Kurs i obuka za orezivanje i kalemljenje voća

Trebalo bi odmah napomenuti da će svaki kandidati nastavu pohađati prema pravilima individualne. U osnovi se ona tako organizuje, mada isto tako postoji i mogućnost da budu izvršena određena prilagođavanja zahtevima kandidata.

Kada se nastava organizuje u skladu sa principima individualne, tada samo jedna osoba prisustvuje praktičnom delu ove edukacije.

U skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da se kandidat zajedno sa predavačem tada dogovara o načinu organizacije časova. Ustvari će oni precizirati prvo kog datuma bi trebalo nastava da počne, a onda će se usaglasiti i o terminima održavanja časova. Isto tako je pravilnikom ove obrazovne institucije predviđeno da oni treba da definišu i trajanje, s obzirom na to da se usaglašavaju oko rasporeda prethodno određenog broja časova.


Sa druge strane, ako se u jednoj poslovnici institucije organizatora prijavi dvoje ili troje kandidata, specijalizovana obuka i kurs za orezivanje i kalemljenje voća može da bude tada organizovana kao poluindividualna ili u okviru mikro grupe. Predviđeno je da se i jedan i drugi tip edukacije organizuju na isti način kao i nastava poznata pod nazivom jedan na jedan, a taj princip je inače vrlo fleksibilan. U suštini važe istovetna pravila, ali se dvoje ili troje kandidata tada dogovaraju sa nadležnima o svemu. Tačnije, definišu kao prvo datum početka jednog ili drugog tipa nastave, a potom i u kojim će terminima da pohađaju časove i u skladu sa kakvom dinamikom će da bude raspoređen definisani broj radnih sati. Zato nije moguće da prilikom prijavljivanja kandidati dobiju precizne informacije o tome, jer će se oko svega usaglasiti sa predavačem, to jest sa nenadležnima u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Postoji mogućnost i da ova specijalizovana edukacija bude organizovana prema pravilima grupne. Najpre je vrlo važno da četiri osobe izvrše prijavu u okviru konkretne poslovnice i da u prijavi navedu da žele nastavu da pohađaju u grupi. Takođe je precizno određeno pravilnikom da osmoro kandidata najviše tada treba da pohađaju predavanja, a sve sa ciljem očuvanja kvaliteta nastave. Biće primenjena i drugačija pravila nego kada je u pitanju specijalizovani seminar za orezivanje i kalemljenje voća za jednu, dve ili tri osobe.

Naime, u tom slučaju će organizator odrediti kako će časovi biti sprovedeni, to jest u kojim terminima, kojom dinamikom i kada će nastava da počne. A posle toga će svakog člana te grupe obavestiti detaljno o svemu, s tim što svaki kandidat mora znati da kod tog tipa edukacije izmene ne smeju biti dozvoljene, jer je to protivno pravilima institucije organizatora.

Svako ko želi da se upozna sa tematikom ove stručne edukacije je u obavezi da se prijavi i upiše. Da naglasimo i to da se upis vrši u prostorijama izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije i to uz obavezno lično prisustvo prijavljenog kandidata i uz propisanu dokumentaciju. Prethodno će nadležni u samoj poslovnici informisati svakog prijavljenog o tome koja dokumenta će biti u obavezi tom prilikom da priloži.

Svakog radnog dana u toku kalendarske godine kandidat ima pravo da prijavu izvrši ili preko telefona ili direktno u prostorijama odabrane poslovnice. A isto tako je dozvoljena mogućnosti da prijava bude izvršena elektronskim putem, to jest dostavljanjem zahtevanih informacija na zvaničnu mail adresu. U sva tri slučaja je neophodno da kandidat navede kao prvo svoje ime i prezime, ali isto tako i datum svog rođenja i broj telefona.

TESTOVI


Specijalizovana obuka i kurs za orezivanje i kalemljenje voća - program nastave

Pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da se sa teorijskim delom, koji obuhvata specijalizovani seminar za orezivanje i kalemljenje voća, kandidati upoznaju kroz skripte, koje će dobiti prilikom upisivanja. A akcenat će biti stavljen na praktičan rad, tokom koga će polaznici biti u mogućnosti da od vrsnih stručnjaka u konkretnom gradu nauče na koji način je potrebno pravilno orezivati voće i kako ga kalemiti.

Ipak, očekuje se da kandidat prethodno savlada teorijska znanja, te da na samom početku praktičnog dela ove edukacije postavi sva pitanja koja ima u vezi sa konkretnom temom, kako bi mogao bolje da prati taj deo nastave.

Na samom početku će predavač omogućiti kandidatu da sazna zbog čega je važno vršiti orezivanje, te kada se taj postupak vrši. Posle toga će on objasniti i pokazati na primeru kako se vrši orezivanje i uz primenu kojih alata, što je vrlo važno za bolje razumevanje ove tematike.

S obzirom na to da se različito voće mora orezivati u tačno definisano vreme, to će predavač, tokom simulacija ovog procesa objasniti i kada je najbolje koje voće orezivati.

Takođe je važno napomenuti i da će biti objašnjeno i pokazano na primerima kandidatima kako se vrši standardno oblikovanje voćaka. Obično se standardno oblikovanje vrši kada su u pitanju kruške, jabuke i dunje, a zatim će biti govora i o orezivanju poznatom kao „ otvorena sredina “. Saznaće polaznici osnovne karakteristike takvih stabala, a posle će im biti objašnjeno i kako orezati voće da bude u jednoj ravni. Sem toga, biće govora i o orezivanju poznatom kao palmeta, zatim lepeza i osmanluk, a predviđeno je da specijalizovani kurs i obuka za orezivanje i kalemljenje voća ponudi polaznicima i mogućnost da saznaju koje su osnovne karakteristike orezivanja poznatog kao kordon i „ središnja vodilja “.

Posle svega toga će predavač objasniti šta je potrebno učiniti pre nego što se počne sa postupkom orezivanja.

Podrazumeva se da će biti pokazani i svi alati, koji tada moraju biti korišćeni. A svakako će predavač jasno staviti do znanja prisutnima i na koji način koji alat treba koristiti, da ne bi bilo nikakvih poteškoća.

Nakon toga je predviđeno nastavnim programom da predavač objasni šta je tačno kalemljenje i u kojim slučajevima se ono vrši, odnosno za koje voće je najbolje taj proces izvršiti.

Isto tako će prisutni saznati i u koje vreme je najbolje obaviti kalemljenje voća, ali i o čemu posebno treba voditi računa kada se taj postupak primjenjuje.

Postoji nekoliko tehnika kalemljenja, a najjednostavnija je ona koja je poznata pod nazivom „ pod koru “ i ona koja je poznata kao tehnika kalemljenja „ na procep “. Koje su osnovne karakteristike jedne, a koje druge i kako bi trebalo da budu izvršena svaka od njih, sledeća je tema kojom će se baviti specijalizovana obuka i kurs za orezivanje i kalemljenje voća. U tom segmentu će kandidati saznati kada se koje kalemljenje obavlja na breskvama, kada na jabukama i trešnjama, a zatim i na šljivama, mušmulama i višnjama, te na kruškama i dunjama, kao i na drugim vrstama voća.

U određenim slučajevima je moguće kalemljenje izvršiti i za više od dve sorte voća, pa će biti precizno objašnjeno kandidatima i koje su to.

Osim već pomenutih tehnika, biće predstavljene i tehnike koje su poznate kao „ engleski spoj “ i kalemljenje „ na pup “, odnosno kalemljenje „ na konus “ i kalemljenje „ na list “.

Podrazumeva se da će predavač objasniti detaljno i kako bi trebalo svaki korak tokom postupka kalemljenja da bude sproveden, a da bi to bilo pravilno. Naravno da će prisutnima biti objašnjeno i koja sve sredstva treba tada da budu korišćena i na koji način. Saznaće, između ostalog i zbog čega je važno i bolje koristiti pčelinji vosak, nego neka druga sredstva za zaštitu kalema.

U završnom segmentu praktičnog dela ove edukacije će biti objašnjeno detaljno svakom polazniku šta bi trebalo da čini nakon što završi postupak kalemljenja i na koji način je poželjno da zaštiti biljku.

A kada predavač bude završio sa svim što je predviđeno nastavnim programom, daće mogućnost svakom kandidatu da pokaže u kojoj meri je razumeo celokupno gradivo. Nakon što kandidat izvrši zadatak koji mu predavač bude dao, biće mu pojašnjeno i da li je negde pogrešio i gde tačno. Naravno da će profesor da se potrudi i da mu razjasni šta je potrebno da učini naredni put, da se takva greška ne bi dogodila.

Kada i gde će biti organizovan stručni seminar za orezivanje i kalemljenje voća?

Termini u kojima će biti organizovani časovi, to jest praktičan deo edukacije zavise isključivo od samog kandidata. Da budemo precizni, biće definisano između polaznika i nadležnih u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojim će terminima biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za orezivanje i kalemljenje voća prema pravilima individualne nastave, što je i osnovni principi organizacije. Međutim, ne samo to, već oni moraju odrediti i kog datuma će početi edukacija, kao i u kojim će tačno terminima da bude organizovana nastava. A uzevši u obzir da se usaglašavanju i o rasporedu časova, oni će zahvaljujući tome odlučiti i o tačnom trajanju nastave koja je poznata i kao nastava jedan na jedan.

Kako postoji mogućnost da bude organizovana i edukacija u paru, to jest poluindividualna i ona, koju treba da prate tri osobe, a u okviru mikro grupe, to će kandidati naknadno dobiti sve informacije o datumu početka, terminima održavanja časova i trajanju. Tačnije, budući da važe ista pravila kao i kada je u pitanju individualna nastava, to znači da se oni usaglašavaju sa predstavnikom institucije organizatora o svim tim detaljima.

A na potpuno drugačiji način će biti organizovana nastava u grupi, ali isključivo ako se za to u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije stvore uslovi. Da pojasnimo, u grupi nastavu prati između četvoro ljudi najmanje i osmoro najviše. Samim tim je jasno da grupa mora da bude oformljena u tom predstavništvu, a kako bi se stekao osnovni uslov za organizaciju nastave tog tipa. Dakle posle prijavljivanja 4 osobe minimalno će biti određeno i na koji način će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za orezivanje i kalemljenje voća. Preciznije, koordinator za nastavu u tom predstavništvu donosi odluku najpre o tome kog datuma bi trebalo u tom slučaju da počne edukavija. A njegova je obaveza da precizira i u kojim će terminima članovi konkretne grupe da budu u obavezi predavanjima da prisustvuju i kakva će dinamika biti poštovana. Na taj način će koordinator za nastavu odlučiti i o ukupnom trajanju edukacije za grupu polaznika. Sve to nije podložno promenama, tako da se podrazumeva da će kandidati o tome da budu obavešteni na vreme.

Mesto na kome će nastava biti organizovana isključivo zavisi od toga u kojoj od 40 poslovnica će kandidat prijavu da izvrši. Radi se o tome da ova obrazovna institucija u svakom gradu, u kome ima dostupnu poslovnicu, ostvaruje vrlo uspešnu saradnju sa brojnim pravnim licima, ali i fizičkim koji su specijalizovani i za oreuovanje voća i za kalemljenje, tako da se obično praktičan deo nastave na drugoj lokaciji organizuje. Podrazumeva se da će svaki kandidat o tome da bude informisan blagovremeno.

Stručni kurs i obuka za orezivanje i kalemljenje voća - trajanje

Predviđeno je nastavnim planom i programom da specijalizovana obuka i kurs za orezivanje i kalemljenje voća uključuje 120 sati praktične nastave.

Međutim, s obzirom na to da se nastava organizuje prema pravilima individualne na prvom mestu, kada se podrazumeva da će se dogovarati o detaljima predstavnik Obrazovnog centra Akademije Oxford i kandidat, nije moguće unapred reći koliko će ukupno edukacija da traje.

Naime, oni će se usaglasiti oko dinamike sprovođenja časova, između ostalog, pa će samim tim precizno odrediti i na koliki vremenski period će biti raspoređen definisani broj radnih sati.

Sve to isto važi i ako kandidati odluče da časove pohađaju u okviru takozvane poluindividualne nastave ili u mikro grupama, u kom slučaju će troje polaznika da bude prisutno. U oba slučaju će se dvoje ili troje polaznika, a u zavisnosti od toga koji tip edukacije je u pitanju, usaglašavati sa predstavnikom poslovnice instituciji organizatora, u kojoj su pre toga prijavu izvršili.

Uzevši u obzir da može da bude organizovana i nastava u grupi, očekuje se da kandidat prihvati sve ono što u tom slučaju određuje nadležno lice konkretnog predstavništva. Nakon formiranja grupe od četiri osobe minimum će kordinator za nastavu biti u obavezi da precizira detalje, pa i trajanje edukacije, te će shodno tome i obavestiti svakog člana te grupe. Očekuje se da polaznici u tom slučaju u potpunosti prihvate ono što bude određeno, jer nije dozvoljeno menjati bilo šta kod nastave u toj formi.

Spisak gradova za kurs i obuku za orezivanje i kalemljenje voća

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje