Kurs i obuka za krovopokrivača

Krovopokrivač - Audio verzija
Audio verzija teksta

Bez obzira koju srednju školu je neko završio, može da pohađa specijalizovani seminar za krovopokrivača i tako postane vlasnik sertifikata za konkretno zanimanje.

Naglašavamo da Obrazovni centar Akademije Oxford izdaje pravno validne i priznate sertifikate, uzevši u obzir da od strane nadležnih institucija ima sva neophodna ovlašćenja da konkretnu edukaciju organizuje. Trebalo bi svaki polaznik da nakon preuzimanja sertifikata kontaktira Nacionalnu službu za zapošljavanje, uzevši u obzir da je to jedina institucija koja je zvanično ovlašćena za upisivanje stečenih sertifikata u radne dosijee osoba prijavljenih na njenu zvaničnu evidenciju.

Svakako da je najvažnije da svi kandidati, koji su zainteresovani za pohađanje, izvrše prijavu, odnosno da osnovne podatke o sebi dostave ili direktno u određeno predstavništvo institucije organizatora lično ili putem telefona, a prijava na mejl je takođe omogućena. Izuzev prezimena i imena kandidata, potrebno je da bude naved i datum rođenja, kao i broj telefona, a da bi mogli da dobiju sve neophodne informacije o upisu.


Stvar je u tome da je neophodno lično prisustvo svih prijavljenih u momentu upisa, te da je njihova obaveza i da zahtevana dokumenta tom prilikom dostave.

S obzirom na to da ova obrazovna institucija ima tri tipa nastave u ponudi, a da se svaka od njih može organizovati i onlajn i na uobičajen način, to se i očekuje od svakog prijavljenog da izabere kako će časove pohađati, odnosno gde. Napominjemo da je ponudom obuhvaćen online i klasičan kurs i obuka za krovopokrivača, tako da kandidati nastavu pohađaju ili preko interneta ili u prostorijama poslovnica institucije organizatora.

Ako se neko opredeli za prvu ponuđenu varijantu koja je dostupna, to podrazumeva da će obezbediti za tu svrhu sopstveni računar, odnosno stabilnu vezu sa internetom, a svakako će biti u obavezi i da instalira specijalnu vrstu softvera na svoj kompjuter. Budući da svaka poslovnica ove institucije zapošljava i brojne IT stručnjake, to će oni biti na raspolaganju svim kandidatima koji budu imali poteškoća ili u toku instalacije softvera ili kada nastava već počne, odnosno kada budu pristupali predavanjima.

TESTOVI


Specifično je i to da se oba tipa edukacije mogu pohađati ili kroz grupnu ili individualnu, odnosno poluindividualnu nastavu. S obzirom na to da su sva tri tipa edukacije u ponudi, to je dopušteno svakom prijavljenom da izabere i kako će časove pohađati.

Svakako je važno odmah naglasiti da i individualna i poluindividualna edukacija podrazumevaju potpuno isti način organizacije, s tim što je broj polaznika tom prilikom različit. Naime, jedna osoba će pristupiti individualnoj, dok se poluindividualna edukacija organizuje za dve osobe istovremeno.

Trebalo bi da se svi kandidati koji odluče nastavu da prate kroz individualnu ili u paru direktno dogovore sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora o tome u kojim terminima će nastava biti organizovana, odnosno koliko dugo će trajati i svakako kog datuma će početi.

Međutim, kada je u pitanju grupna obuka i kurs za krovopokrivača, princip je potpuno drugačiji, te podrazumeva da sve navedeno definiše organizator. Zapravo će nadležno lice jedne od poslovnica definisati i datum početka nastave u grupi i termine održavanja časova i dinamiku, a obavezan je svaki kandidat da se sa time saglasi. Najvažnije je da prihvati uslove koje definiše organizator, te da bude posebno strpljiv, zato što je neophodno da prvo grupa od najmanjeg broja članova u toj poslovnici bude formirana, a da bi uopšte nastava tog tipa mogla da bude organizovana.

Pored edukacije koju bi trebalo da pohađaju fizička lica, ova institucija organizuje i onu koja je namenjena zaposlenima, a koja je poznata kao korporativna. Nadležno lice zainteresovane kompanije definiše kada želi da njegovi zaposleni počnu sa edukacijom, odnosno u kojim terminima će se nastava odvijati i kojim tempom. Takođe je dozvoljeno i da iznese zahtev za promenom mesta njenog održavanja, a budući da samo korporativni kurs može biti sproveden u drugom prostoru i to prvenstveno u firmi koja je za takav vid edukacije zainteresovana.

Trebalo bi još i da informišemo sve kandidate da specijalizovani kurs i obuka za krovopokrivača uključuje i teorijski i praktični deo.

Što se tiče prakse, nju u tačno definisanom trajanju treba da pohađaju svi polaznici, a od njihove odluke zavisi da li će to učiniti u firmi koju sami pronađu ili će se opredeliti za onu, koju predloži organizator, uzevši u obzir da je upoznat sa načinom njenog rada i u potpunosti može da garantuje za kvalitet praktičnog dela ove edukacije. Sa druge strane, ukoliko polaznik bude odabrao varijantu da samostalno pronađe kompaniju u kojoj će obavljati praksu, institucija organizatora neće moći da pruži neophodne garancije za kvalitet praktične nastave u tom slučaju.

Stručni seminar za krovopokrivača - nastavni program

Predviđeno je nastavnim programom da u toku uvodnog predavanja specijalizovani kurs i obuka za krovopokrivača predstavi prisutnima detaljno čime se, zapravo majstor specijalizovan za ove poslove bavi. Tada će profesori govoriti o celokupnom postupku postavljanja krova, posebno obraćajući pažnju na to koji sve koraci moraju biti ispoštovani da bi krov bio kvalitetno urađen. Svakako da će predstavljeni i brojni alati, odnosno mašine koje se koriste.

Sa svim oni materijalima, koji se u praksi najčešće primenjuju, kao i sa njihovim osnovnim karakteristikama će posle toga biti upoznati svi polaznici ove specijalizovane edukacije.

A da bi krovopokrivač mogao svoj posao da obavi kako treba, on mora znati i kako se čitaju, odnosno kako se pravilno tumače građevinski nacrti i celokupna projektna dokumentacija, pa će i o tome biti reči. Naučiće prisutni i kako se na osnovu nacrta, odnosno projekta vrši proračun količine materijala koja je potrebna za pokrivanje određenog objekta.

Trebalo bi isto tako pomenuti i to da će stručna obuka i kurs za krovopokrivača naročito voditi računa o tome da uputi sve polaznike tokom teorijskog dela u to kako bi trebalo da teče celokupan postupak pokrivanja bilo kog objekta, a počev od tumačenja projektne dokumentacije, te odabira materijala i svih ostalih poslova koji tada moraju biti obavljeni.

Biće reči i o restauraciji krovova, što je postupak koji se najčešće vrši na objektima koji su zakonom zaštićeni, te se smatraju istorijskim, odnosno kulturnim spomenicima.

S obzirom na to da krovopokrivači imaju obavezu i da na krovove ugrade sve prateće elemente koje klijent zahteva, to je predviđeno programom u skladu sa kojim se stručni seminar za krovopokrivača organizuje, da oni najpre teorijski nauče kako se ugrađuju krovni prozori i svetlarnici, odnosno sunčani kolektori i ostali prateći elementi.

Po završetku praćenja teorijskog dela, polaznici ove specijalizovane edukacije će biti u obavezi i da u tačno definisanom trajanju pohađaju praksu.

Na kojoj lokaciji i kada će biti održan kurs i obuka za krovopokrivača?

Pored mogućnosti da specijalizovani seminar za krovopokrivača bude organizovan u brojnim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kojom prilikom se primenjuju pravila klasičnog pristupa nastavi, ponudom je obuhvaćena i edukacija online.

Sa bilo koje lokacije polaznik ima pravo da preko interneta pohađa časove, odnosno teorijski deo ove edukacije, ali ako ima sopstveni računar, kao i stabilnu internet konekciju i ako u skladu sa pravilima bude instalirao određeni softver na taj uređaj. Mada je u pitanju vrlo jednostavan postupak, polaznicima su na raspolaganju i članovi tima za tehničku podršku, koji funkcioniše u okviru svakog predstavništva institucije organizatora.

Pravilnikom je predviđeno da se i klasična i onlajn edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, tako da svaki prijavljeni ima mogućnost izbora između praćenja individualne, grupne ili takozvane poluindividualne nastave. Upravo u skladu sa njegovom odlukom će i dobiti informacije kako o tačnom datumu početka kursa, tako isto i o terminima održavanja nastave, odnosno o tome koliko će ukupno da traje.

Radi se o tome da poluindividualna obuka i kurs za krovopokrivača podrazumeva prilično jednostavan i fleksibilan princip organizacije, a u tom slučaju dvoje kandidata zajedno pohađaju predavanja, pa je ona poznata i kao nastava u paru. Naime, sa profesorom će oni zajedno da se dogovore ne samo o terminima održavanja časova, nego i o njihovom rasporedu, te svakako o datumu početka celokupne edukacije. Sa tim u vezi bi trebalo pomenuti i da se individualna nastava na potpuno isti način organizuje, ali tada samo jedno lice pohađa časove.

Ipak, grupni tip nastave podrazumeva i veći broj polaznika i potpuno drugačiji tip organizacije. Onog trenutka kada se u određenom predstavništvu pomenute institucije bude prijavilo četiri osobe najmanje, a koje navedu da su zainteresovane upravo grupnu obuku da pohađaju, organizator ima zadatak da formira grupu, u kojoj može biti prisutno osmoro ljudi najviše. Odmah zatim će odrediti i kog datuma će početi grupna obuka, te će definisati raspored časova i termine u kojima će oni biti održani. Na propisan način će svi prijavljeni dobiti informacije o tome, a posebno će biti istaknuto i to da se izmene ne smeju vršiti kod tog tipa edukacije.

Izuzev za fizička lica, organizuje se i korporativni kurs i obuka za krovopokrivača, što je nastava namenjena određenom broju radnika bilo kog preduzeća. Dakle, u slučaju da nadležni procene da njihovi zaposleni treba da pohađaju ovu edukaciju, potrebno je da kontaktiraju najbližu poslovnicu institucije organizatora i preciziraju detalje sa nadležnima. Stvar je u tome da se taj tip nastave organizuje upravo u skladu sa dogovorom, koji će imati nadležno lice institucije organizatora i zainteresovanog preduzeća. Uz to što će definisati kog datuma će početi korporativna obuka, oni će se usaglasiti i oko toga u kojim terminima će radnici pohađati časove, odnosno koliko će ona ukupno trajati, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će časovi da budu organizovani. Jedini izuzetak je upravo ovaj tip edukacije, zato što se dozvoljava da ona bude organizovana i u samj kompaniji, ali isključivo ukoliko klijent bude ostvario sve neophodne uslove vezano najpre za opremljenost prostora, kako bi u njemu bio sproveden kurs bez ikakvih poteškoća.

Specijalizovana obuka i kurs za krovopokrivača - trajanje

U nastavnom programu koji se poštuje prilikom organizacije ove specijalizovane edukacije se nalazi 16 časova.

A samim tim što se grupni kurs i obuka za krovopokrivača organizuje prema smernicama, koje navodi nadležno lice svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, to se unapred zna samo da on traje tri sedmice. Tek nakon što bude bila kreirana grupa, koja broji najmanje 4 člana, organizator će izraditi raspored časova, te informisati svakog prijavljenog kandidata o tome.

Za fizička lica je dostupna i opcija pohađanja poluindividualne i individualne nastave, a u tom slučaju se primenjuju drugačija pravila, tako da će svaki kandidat zajedno sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije definisati kako će celokupan nastavni fond u tom slučaju biti raspoređen. Naravno da će tada imati i informacije o tome koliko ukupno će trajati ili poluindividualna nastava ili individualna.

Praktično rečeno, sve to isto se primenjuje i kada se organizuje korporativni seminar za krovopokrivača, samo što u tom slučaju dogovor oko rasporeda časova i svih ostalih detalja treba da imaju nadležno lice u instituciji organizatora i u kompaniji, koja je za sprovođenje kursa zainteresovana.

Spisak gradova za kurs i obuku za krovopokrivača

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje