Kurs i obuka za ofset štampu

Sve neophodne podatke kako o načinu organizacije nastave, tako isto i o svim ostalim detaljima će dobiti svako u momentu kada prema pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford bude izvršio prijavu.

Najbitnije je napomenuti da specijalizovana obuka i kurs za ofset štampu u osnovnoj treba da bude održana za samo jednog polaznika, kada će biti poštovana pravila individualne nastave. Ipak, u skladu sa zahtevima, ova stručna edukacija može biti organizovana i na drugačiji način.

Vrlo su slobodna pravila organizacije nastave poznate kao jedan na jedan. S obzirom na to da samo jedno lice prisustvuje predavanjima, to jest praktičnom delu ove edukacije, to je određeno da se upravo taj kandidat sa nadležnima dogovara ne samo o trajanju nastave, to jest o rasporedu predviđenog broja sati, nego i o svemu ostalom. A to podrazumeva da će kandidati se nadležnima precizirati i termine održavanja časova i datum početka individualne nastave.


Kada smo pomenuli drugačiji način organizacije, mislili smo na poluindividualnu ili nastavu u paru, zatim na nastavu mikro grupi i grupnu.

Ista se pravila primenjuju prilikom organizacije nastave u paru, kao i kada je u pitanju individualni tip edukacije, samo što tada dvoje kandidata treba predavanja da pohađaju. Dakle, oni se usaglašavanju sa nadležnima oko toga na koji način će biti organizovani časovi, odnosno kojom brzinom će definisani nastavni fond biti raspoređen, kog datuma će početi nastava u paru i u kojim će terminima biti u obavezi i jedan i drugi kandidat da prisustvuju predavanjima.

Ako se tri osobe u isto vreme prijave u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije i izjasne se za opciju da zajedno pohađaju nastavu, tom prilikom se formira mikro grupa. A najjednostavnije rečeno, primenjuju se ista pravila kao i kod poluindividualne i individualne nastave. U suštini se troje njih usaglašavaju sa predstavnicima konkretne poslovnice oko svih detalja koji su potrebni.

TESTOVI


Pravila organizacije nastave u grupi su potpuno drugačija i vrlo stroga, a njih u ovom slučaju definiše nadležno lice u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije. Međutim, da bi nastava na taj način uopšte mogla i da bude organizovana, na prvom mestu četiri osobe najmanje moraju prijavu izvršiti u toj poslovnici. Napominjemo da je maksimalan broj osoba, koje imaju pravo da prisustvuju nastavi u grupi definisan i da podrazumeva osmoro kandidata. Dakle, pravilo je da prvo grupa od minimum četiri člana mora biti formirana, a tek posle toga će predstavnik te poslovnice precizirati detalje. Tačnije, on će odlučiti ne samo o tome kog datuma bi trebalo da počne specijalizovani kurs i obuka za ofset štampu, nego i koliko će nastava trajati, odnosno u kojim će terminima biti organizovani časovi. Uz maksimalno poštovanje pravila će posle toga biti obavešteni svi polaznici o tome. S obzirom na to da je u pitanju vrlo strog princip organizacije nastave, to je u potpunosti očekivano da svako od njih prihvati ono što bude pre toga bilo definisano, jer inače nije dozvoljeno prihvatanje zahteva kandidata u tom slučaju i vršenje bilo kakvih promena.

A od svakog zainteresovanog se očekuje da se prijavi u skladu sa pravilima institucije organizatora, te da se posle toga i upiše.

Ili na broj telefona jedne od poslovnica ili direktno u prostorijama ili na mail može biti izvršena prijava. Uopšteno govoreći je sasvim svejedno koju opciju od pomenutih će odabrati kandidat, jer u sva tri slučaja mora dostaviti osnovne podatke o sebi, koji izuzev prezimena i imena, obuhvataju i datum rođenja svakog pojedinačnog kandidata i kontakt informacije, to jest broj telefona.

Lično prisustvo svakoga od njih se smatra obaveznim kada bude bio vršen upis. Svakako će nadležni u samom predstavništvu obavestiti kandidate i o tome i o dokumentima, koja su obavezujuća, to jest koja mora svako od njih da priloži kada bude bio organizovan upis.

Potrebno je da naglasimo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford posluje na 40 lokacija u celoj zemlji u ovom momentu. Upravo u svakom gradu u kome se nalazi predstavništvo te obrazovne institucije se i organizuje praktičan deo nastave, a u saradnji sa određenim pravnim ili fizičkim licima. Zato će svaki kandidat dobiti informacije o lokaciji održavanja nastave naknadno.

Stručni obuka i kurs za ofset štampu - plan i program nastave

Iako bi trebalo da svaki kandidat prouči literaturu koja će mu biti data za polaganje teorijskog dela nastave, svakako je predviđeno da u toku uvodnog časa prakse, specijalizovana obuka i kurs za ofset štampu bude usmerena na osnovno predstavljanje te tehnike.

Naravno da će kandidati saznati da je reč o takozvanoj indirektnoj štampi, te će predavač objasniti i da to podrazumeva da se prvo otisak izrađuje na takozvanom ofsetnom cilindru, a koji je izrađen od gume, posle čega se prenosi i na željeni materijal. Tom prilikom će biti objašnjeno i šta je tačno ravna ofset štampa i zašto se tako naziva. Saznaće polaznici i da li se razlikuju štampajući i neštampajući elementi u tom slučaju, odnosno po čemu se tačno razlikuju iako se nalaze u potpuno istoj ravni.

Predavač će objasniti i kako se priprema takozvana štamparska forma i zbog čega je važno jasno razlikovati štampajuće elemente od neštampajućih.

S obzirom na to da je u pitanju praktičan deo edukacije, to znači da će predavač prvo objasniti kako funkcioniše celokupan proces štampe, a zatim će korak po korak sve to i pokazati.

Dakle, biće objašnjeno polaznicima koje se sredstvo za vlaženje tom prilikom nanosi na formu, te kako ono treba da prekrije neštampajuće elemente, a zatim će biti objašnjeno i šta sve treba da prekrije boja, koja se na sredstvo za vlaženje nanosi.

A kako osim ravne ofset štampe postoji i takozvana visoka, ali i duboka indirektna štampa, to će ukratko biti objašnjeno i koje su osnovne karakteristike svakog tog postupka, odnosno koje su razlike među njima. Međutim, u praksi se najviše koristi ravna ofset štampa, pa će njoj biti i posvećena pažnja za sve vreme trajanja praktičnog dela ove edukacije.

Podrazumeva se da će specijalizovani seminar za ofset štampu u praktičnom delu biti usmeren i na predstavljanje specijalne rotacione mašine za ravnu ofset štampu, tako da će kandidatima biti objašnjeno kako ona funkcioniše. Naravno da će predavač predstaviti i osnovne delove takve jedne mašine i način njenog funkcionisanja, odnosno ukazaće posebno prisutnima na to o čemu naročito treba da vode računa prilikom njenog korišćenja.

Zatim će biti predstavljena tri glavna elementa ofset štampe, a što su cilindar, koji i nosi štamparsku formu, zatim uređaj koji se koristi za vlaženje i boja. Sem toga, biće objašnjeno i čemu služi cilindar koji nosi gumeni omotač i čemu služi takozvani cilindar za pritisak. Biće predstavljena i funkcija svakog od tih delova, a kako bi kandidati mogli što jasnije da se upoznaju sa samim postupkom izrade otiska na taj način.

Šta je potrebno da učine da bi kvalitet određenog otiska bio što bolji je svakako tema, kojoj će specijalizovana obuka i kurs za ofset štampu takođe da bude posvećena. Predavač će ukazati na greške koje se najčešće kod takve vrste štampanja javljaju i objasniće zbog čega se može desiti u praksi da otisak bude nepostojan.

Biće posvećena i značajna pažnja tome na koji način izabrati boje i koja vrsta boje je najpoželjnija u tom slučaju. kandidati će saznati i kako je potrebno održavati određene materijale, na kojima se nalazi otisak izrađen na ovaj način.

S obzirom na to da je u pitanju praktičan deo nastave, to će nakon predstavljanja svih ovih tema kandidatima biti omogućeno i da lično isprobaju kako funkcioniše ova mašina, a kako bi mogli kasnije samostalno da izrađuju otiske bez ikakvih poteškoća.

Specijalizovana kurs i obuka za ofset štampu - vreme i mesto održavanja

Sve detalje u vezi sa lokacijom održavanja nastave, ali i sa time u kojim će terminima biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za ofset štampu će polaznici dobitni kada budu izvršili prijavu.

Moraju biti informisani o tome da se u osnovi predviđa organizacija nastave jedan na jedan, to jest individualne. Pravila organizacije su u tom slučaju izuzetno fleksibilna, tako da je omogućeno svakom kandidatu da se sa predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford o svim neophodnim detaljima dogovori. Pored toga što će se koordinator za nastavu i polaznik dogovoriti o datum početka individualne edukacije, biće neophodno da oni precizno definišu i u kojim će terminima da bude nastava organizovana i u kom vremenskom periodu, to jest da se usaglase oko dinamike sprovođenja predviđenog broja sati.

Treba napomenuti i to da postoji mogućnost organizacije i poluindividualne nastave, što podrazumeva prisustvo dve osobe praktičnom delu. Takođe, ako postoji interesovanje, ova obrazovna institucija nudi i mogućnost rada i u mikro grupi. Troje polaznika u tom slučaju pohađaju nastavu, a pravila su i za taj tip edukacije i za poluindividualnu ista kao i kada se organizuje individualni vid nastave. Dakle ili dvoje kandidata ili troje, a shodno tome koji tip edukacije je u pitanju, će biti u obavezi da se sa predstavnikom pomenute obrazovne institucije oko svega u vezi sa organizacijom usaglase.

U jednoj grupi nastavu može pratiti između četvoro i osmoro ljudi. Shodno tome, ako se u okviru bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije bude prijavilo četiri osobe najmanje, biće organizovan i specijalizovani seminar za ofset štampu u formi grupne nastave. Tada važe drugačija pravila, pa se podrazumeva da isključivo organizator precizira i kog datuma će edukacija početi i sve ostale detalje. Nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena kod nastave u grupi, te će o tome svakako biti obavešteni polaznici.

Koliko će stručni seminar za ofset štampu da traje?

Uzevši u obzir da se prema pravilima individualne nastave organizuje stručni kurs i obuka za ofset štampu na prvom mestu, to naknadno kandidat i dobija informacije o tačnom rasporedu 100 sati programa i o trajanju.

Da pojasnimo, kandidat će tada da se sa predstavnikom konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovori o rasporedu predviđenog broja sati, pa će tako definisati i trajanje nastave. A pored toga, oni će se usaglasiti i o datumu početka, ali i o tačnim terminima.

Inače se ova edukacija može organizovati i za dve osobe u isto vreme, kao poluindividualna, ali i za tri, kada se nastava organizuje za takozvanu mikro grupu. Isti se princip primenjuje kao i kada je reč o individualnoj edukaciji, tako da se kandidati direktno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu institucije organizatora dogovaraju o načinu sprovođenja časova, te shodno tome definišu i ukupno trajanje.

Sve to, ipak ne važi kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs za ofset štampu za grupu polaznika, ali je uslov da četiri osobe najmanje moraju prijavu izvršiti u okviru konkretne poslovnice i navesti da su zainteresovane za pohađanje edukacije prema takvom principu. Nadležni u konkretnoj poslovnici će tom prilikom definisati sve, odnosno datum početka edukacije, termine održavanja časova i dinamiku, to jest trajanje, pa će onda informisati polaznike o neophodnim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku za ofset štampu

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje