Kurs i obuka za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima

Primarno zaposlenima u kompanijama koje se bave takvim poslovima, gde su radnici izloženi nepovoljnim vremenskim prilikama, odnosno visokim temperaturama je ova specijalizovana obuka namenjena. Naravno da bi trebalo edukaciji da prisustvuju na prvom mestu lica koja su u takvim firmama zadužena za sprovođenje pravila bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno zaštite od požara, s tim da specijalizovana obuka i kurs za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima može biti od koristi i vlasnicima, odnosno direktorima kompanija i svima kojima je konkretna tematika zanimljiva. Svakako je najbitnije napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford ne zahteva da polaznici imaju nikakvo predznanje, pa iz tog razloga navodimo da je svima omogućeno nastavu da prate ako to žele.

Od pojedinačnih polaznika, to jest od fizičkih lica se zahteva prijavljivanje, a zatim i zvaničan upis.

U suštini, podaci koji su neophodni za prijavu podrazumevaju ime i prezime kandidata, zatim broj njegovog telefona i datum rođenja. Osim mogućnosti da ih izdiktiraju preko telefona zaposlenima u jednoj od poslovnica, te informacije mogu poslati i na mejl adresu ili doći lično i prijaviti se.


Prisustvo svakog prethodno prijavljenog pojedinca je obavezno u trenutku zvaničnog upisa, jer je tako predviđeno pravilima konkretne obrazovne institucije. Istakli bismo i to da kandidati u trenutku zvaničnog upisa moraju dostaviti svu relevantnu dokumentaciju, a prethodno će biti precizno informisani od strane nadležnih o tome koja dokumenta moraju da pripreme.

Organizuje se i nastava namenjena isključivo zaposlenima u kompanijama, a u formi takozvane korporativne. Tada se primenjuju posebna fleksibilna pravila, koja definišu zajedno nadležno lice zainteresovane firme i jedne od poslovnica institucije organizatora. Stvar je u tome da bi oni trebalo da se dogovore kako o terminima održavanja časova za radnike, tako isto i o datumu početka korporativnog kursa, ali i o rasporedu časova, odnosno posredno i o tome koliko će ukupno nastava da traje. Postoji još jedan vrlo važan aspekt organizacije tog tipa edukacije, a vezan je za lokaciju na koji će korporativni seminar za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima da bude održan. Naime, samo tom prilikom organizator dozvoljava promenu, tako da edukacija za zaposlene može i na njihovom radnom mestu da bude održana. Podrazumeva se da je u tom slučaju nadležno lice konkretne kompanije dužno da obezbedi optimalne uslove za rad, odnosno da osigura propisnu opremljenost odabranog prostora.

A u skladu sa pravilnikom pomenute institucije, fizička lica biraju kako će pohađati nastavu, odnosno na koji će to lokaciju učiniti.

TESTOVI


U ponudi je online i klasična obuka, a i jedna i druga mogu biti organizovane za samo jednu osobu, zatim za njih dvoje u isto vreme, kao i za grupu kandidata. Radi se o tome da je u ponudi individualna nastava, zatim takozvana nastava u paru ili poluindividualna, te grupna, tako da svaki prijavljeni kandidat mora da izabere između tih opcija.

Naglašavamo da klasična nastava treba da bude organizovana u okviru odabrane poslovnice navedene institucije. Samim tim bi kandidati trebalo da budu lično prisutni u tom predstavništvu, a u terminima koje će pre toga sa organizatorom definisati.

Međutim, kako se onlajn kurs i obuka za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima organizuje preko računara, koji mora posedovati svaki kandidat, to on ima pravo i da izabere lokaciju na kojoj će boraviti dok bude časove pohađao. A da bi kvalitet edukacije bio održan na visokom nivou, potrebno je da stabilna veze sa internetom u tom prostoru postoji. Takođe je neophodno i da specijalnu vrstu softvera on instalira na taj uređaj, a u skladu sa smernicama koje će mu pre toga dati nadležni u konkretnoj poslovnici pomenute institucije. S obzirom na to da postoji i IT sektor u svakom predstavništvu, a da su njemu zaposleni vrhunski stručnjaci, to njih može kontaktirati svaki kandidat ako naiđe na bilo kakav problem. Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci pomoći svakom pojedincu da reši problem koji nastane prilikom instalacije softvera ili ako se javi dok kandidat pohađa predavanja na daljinu.

I klasična i online nastava mogu biti organizovane kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu, tako da bi trebalo u trenutku upisa svaki prijavljeni da izabere kako će časove pohađati.

Broj polaznika je različit za svaku od njih, ali postoje određena odstupanja i u načinu organizacije časova.

Pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da između četvoro i osmoro kandidata pohađaju nastavu u grupi, zatim da jedno lice pohađa individualnu, a da poluindividualnoj obuci moraju pristupiti dvoje kandidata u isto vreme.

Sama činjenica da je broj kandidata, koji bi trebalo da prate grupni tip nastave jasno definisan vodi do toga da grupa prvo mora da bude kreirana u konkretnom predstavništvu navedene institucije. Naime, onog momenta kada četvoro ljudi minimum bude prijavu izvršilo će nadležno lice te poslovnice odlučiti o načinu organizacije časova. Primarno će precizirati kog datuma bi trebalo da počne grupni seminar za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima, a zatim će odlučiti i o tome u kojim terminima bi trebalo časovi da budu organizovani za članove konkretne grupe. Naravno da će precizno odlučiti i o tome kako će nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen, jer pomenuta obrazovna institucija uopšteno definiše koliko bi trebalo grupna obuka da traje. Važno je da svi koji su zainteresovani da na taj način nastavu pohađaju znaju da nije dozvoljeno vršenje izmena po njihovom zahtevu, tako da bi trebalo u potpunosti da prihvate ono što ovlašćeno lice u konkretnom predstavništvu pre toga bude odredilo.

Prilikom organizacije i individualne i poluindividualne obuke važe potpuno ista pravila, a koja su u mnogo većoj meri fleksibilna nego kod grupne nastave. Zapravo je predviđeno da se u tom slučaju polaznici zajedno sa profesorom, kao i sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica, to jest sa koordinatorom za nastavu moraju dogovoriti oko svih detalja. Pored toga što će odlučiti o datumu početka i individualne i poluindividualnu obuke, oni bi trebalo da precizno definišu i trajanje, odnosno da odrede na koji način će biti raspoređen nastavni fond, te da se usaglase oko termina u kojima će časove pohađati.

Stručna obuka i kurs za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima - plan i program nastave

Kako je dobro poznato da je rad pri visokim temperaturama izuzetno nezgodan, to moraju radnici da budu propisno zaštićeni, odnosno moraju biti poštovana zakonom propisana pravila. Upravo time će se baviti specijalizovani seminar za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima, tako da će prisutni dobiti sve relevantne informacije o tome koje su obaveze poslodavaca kada je radnik izložen nepovoljnim vremenskim uslovima.

Postoji preporuka za poslodavce, koju je donela zvanično Vlada Republike Srbije, kao i smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama, a koje je donela Uprava za bezbednost i zaštitu na radu. Sve to će biti predočeno polaznicima ove edukacije, a biće govora i o Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu.

Sem toga, dostupna je i Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, kao i brojne zakonske odredbe, koje će takođe biti predstavljene polaznicima ove edukacije.

Biće govora i uopšteno o odredbama Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu Republike Srbije, koje se odnose na rad u takvim uslovima.

Predviđeno je planom i programom, prema kome se specijalizovani kurs i obuka za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima organizuje da profesori objasne i kako je definisan rad na visokim temperaturama po slovu zakona. Saznaće tom prilikom prisutni i kako se definiše temperatura na radnom mestu, odnosno temperatura u radnoj okolini sa aspekta zakona.

Ukoliko tokom proizvodnog procesa dolazi do pojave visoke temperature, neophodno je ispoštovati odredbe aktuelnog Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, pa će i o tome detaljno govoriti profesori.

A da bi radnik mogao bezbedno da obavlja konkretni posao, potrebno je da budu sprovedene odgovarajuće mere koje se tiču rada na visokim temperaturama, tako da će polaznici ove specijalizovane edukacije i sa time biti upoznati.

Naravno da se radi o ekstremnim uslovima, tako da je potrebno i da bude izvršena reorganizacija rada pri visokim temperaturama. Zato će profesori predočiti prisutnima i o čemu treba da vode računa kada tu reorganizaciju vrše.

Saznaće polaznici ovog stručnog kursa i da li je potrebno vršiti preraspodelu radnog vremena u tom slučaju i na koji način, odnosno kada je to neophodno da bude učinjeno.

Da bi radnik mogao bez ikakvih smetnji da vrši svoje radne zadatke i pre visokim temperaturama, takođe je potrebno i da on bude osposobljen, odnosno obučen za takve situacije. Sa tog aspekta će specijalizovana obuka i kurs za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima pomoći polaznicima da nauče kako bi trebalo da edukuju svoje zaposlene.

Biće govora i o tome u kojim slučajevima poslodavac ima obavezu da u potpunosti obustavi rad, ali i o situacijama kada je zaposlenom prema slovu zakona dozvoljeno da odbije svoje radne zadatke da izvršava, naravno ukoliko su tada visoke temperature.

Profesori će govoriti i o tome koje su posledice rada pri visokim temperaturama, te kako su te situacije regulisane zakonom.

U toku završnog predavanja će biti diskusija o obrađenim temama, a kandidati će tada imati priliku da pitaju predavače sve što možda nisu razumeli. Osnovni cilj ove specijalizovane edukacije jeste da svi polaznici kasnije mogu u svojoj kompaniji potpuno bezbedno da organizuju radni proces, čak i kada su visoke temperature u pitanju.

Stručni seminar za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima - vreme i mesto organizovanja nastave

S obzirom na to da postoji nekoliko mogućnosti za praćenje nastave, to se i mesto i vreme održavanja časova razlikuje.

Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima grupni tip edukacije, a specijalizovana obuka i kurs za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima može biti organizovana i kroz poluindividualnu i individualnu edukaciju. Samim tim bi trebalo svaki kandidat da odluči koji tip nastave želi da pohađa, da bi dobio informacije o vremenu, odnosno o tačnim terminima u kojima bi trebalo da budu održana predavanja.

Ovlašćeni koordinator za nastavu konkretne poslovnice odlučuje o terminima održavanja časova za nastavu u grupi, ali to čini tek nakon što grupa bude bila oformljen u tom predstavništvu. Naime, potrebno je da četvoro ljudi najmanje izvrše zvanično prijavu za praćenje nastave na taj način, da bi mogla da bude oformljena grupa. Predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da osmoro kandidata maksimalno može prisustvovati nastavi u tom slučaju, jer je kvalitet na najvišem mogućem nivou. Sa tim u vezi moramo naglasiti i da koordinator za nastavu odlučuje o datumu početka tog tipa edukacije, ali i o terminima održavanja časova i naravno njihovom rasporedu, pa kandidate o tome detaljno obaveštava na vreme. Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune moramo naglasiti da se izmene po zahtevu polaznika ne smeju vršiti kada je reč o grupnom tipu kursa.

Suprotno od toga, kada neko odluči da edukaciju pohađa samostalno, ima apsolutno odrešene ruke. Stvar je u tome da će kandidat tada zajedno sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu odlučiti o svemu. Definisaće oni zajedno prvo datum početka individualne edukacije, a zatim i termine u kojima će biti organizovani časovi i naravno njihov raspored, što posredno dovodi do toga da oni zajedno odlučuju i o tome koliko će ukupno da traje individualni kurs i obuka za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima.

Iako dvoje ljudi treba da pohađaju poluindividualni tip nastave, važe potpuno ista pravila kao i kada to čini samo jedan kandidat. Naravno da je jedina razlika vezana za broj osoba koje prate predavanja, odnosno koje se dogovaraju sa nadležnima, pa će tako dvoje njih u tom slučaju da preciziraju sve detalje sa ovlašćenim licem odabrane poslovnice i sa stručnjakom, koji bi trebalo poluindividualni tip nastave da vodi.

Da bi polaznici mogli da dobiju informaciju o tome na kojoj lokaciji će biti održana ova obuka, moraju znati da je ponudom obuhvaćen klasični tip nastave i edukacija koja podrazumeva sprovođenje predavanja online.

Dakle, jasno je da je klasični vid nastave onaj, koji podrazumeva organizaciju časova u prostorijama jedne od poslovnica institucije organizatora. Obavezuje se kandidat da bude u tačno definisanim terminima tada prisutan u predstavništvu konkretne obrazovne institucije.

A kada je u pitanju online edukacija, tada svako pojedinačno bira odakle će časove da pohađa, odnosno na kojoj lokaciji će boraviti, uzevši u obzir da specijalizovani seminar za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima on tada prati preko računara. Podrazumeva se da mora imati sopstveni kompjuter i da ima obavezu na njega da instalira specijalnu vrstu programa, koji je upravo namenjen praćenju nastave po tom principu. Sve informacije o postupku instalacije softvera, ali i o pristupu nastavi onlajn će biti blagovremeno date svakom zainteresovanom polazniku, a treba da zna i da u okviru svake poslovnice konkretne institucije postoji i IT sektor. Baš tu su i zaposleni stručnjaci, koji mogu pomoći kandidatu kad god je to potrebno, sasvim svejedno da li naiđe na neki problem dok pristupa predavanjima online ili dok pokušava da instalira namenski program za praćenje nastave.

Sem mogućnosti da ovoj edukaciji prisustvuju fizička lica, dostupna je i ona koja se odnosi na organizaciju korporativnog kursa. Naime, tada će nastavu da prate radnici određenog preduzeća, a važe potpuno drugačija pravila organizacije. Ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme bi trebalo da se o načinu sprovođenja predavanja tom prilikom direktno dogovori sa zvanično ovlašćenim licem i to u okviru bilo kog predstavništva pomenute institucije. Zajedno će se dogovoriti kako o datumu početka korporativnog seminara, tako isto i o terminima u kojima bi radnici trebalo predavanja da pohađaju. Neophodno je, naravno da preciziraju i raspored časova, te da na taj način odluče i o tome koliko će ukupno nastava tog tipa trajati. Međutim, postoji i odstupanje u odnosu na edukaciju namenjenu fizičkim licima, a tiče se mesta održavanja korporativne obuke. Ako klijent bude to izneo kao zvaničan zahtev, a istovremeno ostvari sve neophodne zahteve organizatora u vezi sa opremljenošću odabranog prostora, zaposlenima može biti omogućeno i da časove pohađaju na svom radnom mestu.

Specijalizovani kurs i obuka za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima - trajanje

Naravno da je unapred od strane institucije organizatora definisan ukupan nastavni fond. Ali s obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje specijalizovani seminar za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima prema pravilima grupne, odnosno individualne i poluindividualne nastave, njihovo trajanje se mahom razlikuje.

Da napomenemo da je ukupno 15 časova u programu ove edukacije.

Kod nastave, koja se organizuje za grupu polaznika je taj broj predavanja raspoređen na ukupno mesec dana.

Predviđeno je, takođe pravilnikom pomenute institucije da polaznici informacije o datumu početka grupne edukacije, kao i o terminima održavanja časova, te o njihovom tačnom rasporedu dobijaju naknadno. Stvar je u tome da grupa od najmanje četiri osobe u jednoj od poslovnica mora prvo da bude oformljena, da bi bio ostvaren uslov za početak grupnog tipa obuke.

Ako bilo kome odgovara više da nastavu pohađa ili u društvu još jedne osobe ili potpuno samostalno, onda treba da zna da trajanje odabranog tipa edukacije on definiše sa nadležnima.

Da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da je zvaničnim pravilnikom pomenute institucije određeno da svako kome odgovara poluindividualna obuka i kurs za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima ili individualna nastava, treba direktno sa predavačem koji će je i voditi, kao i sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva pomenute institucije da odluči o tome na koji način bi trebalo predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Svakako će se jedan ili dvoje kandidata sa predstavnicima institucije organizatora dogovoriti i o svim ostalim detaljima, a primarno o terminima u kojima će predavanja da budu održana i o datumu početka nastave koji budu odabrali da pohađaju.

Izuzetno je važno naglasiti i to da za pravna lica može biti organizovan korporativni seminar. Predviđeno je da zaposleni u nekoj kompaniji tada pohađaju nastavu, a trajanje, ali i apsolutno sve ostale detalje će definisati nadležni u toj firmi zajedno sa ovlašćenim predstavnikom apsolutno bilo koje poslovnice institucije organizatora. Sa tim u vezi treba naglasiti i da oni zajedno odlučuju o mestu održavanja nastave, potom o datumu početka korporativne obuće, te svakako o terminima održavanja časova i uopšteno, o svemu što je vezano za sprovođenje edukacije za zaposlene, pa onda i polaznike o tome obaveštavaju.

Spisak gradova za kurs i obuku za bezbedan rad i zaštitu radnika pri nepovoljnim vremenskim uslovima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje