Kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima

Sasvim sigurno da korist od pohađanja ove edukacije može da ima apsolutno svako, a prvenstveno osobe koje su nadležne u pojedinim sektorima različitih kompanija, te samim tim i zadužene za upravljanje određenim brojem zaposlenih. U svakom slučaju će imati korist i vlasnici kompanija, a u osnovi možemo slobodno reći da je specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima namenjen baš svakome ko se u datom trenutku nalazi u radnom odnosu ili ko je u potrazi za poslom i to u bilo kojoj oblasti.

Svakako posebno mora biti istaknut podatak da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi i zaposlenima u firmama mogućnost da pristupe pohađanju takozvanog korporativnog kursa. Zapravo bi trebalo da prvo nadležni u tom preduzeću kontaktiraju nadležne u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije, te da se oni usaglase oko svega što je vezano za organizaciju nastave u tom slučaju. A to u suštini znači da će oni precizirati kako vreme održavanja časova, odnosno termine, tako isto i njihov raspored, te se svakako podrazumeva i da će definisati kog datuma bi trebalo da počne korporativni kurs i na kojoj lokaciji će nastava biti održana. Praktično govoreći, zaposlenima će biti omogućeno da predavanja pohađaju ili u poslovnicama ove institucije ili u okviru svog preduzeća, ali isključivo ako direktor te kompanije sve propisane uslove ispuni i omogući nesmetani rad. Prethodno će nadležno lice odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije da informiše svakog klijenta o tome šta se mora naći u prostoru, da bi bilo dozvoljeno da određeni broj radnika predavanja na tom mestu pohađaju. Pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da nadležni informišu sve polaznike o ovim detaljima, tako da će oni naknadno saznati i na kojoj lokaciji bi trebalo nastavu da pohađaju i kada će ona početi, te u kojim terminima će biti organizovana i sve ostale detalje koji su bitni.

Ukoliko je potrebno da specijalizovani seminar za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima pohađa fizičko lice, to jest pojedinačni polaznik, prvo se zahteva da zainteresovani izvrše prijavu i upis, a onda i da se opredele između različitih mogućnosti, koje se nalaze u ponudi navedene institucije. Prvenstveno mislimo na činjenicu da nastava može biti organizovana kako za samo jedno lice i za grupu polaznika, tako isto i za njih dvoje istovremeno, budući da se u ponudi nalazi i poluindividualni tip nastave. A takođe je pravilnikom konkretne obrazovne institucije predviđeno da se i individualna i grupna, kao i poluindividualna edukacija mogu organizovati ili na uobičajeni način ili uz korišćenje računara, što znači da bi svaki polaznik trebalo između ponuđenih opcija lično i samostalno da odabere. Sve te informacije bi trebalo da navede nadležnima prilikom prijavljivanja, to jest najkasnije u trenutku upisa, jer će u skladu sa tim biti informisan kako o detaljima u vezi sa organizacijom nastave, tako isto i o obavezama koje mora ispuniti u konkretnom slučaju.


Očekuje se da osnovne informacije o sebi svaki kandidat dostavi prilikom prijavljivanja ili elektronski, u kom slučaju treba da ih pošalje na mejl ili da ih izdiktira zaposlenima u konkretnom predstavništvu lično, odnosno preko telefona. Zahteva se da u tom slučaju navede kako svoje ime i prezime, isto tako i broj telefona za kontakt, kao i datum rođenja.

Pošto sve te podatke bude dostavio, svaki prethodno prijavljeni kandidat će biti u obavezi i da uz maksimalno poštovanje pravila navedene obrazovne institucije izvrši zvaničan upis. U principu su vrlo jednostavna pravila, budući da se zahteva lično prisustvo svakoga od njih u trenutku kada bude bio organizovan zvaničan upis.

Uz to je obavezan svaki pojedinačni polaznik i da se izjasni kako želi nastavu da pohađa, jer će tada i biti informisan o svim detaljima koji su vezani za organizaciju časova.

TESTOVI


Najbitnije je da se izjasne gde će predavanja pohađati i u skladu sa kojim od svih pomenutih principa, kako bi dobili neophodne informacije o tome koje obaveze u konkretnom slučaju imaju i kako uopšteno funkcioniše organizacija časova tom prilikom.

Najbitnije je da izabere svaki prijavljeni kandidat da li mu više odgovara princip praćenja nastave online ili da specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima bude organizovana na klasičan način, a da zatim definiše i da li želi časove da pohađa samostalno ili u društvu još jednog kandidata, odnosno više njih.

Svakako bi trebalo u prostorijama odabranog predstavništva da bude prisutan svaki polaznik, koji se za prvu varijantu opredeli, te odluči da nastavu pohađa prema klasičnom principu. U tom slučaju će svako od njih, kao i kada je u pitanju online edukacija, biti obavezan da samostalno odluči na koji način od svih ponuđenih želi časove da pohađa, a kako bi dobio blagovremeno sve neophodne informacije.

Podrazumeva se da svako od njih mora koristiti sopstveni kompjuter ukoliko odluči da časovima pristupa onlajn, te se naravno podrazumeva i da taj uređaj mora imati adekvatne performanse, a sa čime će naravno svaki pojedinačni kandidat da pre toga bude od strane nadležnih upoznat. Sem toga je vrlo važno i da obezbedi sve uslove za rad, a što se prvenstveno odnosi na obavezu instaliranja namenskog programa na konkretni računar i na boravak u prostoru u kome je veza sa internetom stabilna. Sve to će biti prethodno predočeno svakom prijavljenom kandidatu, kako bi on te zahteve mogao da na vreme ispuni. Isto tako je važno naglasiti i da bi kroz postupak instalacije programa trebalo svako od njih potpuno samostalno da prođe, jer taj postupak inače uopšte nije zahtevam. Ali uprkos tome je ova specijalizovana obrazovna institucija obezbedila tehničku podršku, budući da IT sektor u okviru svakog predstavništva navedene institucije postoji. Trebalo bi da svaki polaznik kontaktira zaposlene u tom odeljenju, te da od njih zatražiti pomoć, a bez obzira da li je na poteškoću i to bilo koje vrste, naišao dok je pristupao predavanjima ili dok je pokušavao da izvrši instalaciju konkretnog programa.

Kada bude odlučio gde želi predavanja da pohađa, trebalo bi svaki pojedinačni polaznik da se opredeli između sve tri ponuđena mogućnosti, a koje su vezane za način organizacije nastave. Stvar je u tome da specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima može biti održan kako za grupu polaznika, isto tako i samo za jednu osobu, te za dvoje njih u isto vreme. Jednostavnije rečeno, zahteva se od svakog pojedinačnog polaznika da izabere hoće li predavanja pohađati u formi grupne, odnosno individualne ili poluindividualne nastave, pa će u skladu sa tim on i da dobije sve neophodne informacije o principu u skladu sa kojim će predavanja da budu organizovana.

Predviđeno je zvaničnim pravilnikom ove obrazovne institucije da jedan kandidat pohađa individualni tip nastave, zatim da dvoje njih pristupaju predavanjima ukoliko je u pitanju poluindividualni tip nastave i da od četvoro do najviše osmoro polaznika imaju pravo da pristupe časovima ukoliko je u pitanju grupni tip edukacije. Međutim razlika između njih se ogleda i u načinu organizacije nastave, a podrazumeva se da će svaki pojedinačni kandidat da bude informisan precizno o svemu tome.

S obzirom na to da je precizno određeno koliko ljudi treba da prisustvuje predavanjima ukoliko je u pitanju specijalizovani seminar za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima, koji je namenjen grupi polaznika, to je od strane nadležnih i iznet zahtev da minimum četiri osobe prijavu u tom slučaju moraju da izvrše, kako bi u okviru konkretnog predstavništva nastava u grupi mogla da bude organizovana. Ustvari se radi o tome da grupa najpre mora biti formirana u okviru određene poslovnice, nakon čega će da bude definisano od strane nadležnih kako će predavanja da budu organizovano. Jednostavno rečeno, koordinator za nastavu je dužan da precizira kog datuma će grupni tip edukacije da počne, ali i da definiše u kojim će terminima članovi te grupe da pohađaju predavanja i u u skladu sa kakvom dinamikom će nastavni fond, odnosno časovi koji su programom predviđeni, u tom slučaju da budu raspoređeni. Međutim, moramo informisati sve zainteresovane da i pored toga što koordinator za nastavu odlučuje o detaljima u vezi sa rasporedom predavanja, nije njegova obaveza da odluči i o tome koliko će grupni tip edukacije trajati. Zapravo je to informacija koja će biti data članovima konkretne grupe već u trenutku upisa, jer se to definiše uopšteno pre toga i važi za apsolutno svako predstavništvo navedene obrazovne institucije. Inače se grupni tip edukacije organizuje na posebno strog način, te se podrazumeva da ne postoji mogućnost vršenja izmena svega onoga što ovlašćeni koordinator bude definisao. Iz tog razloga će svaki pojedinačni kandidat da dobije informaciju o tome, s tim da će svakako posebno biti naglašeno da zahtev bilo kog polaznika u vezi sa izmenom onoga što koordinator za nastavu bude precizirao, ni u kom slučaju kod edukacije namenjene grupi polaznika ne sme da bude prihvaćen, pošto upravo tako predviđaju aktuelna pravila ove obrazovne institucije.

Sledeće što moraju znati svi zainteresovani jeste da postoji mogućnost nastavu da pohađaju i u paru, odnosno u okviru takozvane individualne. U principu razlika između ta dva tipa edukacije se isključivo odnosi na broj osoba, koje predavanja treba da pohađaju, s obzirom na to da poluindividualni kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima uključuje prisustvo dve osobe časovima, a da samo jedno lice treba da pohađa predavanja ukoliko je u pitanju individualni tip nastave. Međutim, sasvim ista pravila se primenjuju prilikom organizacije i jedne i druge edukacije, a podrazumeva se da će svaki zainteresovani kandidat o tome da bude na vreme informisan. Princip je vrlo jednostavan, te je neophodno da svaki polaznik precizira kako sa kordinatorom za nastavu, tako isto i sa nadležnim profesorom na koji način će predavanja biti organizovana, a u smislu da definiše kako datum početka individualne ili nastave u paru, isto tako i raspored časova, odnosno termine u kojima će da budu predavanja organizovana. Moramo ovde posebno istaći činjenicu da se oni usaglašavaju i oko dinamike u skladu sa kojom će u tom slučaju da budu održani časovi, što znači da će posredno zajedno precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje ili takozvana nastava u paru ili ona koju će pohađati samo jedan kandidat, to jest takozvana individualna.

Šta sve izučava specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima?

Brojnim vežbama, kao i simulacijama realnih situacija će prisustvovati svako, ko bude odlučio stručni seminar za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima da pohađa.

Naravno da će i teoretski profesor pre toga predstaviti različite aspekte komunikacije, a akcenat će biti stavljen na poboljšanje njenog kvaliteta u poslovnom smislu.

Bez obzira da li je za prisutne važno da poboljšaju kvalitet komunikacije sa članovima kolektiva u kome su zaposleni ili sa nadležnima, odnosno sa poslovnim partnerima, sasvim je sigurno da će im predavači ponuditi dovoljno i teoretskih znanja i praktičnih u tom smislu. A ukoliko sve to budu razumeli i kasnije primenili u svom životu, odnosno praksi, sasvim je sigurno da će kvalitet komunikacije u njihovom okruženju biti mnogo bolji i na višem nivou.

O čemu je potrebno voditi računa prilikom komunikacije sa poslovnim partnerima, kao i sa nadležnim licima ili sa kolegama je izuzetno značajna tema, koju će isto tako da obradi specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima.

Međutim, s obzirom na to da se u praksi vrlo često događaju nesporazumi sa ili bez razloga, potrebno je da oni u najkraćem mogućem roku i na najbolji mogući način budu razrešeni. Upravo time će se takođe baviti ova obuka, a u tom segmentu će akcenat biti stavljen na primere iz prakse. Pod tim mislimo da će profesori predstaviti situaciju, u kojoj je došlo do nesporazuma, odnosno konflikta. A zatim će zahtevati od prisutnih da navedu kako bi oni taj konflikt razrešili, odnosno kako bi u konkretnom slučaju postupili, da bi poboljšali kvalitet komunikacije, to jest da bi izbegli taj nesporazum.

Uzevši u obzir da je komunikacija u kolektivu naročito osetljiva, jer postoji donekle prisutna i sujeta među članovima gotovo svakog kolektiva, važno je da kvalitet komunikacije zaista bude na visokom nivou. Zato bi trebalo voditi računa o tome kako saopštavamo određenu poruku kolegama ili poslovnim partnerima, tako da će profesori i o tim tehnikama govoriti.

Pored toga što će prema nastavnom programu, specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima da obradi i osnovnu temu, predavači će se osvrnuti i na predstavljanje kompanije u medijima, to jest u javnosti. A tom prilikom će oni objasniti polaznicima kako bi trebalo komunicirati, da bi PR služba određene kompanije funkcionisala besprekorno i da bi konkretna kompanija bila adekvatno medijski prikazana.

Sem toga, biće govora i o online predstavljanju preduzeća, te o tome kako bi trebalo komunikacija sa pratiocima profila na društvenim mrežama, na primer da funkcioniše.

Polaznik koji ima bilo kakvo pitanje, ima i pravo da ga postavi predavaču na kraju bilo kog predavanja, a prvenstveno u toku završnog. Naime, u skladu sa važećim programom ove stručne obuke je predviđeno da nastava bude u tom segmentu organizovana kao interaktivna, te da u okviru završnog predavanja učestvuju svi prisutni i da razgovaraju o temama, koje su tokom prethodnih časova bile predstavljene.

U kojim će terminima biti organizovana obuka i kurs za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima i na kom mestu?

Kada pojedinačni polaznici budu vršili prijavljivanje, odnosno zvaničan upis, njihova je obaveza i da odluče gde žele da pohađaju stručni seminar za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima i prema kom principu. A neposredno pre toga će ih nadležni u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford informisati o tome da je ponudom obuhvaćena grupna, poluindividualna i individualna nastava, kao i opcija da svaka od njih bude održana putem interneta, odnosno onlajn i na klasičan način. Dakle, prosto se zahteva da svaki prijavljeni kandidat odabere na koji način će predavanjima da pristupa i gde to želi da učini, a posle čega će od nadležnih da dobije i sve neophodne informacije o detaljima, koji su primarno vezani za način organizacije časova u datom slučaju.

Pre nego što objasnimo kako nastava treba da bude organizovana za fizička lica, u obavezi smo da napomenemo i to da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnosti zaposlenima u firmama da pohađaju korporativni kurs. Uzevši u obzir da je u pitanju osetljiva ciljna grupa, jer zaposleni neretko nemaju baš dovoljno slobodnog vremena, organizator će zahteve njihovih nadležnih da ispoštuje što je moguće više. Zato i jeste pravilnikom konkretne obrazovne institucije predviđeno da bi u tom slučaju trebalo direktor zainteresovane kompanije, odnosno vlasnik ili ovlašćeni predstavnik da zajedno sa nadležnim licem bilo koje poslovnice pomenute obrazovne institucije precizira ne samo detalje vezano za sprovođenje časova, nego i to na kom mestu će da bude organizovan korporativni kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima. Da pojednostavimo, samo kada nastavu treba da pohađaju radnici određene kompanije, ova obrazovna institucija dozvoljava vršenje izmena u tom segmentu. Međutim, podrazumeva se da klijent ima obavezu sve zahteve organizatora da ispoštuje, te svakako i da obezbedi prostor čije karakteristike ispunjavaju te zahteve. Inače se nastava za zaposlene organizuje upravo onako kako to budu definisali nadležni u instituciji organizatora i u dotičnoj kompaniji, budući da oni treba da precizirajuu i lokaciju održavanja časova u tom slučaju i sve ostale detalje. U suštini je najbitnije da se usaglase oko termina održavanja časova, te oko toga kog datuma će da počne korporativni seminar, a svakako je neophodno i da definišu kakvom dinamikom će definisani broj časova da bude raspoređen. Podrazumeva se da će radnici tog preduzeća u skladu sa aktuelnim pravilnikom institucijw organizatora na vreme i da budu informisani o svemu što su oni prethodno definisali.

Već smo pomenuli da fizička lica imaju na raspolaganju nekoliko opcija, te da bi trebalo prilikom prijavljivanja i upisivanja da se odluče kako žwlw časove da pohađaju i na kom mestu.

Da ne bi bilo apsolutno nikakvih nedoumica, moramo napomenuti da ova obrazovna institucija na preko 30 lokacija u našoj zemlji ima poslovnice, tako da je sasvim dovoljno mesta na kojima kandidati mogu nastavu prema klasičnu principu da pohađaju. Ukoliko se odluče za tu opciju, oni bi trebalo da u odabranom predstavništvu budu u dogovorenom terminima prisutni.

Svakako je dostupna i mogućnost da bude organizovan stručni seminar za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima onlajn, a kada kandidat koristi sopstveni kompjuter da bi pristupio predavanjima. Njega će u tom slučaju nadležni informisati i o osnovnim karakteristikama, koje taj kompjuter mora da ima, kao i o tome kako bi trebalo da izvršw instalaciju namenskog programa za praćenje predavanja u tom slučaju. Isto tako će biti naglašeno kandidatima da adekvatna internet veza mora da postoji na mestu, na kome oni budu odlučili da borave dok časove online budu pohađali. Svakako će biti informisani na vreme i o tome da IT sektor postoji u okviru svakog predstavništva navedene specijalizovane obrazovne institucije. Zapravo su u njemu zaposleni stručnjaci, čija dužnost jeste pružanje tehničke podrške polaznicima i to u slučaju da ma ko od njih naiđe na neki problem, koji ne može samostalno da reši.

Jasno je da i online i klasična nastava mogu biti organizovane na jedan od tri načina, pa se samim tim očekuje da kandidat izabere da li će nastavu pohađati samostalno, u grupi ili u paru, jer je u ponudi individualna i grupna obuka i kurs za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima, te takozvana poluindividualna nastava.

Broj polaznika je ono što na prvi pogled razlikuje svaku od njih, ali moramo priznati da postoje i značajna odstupanja u načinu organizacije grupne edukacije, sa jedne strane, te sa druge poluindividualne i individualne.

Da napomenemo i to da od četvoro do osmoro ljudi maksimalno treba da prisustvuju nastavi, ako se ona organizuje u formi grupne. Takođe se podrazumeva i da dvoje njih pohađaju predavanja, kada je u pitanju poluindividualna edukacija i naravno jedno lice časove treba da prati, ako se odluči da predavanja pohađa u formi individualne nastave.

Striktno su definisana pravila organizacije predavanja kod nastave u grupi, a o tome jedino pravo ima da donese odluku ovlašćeni koordinator za nastavu. Međutim, edukacija tog tipa ne može biti organizovana u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije, već samo u okviru onoga, u okviru koga grupa od najmanje 4 osobe prethodno bude oformljena. Dakle, pomenuta institucija je upravo toi navela kao zvaničan zahtev za organizaciju nastave u grupi i sa time će svakako prijavljeni kandidati da budu upoznati. Potrebno je da pričekaju formiranje grupe, te da prihvate sve ono što ovlašćeni koordinator te poslovnice bude odredio, budući da se zahtevi polaznika vezano za izmene bilo kog segmenta kod nastave tog tipa ne prihvataju. A on odlučuje ne samo od datumu početka obuke, nego i o terminima u kojima će polaznici predavanja da pohađaju, kao i o tačnom rasporedu časova. Prethodno je za svaku poslovnicu određeno koliko će ukupno da traje grupna obuka i kurs za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima i sa time će svakako kandidati da budu prilikom prijavljivanja već upoznati.

Na potpuno drugačiji način će biti organizovana i nastava u paru i individualna, a radi se o posebno fleksibilnim pravilima. Naime, stvar je u tome da tada organizator daje slobodu svakom pojedinačnom kandidatu da donese odluku kako će časovi biti organizovani. Podrazumeva se da će jedan ili dvoje polaznika to precizirati sa nadležnima u okviru odabrane poslovnice, odnosno najpre sa koordinatorom za nastavu, a potom i sa predavačem, koji će biti zadužen za vođenje bilo poluindividualne, bilo individualne edukacije. U suštini se i jedan i drugi tip nastave organizuje na vrlo jednostavan način, jer jedan ili dvoje kandidata tada sa pomenutim licima definišu ne samo datum početka poluindividualne ili individualne obuke, već i dinamiku prema kojoj će da bude sproveden predviđeni nastavni fond, kao i to u kojim će terminima časovi da budu organizovani u konkretnom slučaju. S obzirom na to da oni zajedno preciziraju i dinamiku organizacije predavanja, to znači da će definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje jedan ili drugi vid edukacije.

Koliko je predviđeno da ukupno traje stručni seminar za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima?

Na nivou svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford je određeno unapred da specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima za grupu polaznika treba da traje ukupno tri sedmice.

A ono o čemu će naknadno da budu obavešteni svi članovi te grupe jeste dinamika sprovođenja časova i termini, kao i datum početka. Naime, da bi koordinator za nastavu bio u prilici da odredi na koji način će osam časova nastavnog programa u tom slučaju da bude raspoređeno, grupa od najmanje četiri osobe u tvojoj poslovnici navedene institucije mora najpre da bude formirana. Tek kada taj uslov bude bio ispunjen, on će moći da precizira sve ovo i obavesti polaznike, to jest članove određene grupe u toj poslovnici.

Suprotno od toga, poluindividualna i individualna edukacija podrazumevaju mnogo slobodniji način organizacije. U suštini će u tom slučaju kandidat ili dvoje njih zajedno sa nadležnom osobom u toj poslovnici, to jest sa koordinatorom za nastavu i profesorom biti u obavezi da preciziraju raspored predavanja. Zahvaljujući tome, oni će se dogovoriti i o trajanju poluindividualne ili individualne edukacije.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima, gotovo ista pravila važe kao i prilikom organizacije individualne ili nastave u paru za fizička lica. Stvar je u tome da je tim pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da bi trebalo nadležno lice odabranog predstavništva i kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni, da se usaglase oko toga na koji način će časovi da budu organizovani i gde. Zahvaljujući takvom principu sprovođenja nastave je definisano da oni automatski donose odluku i o tačnom trajanju edukacije koja je namenjena zaposlenima u kompanijama.

Spisak gradova za kurs i obuku za poboljšanje kvaliteta komunikacije u kolektivu i sa poslovnim partnerima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje