Kurs i obuka za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine

Sva pravna lica koja posluju sa kompanijama iz Narodne republike Kine, te se prvenstveno bave trgovinom, to jest uvozom ili izvozom bi trebalo da omoguće svojim zaposlenima da pohađaju specijalizovani seminar za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine, pošto će gotovo sigurno stečena znanja moći da primene u svom radu i tako poboljšaju kvalitet poslovanja same kompanije. Primarno je ova edukacija namenjena vlasnicima takvih firmi, odnosno svima koji su nadležni u okviru njih, a posebno onima koji rukovode sektorom za nabavku ili uvoz, te izvoz, kao i svakome ko smatra da je tema ove edukacije interesantna i korisna.

Naravno da svi koji su zainteresovani moraju prvo da se prijave, a što u principu mogu učiniti svakog radnog dana direktno u brojnim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ukoliko im taj princip ne odgovara, zainteresovani prijavu mogu izvršiti i elektronski i putem telefona, a od podataka, izuzev imena i prezimena, obavezni su da navedu i datum svog rođenja, te svakako da ostave broj telefona za dalji kontakt.

Obaveza zaposlenih ove institucije je da obaveste na propisani način sve prijavljene o dokumentima, koja oni moraju dostaviti u momentu upisa, te da naglase da je njihovo prisustvo tom prilikom obavezujuće.


Pomenuta institucija omogućuje svim kandidatima da odaberu kako žele nastavu da pohađaju, jer stručna obuka i kurs za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine može biti organizovana i kroz grupnu i individualnu nastavu, ali i za dvoje polaznika u isto vreme, odnosno u okviru takozvane poluindividualne. A pravilo je da kandidat može izabrati i hoće li časove da pohađa po uobičajenom principu, kada je potrebno da dođe u prostorije izabrane poslovnice ili mu više odgovara opcija da online pristupa predavanjima.

Bitno je naglasiti da su vrlo fleksibilna pravila, koja se poštuju prilikom organizacije individualne ili poluindividualne edukacije, a da je broj polaznika jedina razlika između njih. Naime, kandidati tada treba da definišu princip organizacije časova direktno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, a primarno se misli na kordinatora za nastavu i profesora. Jednostavnije govoreći, oni će se usaglasiti prvo oko datuma početka, bilo poluindividualne obuke, bilo individualne, a zatim će definisati i termine održavanja časova, odnosno njihov tačan raspored, što znači da će precizirati i trajanje jednog ili drugog tipa kursa.

Međutim, pravila koja se poštuju prilikom organizacije nastave u grupi su mnogo strožija i ne praktikuje se da budu ostvareni zahtevi kandidata vezano za izmene bilo kog segmenta. Stvar je u tome da u tom slučaju isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu ima obavezu i pravo da definiše sve što je vezano za organizaciju nastave, a u smislu da precizira kako datum njenog početka, tako isto i dinamiku po koji će predavanja biti organizovana i svakako tačne termine. Uzevši u obzir da u jednoj grupi, a prema pravilima institucije organizatora, sme biti prisutno najviše osmoro ljudi, a minimalan broj njih za formiranje jedne grupe jeste četvoro, to se i zahteva da prijavu u konkretnom predstavništvu najpre izvrši toliko ljudi. Dakle, kada grupa može da bude formirana, to jest nakon što četiri kandidata minimum izvrše prijavu, koordinator će sve navedeno definisati i nakon toga obavestiti prethodno prijavljene kandidate o svim tim detaljima.

TESTOVI


Trebalo bi da se svi prijavljeni opredele i između klasične i online nastave, a podrazumeva se da će imati sopstveni račun svi oni kandidati, koji se budu odlučili za drugu opciju. Naravno da je zahtevano u tom slučaju i da veza sa internetom bude što stabilnija u prostoru, iz koga odluče da pohađaju časove, a biće neophodno i da instaliraju namenski program potpuno samostalno na svoj kompjuter. Napominjemo da tim stručnjaka, koji su zaposleni u IT sektoru svake od preko 20 poslovnica ove institucije, mogu pomoći polaznicima u tom slučaju da otklone različite poteškoće ili probleme, na koje eventualno budu naišči ili prilikom pristupa nastavi ili kada vrše instalaciju namenskog softvera.

Iako je fokus ove institucije stavljen na organizaciju edukacije za pojedinačne polaznike, ponudom je obuhvaćena i korporativna obuka i kurs za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine, u kom slučaju se nastava organizuje isključivo za tačno definisani broj zaposlenih nekog preduzeća. Predviđeno je pravilima pomenute institucije da ovlašćeni predstavnici firme, koja je zainteresovana za konkretnu edukaciju treba da se o svim detaljima dogovore direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Jednostavnije rečeno, neophodno je da oni zajedno definišu prvo kog datuma će korporativni seminar početi, a zatim i u kojim terminima će prethodno tačno definisan broj zaposlenih predavanja da pohađaju, te svakako treba da se odluče i o rasporedu predavanja, odnosno o tome koliko će ukupno taj tip nastave trajati. Ovde je vrlo važno da naglasimo i to da samo korporativni tip edukacije može biti, a po zahtevu klijenata, organizovan i na drugoj lokaciji. Pod tim prvenstveno mislimo da zaposleni mogu nastavu i na svom radnom mestu pohađati, ali u tom slučaju je naročito važno da njihovi nadležni obezbede adekvatan prostor, to jest da on u skladu sa pravilima bude opremljen, a sa čime će oni naravno na vreme biti upoznati.

Stručni seminar za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine - plan i program edukacije

Znajući da prilikom uvoza robe sa teritorije Narodne Republike Kine pravna lica plaćaju mnogo brojne dažbine, to je i očekivano da se mnogo više njih odlučuje upravo da uvoz robe vrši odatle. Međutim, postoje određene zakonske odredbe koje umnogome nisu jasne, pa će upravo njima na prvom mestu da se bavi specijalizovana obuka i kurs za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine. Sve to je naročito značajno za vlasnike konkretnog preduzeća, jer će poznavanjem zakonskih odredbi sprečiti mogućnost da načini prekršaj, a što svakako može negativno da se odrazi na poslovanje.

Akcenat ove specijalizovane edukacije će biti stavljen na obračun troškova, uzevši u obzir da je primećeno da kineski partneri u pojedinim slučajevima ne navode da li su ili nisu uračunati troškovi iskrcavanja, odnosno ukrcavanja robe, a što sve takođe ima negativan uticaj i na poslovnu saradnju i na poslovanje pravnih lica sa područja naše zemlje, zato što sve to bitno utiče i na rok isporuke, te neretko dolazi i do kašnjenja.

Sledeće o čemu će predavači govoriti jesu carinske dažbine, koje se obračunavaju po specijalnoj osnovici, a sa čime bi svakako trebalo da budu upoznati uvoznici, da ne bi došli u neprijatnu situaciju prilikom uvoza robe iz Narodne Republike Kine.

Biće upoznati polaznici ove edukacije i sa adekvatnom reakcijom u onim situacijama, kada njihov poslovni partner iz nekog razloga ne isporuči predviđenu količinu robe, odnosno kada se komunikacija sa njim ne odvija na adekvatan način.

S obzirom na to da postoje situacije kada se u praksi dogodi da je porudžbina prosleđena jednom pravnom licu sa teritorije Kine, a da prilikom pristizanja robe bude navedena druga kompanija, to će specijalizovani kurs i obuka za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine omogućiti prisutnima da saznaju i kako je najbolje u toj situaciji da reaguju i šta bi trebalo da učine.

Biće govora i o svim vrstama troškova, kako onima koji su lako uočljivi, tako i o onima koji su skriveni, a koji itekako negativno mogu da utiču na poslovni odnos. A tom prilikom će predavači objasniti polaznicima i o čemu moraju posebno voditi računa prilikom porudžbine, te kako da reaguju ukoliko dođe do ovakvih neprijatnosti.

Naravno da postoji mogućnost da se troškovi uvoza robe sa područja Narodne Republike Kine maksimalno smanje, pa će predavači ukazati polaznicima ove specijalizovane edukacije i na to šta je potrebno da učine da bi zaista na minimum sveli sve vrste troškova.

Bitna je razlika prisutna između uvoza robe sa teritorije Narodne Republike Kine i sa teritorije drugih zemalja, pa će i na to profesori ukazati prisutnima.

Podrazumeva se da će korak po korak specijalizovani seminar za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine proći i postupak uvoza robe, tako da će kandidati imati mogućnost kasnije u svom poslovanju sve to da primene. Naučiće kako se priprema porudžbina, odnosno koji se troškovi tom prilikom javljaju, bez obzira da li su oni vidljivi i lako uočljivi ili skriveni. Takođe će im biti ukazano i na troškove carinjenja, odnosno transporta robe, te po potrebi i ležarine, a saznaće i koja je to roba koja mora biti posebno pregledana i uzorkovana.

U završnom delu pomenute edukacije će se profesori osvrnuti na različite probleme koji se vrlo često u praksi javljaju, te će prisutnima objasniti i na koji način je potrebno da u tom slučaju reaguju, kako bi ih sveli na minimum, pa čak i izbegli.

Sva pitanja koja imaju u vezi sa obrađenom tematikom bi kandidati trebalo da postave tokom završnog predavanja, a da bi sve nejasnoće koje imaju vezano za to razjasnili tokom same edukacije.

Gde će biti organizovana obuka i kurs za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine i kada?

Postoje dve opcije kada je u pitanju lokacija održavanja ove specijalizovane edukacije, tako da svaki prijavljeni kandidat ima mogućnost da izabere da li će nastavu pohađati u izabranom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kom slučaju se ona organizuje na klasičan način ili mu više odgovara specijalizovani kurs i obuka za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine online, u kom slučaju on ima pravo da lično odabere sa kog mesta će časove pohađati, jer to čini preko internet platforme.

Ako se polaznik opredeli za drugu opciju koja je ponuđena, to podrazumeva da on mora posedovati računar, čije performanse moraju biti odgovarajuće. Bitno je i da u prostoru, iz koga bude pohađao predavanja, postoji stabilna internet konekcija, a svakako je obaveza polaznika u tom slučaju i da namenski softver na taj uređaj blagovremeno instalira. Sve smernice o postupku instalacije će dobiti od nadležnih u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, a sva pitanja i eventualne nedoumice ili poteškoće može razrešiti ukoliko kontaktirati tim za tehničku podršku, koji čine brojni IT stručnjaci.

A onog trenutka kada se polaznik odluči za jednu od ponuđenih varijanti, biće mu omogućeno i da bira da li mu više odgovara da klasičnu ili online edukaciju pohađa u grupi, individualno ili u paru, jer je to omogućeno za oba tipa edukacije.

Važno je napomenuti da se specijalizovani seminar za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine može organizovati za grupu polaznika, koju čini od četvoro do osmoro njih, zatim za samo jednu osobu ili za njih dvoje, jer je u ponudi i individualna i takozvana poluindividualna nastava. Osim razlike u broju polaznika, uočljiva je i razlika u načinu organizacije.

Zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu ima obavezu i dužnost da definiše kog datuma će početi grupni tip edukacije, zatim u kojim terminima će tačno polaznici nastavu pratiti i kakva će dinamika sprovođenja časova biti primenjiva na u tom slučaju. A sve te informacije će potom dostaviti polaznicima, s tim što moramo naglasiti da grupni tip obuke ne može početi sve dok grupa ne bude formirana. Dakle, potrebno je da četiri osobe najmanje u jednoj od poslovnica pomenute institucije izvrše prijavu za praćenje nastave u grupi, posle čega će ona biti zvanično formirana i definisano kako će časovi biti organizovani. Isto tako je važno i da istaknemo informaciju da sve ono što organizator bude definisao, a vezano za sprovođenje predavanja u okviru grupe ne može biti promenjeno na zahtev polaznika.

Međutim, kada kandidati odluče da časove pohađaju ili samostalno ili u društvu još jedne osobe, njihovo je pravo da zajedno sa kordinatorom za nastavu i predavačem, koji će biti zadužen taj tip edukacije da vodi, definišu kako će predavanja biti organizovana. Zapravo će oni odlučiti o tome u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, zatim na koji način će raspored predviđenog broja časova biti sproveden i naravno, kog datuma će ili poluindividualni tip kursa ili individualni da počne.

Svakako je posebno važno da napomenemo i to da specijalizovana obuka i kurs za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine može biti po zahtevu organizovana i za radnike kompanija. A tom prilikom se sprovodi takozvana korporativna edukacija, te organizator samo za nju dozvoljava promenu lokacije održavanja. Naime, ukoliko nadležni u okviru kompanije, koja je zainteresovana za tu vrstu edukacije budu procenili da će za njihove radnike biti bolje ako predavanja budu organizovana u okviru njihovog radnog mesta, pomenuta institucija će im to omogućiti, uz uslov da odabrani prostor u skladu sa pravilima bude opremljen. Princip organizacije korporativne obuke je prilično jednostavan i donekle podseća na onaj, koji se primenjuje kod poluindividualne ili individualne edukacije za fizička lica. Naime, potrebno je da direktor zainteresovane firme ili osoba, koja poseduje adekvatna ovlašćenja, pristupe dogovoru sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora ne samo o mestu na kome će korporativna obuka biti organizovana, nego i o tome kog datuma će početi, te svakako je vrlo važno i da se usaglase oko dinamike sprovođenja časova, odnosno oko termina u kojima će oni biti održani.

Specijalizovani kurs i obuka za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine - trajanje

Jedini slučaj kada organizator unapred daje informacije o tome koliko će ukupno trajati stručna obuka i kurs za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine jeste ako kandidat bude doneo odluku da nastavu pohađa u grupi, a to što je tako predviđeno pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Uopšteno govoreći, predviđenih 15 časova nastave će biti raspoređeno na mesec dana u tom slučaju. Podrazumeva se da će naknadno svaki polaznik biti precizno informisan o dinamici održavanja časova, odnosno o njihovom rasporedu, a što će se dogoditi nakon što grupa od najmanje 4 člana u određenom predstavništvu pomenute institucije bude bila zvanično formirana.

A sve to uopšte ne važi kod poluindividualne ili individualne edukacije, zato što se o dinamici sprovođenja časova, odnosno o njihovom tačnom rasporedu u tom slučaju dogovara jedan polaznik ili njih dvoje, kada je reč o poluindividualnoj edukaciji i to direktno sa predavačima, te sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu.

Kada postoji zahtev klijenta da bude organizovan korporativni seminar za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine, to jest edukacija koja se sprovodi za prethodno definisani broj zaposlenih u nekoj kompaniji, u tom slučaju će se nadležni u instituciji klijenta dogovarati o rasporedu celokupnog nastavnog fonda direktno sa organizatorom. A sve to znači da korporativna obuka može trajati i duže nego grupna nastava za fizička lica i kraće, jer isključivo sve zavisi od dogovora klijenta i organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu zakona prilikom uvoza bilo koje robe iz NR Kine

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje