Kurs i obuka za podvodno zavarivanje

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: ronjenjem i opremom za ronjenje; osnovama mokrog podvodnog zavarivanja, postupkom elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom, delovima opreme, tehnikama podvodnog sečenja, tehnikama bezbednosti i zaštite na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 800 radnih sati

Kako Akademija Oxford teži da ide u korak sa zahtevima svojih klijenata, te da im omogući da pohađaju najkvalitetnije obuke po najpristupačnijim uslovima, to sa neskrivenim zadovoljstvom navodimo da smo trenutno jedini u Srbiji koji organizuju kurs za podvodno zavarivanje.

Iako ovaj postupak važi za, možda i najskuplji, činjenica je da je tražnja na svetskom tržištu rada za stručnjacima za podvodno zavarivanje, odnosno specijalizovanim roniocima koji su osposobljeni za poslove zavarivanja u neuobičajenim uslovima izuzetno velika, a ponuda kvalifikovanih radnika ovog profila ne zadovoljava potražnju. U praksi, to znači da će svako ko pohađa naš kurs za podvodno zavarivanje, po njegovom završetku polagati završni ispit, koji ga direktno vodi do sticanja sertifikata koji se priznaje i na teritoriji naše zemlje, ali i u mnogim drugim zemljama širom sveta. A time se polaznicima ove obuke pruža i niz mogućnosti da naučeno primene u praksi i uz to još i dobro zarade, jer je ova posao izuzetno dobro plaćen.

Postupak podvodnog zavarivanja se primenjuje kada je potrebno izvršiti popravku plovnih objekata, a primarno se koristi za popravke brodova i podmornica, pa čak i cevovoda i platformi. Budući da se zavarivanje izvodi u neuobičajenim uslovima, koji su uz to i vrlo opasni za ronioce, neophodno je da oni budu izuzetno dobro obučeni, što će sigurno postići pohađanjem škole za podvodno zavarivanje Akademije Oxford.

U pitanju je proces koji zahteva odličnu utreniranost i kondiciju stručnjaka koji je zadužen za njegovo izvršenje, a ključnu ulogu u njegovoj uspešnosti igra dobra pripremljenost čitavog tima i sam proces organizacije. Takođe je i vrlo važan kvalitet opreme koja se tom prilikom koristi.

Iako postoji i takozvano suvo podvodno zavarivanje, činjenica je da je u praksi mnogo više zastupljeno mokro podvodno zavarivanje. Samim tim što se proces izvodi ispod površine vode, mnogo je kompleksniji, a zahteva i izuzetno dobru uigranost čitavog tima. Obično se ovaj postupak izvodi na dubinama koje nisu veće od 50 metara, stim što su vršeni pokušaji da se obavlja i na većim dubinama, koje sežu do preko 100 metara u dubinu, ali se ovaj vid podvodnog zavarivanja nije pokazao u tolikoj meri uspešnim, kao onaj koji se vrši na dubinama do 50 metara.
Plan i program obuke za podvodno zavarivanje

Kako se tokom mokrog podvodnog zavarivanja, kome je i primarno posvećen ovaj kurs, koristi zapravo ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom, to se svi polaznici upoznaju sa onovama ovog procesa, a na uvodnom predavanju se najpre upoznaju sa osnovnim pojmovima koji su vezani za ovu vrstu zavarivanja, ali i sa osnovama procesom suvog podvodnog zavarivanja.

Zatim se upoznaju sa postupkom elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom, stim što se naročita pažnja tokom kursa za podvodno zavarivanje posvećuje sistemu bezbednosti i zaštite na radu, jer je reč o posebno riskantnim radnim uslovima, te je neophodno da zavarivač koji ga obavlja bude u potpunosti pripremljen na sve one neprijatne situacije do kojih može da dođe. A predavači vode računa i o tome da polaznike upoznaju sa adekvatnim rekacijama i načinima rešavanja takvih situacija.

Prednosti koje ima mokro podvodno zavarivanje su brojne, a tu se primarno misli na činjenicu da se željene popravke mogu izvršiti mnogo brže u odnosu na suvo podvodno zavarivanje, jer stručni zavarivač vrlo brzo može da počne sa poslom, odnosno praktično odmah nakon što se oformi tim koji će da ga prati. Sasvim logično, i cena za mokro podvodno zavarivanje je znatno niža nego kada se vrši suvo zavarivanje, pa je to još jedan od razloga zbog čega se u praksi mnogo češće sreće upravo ovaj vid popravki.


Tokom trajanja kursa za podvodno zavarivanje koji Akademija Oxford organizuje na brojnim lokacijama u zemlji, kandidati se upoznaju i sa brojnim nedostacima ove tehnike, odnosno sa njihovim uspešnim prevazilaženjem. U principu, ukoliko mokro podvodno zavarivanje izvodi osoba koja poseduje dovoljno znanja i iskustva i u ovom poslu i u ronjenju, nema apsolutno nikavog razloga da se ovakav način obrade ne izjednači sa obradom na vazduhu, to jest suvim podvodnim zavarivanjem, a sa stanovišta kvaliteta obrade.

Škola za podvodno zavarivanje posebno vodi računa o upoznavanju kandidata sa svim delovima opreme koja se koristi za ovaj postupak. Ali se isto tako upoznaju i sa opremom za ronjenje koju je neophodno da stručnjaci koriste prilikom ovog procesa. Osim ronilačkog odela i maske za suvo odelo, oni koriste i specijalno osmišljeno crevo za spoljno snabdevanje, odnosno žičanu vezu za komunikaciju sa ostalim članovima tima koji je angažovan za mokro podvodno zavarivanje, te crevo i rezervoar za snabdevanje vazduhom, koji poseduje specijalan uređaj za merenje pritiska, odnosno manometar. Oprema koja se koristi za ovaj proces, a sa kojom se takođe upoznaju svi polaznici u okviru škole za podvodno zavarivanje podrazumeva elektrode za mokro podvodno zavarivanje, izvor jednosmerne struje, koji mora da ima niži napon praznog hoda, te držač elektrode, to jest pištolj za zavarivanje i namenske kablove koji imaju ojačanu izolaciju. Takođe, tokom nastave se kandidati upoznaju i sa ostalom opremom koja može da se koristi prilikom ovog procesa, a koja će to oprema biti zavisi od zahteva samog radnog zadatka.

Uz sve navedeno, u redovni nastavni plan je uvršteno i savladavanje tehnike podvodnog sečenja, koje se vrši uz pomoć specijalne, šuplje elektrode. Poseban osvrt će naši predavači usmeriti i na upoznavanje polaznika obuke sa principima podvodnih ispitivanja.

Obuka za podvodno zavarivanje se vrši u toku cele godine, a zainteresovani kandidati prijavu mogu da izvrše u svakoj poslovnici organizatora. Uzevši u obzir da Akademija Oxford ima preko 20 poslovnica i to na vrlo prometnim lokacijama u mnogim gradovima u našoj zemlji, to svako ko želi može vrlo lako da izvrši prijavu i da počne da pohađa ovaj kurs.

Posebno naglašavamo da je ovde reč o specifičnom obučavanju, tako da se od kandidata zahtevaju stručne kvalifikacije u oblasti ronjenja. A u slučaju da kandidati nemaju potrebne kvalifikacije, nudimo mogućnost organizacije obuke za ronioce, nakon čega mogu da pohađaju kurs za podvodno zavarivanje.

Nastavni plan i program podrazumeva dve oblasti, to jest teorijski i praktičan deo. Praksa se može izvršiti u onim kompanijama sa kojima Akademija Oxford ima saradnju i nije uračunata u cenu samog kursa. Takođe, kandidati mogu sami pronaći firmu u kojoj će da vrše praksu, ali u tom slučaju mi ne snosimo odgovornost za njen kvalitet, kao ni cenu, uzevši u obzir da se o tome kandidat samostalno dogovora sa predstavnicima odabrane kompanije.

Kurs za podvodno zavarivanje se sprovodi kao grupna nastava, ali je reč o manjim grupama, uzevši u obzir da je nama kvalitet obuke primaran. Kada se u jednoj od naših poslovnica prijavi dovoljan broj polaznika da se oformi grupa, svaki od njih ponaosob se na dogovoren način obaveštava o terminima održavanja časova u okviru teorijskog dela nastave.

Svi oni kandidati kojima ne odgovara da obuku za podvodno zavarivanje pohađaju u grupi, imaju mogućnost da nastavu pohađaju potpuno samostalno ili u paru, tako da ćemo u skladu sa njihovim zahtevima da organizujemo individualnu ili poluindividualnu nastavu.

Kome je namenjen kurs za podvodno zavarivanje?

Da bi kandidati mogli da pohađaju školu za podvodno zavarivanje Akademije Oxford, moraju najpre da imaju minimum 18 godina, to jest moraju da budu punoletni prema važećim zakonima naše zemlje.

Uz to, svako ko želi da stekne sertifikat za podvodno zavarivanje, neizostavno pre toga mora da završi kurs za profesionalnog ronioca. Ukoliko je to već učinio, u obavezi je da prilikom prijave priloži validnu garanciju o tome.

Svaki kandidat koji želi da pohađa obuku za podvodno zavarivanje, a ne poseduje validan sertifikat o profesionalnom ronjenju, može taj kurs da pohađa u okviru Akademije Oxford.

Koliko traje škola za podvodno zavarivanje?

Prema važećem nastavnom planu i programu, obuka za podvodno zavarivanje traje ukupno 3 meseca. U tom periodu, kandidati pohađaju 300 sati nastave.

Koja je cena obuke za podvodno zavarivanje?

Cena kursa za podvodno zavarivanje je po dogovoru. U ovaj iznos je uračunat priručnik, koji polaznici dobijaju na početku obuke, kao i nadoknada za polaganje završnog ispita i izrada diplome i sertifikata.

Ono što nije uračunato u cenu obuke jeste praktična nastava. U slučaju da kandidati odluče da praktičan deo nastave pohađaju u onim firmama sa kojima Akademija Oxford sarađuje, cena na mesečnom nivou se kreće od 50 €. A ako žele da praksu pohađaju u firmi koju oni lično izaberu, cena je isključivo stvar dogovora između polaznika i nadležnih osoba u toj firmi, tako da organizator kursa nema apsolutno nikakvog uticaja na njeno formiranje. Isto tako, Akademija Oxford ne garantuje za kvalitet prakse koja se vrši u onim kompanijama sa kojima nema saradnju.

Sve što je potrebno da se plati u vezi sa obukom, polaznici će izvršiti u onom predstavništvu u kome pohađaju kurs za podvodno zavarivanje.

Mesto i vreme održavanja kursa za podvodno zavarivanje

Kako se nastava odvija prema principima grupne nastave, ali se radi u manjim grupama, to se i mesto i vreme njenog održavanja objavljuje onog trenutka kada se u jednoj od naših poslovnica oformi grupa od dovoljnog broja kandidata zainteresovanih za njeno pohađanje.

U slučaju da ne želite da čekate da se oformi grupa ili vam, pak ne odgovoraju terini, to jest jednostavno nemate želju da pratite nastavu na taj način, na vaš zahtev ćemo rado organizovati poluindividualnu ili individualnu nastavu.

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite PDF verzijuIspitna pitanja- Kurs i obuka za zavarivača - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za zavarivača - Akademija Oxford

 • Navedi koje su najčešće posledice nesreće na radu u zavarivačkim pogonima?
 • Navedi mere zaštite u cilju sprečavanja povreda od opekotina prilikom gasnog zavarivanja?
 • Navedti opremu za zaštitu očiju od istovremenog dejstva svetlosnog i toplotnog
 • zračenja pri radovima gasnog zavarivanja?
 • Navedi sredstva za zaštitu ruku u zavarivačkim radionicama?
 • Objasni pojam uvar korena.
 • Objasni pojam nadvišenje zavara.
 • Nabroj vrstu šava prema kontinuitetu.
 • Navedi postupak paljenja i podeljavanja plamena.
 • Objasni postupak montaže opreme za gasno zavarivanje.
 • Opiši neprovaren koren šava.
 • Navedi uzroke gasnih pora u šavu.
 • Objasni ulogu dodatnog materijala.
 • Opiši postupak gasnog zavarivanje zavarivanja ulevo.
 • Opiši postupak gasnog zavarivanje zavarivanja udesno.
 • Opiši vođenje gorionika i dodatnog materijala (putanju zavarivanja).
 • Opiši postupak gasnog rezanja.
 • Objasni razliku između gasnog zavarivanja i gasnog rezanja.
 • Šta je to E REL?
 • Kakve su to obložene elektrode?
 • Navedi osnovne delove obložene elekrode?
 • Kakve obloge prema sastavu mogu biti?
 • Kako se elektrode označavaju?
 • Koji sve standardi postoje?
 • Kako se izvodi spoj?
 • Navedi osnovne tipove podloški?
 • Koji su sve vrste i izvori struje, uređaji i oprema za E postupak?
 • Šta obuhvata tehnologija zavarivanja E REL-a?
 • Koje su osnovne smernice pri izboru obloge elektrode?
 • Objasni izbor parametara?
 • Objasni tehniku zavarivanja?

Spisak gradova za kurs i obuku za podvodno zavarivanje

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje