Kurs i obuka za primenu Excel-a u investicionom planiranju

Slobodno možemo reći da će najviše benefita od upoznavanja sa tematikom ovog stručnog kursa imati zaposleni u menadžmentu ma kog preduzeća, a primarno lica koja su zaposlena u top menadžmentu, odnosno koja su zadužena za donošenje važnih odluka o investiranju. Osim njima, tematika kursa može biti korisna i svima koji imaju dodira sa investicionim fondovima, ali i zaposlenima u osiguravajućim društvima i bankama. Pojedinci koji su zainteresovani za pohađanje obuke nemaju obavezu da imaju bilo kakvo predznanje o ovoj temi, pa se shodno tome dozvoljava svakome ko ima interesovanje da se upozna sa tematikom, da to i učini.

Potrebno je da svako fizičko lice najpre zna da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti za pohađanje nastave, pa bi trebalo da se između svih njih opredeli.

Međutim, pre nego što odluči koja mu od svih stručna obuka i kurs za primenu Excel-a u investicionom planiranju odgovara, mora i da izvrši prijavljivanje i upisivanje.


U principu kandidati biraju da li će osnovne informacije o sebi poslati na mejl adresu, te izvršiti elektronsko prijavljivanje ili će to učiniti direktno u predstavništvu ove obrazovne institucije, s tim da imaju mogućnost i da se preko telefona prijave. U bilo kom slučaju su u obavezi da navedu ne samo svoje prezime i ime, nego i datum rođenja i svakako broj telefona za dalji kontakt.

Kada je u pitanju upisivanje, tada se isto poštuju pravila, pa je neophodno da lično bude prisutan svaki pojedinačni polaznik. Prethodno će biti obavešten i o dokumentima koja treba da dostavi u trenutku upisa.

Ističemo i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja nastave u grupi, zatim individualno ili u paru, jer se u njenoj ponudi nalaze grupna, individualna i poluindividualna obuka. A pravilnikom je utvrđeno da se svaka od njih može pohađati kako u poslovnicama, prema uobičajenom principu, tako isto i putem interneta.

TESTOVI


Isto tako je aktuelnim pravilnikom institucije organizatora određeno da u jednoj grupi nastavu treba da prati između najmanje četvoro ljudi i najviše njih osmoro. Za individualnu je predviđeno prisustvo samo jedne osobe, a budući da je okarakterisana kao nastava u paru, poluindividualna podrazumeva prisustvo dvoje kandidata.

Značajna je razlika u načinu organizacije između individualne i poluindividualne edukacije, sa jedne strane, a sa druge grupne. Sa svim detaljima će biti polaznici precizno upoznati, kako bi mogli da odluče koji tip nastave im najviše odgovara.

Ako se odluče da je pohađaju u društvu još nekoliko polaznika, moraće i da pričekaju zvanično formiranje grupe, jer je upravo to od strane institucije organizatora navedeno kao jedini uslov za početak obuke u tom slučaju. U najkraćem mogućem roku posle toga će svaki polaznik da dobije precizne informacije kako o datumu kada će početi grupna nastava, tako isto i o tome u kojim bi trebalo terminima časovi da budu održane i kakva će dinamika prilikom njihovog sprovođenja da bude poštovana. Međutim, s obzirom na to da se na nivou celokupne institucije organizatora pre toga određuje koliko će trajati edukacija za grupu kandidata, ta informacija je zainteresovanima dostupna već u momentu zvaničnog prijavljivanja. Sve ono što je određeno od strane organizatora u ovom slučaju ne sme da bude promenjeno, što će naravno biti napomenuto svakom pojedinačnom polazniku.

Postoji opcija i da stručni seminar za primenu Excel-a u investicionom planiranju bude organizovan za samo jednu osobu, ali isto tako i za dve u isto vreme. Iako je u pitanju donekle različit tip pbuke, jer je i broj polaznika različit, pravila organizacije su potpuno ista. A ta pravila su i vrlo fleksibilna, te podrazumevaju da bi trebalo svaki polaznik da precizno definiše sa predstavnicima konkretne obrazovne institucije na koji način će časovi biti organizovani. U suštini će se koordinator za nastavu izabranoj poslovnici zajedno sa profesorom i sa polaznicima ili samo sa jednim dogovoriti kao prvo kog datuma će nastava početi, a kao drugo u kojim će terminima časovi da budu sprovedeni u tom slučaju i kao treće, kakva će dinamika biti primenjena. Baš zato što odlučuju zajedno o dinamici, to jest o rasporedu predavanja, oni definišu i trajanje konkretnog tipa edukacije.

Prethodno smo napomenuli da kako grupna, tako individualna i poluindividualna nastavu mogu biti organizovane na dva načina, tako da svaki polaznik bira ili učenje na daljinu ili obuku koja podrazumeva klasičan princip organizacije.

A kada je u pitanju nastava na daljinu, to znači da kandidat mora koristiti sopstveni računar, kako bi pratio predavanja. Da bi to mogao da učini na najbolji mogući način, mora ispoštovati pravilo o karakteristikama konkretnog uređaja, što će mu svakako biti predočeno ranije. Uz to je u obavezi da instalira jasno definisanu vrstu softvera na taj kompjuter, a prema pravilima i smernicama koje će mu naravno ranije dati nadležni. Sve ono što ne bude razumeo ili ako eventualno ne bude uspeo da instalira samostalno program, kandidat može da razreši vrlo lako, pošto u okviru svakog predstavništva ove specijalizovane obrazovne institucije postoji i IT sektor. Stručnjaci zaposleni u sektoru tehničke podrške će odgovoriti na sva pitanja polaznika kad god to bude potrebno. Da napomenemo još i to da svaki kandidat mora voditi računa o tome gde će boraviti za vreme trajanja nastave, jer je stabilnost internet veze u tom slučaju ključna za kvalitet edukacije.

Ako nekome bude odgovaralo da predavanja pohađa na klasičan način, to znači da će im pristupati u okviru same poslovnice. Ne bi trebalo nikakav problem da predstavlja kandidatima da pronađu poslovnicu koja se nalazi u njihovom gradu ili im je blizu, jer Akademija Oxford na više od 35 lokacija u celoj zemlji posluje u ovom trenutku.

Neophodno je istaći i informaciju da je u ponudi i korporativna obuka i kurs za primenu Excel-a u investicionom planiranju, koja se organizuje samo za određeni broj zaposlenih u bilo kom preduzeću, a na zahtev nadležnih. Princip organizacije je prilično jednostavan, jer upravo klijent, to jest direktor, vlasnik ili ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije treba da sve detalje u vezi sa organizacijom nastave za zaposlene precizira u direktnom kontaktu sa predstavnikom institucije organizatora. A pored toga što će se oni usaglasiti oko uobičajenih detalja, kao što su trajanje nastave, datum njenog početka i termini u kojima će časovi da budu organizovani, neophodno je da preciziraju i na kom će to biti mestu. Reč je o tome da samo kada postoji zahtev za organizacijom edukacije za određeni broj radnika, ova obrazovna institucija dopušta odstupanje. Naime, ako u okviru samog preduzeća postoji prostorija, koja može da odgovori na zahteve organizatora, odnosno koja poseduje svu potrebnu opremu, nastava za taj broj zaposlenih će biti upravo u toj prostoriji i organizovana prema pravilima.

Šta sve izučava specijalizovani kurs i obuka za primenu Excel-a u investicionom planiranju?

S obzirom na to da se od svakog polaznika očekuje da zna pomenuti program da koristi, to nije predviđeno da stručni seminar za primenu Excel-a u investicionom planiranju obradi temu, koja je vezana za osnovna pravila korišćenja konkretnog programa. Zapravo će edukacija početi od predstavljanja ocene investicionog projekta, to jest njenih osnovnih elemenata. A da bi kandidati mnogo bolje razumeli šta podrazumeva ocena investicionog projekta i koje elemente ona mora da sadrži, predavač će omogućiti prisutnima da vide i različite primere iz prakse.

Sve to je vrlo važno, jer odmah u toku narednog predavanja će kandidatima biti omogućeno i da saznaju šta je to takozvani zaokruženi finansijski model i koje sve delove sadrži. Pored ostalog će biti govora o obrtnim sredstvima, zatim o finansijskom i ekonomskom toku, kao i o finansijskom modelu i o ostalim elementima zaokruženog finansijskog modela.

U slučaju da predstavnici bilo kog preduzeća zahtevaju od nadležnih u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford da bude organizovan stručni seminar u formi takozvane korporativne nastave, to će se profesor potruditi da primere iz prakse, koji treba da budu predstavljeni tokom ove edukacije, prilagodi zahtevima polaznika, odnosno preduzeća u kome su zaposleni. Ističemo da je to moguće samo prilikom organizacije nastave za zaposlene, odnosno ako nadležno lice u dotičnoj kompaniji bude to od predavača zahtevalo ranije.

Kako se definišu odlivi na osnovu bilansa stanja i bilans uspeha, te šta su to odlivi sa posebnim tretmanom su sve informacije, koje će svakako dobiti polaznici ovog stručnog kursa. Profesor će govoriti i o tome kako se utvrđuju prilivi iz bilansa uspeha i bilansa stanja, te šta su to prilivi sa posebnim tretmanom. Naravno da će i u tom delu predavač ponuditi odgovarajuće primere prisutnima.

Posle svega toga će polaznici saznati koje sve elemente mora da ima određeni finansijski model i kako oni treba da budu implementirani u praksi.

Šta tačno podrazumeva pojam diskontovanje je isto tema, koju će specijalizovana obuka i kurs za primenu Excel-a u investicionom planiranju da obradi. Sem toga će da bude govora i o procesu ocenjivanja investicionog projekta, tako da će polaznici dobiti informaciju ne samo teoretski, nego će o tome biti govora i na osnovu odabranih primera.

Vrlo je važno da polaznici shvate i zbog čega je dobro da pomenuti program koriste u postupku investicionog planiranja, budući da će na taj način iz primene konkretnog programa izvući maksimum.

Kandidati koji imaju bilo kakva pitanja, mogu da ih predavaču postave tokom završnog predavanja. Naime, neposredno pre toga će on dati svakom polazniku da izradi određene zadatke, a posle toga će biti izvršena njihova analiza, kako od strane profesora, tako isto i od strane drugih učesnika u toku ove edukacije.

Kada i na kojoj lokaciji će biti organizovan stručna obuka i kurs za primenu Excel-a u investicionom planiranju?

Nastavu mogu pohađati i pojedinačni polaznici i zaposleni u kompanijama, jer Obrazovni centar Akademije Oxford ima mogućnost da organizuje i korporativni seminar za primenu Excel-a u investicionom planiranju, ako u vezi sa tim klijent bude izneo zvaničan zahtev.

Da napomenemo odmah da kada je u pitanju korporativna nastava, primenjuju se prilično fleksibilna pravila organizacije, jer se zahtevi klijenta ispunjavaju u najvećoj mogućoj meri. Jednostavno govoreći, tom prilikom je potrebno da se sa nadležnima u okviru bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije, predstavnik zainteresovane kompanije dogovore oko svega, počev od datuma početka nastave za zaposlene, preko termina održavanja časova i dinamike, to jest trajanja, pa do mesta na kome će biti predavanja sprovedena. Da pojasnimo, isključivo kada je u pitanju korporativni tip nastave može biti dozvoljena izmena vezano za lokaciju održavanja časova, u smislu da oni budu organizovani u okviru same kompanija. Naravno da moraju biti ostvareni osnovni uslovi, odnosno da neizostavno prostor mora da poseduje sve što je potrebno za nesmetanu organizaciju nastave, a o svim detaljima će biti prethodno nadležni u toj firmi obavešteni.

Svakako je u ponudi i specijalizovani kurs i obuka za primenu Excel-a u investicionom planiranju za fizička lica. Međutim, tu postoji nekoliko varijanti, pa se zato zahteva od svakog kandidata da izabere kako će nastavu pohađati i gde. Možemo to reći i jednostavnije - grupna, individualna i poluindividualna nastava mogu biti organizovane kako na klasičan način, tako isto i onlajn. Samim tim je potrebno da svaki polaznik odabere gde mu odgovara i kako da pohađa predavanja. A bude li se odlučio za varijantu da nastavu pohađa samostalno ili da to učini u društvu još jedne osobe, dobiće slobodu da odluči na koji način će predavanja biti organizovana. Ustvari će on zajedno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u tom slučaju definisati najpre kog datuma će da počne poluindividualna ili individualna obuka i kurs za primenu Excel-a u investicionom planiranju. A odmah posle toga će precizirati i u kojim terminima će časovi u tom slučaju da budu organizovani, ali i kako će biti raspoređeni, tačnije na koliko dana, što znači da će precizno odrediti i koliko će ukupno nastava koju izabere da pohađa trajati.

Drugačija pravila važe kada je u pitanju edukacija za grupu polaznika, a tada maksimalno osmoro, odnosno minimalno četvoro njih treba da pristupe predavanjima. Koordinator za nastavu odlučuje o svemu, izuzev o tome koliko će edukacija tog tipa trajati. Zapravo nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije imaju obavezu da prethodno odrede koliko će trajati nastava u grupi, te da taj podatak stave na raspolaganje polaznicima u momentu zvaničnog prijavljivanja. A nedugo pošto grupa od 4 osobe minimum bude u okviru bilo koje poslovnice formirana će ovlašćeni koordinator precizirati i sve ostalo. Dakle, odrediće najpre kog datuma bi trebalo edukacija da počne, a posle toga će precizirati i u kojim će terminima da budu organizovana predavanja i naravno na koji način će da bude raspoređen nastavni fond, koji je naveden u zvaničnom programu. Sve te informacije će zatim biti prosleđene polaznicima, od kojih se zahteva da ih ispoštuju, uzevši u obzir da vršenje izmena nije dozvoljeno u tom slučaju.

Inače ova obrazovna institucija ima predstavništva na više od 35 lokacija i to u celoj našoj zemlji. A u okviru bilo koje poslovnice će biti organizovana nastava prema klasičnom principu za kandidate, kojima takav tip edukacije više odgovara.

Naravno da je ponuđena i opcija da bude organizovana online obuka i kurs za primenu Excel-a u investicionom planiranju. Potrebno je da sopstveni računar tom prilikom koristi svaki kandidat kako bi pristupao predavanjima, ali i da na njega u skladu sa pravilima i smernicama nadležnih instalira tačno definisanu vrstu programa. U tome mu mogu pomoći članovi IT sektora, to jest oni koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške, a kojima se može obratiti i ako ima bilo kakav problem tokom praćenja nastave online. Takođe je potrebno da informišemo zainteresovane da je njihova obaveza propisane uslove za rad da osiguraju tom prilikom, a u smislu da za sve vreme trajanja edukacije na taj način mora biti dostupna stabilna veza sa internetom.

Koliko traje specijalizovani seminar za primenu Excel-a u investicionom planiranju?

Najpre je važno da svako prijavljeno fizičko lice odluči kako želi nastavu da pohađa, te će u skladu sa time i dobiti neophodne informacije o načinu organizacije, odnosno o trajanju edukacije.

Odmah da naglasimo da će stručna obuka i kurs za primenu Excel-a u investicionom planiranju za glupu polaznika trajati ukupno 10 dana.

Ustvari je to jedina informacija o trajanju nastave koja je ranije na raspolaganju polaznicima, jer je predviđen takav princip organizacije i važi za svaku poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Inače, u nastavnom programu se nalazi 16 časova. A nedugo nakon formiranja grupe u okviru svakog predstavništva pomenute obrazovne institucije će ovlašćeni kordinator za nastavu da definiše tačan raspored predavanja, te datum početka nastave u grupi i u kojim će terminima biti u obavezi kandidati da ih pohađaju. Sve to će naknadno biti saopšteno članovima konkretne grupe, a oni moraju znati da se promene kod te vrste edukacije ne smeju dozvoliti, budući da je tako pravilnikom konkretne obrazovne institucije određeno.

Upravo iz tog razloga je ponuđena opcija svakom fizičkom licu da časove pohađa ili samostalno, a kroz takozvanu individualnu nastavu ili sa još jednim kandidatom, kojom prilikom će biti organizovan poluindividualni tip edukacije, koji se još naziva i nastava u paru. Posebno ističemo informaciju da se jedan i drugi tip obuke prema potpuno istovetnim pravilima organizuju, jer je predviđeno da se tom prilikom kandidati usaglašavaju najpre sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice, u okviru koje su se prethodno prijavili i upisali, a zatim i sa profesorom, koji će voditi poluindividualni ili individualni vid nastave oko svih bitnih detalja. Zapravo je njihova obaveza da preciziraju detalje vezano za raspored časova i dinamiku njihovog sprovođenja, što će dovesti posredno do toga da se dogovaraju i o trajanju seminara. Svakako je vrlo važno da oni definišu kog datuma će početi individualni ili poluindividualni kurs i obuka za primenu Excel-a u investicionom planiranju, a neophodno je i da se dogovore o terminima u kojima će časovi u konkretnom slučaju da budu održani.

Praktično govoreći, sve to isto će biti primenjeno i kada direktor neke kompanije ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik bude izneo zahtev za organizacijom korporativne nastave. Upravo on će biti u obavezi da se precizno sa nadležnima u bilo kojoj poslovnici konkretne obrazovne institucije dogovori ne samo o trajanju nastave za zaposlene, to jest o rasporedu predviđenog broja časova, nego i o tome na kom mestu će predavanja biti organizovana u konkretnom slučaju i u kojim terminima. A svakako će definisati i kog datuma bi trebalo da počnu zaposleni nastavu u tom slučaju da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu Excel-a u investicionom planiranju

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje