Kurs i obuka za aluminotermijsko zavarivanje

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: osobinama čelika, aluminijuma i oksida gvožđa, tehnikom ovog zavarivanja, alatima, primenom u železničkom saobraćaju, odnosno za spajanje šina i u građevinskoj industriji za zavarivanje betonskog gvožđa ; principima zaštite na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Jedan od primarnih razloga zbog čega se aluminotermijsko zavarivanje koristi vrlo često u železnici i to posebno za zavarivanje pruga jeste činjenica da je reč o izuzetno brzom postupku , za čije sprovođenje se ne zahteva električna struja. Uz to, ova vrsta zavarivanja spada u red onih koji nisu naročito skupi, a odlično se pokazalo i u onim slučajevima kada je presek delova koje treba spojiti na ovaj način veći, uzevši u obzir da je tada njegova efikasnost mnogo izraženija. Svakako treba imati na umu i to da se ova vrsta zavarivanja ne primenjuje isključivo u okviru železnice, ali je isto tako i činjenica da je najčešće primenjivano upravo za spajanje šina, mada se koristi i u građevinskoj industriji i to najpre za zavarivanje betonskog gvožđa.

Isto tako je i činjenica da je u svetu primetno povećanje potražnje za stručnjacima koji su specijalizovani za aluminotermijsko zavarivanje, odnosno koji su kvalifikovani, te da potražnja za ovim profilom ni u kom slučaju ne prati ponudu, koja je na znatno nižem nivou. Pa, čak i ako nije u tolikoj meri traženo zanimanje na teritoriji naše zemlje, ne treba zaboraviti da škola za aluminotermijsko zavarivanje pri Akademiji Oxford svim polaznicima nudi priliku da po završetku obuke polažu završni ispit čijim uspešnim polaganjem stiču sertifikat. A budući da je taj sertifikat priznat i van granica naše zemlje, to svako ko želi da se bavi ovim poslom, koji je inače u svetu odlično plaćen, to može da uradi jednostavnim pohađanjem našeg kursa.

Ono što je vrlo važno za sve kandidate koji su zainteresovani da pohađaju kurs za aluminotermijsko zavarivanje, jeste da su predavači visokokvalifikovani, te da je reč o stručnjacima sa izuzetno bogatim iskustvom. A upravo to i jeste jedna od najvažnijih garancija da će kod nas dobiti kvalitetnu obuku i to po vrlo povoljnim uslovima. Samim tim što je reč o profesionalnom kursu, to je i očekivano da se sve veći broj kandidata odlučuje da ga pohađa upravo u Akademiji Oxford.

Kurs za aluminotermijsko zavarivanje traje ukupno 3 meseca, a sastoji se od dva dela, to jest teorijskog i praktičnog. Praksa se vrši na način koji polaznicima najviše odgovara, a podrazumeva da može da bude organizovana u firmama sa kojima mi sarađujemo ili u bilo kojoj drugoj, koju odabere polaznik. Međutim, treba znati i to da Akademija Oxford nema nikakav uticaj na formiranje cene prakse u kompanijama sa kojima ne sarađuje, uzevši u obzir da ona nije uračunata u cenu same obuke. Takođe, organizator kursa nije odgovoran ni za kvalitet obuke koja se vrši u onim kompanijama sa kojima ne ostvaruje saradnju.
Nastavni program kursa za aluminotermijsko zavarivanje

Kako je reč o specifičnoj vrsti zavarivanja, koja u našoj zemlji i nije tako mnogo rasprostranjena, polaznici se na samom početku obuke upoznaju sa svim onim pojmovima koji se tiču tehnike aluminotermijskog zavarivanja.

Najjednostavnije rečeno, ovaj postupak podrazumeva da se čelik koji nastaje usled reakcije oksida gvožđa i aluminijuma rastopi i to na temperaturi iznad 2 000 stepeni Celzijusove skale (obično između 2 000 i 2 240 stepeni), te se nakon toga smešta u specijalne kalupe izrađene od vatrostalnih materijala, a čije dimenzije odgovaraju dimenzijama mesta zavarivanja. Nakon toga, odnosno kada se tako pripremljen materijal potpuno ohladi, govorimo o formiranju zavarenog spoja.

A polaznici obuke za aluminotermijsko zavarivanje se upoznaju sa osobinama ne samo čelika, aluminijuma i oksida gvožđa, već i sa svim onim situacijama koje spadaju u red nepredviđenih, a koje mogu da se dogode prilikom ovog procesa. Takođe se upoznaju i sa svim segmentima samog procesa zavarivanja, odnosno sa alatima koji se tom prilikom koriste i načinima njihovog funkcionisanja.

Osim što se polaznici upoznaju sa osnovama procesa aluminotermijskog zavarivanja, predavači im posebno ukazuju i na sve one greške do kojih može da dođe, uzevši u obzir da je u tim situacijama izuzetno važna njihova reakcija, kako bi sprečili sve eventualne ozbiljnije posledice. Baš iz tog razloga je poseban deo obuke za aluminotermijsko zavarivanje posvećen principima zaštite na radu.

Kako je brzina zavarivanja proporcionalna brzini ulivanja, to se polaznici posebno obučavaju da reaguju efikasno, jer njihovom neprimerenom, odnosno zakasnelom reakcijom prilikom ovog procesa, može da dođe do određenih situacija koje nisu ni malo prijatne i koje mogu da budu vrlo opasne. Da bismo ilustrovali koliko je ovaj proces brz, navešćemo podatak da, prema procenama čak 2 tone rastopljenog čelika može da se ulije za svega pola minuta, pa je sasvim jasno zbg čega predavači u okviru škole za aluminotermijsko zavarivanje Akademije Oxford posebnu pažnju obraćaju na obuku polaznika za adekvatno i brzo reagovanje, uzevši u obzir da se smatra da polaznici koji pohađaju ovaj kurs, odnosno koji steknu priznati međunarodni sertifikat praktično gledano, mogu da obavljaju posao za koji su se obučili samostalno i profesionalno.

Iako se aluminotermijsko zavarivanje primarno primenjuje u železničkom saobraćaju, odnosno za spajanje šina, ne treba zaboraviti da ovaj proces ima primenu i u građevinskoj industriji, odnosno kada se vari betonsko gvožđe, ali i u slučajevima kada je potrebno spojiti odlivke na čijoj površini postoji šupljina ili, pak za spajanje provodnika koji su izrađeni od bakra.

Tokom cele godine je moguće izvršiti prijavu na kurs za aluminotermijsko zavarivanje i to u svakoj poslovnici organizatora, odnosno na preko 20 lokacija u Srbiji.

Princip održavanja obuke je baziran na osnovama grupne nastave, ali se posebna pažnja obraća na njen kvalitet, pa je uvek reč o manjem broju polaznika u grupi. Tek nakon što se u jednoj poslovnici prijavi dovoljan broj polaznika, formira se grupa, a zatim se svaki od njih obaveštava o terminima održavanja časova. Kako su termini u ovom slučaju fiksno određeni, nudimo vam i mogućnost pohađanja onih vrsta nastave koje vama, kao polaznicima daju mnogo veću slobodu u izboru termina. Individualna i poluindividualna nastava podrazumevaju da ste sami ili sa odabranom drugom osobom prisutni na nastavi, te da u skladu sa sopstvenim slobodnim vremenom i dogovorom sa profesorom birate kada će se održavati časovi.Kome je obuka za aluminotermijsko zavarivanje namenjena?

Škola za aluminotermijsko zavarivanje Akademije Oxford nudi mogućnost pohađanja ovog kursa svim polaznicima koji su prema slovu zakona naše zemlje punoletni, to jest onima koji su navršili 18 godina života.

Dovoljno je da se zainteresovani kandidati prijave u jednoj od naših poslovnica, te da tom prilikom naglase da li žele da pohađaju nastavu na klasičan način, to jest u grupama ili su, ipak zainteresovani za individualnu, odnosno poluindividualnu nastavu.

Koliko traje kurs za aluminotermijsko zavarivanje?

Prema opšteprihvaćenom nastavnom planu i programu pri našoj školi, obuka za aluminotermijsko zavarivanje traje ukupno 3 meseca, a za to vreme kandidati pohađaju ukupno 240 sati nastave.

Nastava se sastoji od teorijskog i praktičnog dela.

Koja je cena obuke za aluminotermijsko zavarivanje?

Cena kursa i obuke za aluminotermijsko zavarivanje je po dogovoru. Ona podrazumeva organizaciju teorijskog dela nastave, priručnik, te nadoknadu za polaganje završnog ispita, kao i izradu diploma i sertifikata.

Ono što nije uračunato u cenu jeste praktična nastava. Akademija Oxford svim polaznicima kursa nudi mogućnost da sami odaberu način na koji će pohađati ovaj deo nastave. A to znači da biraju da li će je pohađati u nekoj od kompanija sa kojom mi imamo saradnju, kada se cena prakse kreće od 50 € (pa naviše) za mesec dana, odnosno da li će je pohađati u onoj firmi koju sami odaberu, a sa kojom mi nemamo saradnju. Ukoliko se odluče za drugu opciju, sami se dogovaraju o ceni prakse sa nadležnima u toj kompaniji, a mi kao organizatori kursa ne snosimo odgovornost ni za cenu ni za kvalitet tako sprovedenog praktičnog dela obuke za aluminotermijsko zavarivanje.

Sve vrste plaćanja koje se odnose na ovaj kurs, polaznici mogu da izvrše direktno i to u onoj našoj poslovnici u kojoj i pohađaju nastavu.

Mesto i vreme održavanja kursa za aluminotermijsko zavarivanje?

Kako je princip održavanja nastave baziran na radu u manjim grupama, to se i mesto i vreme održavanja obuke saopštava svim prijavljenim polaznicima tek onda kada se u određnoj poslovnici prijavi dovoljan broj kandidata, to jest kada se oformi grupa.

Izuzetak od ovog tipa nastave jeste poluindivdualna i individualna nastava, koja se može organizovati u najkraćem mogućem roku, a za koje polaznik odlučuje kada će se održavati i to, naravno u dogovoru sa predavačem.

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite PDF verzijuIspitna pitanja- Kurs i obuka za zavarivača - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za zavarivača - Akademija Oxford

 • Navedi koje su najčešće posledice nesreće na radu u zavarivačkim pogonima?
 • Navedi mere zaštite u cilju sprečavanja povreda od opekotina prilikom gasnog zavarivanja?
 • Navedti opremu za zaštitu očiju od istovremenog dejstva svetlosnog i toplotnog
 • zračenja pri radovima gasnog zavarivanja?
 • Navedi sredstva za zaštitu ruku u zavarivačkim radionicama?
 • Objasni pojam uvar korena.
 • Objasni pojam nadvišenje zavara.
 • Nabroj vrstu šava prema kontinuitetu.
 • Navedi postupak paljenja i podeljavanja plamena.
 • Objasni postupak montaže opreme za gasno zavarivanje.
 • Opiši neprovaren koren šava.
 • Navedi uzroke gasnih pora u šavu.
 • Objasni ulogu dodatnog materijala.
 • Opiši postupak gasnog zavarivanje zavarivanja ulevo.
 • Opiši postupak gasnog zavarivanje zavarivanja udesno.
 • Opiši vođenje gorionika i dodatnog materijala (putanju zavarivanja).
 • Opiši postupak gasnog rezanja.
 • Objasni razliku između gasnog zavarivanja i gasnog rezanja.
 • Šta je to E REL?
 • Kakve su to obložene elektrode?
 • Navedi osnovne delove obložene elekrode?
 • Kakve obloge prema sastavu mogu biti?
 • Kako se elektrode označavaju?
 • Koji sve standardi postoje?
 • Kako se izvodi spoj?
 • Navedi osnovne tipove podloški?
 • Koji su sve vrste i izvori struje, uređaji i oprema za E postupak?
 • Šta obuhvata tehnologija zavarivanja E REL-a?
 • Koje su osnovne smernice pri izboru obloge elektrode?
 • Objasni izbor parametara?
 • Objasni tehniku zavarivanja?

Spisak gradova za kurs i obuku aluminotermijskog zavarivanja

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje