Kurs i obuka za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele

Na prvi pogled je jasno da je specijalizovana obuka i kurs za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele na prvom mestu interesantna osobama, koje su nadležne u sektoru ljudskih resursa, mada Obrazovni centar Akademije Oxford ne navodi nikakvo ograničenje vezano za veštine, koje polaznici moraju da poseduju, tako da smo slobodni da kažemo da ovu edukaciju može da prati ko god to želi.

A ono što moraju učiniti svi zainteresovani jeste da izvrše prijavu na propisani način, a što može da bude izvršeo svakog radnog dana ili putem telefona ili u predstavništvu ove institucije i to u bilo kom gradu. Svakako da može i elektronski prijava biti izvršena, a u tom slučaju kandidati treba na mejl da pošalju osnovne informacije o sebi, koje moraju uključivati kako ime i prezime, isto tako i datum rođenja, te broj telefona.

U vrlo kratkom roku posle toga će članovi tima konkretnog predsedništva ove institucije svakoga od njih pojedinačno kontaktirati i informisati o tome da je obavezno upisu da prisustvuju. Vrlo je važno i da sva potrebna dokumenta tada dostave, a naravno da će biti i o tome detaljno informisani.


Obaveza prijavljivanja je navedena isključivo za fizička lica, a ukoliko je potrebno da bude organizovan korporativni seminar za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele, nadležno lice u instituciji klijenta će jednostavno kontaktirati zaposlene u odabranoj poslovnici, kako bi precizirali detalje. Bitno je naglasiti da korporativna obuka može biti održana kako kroz grupnu i individualnu, tako isto i u okviru takozvane poluindividualne nastave, a klijent bira da li će određeni broj njegovih zaposlenih časove pohađati u poslovnicama institucije organizatora, onlajn ili u okviru svoje kompanije. Naime, samo prilikom sprovođenja korporativnog kursa organizator dozvoljava izmenu mesta njegovog održavanja, a kada se dopušta da časovi budu organizovani u okviru matične firme polaznika. Važno je da konkretni prostor bude opremljen u skladu sa pravilima, sa kojima će naravno nadležni te kompanije biti precizno upoznati.

Pre nego što objasnimo koji sve tipovi edukacije postoje za pojedinačne polaznike, moramo navesti i podatak da po završetku ove obuke svaki polaznik postaje vlasnik sertifikata o njenom pohađanju. A uzevši u obzir da pomenuta institucija ima neophodna ovlašćenja da sprovodi konkretnu edukaciju, to znači da kandidat ima pravo i da zahteva upis tog sertifikata u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, a u zvanični radni dosije koji tamo ima otvoren. Naime, postupak upisa kako sertifikata, tako i diploma je promenjen i podrazumeva da zaposleni u toj državnoj instituciji jedini imaju pravo to da vrše, a za one osobe, koje poseduju već radni dosije. Zato bi svaki polaznik koji te uslove ispunjava trebalo njih da kontaktira i zahteva upis ovog dokumenta u skladu sa važećim pravilima.

Dakle, trebalo bi da svaki pojedinačni kandidat odluči najpre gde će časove pohađati, a zatim i na koji način, jer se u ponudi nalazi klasični i online kurs i obuka za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele, odnosno grupna, individualna i poluindividualna nastava.

TESTOVI


Podrazumeva se da će sve neophodne informacije o detaljima vezano za organizaciju svih tih tipova edukacija polaznici dobiti prilikom upisa.

Najpre da naglasimo da klasična nastava podrazumeva organizaciju predavanja u poslovnicama ove institucije, a u zavisnosti od toga koji tip obuke kandidat izabere će zavisiti i termini održavanja časova.

Zatim, ko god se opredeli da nastavi pristupa online neizostavno mora imati računar, preko koga će pratiti časove. Takođe je potrebno da namenski program na njega instalira, kao i da na lokaciji, sa koje želi da pohađa časove ima što bolju vezu sa internetom. Naglašavamo da instaliranje softvera nije uopšte komplikovano, ali svakako kandidati imaju mogućnost da kontaktiraju članove tima za tehničku podršku u bilo kojoj poslovnici institucije organizatora, kako bi im tom prilikom pomogli. Isto tako se podrazumeva da brojni IT stručnjaci mogu izaći u susret zahtevima polaznika, koji imaju bilo kakvu poteškoću prilikom pristupa nastavi preko interneta.

Očekuje se i da polaznici izaberu da li će klasičnu, odnosno onlajn edukaciju pohađati u paru, individualno ili u grupi, posle čega će dobiti sve informacije o tome kog datuma će nastava početi, odnosno kako će uopšteno biti organizovana.

Radi se o tome da sve što se tiče sprovođenja časova kod grupne edukacije određuje koordinator za nastavu i to isključivo onog predstavništva pomenute institucije, u okviru koga pre toga bude bio ostvaren glavni uslov za početak grupnog kursa. Zapravo je neophodno da četiri kandidata minimum izvrše prijavu, jer će tek posle toga grupa moći da bude formirana, a organizator je predvideo da maksimalno osmoro njih ima pravo predavanja da pohađa u tom slučaju. Ističemo da posle ispunjenja osnovnog zahteva, organizator definiše ne samo tačan datum početka grupne obuke, nego isto tako i termine u kojima će predavanja biti organizovana, kao i trajanje, uzevši u obzir da je u obavezi da odredi i u skladu sa kakvom dinamikom će polaznici časove pohađati. Kada budu bili o svemu tome obavešteni, svi kandidati će saznati i da organizator ne dozvoljava izmene kod grupnog tipa nastave, što znači da njihovi zahtevi ne mogu biti uzeti u obzir tom prilikom.

U svakom slučaju je mnogo fleksibilniji princip koji podrazumeva kako individualna obuka i kurs za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele, tako isto i onaj tip edukacije, koji treba da dvoje kandidata u isto vreme pohađaju. Radi se o prilično jednostavnim pravilima, koja podrazumevaju da će svaki prijavljeni polaznik definisati sa nadležnim licem odabranog predstavništva pomenute institucije i sa predavačima kako će časovi biti organizovani. A sve to znači da se oni usaglašavanju najpre oko tačnog datuma početka bilo individualne obuke, bilo poluindividualne, posle čega definišu termine u kojima će časovi biti organizovani, a dogovaraju se i oko njihovog rasporeda, to jest oko toga kakvom dinamikom će da budu organizovana predavanja.

Obuka i kurs za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele - program nastave

Kako se sa aspekta zakona tretira nestandardno radno vreme, te šta se tačno pod tom odrednicom podrazumeva, odnosno u kojim slučajevima je dozvoljeno da bude primenjeno je osnovna tema kojom će se baviti stručni kurs i obuka za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele.

A biće govora i o postupku takozvane preraspodele radnog vremena, a prvenstveno će profesori definisati taj pojam i objasniti polaznicima kada se sme vršiti taj postupak.

Naravno da će uz pomoć primera iz prakse biti detaljno pojašnjeno prisutnima kako na preraspodelu radnog vremena utiču različita zakonom propisana ograničenja, a u vidu predviđenih radnih sati u toku jednog dana ili cele sedmice, te predviđenih kako dnevnih, tako i nedeljnih, odnosno odmora na mesečnom i godišnjem nivou. Koji se sve parametri uzimaju prilikom postupka preraspodele je isto tema, koju će ova edukacija detaljno obraditi.

Saznaće prisutni i da li može zaposleni biti upućen na prekovremeni rad, a u slučaju da se vrši preraspodela radnog vremena.

Svakako da će specijalizovani seminar za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele omogućiti polaznicima da dobiju i informacije o tome da li zaposleni u toku preraspodele imaju pravo da koriste godišnji odmor, odnosno kako je taj aspekt regulisan trenutno važećim zakonom. Naravno da će biti reči i o tome da li oni tada imaju pravo na korišćenje bolovanja i u kom trajanju.

S obzirom na to da se tokom preraspodele radni sati računaju na drugačiji način, a što ima direktno uticaja na obračun zarade zaposlenog, to će polaznici biti detaljno informisani i o tome na koji način se vrši kako obračun radnih sati, tako isto i obračun zarade u konkretnom slučaju.

Ukoliko zaposleni odluči da prekine radni odnos, ali i ako poslodavac ima opravdanog i realnog razloga da mu uruči otkaz, a preraspodela još nije istekla, zarada se obračunava na drugačiji način, pa će i o tome govoriti specijalizovana obuka i kurs za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele.

Isto tako će biti reči i o takozvanom kliznom radnom vremenu i o načinu njegove organizacije, a predavači će se potruditi i da pojasne prisutnima na koji način se obračunava zarada kada je u pitanju smenski rad, odnosno rad u takozvanim turnusima.

Ukoliko su radne nedelje neravnomerno raspoređene, takođe se zarada obračunava na poseban način, tako da će prisutni biti informisani i o tome.

Većina tema koje ova edukacija bude obrađivala će biti obogaćene i primerima iz prakse, što će dodatno olakšati njihovo shvatanje svakom polazniku.

Pravilnikom je predviđeno da kandidati u toku završnog dela ove specijalizovane edukacije razreše sve nedoumice, koje su vezane za konkretne teme, uzevši u obzir da će im biti dozvoljeno da predavače pitaju sve što im nije jasno od onoga o čemu je bilo reči tokom predavanja.

Kada se održava kurs i obuka za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele i na kom mestu?

Sa ciljem da omogući svakom zainteresovanom polazniku da odabere u kojim terminima će pohađati nastavu, odnosno na kom mestu, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi poluindividualni, individualni i grupni seminar za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele, odnosno nastavu koja se organizuje online i prema klasičnom principu. Sve to, ustvari znači da prijavljeni imaju mogućnost da izaberu ne samo gde će pohađati časove, nego i prema kakvom principu.

Napominjemo da se u okviru svakog predstavništva ove institucije organizuju časovi na uobičajen način, te se u tom slučaju očekuje da kandidati dođu u dogovoreno vreme i pohađaju predavanja.

Što se tiče nastave koja se organizuje onlajn, to podrazumeva da sa bilo kog mesta oni mogu da joj pristupaju, a ukoliko imaju sopstveni kompjuter i ako prethodno samostalno instaliraju namenski program na njega. Naravno da se podrazumeva da je adekvatna internet konekcija u tom slučaju neophodna. A sve podatke kako vezano za instaliranje softvera, tako isto i o pristupu edukaciji na taj način će polaznici dobiti od zaposlenih u poslovnici institucije organizatora, u okviru koje su izvršili prijavu i upisivanje, a biće im dostupna i pomoć IT stručnjaka ako budu imali za tim potrebu.

Za oba tipa obuke je predviđeno da polaznici mogu da ih pohađaju i u grupi, kada je prisutno od 4 do 8 ljudi, odnosno u paru, kojom prilikom dvoje kandidata treba da pohađaju časove, a u ponudi je i individualna obuka i kurs za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele, kada nastavi prisustvuje samo jedna osoba.

U skladu sa izborom polaznika, će zavisiti i ko odlučuje o tome kada nastava počinje, odnosno u kojim terminima se časovi organizuju i kakav je njihov raspored. Naime, radi se o tome da koordinator za nastavu definiše sve to za grupnu, a kod individualne i poluindividualne edukacije je predviđeno da se o tome dogovaraju jedan ili dvoje polaznika i nadležni predavač, odnosno ovlašćeno lice odabranog predstavništva institucije organizatora. Moramo naglasiti i to da grupni tip edukacije ne može početi sve do onog momenta, dok četiri osobe minimum ne izvrše prijavu u jednoj od poslovnica pomenute institucije, to jest dok se ne oformi grupa. Takođe, zainteresovani za praćenje predavanja na taj način moraju znati da se njihovi zahtevi za promenom bilo kog segmenta ne uzimaju u obzir u tom slučaju, pošto su pravila vrlo striktna.

Potrebno je još da napomenemo i to da je ponudom obuhvaćen korporativni kurs i obuka za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele, a u kom slučaju tačno određeni broj radnika bilo kog preduzeća pristupa časovima. Budući da su u pitanju specifični polaznici, to se nastoji da zahtevi njihovih nadležnih maksimalno budu ispoštovani, tako da im se dozvoljava da definišu sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica institucije organizatora sve što se odnosi na sprovođenje predavanja. Ne samo da oni mogu da se dogovore oko termina održavanja časova, odnosno dinamike i naravno datuma početka nastave, već mogu da zahtevaju i organizaciju časova u svojoj kompaniji. U principu, to je dozvoljeno kod korporativna obuke, ali samo ako konkretni prostor bude zadovoljio osnovne zahteve sa kojima će naravno prethodno klijent da bude adekvatno upoznat.

Specijalizovani seminar za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele - trajanje

Budući da je ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćena kako grupna obuka i kurs za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele, tako isto individualna i poluindividualna edukacija, a da za svaku od njih važe različita pravila, to polaznici dobijaju unapred informaciju isključivo o tome koliko nastava u grupi traje.

Naime, ukupno je 12 časova u nastavnom programu, tako da se oni raspoređuju na pet dana, a dodatne informacije o tačnoj dinamici sprovođenja predavanja, prijavljeni kandidati dobijaju nakon kreiranja grupe u konkretnoj poslovnici, to jest nakon što koordinator za nastavu definiše sve vezano za organizaciju tog tipa obuke.

Prilikom sprovođenja individualne i poluindividualne edukacije važe drugačija pravila, te detalje vezano za trajanje nastave, ali i za datum njenog početka, odnosno termine u kojima će predavanja biti održana moraju definisati profesor, jedan ili dvoje polaznika i koordinator za nastavu.

Trebalo bi istaći i informaciju da korporativni kurs i obuka za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele traje onoliko koliko definišu nadležna lica institucije organizatora i kompanije klijenta, budući da se oni dogovaraju o rasporedu časova, ali i o svemu ostalom što je vezano za sprovođenje nastave tog tipa, kojoj prisustvuju isključivo zaposleni u konkretnom preduzeću.

Spisak gradova za kurs i obuku za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje