučaju polaznici imaju obavezu da preciziraju sa nadležnima u okviru jedne od poslovnica, odnosno u onoj u kojoj su se prijavili, na koji način će časovi da budu održani. U suštini će oni sa profesorom, kao i sa zvanično ovlašćenim licem u tom predstavništvu, to jest sa koordinatorom za nastavu da se usaglase kako oko tačnog datuma početka bilo individualne edukacije, bilo poluindividualne, tako isto i oko termina u kojima će biti organizovani časovi i oko njihovog rasporeda. Budući da su u obavezi da precizno definišu i dinamiku prema kojoj će biti sprovedena predavanja u konkretnom slučaju, oni će se samim tim usaglasiti i oko trajanja nastave u paru, odnosno takozvane poluindividualne.

Mnogo su rigoroznija, odnosno strožija pravila prema kojima bi trebalo da bude organizovan grupni seminar. Zahteva se da svaki kandidat u tom slučaju u potpunosti poštuje ono što organizator, to jest što ovlašćeni koordinator za nastavu poslovnice pomenute institucije bude odredio. Da stvar bude jednostavnija, moramo naglasiti odmah da između četvoro i osmoro ljudi treba da prisustvuju predavanjima u tom slučaju. Upravo to i jeste osnovni razlog zašto pomenuta obrazovna institucija zahteva najpre formiranje grupe, što znači da se u okviru svakog predstavništva prvo mora sačekati da četiri osobe najmanje prijavu zvanično izvrše, jer tek posle toga može grupa biti formirana i nastava na taj način organizovana. S obzirom na to da isključivo koordinator konkretnog predstavništva ima pravo, odnosno obavezu da precizira kako će časovi biti organizovani, to se i zahteva u potpunosti poštovanje svega toga od strane prijavljenih kandidata, to jest članova konkretne grupe. Jednostavno rečeno, čak i ako bilo ko od njih ne može da se uklopi u navedene termine ili mu možda ne odgovara datum koji je definisan za početak grupnog kursa, te zahteva od nadležnih izmenu, to kod nastave tog tipa ne sme da bude uzeto u obzir, jer je u suprotnosti sa jasno definisanim pravilima pomenute obrazovne institucije. A da stvar bude jednostavnija, napomenućemo da koordinator za nastavu precizira sve navedeno tek nakon formiranja grupe. Zapravo on tada određuje i kog datuma će početi predavanja, ali i u kojim terminima će biti održana i kako će biti nastavni fond u konkretnom slučaju raspoređen. Ali već prilikom upisa svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost da dobije informacije o tome koliko će ukupno grupni seminar - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize da traje, uzevši u obzir da to pomenuta obrazovna institucija definiše na nivou svih poslovnica pre toga. Da rezimiramo, izmene se ne dozvoljavaju kod nastave u grupi, već se zahteva da svaki prijavljeni kandidat u potpunosti ispoštuje sve ono što organizator, to jest što zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu u predstavništvu, u kome on bude izvršio prijavu, u skladu sa pravilima bude definisao. Naravno da ako nekome ne odgovara da pohađa nastavu prema tako strogom principu organizacije, ima mogućnost da se odluči za jednostavniju varijantu, odnosno za praćenje predavanja u formi poluindividualne, to jest nastave u paru ili individualne.

Nastavni program stručne obuke - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize

Zbog čega je primena poslovne analize važna za unapređenje poslovnog procesa i to apsolutno bilo koje kompanije je prva tema sa kojom će stručni kurs i obuka - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize da upozna prisutne. A odmah posle toga će predavači objasniti prisutnima i gde se mora primeniti ta vrsta analize, odnosno kada ispoljava i u kojim segmentima maksimalno pozitivan efekat.

Pored toga što će dobiti informacije o osnovama Business Analysis, polaznici će dobiti sve smernice i o tome šta je softverski ciklus i kako bi trebalo da funkcioniše u praksi upravljanje njegovim razvojem ( Software development lifecycle - SLC).

Podrazumeva se i to da će profesor koji bude u obavezi da vodi specijalizovani seminar - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize predočiti prisutnima i to koje se tehnike koriste prilikom ove analize. Naravno da će biti objašnjeno i koji su to alati najčešće u praksi prisutni, te se podrazumeva da će biti objašnjeno svakom polazniku i kako bi trebalo da funkcioniše upravljanje projektima u praksi.

Kako je potrebno pravilno prikupljati zahteve i koje se greške često mogu sresti u praksi u tom segmentu je izuzetno značajna tema, koju će ova stručna edukacija detaljno da obradi. A podrazumeva se da će profesori u tom smislu objasniti prisutnima i na koji način bi valjalo da postupe, kako bi određene greške izbegli i izvršili Business Analysis bez ikakvih poteškoća.

Nakon što budu predstavili različite alate i tehnike, profesori će se potruditi i da prikažu adekvatne primere.

A fokus ove edukacije će biti stavljen na to da svako ko bude želeo da pohađa nastavu savlada takozvanu orijentacionu tehniku. U tom segmentu će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize korak po korak da obradi celokupan postupak poslovne analize, a kako bi kandidat bio u mogućnosti u toku svog budućeg poslovanja potpuno samostalno taj postupak da primenjuje.

Svakako bi trebalo pitanja koja imaju u vezi sa prethodno obrađenim temama kandidati da postave profesoru ili na kraju svakog časa, a ako on to dozvoli ili u toku završnog predavanja. Radi se o tome da bi interaktivno trebalo da bude završno predavanje posebno, tako da će biti govora o prethodno obrađenim temama, te će svakako biti razjašnjeno sve ono što bilo kom polazniku ne bude u potpunosti bilo jasno.

Kada i na kojoj lokaciji će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize da bude održan?

Potrebno je prvo da u trenutku zvaničnog upisa svaki pojedinačni polaznik odluči da li želi nastavu da pohađa na klasičan način ili mu više odgovara princip, prema kome će biti organizovana online obuka i kurs - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize.

Sem toga, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da i online i klasična edukacija budu organizovane kako u okviru individualne i grupne nastave, tako isto i za dvoje kandidata, s obzirom na to da edukacija može biti organizovana i u formi poluindividualni nastave.

Uzevši u obzir da postoji toliko mogućnosti na raspolaganju, zahteva se da u trenutku prijavljivanja, a najkasnije prilikom zvaničnog upisa, svaki pojedinac donese odluku na koji način želi predavanja da pohađa i gde tačno, posle čega će od strane nadležnih da dobije informacije o svim neophodnim detaljima. U svakom slučaju je važno da u trenutku upisa navede kako bi želeo da pohađa predavanja, što je neophodno i da potvrdi prilikom zvaničnog upisa, kako bi prati časove baš onako kako mu najviše i odgovara.

Klasičan tip edukacije podrazumeva da će predavanja biti organizovana u prostorijama jedne od poslovnica konkretne institucije. Vrlo je važno da svaki kandidat tom prilikom navede nadležnima i po kom principu želi časove da pohađa, nakon čega će i dobiti detaljne informacije o datumu početka nastave, ali i o rasporedu predavanja i o svemu ostalom što je bitno za sprovođenje nastave prema konkretnom principu.

Druga opcija jeste da specijalizovani seminar - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize bude organizovan online, odnosno preko računara, a uz korišćenje specijalnog softvera. Upravo taj program će svaki kandidat da bude obavezan da instalira na sopstveni kompjuter, tako da se podrazumeva i da mora obezbediti računar odgovarajućih karakteristika, kako bi mu bilo omogućeno da časove na taj način pohađa. Takođe je neophodno i da svaki polaznik u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije treba da obezbedi sve uslove, koji su neophodni za optimalno funkcionisanje konkretnog softvera, što znači da mora stabilnu vezu sa internetom on da osigura i to za sve vreme dok traje obuka na taj način. A to dalje znači da mada samostalno bira prostor u kome će boraviti dok pohađa predavanja, svakako to mora biti mesto na kome postoji adekvatna internet konekcija. Sve informacije o samom procesu instalacije programa će na vreme da budu dostupne polaznicima, s tim da je njihova obaveza da to ispoštuju i samostalno pristupe postupku instalacije. Međutim, ako bilo ko od njih bude imao neku poteškoću, odnosno ukoliko se dogodi da naiđe na neki problem, može se slobodno obratiti nadležnima u IT sektoru određene poslovnice institucije organizatora. Podrazumeva se da će svaki pojedinačni polaznik biti u prilici da dobije prvo informacije o postupku instalacije programa, a zatim i o načinu funkcionisanja takvog tipa edukacije, jer se očekuje da sasvim samostalno to učini.

Nakon što svaki pojedinačni polaznik bude odlučio da li nastavu želi da pohađa onlajn ili prema klasičnom principu, potrebno je i da se opredeli između opcije da predavanja pohađa u paru, kao i da to bude u grupi ili da to učini sasvim samostalno. A u skladu sa svim tim detaljima će i dobiti informacije o načinu organizacije časova, odnosno o datumu početka nastave i o svim ostalim detaljima koji su neophodni.

Potrebno je da grupa od četiri osobe najmanje bude oformljena u okviru konkretne poslovnice, da bi nastava mogla da bude organizovana u toj formi. Predviđeno je da maksimalno osmoro polaznika tada bude prisutno, ali se takođe podrazumeva da će svako od njih biti informisan o obavezi formiranja grupe, jer to i te kako utiče na definisanje datuma početka nastave. Jednostavnije rečeno, sve do onog momenta, dok ne bude kreirana grupa u tom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, nastava neće moći na taj način da bude organizovana. Inače isključivo koordinator za nastavu precizira u tom slučaju na koji način će predavanja da budu organizovana, a sve ono što on bude tom prilikom odredio, ne sme da bude izmenjeno po zahtevu kandidata. Naročito je važno napomenuti i to da čak i ako polaznik bude zahtevao od nadležnih promenu bilo kog segmenta, to svakako ne sme da bude dozvoljeno, jer pravila institucije organizatora predviđaju vrlo strog princip sprovođenja predavanja u konkretnom slučaju i maksimalno poštovanje onoga što koordinator bude precizirao. Podrazumeva se da posle formiranja grupa od minimum četiri člana on odlučuje kako o datumu početka nastave, tako isto i o terminima održavanja časova, te o dinamici u skladu sa kojom će predviđeni nastavni fond da bude sproveden.

Svakako da je ponudom obuhvaćen i individualni kurs i obuka - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize, ali isto tako i mogućnost pohađanja nastave u paru, a kroz takozvanu poluindividualnu. Inače, u tom slučaju potpuno ista pravila organizacije moraju biti primenjena, s tim da se jedina razlika između individualne i poluindividualne edukacije odnosi na broj polaznika. Jednostavno rečeno, jedno lice treba da pohađa individualnu obuku, a poluindividualnoj treba da prisustvuje njih dvoje u isto vreme. Istakli bismo i to da su pravila mnogo slobodnija nego kada nastavu pohađa grupa kandidata. Naime, svaki prijavljeni polaznik, koji odluči da predavanja tako pohađa ima obavezu da definiše sa predstavnicima institucije organizatora kako će časovi u tom slučaju da budu sprovedeni. Jednostavno govoreći, jedan ili dvoje polaznika će tom prilikom da preciziraju kako sa profesorom, tako isto i sa nadležnim koordinatorom za nastavu kog datuma bi trebalo da počne poluindividualni ili individualni seminar. Isto tako je neophodno da preciziraju i u kojim će terminima časovi da budu održani, ali i u skladu sa kakvom dinamikom će da bude raspoređen nastavni fond, koji je predviđen aktuelnim programom konkretne edukacije. A sve to podrazumeva da će oni da se usaglase i oko trajanja kako individualne, tako isto i takozvane poluindividualne, to jest nastave u paru.

Moraju biti informisani svi zainteresovani i o tome da pomenuta specijalizovana institucija nudi mogućnost organizacije nastave isključivo za zaposlene u nekom preduzeću. Naime, u ponudi je korporativni tip edukacije, a pravila koja su u tom slučaju primenjuju su izuzetno fleksibilna i podrazumevaju maksimalno poštovanje zahteva nadležnih u okviru dotične firme. Stvar je u tome da bi trebalo nadležno lice te kompanije, bilo vlasnik, bilo njen ovlašćeni predstavnik da precizira na koji način će predavanja biti organizovana i to direktno sa predstavnikom institucije organizatora. Pored toga što će se oni usaglasiti oko datuma početka korporativne obuke i termina u kojima će predavanja da budu organizovana za zaposlene, potrebno je da definišu i raspored časova i mesto na kome će taj tip nastave da bude organizovan. Da sve to pojednostavimo, u pitanju je jedini tip edukacije kod koga može doći do izmene lokacije održavanja nastave. Međutim, to ne može biti jednostavno izvršeno ukoliko nadležni u toj kompaniji ne ispoštuju sve ono što institucija organizatora bude navela. Zapravo je vrlo važno da u tom slučaju bude izabran prostor, čije karakteristike u potpunosti mogu da ispune zahteve institucije organizatora, a prvenstveno sa aspekta opremljenosti. A to podrazumeva da će nadležni u tom preduzeću dobiti informacije o tome šta mora neizostavno da sadrži konkretni prostor, to jest kako bi trebalo da bude opremljen, da bi nastava u njemu mogla da bude za određeni broj radnika te kompanije sprovedena. Podrazumeva se da će svako od njih biti informisan o ovim detaljima blagovremeno, što je u skladu sa pravilima konkretne obrazovne institucije.

Koliko je određeno da traje ukupno stručna obuka i kurs - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize?

Svaki pojedinačni polaznik će detaljne informacije o načinu organizacije časova, ali i o tome koliko je ukupno predviđeno da traje stručni kurs i obuka - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize dobiti na osnovu toga da li odluči nastavu da pohađa u paru, individualno ili u grupi, pošto trajanje konkretnih tipova edukacija varira.

Da istaknemo odmah da je 14 časova u zvaničnom programu ove edukacije. A taj broj časova će biti raspoređen na ukupno mesec dana, kada kandidati odluče da predavanja pohađaju u formi grupne nastave.

Iako je unapred određeno trajanje edukacije tog tipa, moramo napomenuti da tek pošto grupa od 4 člana najmanje u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford zvanično bude formirana, ovlašćeno lice ima obavezu da precizira tačnu dinamiku sprovođenja časova, odnosno da odredi datum početka nastave i termine u kojima će predavanja da budu organizovana. A sve te informacije će na zvanično propisani način proslediti polaznicima, koji ih moraju u potpunosti prihvatiti, pošto se promene po njihovom zahtevu kod nastave tog tipa ne dozvoljavaju.

Moramo istaći i to da će biti informisani kandidati o tome koliko je ukupno predviđeno da traje individualna ili poluindividualna nastava tek nakon što to budu definisali sa nadležnima u konkretnoj poslovnici. Stvar je u tome da je prisutan vrlo fleksibilan princip organizacije, tako da se i poluindividualni i individualni seminar - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize organizuju na sasvim istovetan način. A u zavisnosti od toga koji tip edukacije je u pitanju će jedan ili dvoje polaznika da preciziraju kako bi trebalo nastava da bude organizovana i to direktno sa ovlašćenim licem same poslovnice konkretne obrazovne institucije i sa predavačem koji je zadužen da vodi jedan ili drugi tip nastave. Ne samo da će se oni usaglasiti oko rasporeda predavanja i termina održavanja časova, nego je potrebno da precizno definišu i kog datuma će početi bilo individualni tip nastave, bilo poluindividualni.

U suštini, gotovo istovetna pravila organizacije važe i kada je u pitanju korporativna obuka. Zapravo bi trebalo da se o rasporedu časova namenjenih zaposlenima u nekom preduzeću usaglase nadležno lice te kompanije i nadležno lice institucije organizatora. Upravo na taj način će oni definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje edukacija namenjena zaposlenima, ali će precizirati i termine održavanja časova, te mesto i datum početka edukacije tog tipa. A u skladu sa pravilnikom pomenute institucije će radnike tog preduzeća informisati na propisan način o apsolutno svim definisanim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje