Kurs i obuka za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća

Stručnjaci koji su u preduzećima, fokusiranim na proizvodnju zaduženi za kontrolu procesa, odnosno koji se nalaze na upravljačkim pozicijama bi trebalo da ovu specijalizovanu edukaciju pohađaju. U principu je stručni kurs i obuka za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća prvenstveno takvim licima namenjen, ali nastavu ima pravo da prati i svako ko želi, a bez obzira da li je i na kom radnom mestu zaposlen.

U više od 20 gradova naše zemlje posluje Obrazovni centar Akademije Oxford, a nastava se organizuje i za fizička lica i za zaposlene u bilo kojoj firmi.

Kada je u pitanju korporativna obuka, nastava može da bude održana i u samoj kompanije, jer će na taj način biti olakšano polaznicima. Naravno da su nadležni u okviru zainteresovane kompanije tada u obavezi da sve neophodne uslove za sprovođenje edukacije u svojim prostorijama obezbede, a svakako će ih nadležni u instituciji organizatora detaljno sa svime time upoznati. Pravilo je da se direktor zainteresovanog preduzeća ili osoba, u čijoj nadležnosti se taj segment nalazi, direktno sa organizatorom dogovori kako o mestu održavanja ove edukacije, tako isto i o datumu njenog početka, odnosno o terminima u kojima će časovi biti održani i o njihovom rasporedu.


Od fizičkih lica koja odluče da pohađaju specijalizovani seminar za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća se zahteva da ispoštuje pravilo vezano za proceduru, te da prvo izvrši prijavljivanje, a da posle toga u propisanom roku dođu i zvanično izvrše upis.

Ili direktno u poslovnicama ove institucije ili putem telefona, odnosno elektronski, pojedinci mogu izvršiti prijavu. Bitno je da navedu kako svoje ime i prezime, te datum rođenja, tako isto i broj telefona, a kako bi mogli da budu informisani o samom načinu upisa.

Naime, pravilnikom ove specijalizovane institucije je navedena obaveza da svaki pojedinac bude lično prisutan u trenutku upisa, te je vrlo važno i da propisanu dokumentaciju on tada dostavi.

TESTOVI


Isto tako bi trebalo da tom prilikom svako od njih navede da li je zainteresovan da nastavu pohađa online ili na klasičan način, odnosno u predstavništvu konkretne institucije, te da se odluči između mogućnosti da časove pohađa individualno, u grupi ili u paru. Isključivo posle toga svaki prijavljeni će imati na raspolaganju informacije kako o tačnom datumu početka nastave, tako isto i o rasporedu časova, ali i o trajanju i o svemu ostalom.

Naglašavamo da će se nadležni predavač, kao i kordinator za nastavu direktno sa polaznicima dogovarati o tome kog datuma bi trebalo da počne individualna, odnosno poluindividualna edukacija. Predviđeno je pravilnikom ove institucije da se oni usaglase i oko tačnih termina, u kojima će časovi biti organizovani, te oko dinamike, a u principu jedina razlika između ta dva tipa edukacije je u broju polaznika. Zapravo, jedno lice će prisustvovati individualnoj nastavi, a poluindividualnu obuku treba da prate njih dvoje u isto vreme.

Potpuno drugačija pravila se primenjuju kod nastave u grupi, a prvenstveno zato što organizator definiše kako će se časovi odvijati. Stvar je u tome da koordinator za nastavu jedini ima ovlašćenja da definiše ne samo datum početka grupne obuke, nego i dinamiku održavanja časova i termine. Prema pravilniku ove institucije, grupni tip kursa ne može početi sve do onog momenta dok najmanje četvoro polaznika u tom predstavništvu ne bude izvršilo prijavu, to jest dok grupa zvanično ne bude bila oformljena. Inače organizator naročitu pažnju obraća na kvalitet svih, pa i ove edukacije, tako da najviše osmoro kandidata prisustvuje nastavi u grupi. A sve ono što koordinator za nastavu bude prethodno odredio će biti prezentovano prijavljenima, a posebno će biti naglašeno da se izmene ne smeju vršiti kod nastave u grupi.

Očekuje se i da svaki prijavljeni izabere da li mu više odgovara onlajn obuka i kurs za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća ili onaj tip edukacije, koji se na klasičan način organizuje, to jest u poslovnicama pomenute institucije.

Svako ko se opredeli za prvu ponuđenu varijantu mora imati sopstveni računar, a njegova je obaveza i da stabilnu konekciju sa internetom u određenom prostoru obezbedi, te da instalira softver, uz čiju pomoć će pohađati predavanja. Uzevši u obzir da su i IT stručnjaci u timu svake poslovnice ove institucije zaposleni, njihove usluge su na raspolaganju svakom polazniku koji ne bude uspeo da instalira samostalno namenski softver, to jest svakome ko bude naišao na bilo kakvu nejasnoću prilikom pristupa nastavi putem interneta.

Koje sve teme obrađuje specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća?

U toku uvodnog dela će profesori govoriti o tome koji su to najčešći problemi, koji se javljaju tokom proizvodnog procesa.

Predviđeno je, nastavnim programom prema kome se specijalizovani obuka i kurs za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća organizuje da polaznicima budu predstavljeni brojni primeri iz prakse, kako bi im bilo mnogo jasnije koji se parametri moraju posmatrati, da bi bio okarakterisan kvalitet proizvodnog procesa, odnosno da bi na najlakši i najbrži mogući način bili ustanovljeni svi propusti, te odlučeno o načinu njihovog otklanjanja. A sve to će posredno dovesti i do značajnog unapređenja proizvodnog procesa u bilo kojoj kompaniji.

S obzirom na to da je primećeno da je takozvano usko grlo jedan od osnovnih problema u proizvodnom procesu, a koji u velikoj meri utiče i na njegovu uspešnosti i na njegov kvalitet, to će profesori upravo akcenat ove edukacije na tu poteškoću i staviti.

U principu, problem uskog grla je prvenstveno vezan za povećanu potražnju određenog proizvoda, a nedovoljnu mogućnost njegove proizvodnje, pa samim tim i treba implementirati određene metode i alate, kako bi ta poteškoća, ali i mnoge druge bile otklonjene.

Najbitnije je da svako ko pohađa stručni seminar za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća nauči na koji način se pristupa analiziranju celokupnog procesa proizvodnje, to jest koji se parametri u tom slučaju moraju uzeti u obzir. Svakako će biti prikazani odgovarajući primeri, a polaznici će naučiti kako se određeni problemi moraju rešiti, odnosno šta je potrebno učiniti da bi oni bili otklonjeni.

Podrazumeva se da će predavači govoriti i o celokupnom proizvodnom procesu, odnosno o tome koliko je važno da svaki njegov segment bude ispoštovan, a prisutni će naučiti i da potpuno samostalno analiziraju celokupan proces proizvodnje.

Posle toga će im biti predstavljeni alati koji se moraju primeniti da bi upravljanje uskim grlom, ali i svim ostalim poteškoćama koje se najčešće u praksi javljaju, bilo uspešno.

Uzevši u obzir da je vrlo važno da bude usklađena količina proizvoda i tražnja, to će stručni kurs i obuka za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća obratiti pažnju i na taj segment. Zapravo će polaznici naučiti kako je potrebno da se nadležni u sektorima proizvodnje, a koji su prvenstveno zaduženi za upravljanje, ponašaju kada je potrebno da određene odluke donesu, vezano za isporuku konkretne količine proizvoda, sa ciljem izbegavanja problema uskog grla.

Naučiće polaznici i na koji način se mora izračunati kapacitet konkretnih segmenata celokupnog proizvodnog procesa i kako to utiče na isporuku proizvoda.

Veći deo ove edukacije će biti interaktivan, tako da gotovo u toku svakog predavanja polaznici imaju pravo da postavljaju pitanja profesorima, a u slučaju da se dogodi da im neka tema nije baš u potpunosti najjasnija.

Gde se održava stručna obuka i kurs za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća i u kojim terminima?

S obzirom na to da postoji mogućnost pohađanja nastave u bilo kom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji, ali i onlajn, kada kandidat ima pravo predavanjima da pristupa sa različitih lokacija, to se očekuje da svaki prijavljeni odabere varijantu koja mu više odgovara.

U slučaju da se pojedinac opredeli za seminar za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća koji se odvija onlajn, moraće i da izvrši instalaciju namenskog softvera, te se podrazumeva da će koristiti sopstveni računar tom prilikom. A da bi predavanja mogla da se odvijaju bez ikakvih smetnji, iznet je zahtev i da polaznik u prostoru, iz koga bude odlučio predavanja da pohađa, ima stabilnu konekciju sa internetom. Sve informacije o postupku instalacije softvera, odnosno o pristupu časovima na taj način će biti blagovremeno na raspolaganju svakom zainteresovanom, a po potrebi oni mogu kontaktirati i stručnjake iz tima za tehničku podršku institucije organizatora.

Što se tiče termina u kojima će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća, to zavisi opet od odluke svakog kandidata, a vezano za tip edukacije koji želi da pohađa. Radi se o tome da ovaj institucija nudi mogućnost praćenja nastave u paru ili u grupi, ali i potpuno individualno.

Svi oni kandidati koji budu odabrali grupni tip edukacije će biti u obavezi da se pridržavaju pravila, koja će definisati ovlašćeni koordinator za nastavu u poslovnici, u kojoj budu izvršili prijavu. Uslov koji neizostavno mora biti tom prilikom ispunjen je vezan za formiranje grupe, odnosno za prijavljivanje minimalnog broja članova u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Samim tim što je određeno da od četvoro do osmoro ljudi najviše imaju pravo da prisustvuju grupnom tipu obuke, to je i navedeno kao uslov da se prvo oformi grupa od minimalnog broja članova. Vrlo brzo posle toga će koordinator za nastavu te poslovnice odlučiti kog datuma će časovi početi, odnosno u kojim terminima će nastava biti organizovana i prema kakvoj dinamici će celokupan nastavni fond da bude raspoređen. Moramo napomenuti i to da ne postoji mogućnost prihvatanja zahteva kandidata vezano za promene, kod kursa koji se odvija u grupi.

Međutim, ukoliko kandidat bude odabrao da časove pohađa potpuno samostalno ili u paru, a u okviru individualne ili poluindividualne edukacije, on će imati i mnogo veću slobodu u donošenju odluka vezano za organizaciju. Naime, predviđeno je pravilnikom institucije organizatora da se u tom slučaju kandidati, to jest jedan ili dvoje njih, direktno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, te sa profesorom, koji će tu vrstu edukacije voditi, o svemu dogovaraju. Bitno je da definišu ne samo raspored časova, nego i tačne termine u kojima će oni biti održani, te da se usaglase oko toga kog datuma će početi poluindividualna ili individualna obuka.

Potrebno je da istaknemo i to da je u ponudi ove institucije i korporativna obuka i kurs za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća. Prethodno tačno određeni broj zaposlenih neke kompanije će u tom slučaju prisustvovati predavanjima, a direktor te firme ili nadležno lice će biti u obavezi da sa organizatorom definiše na koji način će časovi biti organizovani i gde. Zapravo se radi o tome da korporativni seminar može da bude održan i u prostorijama tog preduzeća, ali samo ukoliko postoje zakonom propisani uslovi. Svakako će se nadležni u instituciji organizatora i u toj firmi dogovoriti kog datuma će edukacija početi, odnosno gde će biti održana i u kojim terminima će radnici pohađati predavanja, te koliko će trajati, to jest kakvom dinamikom će časovi biti organizovani.

Koliko bi trebalo stručni seminar za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća da traje?

Informacije o tome koliko će tačno dana trajati specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća će odmah imati samo oni polaznici, koji odluče da pohađaju grupni tip nastave.

A sve to je u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford, dok kod individualne i poluindividualne edukacije odluku o dinamici sprovođenja časova, odnosno o trajanju celokupne obuke donose zajedno koordinator za nastavu, profesor koji će edukaciju voditi i jedan polaznik, odnosno njih dvoje, a sve u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualni tip edukacije ili nastava koja se odvija u paru.

Da naglasimo i to da obuka koju pohađa grupa polaznika treba da traje pet dana, s tim da će svi oni informacije o tačnom rasporedu 16 časova dobiti tek nakon što u konkretnom predstavništvu pomenute institucije bude bila oformljena grupa, a koja mora da broji minimalno 4 člana.

Uzevši u obzir da se u ponudi ove institucije nalazi i korporativni kurs i obuka za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća, a da se prema pravilima taj tip edukacije organizuje onako kako budu dogovorili klijent i organizator, odnosno ovlašćeni predstavnik zainteresovanog preduzeća, to je predviđeno da radnici podatke o trajanju edukacije dobiju naknadno. Naravno da će se oni dogovoriti i oko termina održavanja časova, ali i oko lokacije na kojoj će radnici pohađati predavanja, te oko tačnog datuma početka korporativnog seminara.

Spisak gradova za kurs i obuku za poboljšanje procesa proizvodnje i otklanjanje svih poteškoća

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje