Kurs i obuka za instalatera centralnog grejanja

Da bi neko mogao da stekne sertifikat za ovo zanimanje, očekuje se da ima prethodno završenu bilo koju stručnu školu, mada specijalizovani kurs i obuka za instalatera centralnog grejanja podrazumeva i teoriju i praksu, tako da postoji mogućnost da edukaciju pohađa i osoba koja nema stručnu školu završenu, budući da će na taj način steći adekvatna i teorijska i praktična znanja, te moći u budućnosti ovaj posao potpuno samostalno da obavlja.

Naravno da bi svi zainteresovani morali prvo da izvrše prijavu i to kako direktno u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako isto i putem telefona. Omogućeno im je i da osnovne informacije o sebi pošalju na mejl, a izuzev imena i prezimena, potrebno je da navedu i datum rođenja, ali i broj telefona.

Zaposleni konkretnog predstavništva ove specijalizovane institucije će u najkraćem mogućem roku kontaktirati sve prijavljene, te svakog od njih pojedinačno obavestiti o postupku upisa, kao i o dokumentima koja moraju da prilože. Moramo naglasiti da je prisustvo prijavljenih kandidata obavezno prilikom upisa, a o čemu će svakako oni dobiti na vreme obaveštenje.


Nastava se organizuje i za fizička lica, odnosno pojedinačne polaznike i za pravna, a u kom slučaju se sprovodi takozvana korporativna obuka. Taj tip edukacije je namenjen zaposlenim licima, a organizuje se na zahtev njihovih nadležnih. Sa tim u vezi bi trebalo naglasiti i to da se korporativni seminar za instalatera centralnog grejanja održava u grupi, a može i prema pravilima individualne ili poluindividualne nastave, te direktno u poslovnicama ove institucije ili online.Ukoliko za to postoje uslovi i zahtevi, taj tip nastave može biti organizovan i u samoj kompaniji ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, a gde je omogućen nesmetani rad. Svakako će se nadležni u instituciji organizatora o načinu sprovođenja predavanja u tom slučaju precizno dogovoriti sa ovlašćenim predstavnikom zainteresovane firme.

Kada su u pitanju pojedinci, njima je ponuđena opcija da nastavu pohađaju u okviru individualne, poluindividualne ili grupne, a mogu odabrati da li će dolaziti u poslovnicu ove institucije i tu pratiti predavanja ili će izabrati opciju da nastavu pohađaju online. Zapravo isključivo od njih zavisi i gde će časove pratiti i na koji način.

Trebalo bi da svako ko odluči da nastavu pohađa u grupi zna da u njoj može biti od četvoro do osmoro ljudi. Samo iz tog razloga se i zahteva da grupa prvo bude oformljena, to jest da se u jednoj od poslovnica 4 osobe najmanje prijave za praćenje tog tipa edukacije. Ubrzo nakon toga će koordinator za nastavu tog predstavništva navedene institucije definisati kog datuma počinje grupna obuka i kurs za instalatera centralnog grejanja. Takođe će odrediti i u kojim terminima će polaznici pohađati časove i u skladu sa kakvom će to dinamikom biti. Važno je napomenuti i to da promene po zahtevu zainteresovanih polaznika ne mogu biti vršene kod tog tipa edukacije.

TESTOVI


Mnogo su jednostavnija pravila po kojima se organizuje individualna, odnosno poluindividualna nastava, s tim što je različit broj polaznika. Naime, jedan kandidat pohađa individualnu, dok njih dvoje treba da pristupe časovima u okviru poluindividualne nastave. U principu, sa profesorom koji će voditi konkretni tip edukacije i sa nadležnim licem odabrane poslovnice institucije organizatora će se polaznici dogovarati o svemu. Definisaće kako termine održavanja časova i dinamiku, to jest trajanje, tako isto i datum početka.

Dostupne su dve opcije za svaki tip nastave, jer prijavljeni biraju da li će ih pohađati u samoj poslovnici ove institucije ili putem interneta.

Neophodno je da imaju sopstveni računar svi koji se odluče da predavanja pohađaju online, a podrazumeva se da se zahteva i stabilna internet konekcija u tom slučaju. Svakako da će probleme prilikom instalacije softvera, putem koga će pratiti predavanja, odnosno kada budu pristupali edukaciji na taj način svi polaznici moći lako da reše, uzevši u obzir da je tim IT stručnjaka zadužen za pružanje tehničke podrške njima na raspolaganju i to u sklopu svakog predstavništva ove institucije.

Bitno je informisati sve zainteresovane da izuzev teorijskog dela, stručna obuka i kurs za instalatera centralnog grejanja uključuje i praksu. A na osnovu plana i programa, polaznici će dobiti informacije o ukupnom trajanju praktičnog dela nastave i o tome gde mogu da je pohađaju. Zapravo, svako ima pravo da odluči da li želi praksu da pohađa u firmama sa kojima organizator sarađuje, kojom prilikom se garantuje za njen kvalitet ili će pronaći samostalno kompaniju, u okviru koje će pohađati praktičan deo. U slučaju da se za tu varijantu opredeli, mora znati da organizator ne garantuje za njen kvalitet, pošto nije upoznat sa načinom poslovanja kompanije, koju kandidat bude samostalno izabrao.

Sertifikat po završetku ove edukacije dobija svaki polaznik koji ispoštuje pravila o pohađanju i teorijskog i praktičnog dela. Uzevši u obzir da pomenuta institucija ima sve potrebne dozvole, te da je okarakterisana od strane ovlašćenih službi kao kompetentna za vršenje ove edukacije, sertifikat koji polaznici budu dobili je upisiv u radni dosije. Zato je i potrebno da oni kontaktiraju nadležne u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a kako bi se informisati o postupku upisa sertifikata.

Kojim temama se bavi stručni kurs i obuka za instalatera centralnog grejanja?

Pored toga što će imati prilike da nauče koje sve alate treba da koriste u praksi, svi koji odluče da pohađaju specijalizovani seminar za instalatera centralnog grejanja će biti upoznati i sa time šta sve ulazi u opis njihovog budućeg zanimanja. Naravno da će profesori objasniti da osim montiranja svih elemenata, oni kasnije treba da se bave i njihovim održavanjem, te servisiranjem i nadzorom u skladu sa zahtevima klijenata.

Bitno je napomenuti da će biti predočeno svim polaznicima prvo koji su to elementi koji ulaze u sastav takozvanog centralnog grejanja, a zatim će biti upoznati i sa materijalima koji se koriste za izradu radijatora primarno. A tom prilikom ću profesori objasniti i koja je razlika između najčešće korišćenih tipova radijatora, te u kojim situacijama, odnosno u kakvim objektima se preporučuje ugradnja kojih od njih.

Biće upoznati svi polaznici i sa time na koji način se montiraju elementi, odnosno kako se vrši procena koliko rebara radijatora je potrebno da bude u određenoj prostoriji. A tada će specijalizovana obuka i kurs za instalatera centralnog grejanja da bude usmerena na predstavljanje načina proračuna za određivanje kapaciteta konkretnog radijatora.

Naučiće polaznici ove edukacije i da tumače nacrte, odnosno sve specifikacije koje dobiju, te da na osnovu toga formiraju sistem centralnog grejanja u bilo kom objektu.

Svakako će biti reči i o poslovima rezanja, odnosno savijanja i spajanja svih potrebnih delova, te o njihovom pravilnom montiranju sa teorijskog aspekta.

Predviđeno je programom prema kome se stručni kurs i obuka za instalatera centralnog grejanja odvija da polaznici nauče i na koji način se sistem centralnog grejanja pravilno održava, odnosno kako se otklanjaju sve poteškoće u njegovom radu.

Napominjemo da je završni deo ove edukacije interaktivan, tako da svaki polaznik ima apsolutno pravo i dozvolu da se obrati profesoru i uputi mu pitanje vezano za aktuelnu tematiku.

Nakon što bude završio sa pohađanjem teorijskog dela ove obuke, svaki polaznik će biti u obavezi i da u prethodno tačno definisanom trajanju pohađa praktičnu nastavu. Informacije o tome gde bi trebalo da pohađa praksu, odnosno koliko će ona trajati će biti dostupne svakom kandidatu u trenutku upisa.

Kada se održava seminar za instalatera centralnog grejanja i na kojoj lokaciji?

U trenutku kada se budu prijavljivali i upisivali, svi polaznici moraju da odluče i da li ih interesuje online obuka i kurs za instalatera centralnog grejanja ili klasična nastava, odnosno da li časove žele da prate u paru, individualno ili u grupi, pošto su ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford svi ti tipovi nastave obuhvaćeni. Na osnovu odluke svakog prijavljenog kandidata se i definiše kako vreme održavanja časova, tako isto i lokacija.

Klasičan princip nastave podrazumeva njenu organizaciju u okviru konkretne poslovnice ove institucije, a one se nalaze na više od 20 lokacija u celoj zemlji.

A što se tiče onlajn edukacije, nju u principu polaznik može da pohađa odakle god želi, a uslov je da ima sopstvene računar, odnosno stabilnu internet konekciju i da instalira namenski softver. Ukoliko ne bude mogao samostalno to da učini, može kontaktirati tim za tehničku podršku, te zahtevati pomoć oko iskrslog problema. Naravno da se ovim stručnjacima može obratiti i ukoliko naiđe na poteškoće kada pohađa časove onlajn.

Budući da se i online i klasična edukacija mogu organizovati na tri načina, očekuje se da svaki polaznik odabere da li ga zanima grupni kurs i obuka za instalatera centralnog grejanja ili nastava koja je poznata kao poluindividualna, odnosno individualna.

Uopšteno rečeno, glavna razlika između njih je vezana za broj polaznika, tako da od 4 do 8 ljudi pristupa grupnoj, jedan kandidat individualnoj i njih dvoje poluindividualnoj.

Najstrožija su pravila prilikom organizacije nastave u grupi, jer datum početka definiše isključivo koordinator za nastavu i to onog predstavništva pomenute institucije, u okviru koga se oformi grupa. Da bi grupa mogla da bude oformljena, zahteva se prijavljivanje četiri osobe najmanje. Tom prilikom će ovlašćeno lice konkretne poslovnice odrediti i termin održavanja predavanja, ali isto tako će definisati i dinamiku, te o svemu tome informisati sve prethodno prijavljene polaznike. Naravno da će im biti posebno napomenuto da se promene ni termina ni datuma početka, a ni dinamike ne dozvoljavaju kod tog tipa edukacije.

Ako se opredeli za neku drugu opciju, odnosno ako želi da časove pohađa u okviru individualne ili poluindividualni edukacije, polaznik ima i mnogo veću slobodu. A to ustvari podrazumeva da on ima pravo da se u terminima održavanja nastave, dinamici i datumu početka dogovara direktno sa profesorom.

Potrebno je da napomenemo i to da je ponudom obuhvaćen i takozvani korporativni seminar za instalatera centralnog grejanja, odnosno da se nastava može organizovati i za određeni broj zaposlenih u okviru bilo kog preduzeća. Trebalo bi da se direktor zainteresovane firme dogovori sa nadležnim licem jedne od poslovnica institucije organizatora o tome u kojim terminima će njegovi radnici pohađati časove, odnosno koliko će nastava trajati i kog datuma će početi. Dozvoljeno je i da se korporativna obuka organizuje u samoj kompaniji, a ukoliko to klijent bude zahtevao i naravno, ako se pobrine da propisane uslove za rad obezbedi.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs za instalatera centralnog grejanja?

Trebalo bi da budu informisani svi polaznici da je samo za grupnu edukaciju definisano unapred koliko će tačno trajati, jer u tom slučaju o dinamici njenog sprovođenja odlučuje organizator.

Zato i napominjemo da grupni seminar za instalatera centralnog grejanja traje ukupno tri sedmice. Informacije o tome na koji način će predviđenih 15 časova nastavnog programa biti raspoređeno, prijavljeni dobijaju nakon formiranja grupe u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Tada će ih organizator informisati i o datumu početka, odnosno o tačnim terminima u kojima će da budu održana predavanja.

A o tome koliko će ukupno trajati kako individualna, tako i poluindividualnu edukacija će odlučiti zajedno profesor i jedan, to jest dvoje polaznika. Zapravo je takav princip organizacije, gde se podrazumeva da oni zajedno definišu kako termine održavanja i dinamiku, tako isto zajedno odlučuju i o datumu početka odabranog tipa nastave.

S obzirom na to da se u ponudi nalazi i korporativni kurs i obuka za instalatera centralnog grejanja, a da je princip organizacije specifičan u tom smislu što o dinamici i o svemu ostalom odlučuju predstavnici zainteresovane kompanije i institucije organizatora, to polaznici informacije o trajanju dobijaju tek nakon njihovog dogovora.

Spisak gradova za kurs i obuku za instalatera centralnog grejanja

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje