Kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling)

Potpuno je jasno da bi od tema, koje će profesori predstaviti tokom ovog stručnog kursa najpre korist mogli da imaju oni polaznici, koji rade na poslovima kontrolera u prodaji (Sales controller). Isto tako bi bilo dobro i da nastavu pohađaju zaposleni na poslovima finansijskog planiranja i izveštavanja, kao i menadžeri, odnosno direktori prodaje i vlanici kompanija, čije je poslovanje primarno fokusirano na prodaju bilo kog proizvoda. Stručnjaci koji se bave istraživanjem tržišta, kao i takozvanim budžetiranjem su takođe pozvani da izvrše prijavljivanje i upis, te da se upoznaju sa tematikom ove obuke, jer ne moraju da imaju nikakvo predznanje o konkretnoj temi.

Pre nego što kandidati odluče na koji način žele da pohađaju specijalizovani seminar za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling), biće u obavezi da uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora izvrše i prijavljivanje. Takođe će posle toga biti u obavezi i da se, prema aktuelnim pravilima upišu.

U principu bilo kog radnog dana, to jest u vreme kada je konkretno predstavništvo institucije organizatora otvoreno, kandidati imaju mogućnost da prijavu izvrše ili preko telefona ili direktno u poslovnici. Isto tako im je ponuđena i mogućnost da se elektronski prijave, kada je potrebno da kontaktiraju izabranu poslovnicu preko mejl adrese. A u sva tri slučaja moraju dostaviti osnovne podatke o sebi, koji podrazumevaju prezime i ime kandidata, zatim datum njegovog rođenja i broj telefona.


Predviđeno je pravilnikom ove obrazovne institucije da svaki kandidati ima obavezu i da se upiše. Tom prilikom mora dostaviti tačno određena dokumenta, o čemu će biti prethodno informisan, ali je i u obavezi da lično upisu prisustvuje, jer je tako navedeno pravilnikom.

Trebalo bi da se opredeli i kako želi nastavu da pohađa, odnosno da odluči da li će to učiniti online ili u samoj poslovnici, a u okviru poluindividualne, grupne ili individualne nastave.

Klasičan princip organizacije časova podrazumeva da će predavanja biti održana u prostorijama predstavništva ove obrazovne institucije, u kome je polaznik prijavu i upis u skladu sa pravilima izvršio.

TESTOVI


Dostupna je i druga opcija, koja podrazumeva da će specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling) biti organizovan online, to jest uz korišćenje računara svakog pojedinačnog polaznika. Njihova je obaveza tada da instaliraju prvo namenski softver, kako bi pohađali predavanja, a zatim i da obezbede uređaj odgovarajućih performansi i stabilnu vezu sa internetom. Ovo je naročito važno za kvalitet edukacije, pa je potrebno da svaki polaznik vodi računa gde će boraviti za vreme trajanja časova. Na raspolaganju je svakom od njih i tim za pruužanje tehničke podrške, tako da kandidati nemaju razloga za zabrinutost ukoliko se ne snađu u toku postupka instalacije programa ili prilikom praćenja nastave prema takvom principu.

Svakako je važno naglasiti i to da oba tipa edukacije mogu biti održana na jedan od tri načina, što znači da polaznik bira da li želi u društvu još jedne osobe da pohađa nastavu, u grupi ili samostalno, to jest opredeljuje se između poluindividualne, grupne i individualne obuke.

Ne samo da svaka od njih podrazumeva različit broj polaznika, nego i drugačija pravila organizacije. Da budemo precizni, na potpuno isti način će biti održane poluindividualna i individualna nastava, dok potpuno drugačija pravila važe prilikom sprovođenja edukacije za grupu polaznika. Inače u jednoj grupi treba da bude, prema pravilniku institucije organizatora, prisutno između najmanje četvoro i najviše osmoro kandidata.

Napomenuli bismo odmah da su strogo definisana pravila, koja se poštuju prilikom sprovođenja grupne edukacije, te ne postoji nikakva mogućnost izmene u tom slučaju, već kandidati moraju u potpunosti da poštuju ono što nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije budu odredili. A oni će najpre odlučiti o tome koliko će ukupno da traje nastava tom prilikom i taj podatak će biti na raspolaganju svakom pojedinačnom kandidatu već kad bude vršio prijavljivanje. Međutim, sve ostale informacije će dobiti kasnije, to jest kada minimalno 4 osobe u okviru konkretnog predsedništva budu izvršile prijavu i grupa bude bila formiran. Sa tim u vezi moramo napomenuti i to da koordinator za nastavu tek nakon toga odlučuje najpre o tačnom datumu početka edukacije tog tipa, a posle toga definiše i raspored časova, odnosno u kojim će terminima da budu održani.

A kada je u pitanju poluindividualna ili individualna obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling), biće primenjena potpuno ista pravila, koja se inače dijametralno razlikuju od onih, koja se primenjuju prilikom sprovođenja nastave za grupu polaznika. Naime, tom prilikom je pravilnikom utvrđeno da se prepušta polaznicima da preciziraju detalje direktno kako sa predavačem, tako isto i se zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Dakle, oni se usaglašavaju ne samo oko termina održavanja predavanja i oko datuma početka bilo individualne, bilo nastave u paru, nego preciziraju i njihovo trajanje. Reč je o tome da oni treba da se dogovore oko rasporeda tačno određenog broja časova, pa će tako da odluče i o trajanju nastave koju izaberu da prate.

Određeni broj zaposlenih u bilo kojoj firmi mogu pohađati ovu stručno edukaciju, a ukoliko nadležni u toj kompaniji budu izneli zahtev za organizacijom korporativnog kursa. S obzirom na to da je tačno definisano ko treba da prati nastavu, to je dozvoljeno klijentu i da iznese sve zahteve u vezi sa organizacijom časova, pa čak i da zatraži promenu mesta održavanja nastave. Ističemo da je to dozvoljeno jedino u slučaju korporativne obuke, kada predavanja mogu biti održana i u okviru matične kompanije polaznika. Naravno da moraju biti ispunjeni osnovni uslovi za to, te da taj prostor može da se smatra adekvatnim za organizaciju časova, to jest da bude opremljen u skladu sa zahtevima pomenute obrazovne institucije. Pošto se budu dogovorili oko lokacije održavanja časova, u obavezi su predstavnici institucije organizatora i zainteresovane firme da se dogovore i oko svega ostalog. A to ustvari znači da će oni definisati raspored predavanja, pa samim tim i trajanje korporativnog seminara, te će se usaglasiti oko termina u kojima će zaposleni časove da prate, kao i oko datuma početka nastave. Vrlo brzo posle toga će svi polaznici, to jest radnici tog preduzeća i da budu informisani o tim detaljima precizno i na propisani način.

Stručna obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling) - program i plan nastave

Potrebno je da svako ko se bavi prodajom bude upoznat sa činjenicom da se koriste različiti alati, a sa osnovnim ciljem da prodaja bude poboljšana, što će imati pozitivan uticaj i na poslovanje celokupnog preduzeća. Zato i jeste predviđeno da specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling) počne od predstavljanja samog procesa prodaje u kratkim crtama. U skladu sa nastavnim programom je određeno da profesor objasni na početku i koji su to kontroling alati koji su se u praksi pokazali najboljim.

Naravno da će biti objašnjeno prisutnima i zbog čega bi bilo dobro da te alate u poslovanje svoje kompanije, ali i u lično poslovanje implementiraju i kako to da učine.

Biće im objašnjeno kako najbolje kombinovati operativni, strateški i finansijski aspekt u postupku kontrolinga.

Predavač će objasniti i šta podrazumeva u kratkim crtama sales controlling, te koje sve poslove treba da obavi osoba, kojaa je na toj poziciji zaposlena.

Ukratko će se predavač osvrnuti i na to šta podrazumeva strateško planiranje, te šta sve ima uticaja na donošenje odluka, koje su na prvom mestu vezane kako za proizvode i njihova portofolija, tako isto i za tržišta.

A nakon što bude predstavljen takozvani strateški kontroling u procesu prodaje, specijalizovani seminar za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling) će se fokusirati na predstavljanje takozvanog operativnog kontrolinga. U tom delu će predavač govoriti o tome na koji način bi trebalo da bude izrađen pravilno budžet prodaje, te će svakako prisutnima objasniti i koje sve kategorije kupaca postoje i kako se to odražava na izradu budžeta.

Marketing je vrlo važan u tom slučaju, pa će polaznici naučiti i kako bi trebalo troškovi u toj oblasti da budu definisani i praćeni.

Posle svega toga će biti reči i o takozvanoj analizi profitabilnosti i to kako proizvoda, tako isto i svih kanala prodaje, kao i prodajnih centara.

Zbog čega je važno da analiza profitabilnosti i bilans uspeha budu pravilno izrađeni, te kako bi trebalo i na osnovu kojih parametara da budu praćene i zalihe i kupci je naredna tema koju će specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling) da obradi.

U oblasti sales kontrolinga je donošenje odluka najvažnije, pa će kroz različite praktične primere biti objašnjeno i o čemu treba voditi računa da bi odluka, koja je tom prilikom doneta, imala pozitivan uticaj prvenstveno na finansijski aspekt poslovanja.

Napominjemo da će profesor predstaviti odgovarajuće primere polaznicima u brojnim segmentima ove edukacije, što će im sigurno olakšati i razumevanje tematike.

A ako i pored svega toga neki polaznik bude imao dodatnih pitanja, predavač će mu dozvoliti da tokom završenog časa dobije odgovor na bilo koje pitanje u vezi sa temom ovog stručnog kursa.

Specijalizovani seminar za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling) - lokacija i termini održavanja časova

Pojedinačni polaznici, to jest fizička lica koja odluče da pohađaju ovu edukaciju će biti u obavezi da se opredele između svih mogućnosti koje su ponuđene, a vezano za mesto i način organizacije nastave.

A ovom seminaru mogu da pristupe i isključivo zaposleni u okviru neke kompanije. Stvar je u tome da je ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćen i korporativni kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling). U tom slučaju se nastava organizuje po zahtevu nadležnih u bilo kojoj firmi. Pravila organizacije su prilično slobodna, pa se zato i omogućuje klijentu da sve zahteve iznese nadležnima u okviru izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije i da sa njima sve potrebne detalje precizira. Napominjemo da je ovo ujedno i jedini tip edukacije koji može biti organizovan na nekoj drugoj lokaciji. Na prvom mestu se misli na prostorije zainteresovane firme. U slučaju da u okviru konkretnog preduzeća postoji prostor koji zadovoljava zahteve organizatora u vezi sa opremljenošću na prvom mestu, predavanja za zaposlene će tu i biti održana. Potrebno je isto tako da se klijent dogovori sa organizatorom i kada će nastava početi, odnosno u kojim će terminima biti u obavezi polaznici da prate predavanja i naravno kako će celokupan nastavni fond da bude raspoređen u konkretnom slučaju. Napominjemo da to znači da će se oni usaglasiti i oko toga koliko bi ukupno trebalo nastava da traje. Posle toga će sve polaznike obavestiti detaljno ne samo o načinu organizacije časova, nego isto tako i o mestu na kome će nastava da bude organizovana.

A nastava namenjena fizičkim licima će biti održana baš onako kako njima odgovara, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi onlajn i klasična obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling). Pravilnikom navedene obrazovne institucije je predviđeno da se svaka od njih može organizovati kako za grupu polaznika, tako isto i za samo jedno lice, odnosno za njih dvoje, jer je ponudom obuhvaćena grupna, individualna i takozvana poluindividualna nastava.

Istakli bismo ovom prilikom da institucija organizatora posluje na velikom broju lokaciju celoj našoj zemlji, tako da se njene poslovnice nalaze na više od 35 lokacija u različitim gradovima. Samim tim će kandidati koji odluče da predavanja pohađaju prema klasičnom principu imati veliku mogućnost izbora.

Na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost praćenja specijalizovanog seminara online, to jest u formi učenja na daljinu. Tada se predavanja organizuju uz korišćenje specijalnog programa, a njega ću u skladu sa pravilima morati svaki kandidat prethodno da instalira. Obaveza je polaznika da nastavu pohađa uz korišćenje sopstvenog računara, te da obezbedi propisane uslove za rad. Pod tim se prvenstveno misli na stabilnu internet vezu i to za sve vreme trajanja nastave. U slučaju da kandidat naiđe na bilo kakav problem dok instalira konkretni program ili dok traju časovi, može kontaktirati članove IT sektora bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije, koji će nastojati da u što kraćem roku iskrsle problem reše i omoguće polazniku da nastavi praćenje nastave bez ikakvih problema.

S obzirom na to da se i onlajn i klasična nastava mogu pohađati na jedan od tri načina, vrlo je važno da polaznik odluči da li će predavanja da prati u društvu više polaznika ili u društvu samo jedne osobe, a na raspolaganju mu je i individualna obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling).

Moramo odmah napomenuti da ova obrazovna institucija ima pravilo da se nastava za grupu organizuje za osmoro ljudi najviše, odnosno za četvoro njih najmanje. S obzirom na to da je broj polaznika vrlo precizno određen, to je potrebno i da svako od njih prihvati činjenicu da grupa prvo mora biti oformljena, što znači da 4 osobe najmanje prijavu moraju izvršiti u okviru samog predstavništva ove obrazovne institucije. Zapravo tek posle toga može biti organizovana nastava na taj način, a koordinator konkretne poslovnice će biti u obavezi da precizira kako. Tom prilikom će on odlučiti o datumu početka nastave, a onda će definisati i termine u kojima će konkretna grupa polaznika časove da pohađa, kao i njihov raspored. Precizne informacije o trajanju nastave u grupi će dobiti svaki prijavljeni kandidat ranije, budući da se to definiše u okviru celokupne institucije organizatora i primenjuje se za grupe u bilo kojoj poslovnici. Kako su pravila organizacije nastave na taj način izuzetno precizno određena i vrlo stroga, to nije moguće menjati ih, pa će kandidati biti upoznati sa tom činjenicom na vreme.

Zato je svima onima koji ne žele prema tako strogim pravilima nastavu da pohađaju na raspolaganju mogućnost da to učine u formi individualne ili poluindividualne. Napominjemo da se i jedan i drugi tip edukacije prema potpuno istim pravilima organizuju, a ta pravila su posebno slobodna i omogućuju kandidatima da, praktično govoreći, predavanja pohađaju kako im odgovara. Jednostavno rečeno, svaki polaznik koji odluči da specijalizovani seminar za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling) pohađa na jedan od pomenutih načina će imati dozvolu da precizira detalje direktno sa predstavnicima izabrane poslovnice pomenute obrazovne institucije. Ovlašćeni koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica, odnosno one u kojoj polaznik prijavu izvrši, kao i profesor i jedan ili dvoje kandidata će se tom prilikom usaglasiti najpre oko datuma početka nastave, a posle toga i oko toga u kojim će terminima predviđeni broj časova da bude organizovan. S obzirom na to da definišu i raspored časova, odnosno dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana, oni se na taj način usaglašavanju i oko trajanja jednog ili drugog tipa edukacije.

Specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling) - trajanje nastave?

Samim tim što postoji nekoliko tipova nastave, te se i daje mogućnost svakom pojedinačnom kandidatu da izabere da li mu odgovara više specijalizovani seminar za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling) da pohađa u grupi ili u paru, odnosno individualno, a kada se primenjuju drugačija pravila organizacije, to nije moguće unapred dati informaciju o trajanju nastave. Zapravo samo kada je u pitanju grupni tip edukacije, Obrazovni centar Akademije Oxford ranije definiše koliko će ona da traje i ta je informacija dostupna svakom prijavljenom kandidatu.

Da navedemo odmah da je 12 časova zastupljeno u zvaničnom nastavnom programu ove stručne obuke.

Kada se organizuje grupni tip nastave, u tom slučaju je predviđeno da jednu sedmicu imaju obavezu kandidati predavanja da pohađaju. Ali samim tim što se edukacija te vrste organizuje prema jasno utvrđenim pravilima, to je prvo potrebno da grupa od minimum četiri osobe bude oformljena. Zatim će biti u obavezi ovlašćeno lice konkretne poslovnice institucije organizatora na prvom mestu da definiše kog datuma će početi obuka, a posle toga da odredi i sve ostale važne detalje. Pod tim mislimo prvenstveno na termine, u kojima će biti održani časovi za tu grupu polaznika, pa i na raspored predavanja, odnosno na definisanje precizne dinamike njihovog sprovođenja. Svakako će prijavljeni kandidati dobiti jasne informacije o svemu tome, uz posebnu napomenu da se promene ne smeju dozvoliti kod nastave u grupi.

Inače se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i mogućnost pohađanja nastave u paru, kao i potpuno samostalno. Prema sasvim drugačijim pravilima se organizuje i poluindividualna i individualna obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling), pa je samim tim moguće i da njihovo trajanje bude drugačije nego kada je u pitanju nastava u grupi. Jednostavan je za to razlog, pošto se kandidati u tom slučaju moraju dogovoriti prethodno sa nadležnim u konkretnoj poslovnici o rasporedu predavanja, odnosno o datumu početka, te svakako o terminima održavanja časova.

A po zahtevu nadležnih u nekom preduzeću će biti organizovan i korporativni tip nastave, a u kom slučaju će tačno određeni broj zaposlenih te kompanije biti u obavezi da pristupaju predavanjima. Fleksibilan je princip organizacije dostupan i tada, tako da se prepušta predstavniku zainteresovanog preduzeća da direktno sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica definiše koliko će nastava trajati, odnosno u kojim će terminima časovi da budu organizovani, zatim na kojoj lokaciji i kojim tempom će definisani broj časova da bude sproveden.

Spisak gradova za kurs i obuku za poboljšanje prodaje uz primenu kontroling alata (Sales controlling)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje