Kurs i obuka - Upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih

Za uspešnost određene kompanije je na prvom mestu važno da njeni zaposleni budu zadovoljni i da nastoje da poboljšaju kvalitet svog rada. A u tome im svakako mogu pomoći na prvom mestu menadžeri u sektoru ljudskih resursa, a zatim i svi koji su na nadležnim pozicijama zaposleni. Upravo njima i jeste specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih na prvom mestu namenjena, mada nastavu može pohađati ko god želi.

Obavezuje se svaki zainteresovani pojedinac da u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford izvrši zvanično prijavljivanje za praćenje ove nastave. A to može učiniti ili preko telefona u radno vreme poslovnice ili lično. Dostupna je i opcija prijavljivanja na mejl, te se zahteva da kandidat dostavi najpre svoje ime i prezime, a potom i da navede broj telefona i datum rođenja.

Neophodno je da lično dođe u konkretno predstavništvo pomenute institucije svako ko izvrši prijavu, a u prethodno dogovorenom terminu, kako bi se upisao. Svakako će dostaviti i dokumenta, koja su obavezna za upis, a o čemu će ga informisati nadležni u konkretnom predstavništvu navedene institucije.


Inače se specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih može pratiti u okviru grupne, poluindividualne ili individualne nastave, a predviđeno je da kandidat izabere i da li će časove pohađati u jednoj od poslovnica na klasičan način ili će to učiniti online, kada samostalno bira lokaciju.

Prema pravilniku pomenute institucije, u grupi može biti od četvoro do osmoro ljudi maksimalno. Baš zato što je vrlo precizno definisano koliko kandidata treba da prate taj tip edukacije, zahtevano je da minimalno četvoro njih prvo izvrše prijavu, a kako bi konkretna grupa mogla da bude napravljena. Nakon formiranja grupe će koordinator za nastavu odlučiti o tome kog datuma bi trebalo edukacija da počne. Njegova je obaveza da definiše i termine održavanja časova, ali i da odredi njihov raspored. Inače je unapred na nivou celokupne obrazovne institucije, koja organizuje ovu edukaciju, određeno koliko će nastava u grupi trajati, tako da će polaznici biti i o tome informisani. Njihova je obaveza da se pridržavaju svega što koordinator za nastavu bude odredio, jer se ne dozvoljavaju nikakve izmene.

Suprotno od toga, individualna nastava, odnosno poluindividualna se organizuju na mnogo fleksibilniji način. Naime, dvoje kandidata pohađaju poluindividualnu, a jedan individualnu i upravo oni se dogovaraju se nadležnima o tome kako će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani. Stvar je u tome da koordinator za nastavu izabrane poslovnice institucije organizatora treba u tom slučaju da se sa jednim ili sa dvoje polaznika i sa nadležnim predavačem, a koji bi trebalo individualni ili poluindividualni seminar da vodi, dogovara kako oko datuma početka nastave, tako isto i oko rasporeda časova i termina u kojima će oni biti održani.

TESTOVI


Trebalo bi da napomenemo i to da se online edukacija organizuje uz pomoć specijalnog softvera, a njega ima obavezu svaki kandidat prethodno da instalira na sopstveni računar. Bitno je da on to uradi samostalno, jer sam postupak instalacije programa ne spada među zahtevne. Ipak, ako neko ne bude mogao da se snađe tom prilikom, slobodan je da kontaktira nadležno predstavništvo institucije organizatora i da zatražiti pomoć zaposlenih u IT sektoru. Naravno da će mu oni u najkraćem mogućem roku pomoći da taj problem otkloni, a kako bi mogao bez ikakvih smetnji da pristupi predavanjima.

kada je u pitanju specijalizovani seminar - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih koji se organizuje na klasičan način, to znači da časove kandidat pohađa u jednoj od poslovnica navedene institucije. Važno je naravno da prethodno definiše termine održavanja časova i da tada bude lično prisutan.

Trebalo bi još naglasiti i to da postoji mogućnost organizacije korporativne obuke, a ukoliko to nadležni u nekoj kompaniji budu zahtevali. Naime, u pitanju je edukacija koju će isključivo određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću da prate. Po zahtevu klijenata časovi mogu biti organizovani čak i u toj firmi, ali samo ako bude bio u skladu sa pravilima opremljen izabrani prostor. Svakako će vlasnici konkretne kompanije dobiti jasne smernice od organizatora o svemu onome, što se mora naći u tom prostoru, da bi bilo omogućeno zaposlenima časove tu da pohađaju. Predviđeno je pravilnikom institucije organizatora da se upravo klijent dogovara direktno sa nadležnima u konkretnoj poslovnici o tome na koji način će časovi za radnike te kompanije da budu organizovani. A ne samo da će oni definisati lokaciju na kojoj će lokaciji predavanja da budu održana, nego će odlučiti i o terminima u kojima će radnici časovima da pristupaju. Takođe je potrebno da preciziraju i datum početka korporativne obuke, te da se dogovore i oko dinamike prema kojoj bi trebalo celokupan nastavni fond da bude održan. Baš zato i napominjemo da oni zajedno preciziraju i koliko će tačno korporativni kurs da traje. Radnici koji će pohađati edukaciju bi trebalo da posle toga dobiju sve neophodne informacije o načinu organizacije predavanja.

Šta izučava stručna obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih?

Da bi određeni radnik mogao da napreduje u svom poslu, on prvo mora raditi na sebi. U principu, nema nikakvog efekta ako se nadležni u konkretnoj kompaniji trude da pomognu zaposlenima, a ovi jednostavno ne žele da poboljšaju sebe na prvom mestu i to na ličnom planu, a posle i na poslovnom.

Zato će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih prvo predočiti polaznicima na kakve zaposlene bi u principu trebalo fokus staviti. Naime, iako možda imaju potencijala, postoje određeni radnici koji jednostavno ne zaslužuju nikakvu pažnju, jer ne žele oni lično da poboljšaju svoje kvalitete. A tada bi rad sa njima bio na silu, pa nema smisla ni pokušavati.

Biće reči o tome kako bi trebalo komunicirati sa zaposlenima, a da oni ne bi bili u strahu od nadležnih, te da da mogu da budu potpuno slobodni, a kako bi svoje skrivene potencijale smeli da pokažu.

Brojni takozvani analitički alati, koji se najčešće primenjuje za sektor ljudskih resursa sa uspehom će biti predstavljeni tokom ove edukacije. Svakako da će profesor koji vodi specijalizovani seminar - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih obezbediti odlične primere iz prakse. Baš će na primerima polaznici naučiti i kako koji alat funkcioniše i kako bi trebalo da ga pravilno primenjuje u praksi.

A saznaće prisutni i kako se poboljšanje kvaliteta sektora ljudskih resursa odražava na različite vrste rizika. U principu se prvenstveno misli na rizik koji se tiče ulaganja u ljudski kapital.

Profesori će akcenat ove edukacije staviti na predstavljanje kompetencije ljudskih resursa i na sve aspekte toga.

Naravno da je planom i programom ove edukacije predviđeno da budu predstavljeni i različiti tipovi ličnosti zaposlenih, gde će kandidati saznati i na koji način je najbolje pronaći onog radnika, čiji potencijali zaista mogu da doprinesu kvalitetu i samog odeljenja u kome radi i celokupne kompanije.

Kroz pažljivo izabrane primere će kandidati imati prilike da dobiju informacijw o tome kako je najbolje uticati pozitivno na zaposlene u određenoj kompaniji, te razviti njihov potencijal, a na taj način i poboljšati kvalitet poslovnog procesa.

Interaktivno bi trebalo da bude završno predavanje, tako da će svaki kandidat u tom slučaju učestvovati, odnosno moći će i da pita profesora sve što mu nije bilo jasno.

Vreme i lokacija održavanja stručne obuke - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih

Bitno je da svako fizičko lice, koje bude odlučilo da pohađa specijalizovani seminar - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih zna da postoji nekoliko mogućnosti za praćenje nastave, pa u skladu sa time za koju varijantu se opredeli i dobija informacije o vremenu, odnosno o mestu održavanja obuke.

Izuzev mogućnosti da časove pohađa na klasičan način, kada se oni u okviru prostorija poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuju, dostupna je i ona, koja podrazumeva da predavanja kandidat pohađa online.

Sa tim u vezi moramo napomenuti da ja njegova obaveza da obezbedi računar i stabilnu vezu sa internetom. Dakle, neophodno je da boravi u adekvatnom prostoru, dok pohađa predavanja, kako ne bi bilo nikakvog ometanja, jer kvalitet edukacije mora ostati na visokom nivou kao i kada se ona organizuje na klasičan način. Specijalni program će biti u obavezi svaki kandidat da instalira tom prilikom na sopstveni računar, kako bi mogao da pohađa nastavu online. A u tome mu mogu po potrebi pomoći i IT stručnjaci, koje svaka poslovnica navedene institucije takođe zapošljava. U principu, potpuno je svejedno da li kandidat ima problem tokom instalacije programa ili prilikom pohađanja časova, jer će članovi tima za tehničku podršku nastojati da mu pomognu u što kraćem roku taj problem da reši sa uspehom.

Predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da se i klasična i online nastava pohađaju ili samostalno ili u grupi ili u paru. Radi se o tome da je ponudom obuhvaćena individualna obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih, zatim poluindividualna i grupna nastava. Baš zato se i zahteva od svakog pojedinačnog kandidata da prilikom upisa, odnosno prijavljivanja navede da li želi nastavu da pohađa sa ostalim kandidatima, a u okviru grupe ili će to učiniti kroz individualnu, to jest poluindividualnu. Upravo od svega toga će i zavisiti ne samo termini održavanja časova, nego i dinamika njihove organizacije, odnosno datum početka edukacije.

S obzirom na to da samo jedno lice treba da pohađa individualnu nastavu, to je omogućeno da se kandidat sa predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u tom slučaju dogovori oko detalja vezano za sprovođenje časova. Naime, neophodno je da se oni usaglase kao prvo oko datuma početka edukacije, a potom i oko dinamike prema kojoj će časovi biti organizovani i svakako da definišu u kojim će terminima predavanja polaznici da pohađaju.

U principu, na potpuno isti način se organizuje i poluindividualna obuka, ali tada dvoje kandidata predavanja treba da pohađaju. Jednostavnije govoreći, oni će se zajedno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu navedene institucije tada dogovoriti oko načina organizacije časova.

A kada je u pitanju grupni kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih, nastavu treba da prati od četvoro do osmoro ljudi maksimalno. Da bi uopšte u konkretnom predstavništvu taj tip edukacije mogao da bude organizovan, zahteva se da prijavu minimalan broj kandidata prvo izvrše. Zato i napominjemo da prijavljeni ne mogu očekivati da će grupni tip edukacije početi odmah, pošto svako od njih bude zvanično prijavu izvršio, već tek nakon što se grupa bude formirala, a što će se desiti pošto četvoro ljudi najmanje prijavu bude izvršilo. Uopšteno govoreći, princip prema kome se nastava u tom slučaju organizuje je vrlo precizno definisan i prilično strog. Naime, ovlašćeni koordinator za nastavu tada isključivo donosi odluku kako o terminima u kojima će časovi biti održani, tako isto i o njihovom rasporedu, te svakako odlučuje i o datumu početka nastave u grupi. Zatim o svemu tome detaljno obaveštava prijavljene, a napominje im i to da se njihovi zahtevi u vezi sa izmenama ne smeju prihvatiti, pošto je tako pravilnikom institucije organizatora definisano.

Svakako je važno istaći i podatak da ova edukacija može biti prilagođena zaposlenima u kompanijama. A u tom slučaju se ona organizuje prema pravilima korporativne nastave, te može biti održana i u samoj kompaniji, čiji radnici treba da je pohađaju. Naravno da prostor u kome će tada nastava biti organizovana mora da bude propisno opremljen, a klijentima će biti napomenuto šta sve on treba da sadrži, da bi bilo dozvoljeno časovi u njemu da budu održani. Primenjuju se vrlo fleksibilna pravila organizacije, uzevši u obzir da ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora tada direktno sa vlasnikom kompanije, odnosno sa njenim zvanično ovlašćenim predstavnikom odlučuje o načinu organizacije predavanja. Naime, oni će se usaglasiti oko dinamike sprovođenja časova i termina, te oko mesta održavanja nastave, odnosno oko tačnog datuma njenog početka. Naknadno će polaznici o svemu tome da budu obavešteni na način, koji je definisan u skladu sa pravilnikom institucije organizatora.

Koliko će da traje specijalizovani seminar - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih?

S obzirom na to da postoji nekoliko tipova edukacija u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, to znači da informacije o tome koliko će ukupno trajati stručna obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih kandidati dobijaju kada se između svih tih ponuđenih opcija budu opredelili.

U suštini, jedino kada je u pitanju nastava u grupi, moguće je ranije navesti koliko će ona tačno da traje.

Zato i napominjemo da ukupno mesec dana kandidati u okviru jedne grupe pohađaju časove. Međutim, informacije o tačnom rasporedu ukupno 16 časova nastavnog programa će oni dobiti naknadno. Zapravo nakon što grupa bude bila oformljena, to jest pošto četiri osobe minimum budu prijavu izvršile će koordinator za nastavu definisati na koji način će časovi biti organizovani, odnosno odrediće njihov raspored.

Međutim, sve to uopšte ne važi kod individualne i poluindividualne edukacije. Zato i naglašavamo da i jedna i druga mogu trajati i duže od mesec dana, ali i kraće, jer sve zavisi kakvu će odluku doneti zajedno koordinator za nastavu, polaznici ili samo jedan, kao i predavač. Zapravo se oni dogovaraju tom prilikom kako o rasporedu časova, isto tako i o terminima održavanja predavanja, odnosno o datumu početka izabranog tipa edukacije.

Uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih, to je takođe predviđeno da polaznici naknadno dobijaju informacije o trajanju. Radi se o tome da raspored časova definišu zajedno ovlašćeno lice jedne od poslovnica pomenute institucije i nadležni predstavnik konkretnog preduzeća. Naravno da zaposleni koji bi trebalo predavanja da pohađaju naknadno bivaju o svemu tome detaljno obavešteni u skladu sa pravilnikom institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa tehnikama koje će vam pomoći da maksimalno razvijete potencijal zaposlenih"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje