Kurs i obuka za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća

Vrlo je precizno praktično definisana ciljna grupa, zato što bi nadležni u manjim i srednjim preduzećima definitivno trebalo da se upoznaju sa tematikom kojom se stručna obuka i kurs za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća bavi. Svakako će od nje upravo ta lica imati veliku korist, a ukoliko ono što budu naučili tokom edukacije budu i primenjivali u svom poslovanju. Takođe u ciljnu grupu spadaju i nadležni u onim institucijama, koje su zadužene za pružanje podrške malim i srednjim preduzećima, ali i svi koji se smatraju predstavnicima radnika u takvim preduzećima. Osim njih, ovu edukaciju bi trebalo da pohađaju i nadležni u nevladinim organizacijama, a koje imaju za cilj poboljšanje uslova rada, odnosno zdravlja na radu i nivoa sigurnosti zaposlenih. U suštini, Obrazovni centar Akademije Oxford nema nekih posebnih zahteva, što znači da nije neophodno nikakvo predznanje da imaju polaznici, tako da ko god ima želju da se sa tom temom upozna, svakako ima pravo i da pohađa nastavu.

Inače pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost kako fizičkim licima da pristupe predavanjima, tako isto i zaposlenima u kompanijama.

Od svakog pojedinačnog polaznika, odnosno fizičkog lica se prvo zahteva da izvrši prijavu za praćenje nastave, te da posle toga prema pravilniku institucije organizatora pristupi i upisu.


Najbitnije je da dostavi osnovne podatke o sebi zaposlenima u okviru izabranog predstavništva pomenute institucije.

A izuzev imena i prezimena, svako od zainteresovanih za praćenje ove obuke mora navesti i datum rođenja, te svakako kontakt informacije, odnosno broj telefona. Može odabrati da li ćete podatke poslati elektronski, odnosno na mejl adresu ili će ih izdiktirati zaposlenima lično u okviru odbrane poslovnice, odnosno preko telefona.

U svakom slučaju će nadležni obavestiti svakog prijavljenog kandidata o detaljima vezano za upis, a najpre o dokumentima koja će biti u obavezi tom prilikom da priloži. Važno je i da svako od njih zna da organizator zahteva lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata kada bude bio vršen upis.

TESTOVI


Na raspolaganju je svakome, koga interesuje specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća mogućnost da izabere ne samo na koji način će nastavu pohađati, nego i gde će to učiniti. Stvar je u tome da je ponudom obuhvaćena poluindividualna, grupna i individualna edukacija, a da se svaka od njih može organizovati kako online, tako isto i na klasičan način. Baš iz tog razloga se i zahteva da prilikom upisa svaki kandidat jasno navede za koji tip nastave se odlučio, pa će u skladu sa time i biti informisan o detaljima u vezi sa organizacijom obuke.

Svaki prijavljeni koji odluči da časove pohađa onlajn mora tom prilikom da koristi lični računar, a podrazumeva se da njegove karakteristike neizostavno moraju biti usklađene sa zahtevima institucije organizatora. Sve informacije o tome će na vreme biti date polaznicima, kao i objašnjenje na koji način bi trebalo da svaki kandidat instalira namenski softver. Naime, program preko koga će pratiti nastavu u tom slučaju uopšte nije komplikovano instalirati, pa je zato i naveden zahtev da svaki kandidat to samostalno učini. Ipak, budući da pomenuta institucija nastoji maksimalno da olakša sve svojim klijentima, ona nudi i tehničku podršku. Naime, u svakoj poslovnici postoji i posebno IT odeljenje, što znači da su zaposleni u tom sektoru na raspolaganju polaznicima. Ne samo da im se mogu obratiti ako se ne snađu najbolje tokom instalacije programa, već im mogu uputiti bilo koje pitanje u vezi sa pristupom nastavi online. Inače svaki kandidat u tom slučaju može da izabere na kojoj će lokaciji biti dok bude pohađao predavanja, ali svakako tada mora da osigura stabilnu vezu sa internetom u konkretnom prostoru, jer je to izuzetno značajno za kvalitet nastave.

A ako nekome ne odgovara da časove pohađa onlajn, trebalo bi da zna da specijalizovani seminar za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća može biti organizovan i prema klasičnom principu. Jednostavnije rečeno, predavanja će u tom slučaju polaznici pohađati u poslovnici institucije organizatora, u kojoj su se neposredno pre toga prijavili i zvanično upisali. Jasno je da moraju lično biti prisutni tokom predavanja u tom slučaju, a podatke o terminima u kojima će ona biti održana će dobiti na vreme od nadležnih.

Pošto budu izabrali gde će časove pohađati, svi prijavljeni su u obavezi i da odluče da li će ih pratiti u okviru grupne nastave ili im možda više odgovara princip koji predviđa poluindividualna, odnosno individualna. A kada to budu naveli nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, dobiće i neophodne informacije o svim detaljima vezano za održavanje časova.

Moraju znati prvo da je osnovna razlika između svih ponuđenih vidova nastave vezana za broj polaznika. Međutim, postoji i razlika u načinu organizacije, a podrazumeva se da će sa svim detaljima biti prijavljeni precizno i na vreme upoznati.

Da naglasimo i to da u jednoj grupi nastavu treba da prati najviše osmoro kandidata, s tim da je za formiranje grupe neophodno da prijavu minimum četvoro njih u tom predstavništvu izvrše. A što se tiče individualne nastave, predavanja treba da pohađa samo jedno lice, dok je poluindividualna poznata kao edukacija u paru, što znači da časove treba da prati dvoje polaznika u isto vreme.

Najstrožija pravila se primenjuju kada je u pitanju grupna obuka i kurs za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća, zato što njih definiše ovlašćeni koordinator za nastavu. Takođe je vrlo važno da svi koji su zainteresovani za taj tip seminara znaju da nije dozvoljeno vršenje apsolutno nikakvih promena onoga što ovlašćeno lice konkretne poslovnice bude pre toga odredilo, što će svakako biti posebno istaknuto svakom prijavljenom kandidatu. Inače je zvaničnim pravilnikom pomenute institucije predviđeno da grupa od četiri osobe najmanje prvo mora biti formirana u tom predstavništvu, da bi uopšte bio ostvaren uslov za organizaciju nastave na taj način. Svakako vrlo brzo posle formiranja grupe će koordinator za nastavu da odluči kako o tačnom datumu početka edukacije tog tipa, isto tako i o dinamici prema kojoj će časovi da budu organizovani u tom slučaju. Svi članovi konkretne grupe će na propisani način o ovim detaljima da budu obavešteni.

Mnogo su slobodnija pravila prema kojima se organizuje i poluindividualna nastava i individualna, a zapravo je jedina razlika između njih vezana za broj osoba koje pristupaju predavanjima. Dakle, u zavisnosti od toga za koji tip edukacije se polaznik odluči će zavisiti da li on lično ili u društvu još jedne osobe treba da se dogovara sa nadležnima o detaljima u vezi sa organizacijom nastave. Stvar je u tome da koordinator za nastavu, te profesor i polaznici, odnosno samo jedan kandidat treba da se usaglase oko toga na koji način će predavanja u konkretnom slučaju da budu organizovana. Pored toga što će definisati datum početka individualne ili poluindividualne edukacije, neophodno je da se dogovore i oko rasporeda predavanja, te oko tačnih termina, u kojima bi trebalo časovi da budu održani. Zahvaljujući činjenici da će se oni usaglasiti oko dinamike sprovođenja predavanja, definisaće i trajanje individualne nastave, odnosno poluindividualni.

Svaki pojedinačni polaznik bi trebalo i da odluči hoće li časove pohađati na uobičajeni način, a u kom slučaju se u okviru izanranog predstavništva konkretne obrazovne institucije nastava organizuje ili će to da učini onlajn.

U slučaju da odabere drugu ponuđenu mogućnost, to podrazumeva da nastavi pristupa preko sopstvenog kompjutera. Biće obavešten svako ko je zainteresovan da predavanja pohađa na taj način i o karakteristikama, koje konkretni uređaj mora da ima, ali i o samom postupku instalacije namenskog softvera za pohađanje nastave online. Bude li bilo za tim potrebe, odnosno ako polaznik naiđe na neki problem dok prati časove onlajn ili dok instalira samostalno konkretni softver, može kontaktirati članove tima za tehničku podršku, a koji su zaposleni u okviru IT sektora svake poslovnice pomenute institucije. Pored svega toga se od svakog polaznika u tom slučaju zahteva i da stabilnu vezu sa internetom osigura, odnosno da tokom praćenja časova boravi u prostoru, u kome ona postoji.

Ostalo je još da pomenemo i to da se u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi i korporativni kurs i obuka za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća. Tačno određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji će u tom slučaju predavanja da pohađaju. A što se organizacije tiče, predviđeno je da se predstavnik institucije organizatora tom prilikom mora o svim detaljima dogovoriti direktno sa licem koje je u okviru konkretne kompanije nadležno. Uz to što bi oni trebalo da se usaglase oko uobičajenih detalja, kao što su datum početka korporativnog seminara, odnosno dinamike organizacije časova i termina u kojima će biti održani, moraju precizirati i na kojoj lokaciji će zaposleni da pohađaju predavanja. Naime, radi se o tome da isključivo kada je u pitanju nastava namenjena zaposlenima postoji mogućnost da ona bude održana i na drugom mestu. Prvenstveno se pod tim misli na prostorije konkretne kompanije, ali u tom slučaju je vrlo važno da budu ispoštovana pravila institucije organizatora, koja se tiču najpre opremljenosti samog prostora, u kome bi trebalo radnici te kompanije predavanja da pohađaju. Prema zvaničnom pravilniku pomenute obrazovne institucije, zaposleni u toj firmi, odnosno polaznici ove edukacije će biti propisno i blagovremeno o svim ovim detaljima informisani.

Kojim temama se bavi specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća?

Na samom početku ove edukacije će predavači objasniti zbog čega posebna pažnja mora da bude usmerena na poboljšanje bezbednosti i sigurnosti zaposlenih, te zdravlja na radu u okviru onih preduzeća, koja su okarakterisana kao mala i srednja. Saznaće prisutni tom prilikom i kako sve to ima uticaja na poboljšanje kvaliteta poslovnog i radnog procesa konkretne kompanije.

A posle toga će specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća da bude usmeren na predstavljanje metoda, koje bi trebalo da budu primenjene u praksi od strane nadležnih, a koje će doprineti poboljšanju zdravstvene zaštite zaposlenih, odnosno nivoa njihove sigurnosti na radnom mestu. Neophodno je da nadležni budu upoznati sa primenom svih tih metoda na pravilan način, a kako bi mogli da izvrše njihovu implementaciju i u svojoj kompaniji.

Šta je sve potrebno da bude preduzeto, a da bi zaista kvalitet poslovanja u malim i srednjim preduzećima bio na višem nivou će saznati svako ko bude ovo edukaciju odlučio da pohađa. Kako bi trebalo uslove za rad da unaprede nadležni u toj kompaniji je, naravno tema koja će isto detaljno da bude obrađena.

A pre nego što budu sve prezentovane metode, koje bi trebalo kasnije da budu implementirane u okviru određenog preduzeća, neophodno je da nadležni izvrše adekvatne analize. Naime, da bi zaista mogao da bude poboljšan nivo sigurnosti zaposlenih, odnosno segment zdravlja na radu, potrebno je da predstavnici te kompanije imaju informacije gde postoji problem u tom sistemu. Zato i jeste predviđeno da specijalizovani seminar za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća omogući prisutnima da saznaju kako bi trebalo da budu vršene analize i koji parametri moraju biti tumačeni.

Naravno da nadležni posle toga treba da izrade svojevrstan plan aktivnosti koje će sprovoditi, a da bi konkretni cilj ostvarili u propisanom roku.

Isto tako je predviđeno nastavnim programom da polaznici treba da budu upoznati sa osnovnim odredbama Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu Republike Srbije, kako bi celokupan postupak poboljšanja nivoa sigurnosti zaposlenih bio izvršen u skladu sa propisanim zakonom.

Predviđeno je programom, prema kome se specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća organizuje, da će profesori da ponude polaznicima i odabrane primere iz prakse, te da im tako omoguće da lakše shvate koje metode je najbolje da primenjuju u svojoj firmi, a kako bi poboljšali uslove za rad svojih zaposlenih.

S obzirom na to da završno predavanje ove edukacije treba da bude interaktivno i usmereno primarno na diskusiju o njenoj tematici, to je očekivano da svaki polaznik u toj diskusi uzme učešće. Podrazumeva se da ima pravo i da profesoru uputi pitanje, ukoliko možda nešto od obrađenih tema nije u potpunosti razumeo.

Kada i gde treba da bude održan stručni kurs i obuka za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća?

Neophodno je da svako fizičko lice, koje želi da pohađa specijalizovani seminar za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća zna da, praktično govoreći od njegove odluke zavisi gde će nastavu pratiti i u kojim će to da bude tačno terminima.

Reč je o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi najpre mogućnost praćenja nastave u grupi, a potom i individualno i u paru, s tim da se sva tri tipa edukaci je od pomenutih mogu pohađati i onlajn i na klasičan način. Upravo iz tog razloga je i naveden zvaničan zahtev da svaki pojedinačni kandidat prilikom prijavljivanja za praćenje nastave odluči i koji program od navedenih želi da pohađa, pa će na osnovu toga i dobiti detaljne informacije o načinu sprovođenja časova.

Ako nekome odgovara da nastavu pohađa na klasičan način, to znači da će predavanja pratiti direktno u samoj poslovnici pomenute institucije. Naravno da će pre toga biti informisan i o terminima, u kojima je obavezan da prisustvuje predavanjima.

Nasuprot tome, kandidati koji se opredele za pohađanje nastave online, biraju potpuno samostalno sa koje će lokacije časove da prate. U principu je najvažnije da izaberu prostor, u kome je dostupna kvalitetna veza sa internetom, jer je izuzetno značajno da nastava tog tipa bude organizovana kvalitetno. Potrebno je da specijalnu vrstu softvera svaki kandidat na svoj kompjuter, koji će za pristup nastavi koristiti, pravilno instalira i to da učini samostalno. Prethodno će dobiti jasne informacije o postupku instalacije programa, ali u svakom slučaju može kontaktirati zaposlene u IT sektoru nadležne poslovnice i od njih zatražiti stručnu pomoć. Napominjemo da te stručnjake može kontaktirati i kada ima neki problem tokom pohađanja predavanja i dok pokušava da instalira namenski softver na svoj kompjuter.

Prilikom upisa bi trebalo svaki kandidat i da odluči da li ga interesuje grupna obuka i kurs za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća ili mu više odgovara princip, prema kome se organizuje poluindividualna, odnosno individualna nastava.

Iako je na prvi pogled jasno da je osnovna razlika između svih njih primarno vezana za broj polaznika, ne može se osporiti činjenica da postoji i razlika u vezi sa načinom organizacije. Da budemo precizni, razlika se ogleda u tome ko je zadužen za definisanje pravila.

Naime, kada je u pitanju grupna obuka, koordinator za nastavu svakog predstavništva navedene institucije ima nadležnost da definiše kako će časovi biti organizovani. Da pojednostavimo, o tome odlučuje tek onog momenta, kada u toj poslovnici zvaničan zahtev za početak nastave u grupi bude ostvaren. Zapravo se radi o tome da mora biti četvoro ljudi najmanje prijavljeno u konkretnoj poslovnici, pošto je upravo to navedeno kao zahtev od strane organizatora, jer je toliko kandidata neophodno za kreiranje jedne grupe. Inače, najviše osmoro ljudi može biti prisutno u samoj grupi, a sve sa ciljem očuvanja kvaliteta edukacije tog tipa. Dakle, pošto konkretni uslov bude bio ispunjen, ovlašćeno lice će odlučiti kao prvo o datumu početka nastave u grupi, a potom će precizirati i termine održavanja časova, odnosno njihov raspored. Prethodno je na nivou svih poslovnica pomenute institucije određeno i koliko će edukacija te vrste trajati, a svakako nije dozvoljeno vršiti izmene apsolutno niti jednog segmenta po zahtevu polaznika, tako da će oni biti o tome na vreme i obavešteni.

Samim tim što je u pitanju vrlo strog princip organizacije grupne nastave, kandidatima je na raspolaganju i mogućnost da časove pohađaju u okviru poluindividualne obuke ili da to učine kroz individualnu. U principu, tada su mnogo slobodnija pravila organizacije, odnosno daje se mogućnost kandidatima da nastavu pohađaju, praktično govoreći, onda kada to njima najviše odgovara. Neophodno je da se svako od njih sa koordinatom za nastavu izabranog predstavništva institucije organizatora i sa predavačem dogovori oko toga kako će predavanja biti organizovana. Sem definisanja datuma početka individualne ili poluindividualne obuke, neophodno je da oni odluče i o terminima održavanja časova, odnosno o tome kako bi trebalo u konkretnom slučaju nastavni fond, koji je predviđen programom, da bude raspoređen. Posredno će oni zajedno da odluče i o tome koliko će ukupno trajati poluindividualni kurs i obuka za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća ili individualna nastava.

Pomenuli bismo i podatak da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije nastave za zaposlene. Svakako se tada edukacija organizuje prema pravilima korporativne, a takođe će biti datae velika sloboda u odlučivanju klijentima. Naime, nadležno lice preduzeća čiji bi zaposleni trebalo predavanja da pohađaju će tada zajedno sa predstavnikom pomenute institucije da se dogovori o načinu sprovođenja predavanja. Sem što će precizirati kog datuma bi trebalo korporativni seminar da počne, oni će definisati i gde će nastava biti sprovedena. Stvar je u tome da organizator isključivo tom prilikom dopušta promenu lokacije održavanja časova, tako da oni mogu biti organizovani i u okviru samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleni. Vrlo je važno i da izabrani prostor odgovara propisanim karakteristikama, odnosno da ispunjava zahteve organizatora, a kako bi kvalitet edukacije ostao na predviđenom nivou. Bitno je, svakako da se nadležno lice institucije organizatora sa predstavnikom dotične firme dogovori i u terminima u kojima će radnici predavanja da pohađaju i o rasporedu časova. Shodno pravilima će polaznici da dobiju na vreme obaveštenje o svemu tome.

Koliko je predviđeno da specijalizovani seminar za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća ukupno traje?

Ukupno se 15 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu, a u skladu sa čijim pravilima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća.

Međutim, iako je Obrazovni centar Akademije Oxford, naravno unapred definisao broj časova, nije moguće precizno navesti koliko će nastava trajati, sem kada neko odluči da časove pohađa u grupi. A sve to je, zapravo definisano pravilnikom pomenute institucije, pošto osim grupne nastave, kandidati mogu pohađati i individualnu, ali i takozvanu edukaciju u paru, odnosno poluindividualnu. Svakako su različita pravila organizacije, pa je samim tim različito i trajanje za svaku od njih.

Ipak, unapred je određeno da će jedan mesec ukupno kandidati pohađati časove, ali samo ako budu odlučili da ovu stručnu obuku prate u formi grupne. Iako je sve to definisano, oni moraju biti strpljivi, jer je neophodno da grupa od 4 osobe najmanje bude oformljena, a kako bi koordinator za nastavu tog predstavništva bio u poziciji da definiše termine u kojima će biti održana predavanja, zatim njihov raspored i naravno datum početka edukacije za tu grupu polaznika.

Svako ko se odluči da nastavu pohađa ili individualno ili u paru treba, u principu direktno sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u odabranom predstavništvu da odluči o svemu. Naime, dvoje polaznika ili samo jedan će u tom slučaju da definišu sa nadležnima i kog datuma će početi poluindividualni ili individualni kurs i obuka za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća, ali i u kojim terminima će predavanja da budu organizovana. Podrazumeva se naravno da će odlučiti i o datumu početka jednog ili drugog tipa edukacije. Zato i naglašavamo da i individualna i poluindividualna nastava mogu da traju i kraće nego ona, koju treba grupa polaznika da pohađa, ali i duže, pošto isključivo sve zavisi od dogovora zainteresovanih kandidata i predstavnika institucije organizatora, odnosno odabrane poslovnice.

Ako bi od strane nadležnih u nekoj kompaniji bio iznet zahtev da ova edukacija bude organizovana samo za njihove zaposlene, onda će biti održan takozvani korporativni seminar. Prilično su slobodna pravila organizacije u tom slučaju, uzevši u obzir da nadležno lice tog preduzeća definiše sa predstavnikom institucije organizatora kako će predavanja za radnike da budu održana. Svakako će odlučiti i o tome kog datuma bi trebalo korporativni kurs da počne, ali i o terminima u kojima će časovi biti održani, te o lokaciji na koji će ova edukacija biti sprovedena, kao i o rasporedu predavanja. A budući da oni zajedno odlučuju i o rasporedu časova, to podrazumeva da će precizirati i trajanje korporativne obuke, pa će onda polaznike o svemu tome oni detaljno i da obaveste, a u skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje