Kurs i obuka za dispečera

Dispečer - Audio verzija
Audio verzija teksta

Osoba koja je na radnom mestu dispečer zaposlena je, sasvim sigurno jedna od najvažnijih u celom kolektivu, jer upravo od nje zavisi i koliko dobro će funkcionisati konkretna usluga u drumskom saobraćaju, a bez obzira da li se vrši prevoz putnika ili bilo kog tereta. Iz tog razloga je specijalizovana obuka i kurs za dispečera usmerena upravo na sticanje, najpre teorijskih znanja vezano za bavljenje tim poslom, a zatim i praktičnih, kako bi svaki kandidat mogao bez ikakvih smetnji po završetku edukacije i nakon sticanja sertifikata tim poslom da se bavi.

Uopšteno govoreći, navedenoj obuci može da pristupi apsolutno svako ko to želi, bez obzira na nivo kvalifikacija koje je prethodno stekao.

U toku cele kalendarske godine Obrazovni centar Akademije Oxford u okviru predstavništva u svakom gradu, a koja se trenutno nalaze na više od 20 lokacija u zemlji, organizuje ovu edukaciju i za pojedinačne polaznike, odnosno fizička lica i za pravna.


A kada je u pitanju korporativna obuka za dispečera, tada se maksimalno način organizacije prilagođava zahtevima klijenata, odnosno njihovih zaposlenih. Naime, potrebno je da se nadležno lice zainteresovane firme i ove obrazovne institucije dogovore kako oko toga da li će kandidati pohađati edukaciju onlajn ili u svojoj kompaniji, odnosno u prostorijama organizatora, kao i oko toga da li će ona biti održana u okviru grupne ili poluindividualne nastave, s tim što postoji mogućnost i da korporativni kurs bude organizovan prema pravilima individualne edukacije.

Prijavu će sva fizička lica izvršiti direktno u poslovnici organizatora ili putem telefona, a osnovne informacije o sebi mogu poslati i na mejl adresu. Tom prilikom se zahteva da navedu kako svoje ime i prezime, tako isto i broj telefona za budući kontakt, odnosno datum rođenja.

Podrazumeva se da će zaposleni konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije informisati sve prijavljene o tačnom datum upisa, te će im jasno navesti da je njihovo prisustvo u tom slučaju neophodno. Svakako će ih obavestiti i o dokumentima, koja bi trebalo da pripreme, a kako bi upis bio izvršen prema pravilima.

TESTOVI


Neophodno je da svaki prijavljeni kandidat odluči da li ga interesuje online seminar za dispečera ili želi nastavu da pohađa u skladu sa klasičnim principom, odnosno u prostorijama ma koje poslovnice ove institucije. A u skladu sa tim će i dobiti informacije o načinu organizacije klasične nastave, odnosno o tome da je neophodno da obezbedi stabilnu internet konekciju i računar, ako se odluči za prvu varijantu koja mu je ponuđena. S obzirom na to da u svakom predstavništvu ove institucije postoji i tim stručnjaka, koji su dužni da pružaju tehničku podršku kandidatima, to podrazumeva da prilikom instalacije namenskog softvera ili kada pristupaju časovima onlajn, polaznici upravo njima i mogu da se obrate.

Inače je pravilo da se i klasična i online nastava organizuju ili u okviru grupne ili individualne, odnosno poluindividualne, tako da je neophodno da se svaki prijavljeni opredeli između tih opcija.

U slučaju da nekome najviše odgovara grupni tip edukacije, onda mora znati da se od njega očekuje strpljenje, zato što najpre mora biti kreirana grupa i to od najmanje četiri člana, a da bi nastava mogla da bude organizovana. Napominjemo da najviše osmoro ljudi može pratiti grupni tip edukacije, a da organizator nakon kreiranja grupe u konkretnoj poslovnici definiše i datum početka i termine održavanja časova, ali i dinamiku u skladu sa kojom će grupni kurs i obuka za dispečera biti sproveden. Sve to ne može ni u kom slučaju da se promeni, a ukoliko bilo koji polaznik to bude zahtevao.

Kada je reč o individualnoj nastavi, koju pohađa jedna osoba, ona se organizuje na istovetan način kao i poluindividualna, s tim što tada dvoje kandidata pristupaju edukaciji. Radi se o mnogo fleksibilnom načinu organizacije, tako da se prijavljenima, koji odaberu da prate nastavu kroz poluindividualnu ili individualnu omogućuje da se sa nadležnim predavačima dogovore oko toga kog datuma će časovi startovati, odnosno u kojim terminima, kao i prema kakvoj dinamici će se konkretni tip edukacije organizovati.

Stručna obuka i kurs za dispečera - plan i program edukacije

Da bi mogli da obavljaju ovo, inače izuzetno odgovorno zanimanje, svi polaznici ove edukacije moraju prvo biti upoznati sa zaduženjima koja dispečer ima na svom radnom mestu, pa će upravo odatle specijalizovani seminar za dispečera i da počne. Svakako će ih profesori upoznati sa time zbog čega je važno da nauče ne samo da prikupljaju sve neophodne podatke, a kako bi drumski prevoz tereta i putnika funkcionisao maksimalno dobro, nego i zašto moraju naučiti da vrše sve neophodne analize. Takođe će im objasniti i na koji način dispečer prati promene u svim tim podacima, te zašto je neophodno da nauče da koriste specijalizovane programe.

Posle toga će profesori objasniti prisutnima i koju sve dokumentaciju oni imaju dužnost da vode, te će ih detaljno upoznati sa svim podacima koji moraju u njoj biti naveden, a u zavisnosti od toga gde je dispečer zaposlen, to jest u kom sektoru.

Biće govora i o osnovama komunikacije, a specijalizovana obuka i kurs za dispečera će se više fokusirati na praktičan deo. Naime, tokom časova će svi učesnici imati obavezu da simuliraju različite situacije, koje se dešavaju u stvarnosti, a kako bi naučili na koji način bi trebalo u svakoj od njih da reaguju. Posebno će akcenat biti stavljen na one situacije koje dovode do nekih neprijatnosti, bilo za putnike, bilo za prevoznike. Svakako će biti izvršena simulacija onih situacija, u kojima može doći do gubljenja ili nestanka određenog tereta koji se prevozi, odnosno kada dolazi do kašnjenja, te mnogih drugih poteškoća. A tom prilikom će polaznici ove edukacije naučiti kako bi trebalo da reaguju, da bi konkretni problem bio što brže rešen.

Kako dispečeri imaju obavezu i da budu upoznati sa voznim parkom, odnosno da popunjavaju dokumentaciju koja je vezana za ispravnost vozila u određenim firmama, to će predavači da im na primerima objasne koje se greške javljaju prilikom popunjavanja konkretne dokumentacije, te na koji način se one mogu izbeći.

S obzirom na to da dispečeri primaju pozive klijenata, te da imaju obavezu da organizuju vozače koji će prevesti ili putnike ili određeni teret, to će akcenat biti stavljen na poboljšanje njihovih komunikacijskih veština. Takođe im će profesori objasniti zbog čega je važno da dispečer bude organizovan i smiren, odnosno biće upoznati sa time koje osobine su poželjne kod osoba koje žele tim poslom u budućnosti da se bave.

Kako bi na najbolji mogući način obavljali ovaj posao u budućnosti, svi kandidati će uzeti učešće tokom edukacije, a u smislu da će im biti dozvoljeno da postavljaju pitanja profesorima, te da na licu mesta razreše sve nedoumice koje imaju.

Naravno da će stručni kurs i obuka za dispečera omogućiti svakom polazniku da kroz teoriju i praksu nauči kako bi trebalo taj posao da obavlja, te kako da poboljša svoje veštine organizacije i komunikacije. Biće ponuđeni i različiti primeri iz prakse, koji će pomoći prisutnima da što bolje shvate o čemu bi trebalo da vode računa kada budu bili zaposleni na radnom mesto dispečer.

Kada se održava seminar za dispečera i na kojoj lokaciji?

Isključivo na osnovu toga šta bude izabrao pojedinačni kandidat od ponuđenih opcija će i zavisiti u kojim terminima se organizuje stručni kurs i obuka za dispečera, odnosno gde.

Jednostavnije rečeno, Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima kako poluindividualnu nastavu, tako isto i grupnu i individualnu, a svaka od njih se može pratiti na klasičan način i preko interneta. Upravo iz tog razloga i navodimo da svaki prijavljeni kandidat ima veliku mogućnost izbora, te može potpuno samostalno da odluči i šta mu od svega toga najviše odgovara.

Važno je napomenuti da je posedovanje računara navedeno kao osnovni uslov za praćenje nastave onlajn, a podrazumeva se da kandidat ima obavezu i što bolju vezu sa internetom da obezbedi, kako bi predavanja mogao bez ikakvih smetnji da pohađa. Samostalno će instalirati i softver na svoj računar, a u slučaju da naiđe na neku poteškoću, može kontaktirati tim za tehničku podršku, koji postoji u svakoj poslovnici institucije organizatora.

Nasuprot tome, klasična nastava podrazumeva organizaciju časova u predstavništvu ove institucije, a u skladu sa dogovorom o tome da li polaznik odluči da časove pohađa kroz individualnu ili poluindividualnu, odnosno grupnu nastavu.

Očekuje se da svaki polaznik, kome odgovara poluindividualna obuka i kurs za dispečera ili individualna nastava definiše kako će se časovi odvijati, a direktno sa nadležnim licem konkretne poslovnice, odnosno sa predavačem. Radi se o tome da je princip organizacije i jednog i drugog tipa edukacije vrlo jednostavan, te da podrazumeva da dvoje ili samo jedan kandidat, a u zavisnosti od toga da li je u pitanju poluindividualna ili individualna nastava, definišu u kojim terminima će predavanja biti organizovana, kojim tempom i naravno kog datuma će početi.

Međutim, prilikom pohađanja grupne edukacije, sve to ima obavezu isključivo organizator da definiše. Postoji ograničenje kod tog tipa obuke, a tiče se datuma početka. Stvar je u tome, da mora biti kreirana grupa od najmanje četiri člana, s tim što je predviđeno prisustvo najviše osmoro njih kod tog tipa edukacije, a da bi ona uopšte mogla da bude organizovana. Onog trenutka kada se u jednoj od poslovnica bude to dogodilo, biće definisan datum početka grupnog kursa, zatim termini i dinamika održavanja časova, a onda će svi prethodno prijavljeni dobiti precizne informacije o tome. Posebno će biti napomenuto da se izmene kod grupnog tipa nastave ne smeju vršiti po zahtevu polaznika.

Vrlo je važno napomenuti i to da je korporativni seminar za dispečera, isto tako u ponudi ove specijalizovane institucije. A uzevši u obzir da tada isključivo određeni broj radnika neke firme treba da pohađaju nastavu, to se maksimalno njihovim zahtevima izlazi u susret. Baš iz tog razloga će direktor zainteresovanog preduzeća, odnosno ovlašćeno lice definisati i gde će časovi biti organizovani i u kojim terminima, odnosno kada će nastava početi, ali i sve ostale detalje direktno sa nadležnim licem odabrane poslovnice ove specijalizovane institucije.

Koliko ukupno treba da traje kurs i obuka za dispečera?

S obzirom na to da je nastavnim programom predviđeno da specijalizovana obuka i kurs za dispečera bude organizovana u okviru 14 časova, to ako se nastava pohađa u grupi, ona traje tri sedmice.

Naravno da odmah nakon kreiranja grupe od najmanje četiri člana, nadležni u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford treba da definišu dinamiku, odnosno datum početka i termine, te da o tome obaveste sve polaznike.

A kada je u pitanju poluindividualna edukacija ili individualna za fizička lica, tada je predviđen drugačiji principi organizacije, tako da svako od njih treba da definiše na koliko dana će biti raspoređen ukupan nastavni fond, odnosno koliko će individualna ili poluindividualni edukacija ukupno trajati.

Praktično sve to isto se primenjuje i kada je u pitanju korporativni seminar za dispečera, s tim što u tom slučaju obavezu definisanja svih detalja imaju nadležni u jednoj od poslovnica ove institucije i u kompaniji, koja je zainteresovana da određeni broj svojih zaposlenih edukuje za ovo zanimanje.

Trajanje: 14 školskih časova

Cene:

Individualno: 15,000 RSD

Poluindividualno: 12,000 RSD po polazniku

Grupno: 10,000 RSD po polazniku

Teme:

 1. Učesnici u drumskom saobraćaju robe i njihove uloge;
 2. Ugovaranje prevoza robe;
 3. Odgovornosti prevoznika robe ( situacije oštećenja, gubljenja ili kašnjenja dostave robe);
 4. Proces transporta (pakovanje, osiguranje robe i vozila, utovar/istovar, predavanje robe ovlašćenim primaocima...);
 5. Međunarodni drumski prevoz robe;
 6. Pribavljanje svih dozvola i dokumentacije za međunarodni transport robe;
 7. Carinske procedure i špedicija;
 8. CMR tovarni test
 9. Tahograf
 10. Radno vreme vozača

Spisak gradova za kurs i obuku za dispečera

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje