Kurs i obuka za QA testera

QA tester - Audio verzija
Audio verzija teksta

Kada čujete da je u današnje vreme neko u potpunosti zadovoljan svojim poslom, kako atmosferom u kancelariji, tako isto i sa saradnicima, te da odlično zarađuje, onda sigurno govorimo o osobi, koja je kvalifikovana za zanimanje QA tester. Naime, jedno od najtraženijih zanimanja iz IT struke jeste ovo, a u principu se radi o poslovima testiranja kako novih softvera, tako isto i web aplikacija, kao i sajtova. Neretko se može čuti i da su QA testeri lovci na greške, jer je njihova osnovna uloga da pronađu sve greške u novim proizvodima, te da ih uz pomoć svojih kolega na najbolji mogući način što pre otklone.

Potpuno je svejedno koji nivo obrazovanja je stekao kandidat, jer stručni kurs i obuka za QA testera se organizuje za sve koji su zainteresovani, a neophodno je samo da imaju osnovno znanje korišćenja računara.

Nastava se održava u toku cele kalendarske godine širom Srbije, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford praktikuje da zainteresovanima ponudi mogućnost da časove pohađaju po uobičajenom principu, ali i online, tako da će svako od njih odabrati gde želi da ih prati.


Očekuje se da u prethodno dogovorenom terminima budu prisutni svi oni kandidati u samoj poslovnici ove obrazovne institucije,a koji se prethodno odluče da nastavu pohađaju na klasičan način.

Kada je u pitanju edukacija koja se organizuje online, nju zainteresovani mogu pohađati, praktično odakle god žele. Važno je samo da imaju dobru vezu sa internetom u konkretnom prostoru, te da prethodno samostalno izvrše instalaciju tačno određenog softvera. Sa svim detaljima će ih upoznati zaposleni konkretnog predstavništvo ove institucije, a podrazumeva se i da će im pomoći ukoliko za tim bude bilo potrebe, kako bi mogli nesmetano da pohađaju edukaciju na taj način.

Sledeće o čemu treba da vodi računa svaki polaznik, odnosno oko čega treba da se samostalno opredeli, jeste da li želi nastavu da pohađa u okviru poluindividualne ili mu više odgovara da stručni seminar za QA testera bude organizovan po principu grupne, odnosno individualne edukacije. U skladu sa time će i dobiti sve neophodne informacije kako o načinu organizacije, tako isto i o terminima, ali i o svemu ostalom.

TESTOVI


Naime, svaki pojedinačni polaznik koji izabere nastavu da pohađa u okviru individualne, ima pravo da se sa predavačima dogovori i oko toga kog datuma će startovati edukacija, ali i oko toga u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, odnosno kakvom dinamikom, te samim tim i koliko će nastava trajati. Inače, potpuno je isti princip po kome se organizuje i takozvana poluindividualna nastava, a jedina razlika je u tome što dvoje polaznika u tom slučaju treba zajedno da pohađaju časove.

Izuzetno je važno naglasiti da su vrlo striktna pravila, u skladu sa kojima se organizuje grupna obuka za QA testera, s obzirom na to da u jednoj grupi može biti prisutno između četvoro i osmoro ljudi najviše. Upravo iz tog razloga se zahteva prvo formiranje grupe od najmanjeg broja članova, pa tek posle toga organizator definiše datum početka, termine održavanja časove i dinamiku, odnosno obaveštava sve prethodno prijavljene kandidate o tim detaljima, uz napomenu da se ništa od svega toga ne može promeniti.

Da bi i zahtevi svih klijenata bili maksimalno ispoštovani, u ponudi se nalazi i korporativna obuka i kurs za QA testera, što je potpuno specifičan vid edukacije, jer nastavi tada prisustvuju samo radnici određene kompanije. Nadležni konkretnog preduzeća bi trebalo da se usaglase sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora kako o mestu održavanja, tako isto i o svim ostalim detaljima, jer je u pitanju potpuno fleksibilan princip organizacije. Ovde moramo napomenuti i to da se korporativni kurs može organizovati i u kompaniji, čiji zaposleni će nastavu pratiti.

Ostalo je još da navedemo i to da je prijava obavezna. Fizička lica mogu kontaktirati odabranu poslovnicu ove institucije putem telefona ili elektronski poslati svoje podatke, a podrazumeva se da to mogu učiniti i lično u samom predstavništvu organizatora. Zahteva se da navedu kako datum rođenja i ime, odnosno prezime, tako isto i broj telefona.

Sve informacije koje se tiču upisa će vrlo brzo biti dostupne prijavljenima, a osim toga što moraju biti lično prisutni u trenutku zvaničnog upisa, neophodno je i da pripreme zahtevanu dokumentaciju.

Šta izučava kurs i obuka za QA testera?

Iako mnogi koji odluče da pohađaju specijalizovani seminar za QA testera već znaju šta podrazumeva ovo zanimanje, profesori će u toku uvodnog predavanja detaljno sve prisutne uputiti u to koja su zaduženja i odgovornosti osobe zaposlene na toj radnoj poziciji. A tom prilikom će moći i da pitaju ako im nešto nije jasno, kako bi mogli bez ikakvih smetnji kasnije da prate predavanja i učestvuju u praktičnom radu. Takođe će im biti objašnjeno i koja je osnovna razlika između QA testera i testera softvera. Zapravo lica koja obavljaju ta dva posla moraju da imaju neprekidnu saradnju, a kako bi u što kraćem roku i na što bolji način otklonili sve poteškoće u funkcionisanju određenog softvera.

Sasvim je svejedno da li je potrebno proveriti neku igricu ili sajt, odnosno softver ili mobilnu aplikaciju, jer osoba koja obavlja ovaj posao mora imati dovoljno znanja i iskustva da može u što kraćem roku sve greške da uoči, te da proceni da li postoji bojazan da određeni softver ne funkcioniše kako bi trebalo. Naravno da je osnovni cilj da QA tester omogući stoprocentno pravilno funkcionisanje određenog sajta ili aplikacije, odnosno bilo kog programa, te će upravo iz tog razloga specijalizovana obuka i kurs za QA testera da bude fokusirana na praktičan rad.

Nakon završenog teorijskog dela će profesori zahtevati od učesnika da primene ta znanja u praksi, te da izvrše testiranje određene aplikacije ili programa, odnosno web sajta.

Biće reči i o osnovnim karakteristikama različitih programskih jezika, a akcenat će biti stavljen prvenstveno na manuelno testiranje.

Predviđeno je da profesori upute prisutne i u to koje su osnovne karakteristike najčešće korišćenih tipova testiranja, te u kojim slučajevima treba primeniti određeni test.

Uzevši u obzir da QA tester ima obavezu da otkloni sve greške, odnosno bagove, to podrazumeva da će predavači prvo uputiti prisutne u osnovnu definiciju bagova. Posle toga će im objasniti i po kom principu se u različitim programima ili aplikacijama greške pronalaze, odnosno kako se određuje koja greška je više ozbiljna od druge, te po kom principu se svaka od njih otklanja.

Naravno da će svakom polazniku biti omogućeno da nauči da koristi i specijalne alate za praćenje grešaka, odnosno bagova. Zapravo će specijalizovani kurs i obuka za QA testera posebnu pažnju obratiti na osnovne karakteristike tih alata, te će svi polaznici naučiti i kako se oni pravilno koriste i u kojim situacijama.

A biće upućeni i u to šta je Test Cases, odnosno kada se on koristi, a tom prilikom će biti ponuđeni i primeri njihovog pravilnog popunjavanja, ali i onih u kojima je ipak došlo do određenih propusta.

Kada budu stekli propisana teorijska znanja, svi polaznici će imati zadatak da ih u praksi primene, a tom prilikom će profesori nadgledati njihov rad. Ukoliko načine neke greške, prodavači će im ukazati na to i objasniti im šta bi trebalo naredni put da urade, da do tih grešaka ne bi dolazilo.

Završni deo ove edukacije je interaktivan i podrazumeva da će profesori razgovarati sa učesnicima, te im omogućiti da pitaju sve što nisu razumeli, kako bi mogli kasnije potpuno samostalno i maksimalno profesionalno taj posao da obavljaju.

Kada i gde se održava seminar za QA testera?

Na više od 20 lokacija u celoj zemlji, odnosno u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford se na klasičan način organizuje specijalizovana obuka i kurs za QA testera.

Naravno da je u ponudi i mogućnost da kandidati nastavu prate online, a što u principu mogu da učine sa bilo koje lokacije u zemlji, ukoliko imaju lični računar i propisanu internet konekciju. Praćenje nastave na taj način zahteva i instaliranje tačno definisanog softvera, što u principu svaki kandidat treba samostalno i na vreme da učini. Sve informacije o tome, ali i neophodna pomoć su mu na raspolaganju u svakoj poslovnici ove institucije, uzevši u obzir da u njima funkcioniše i tim za tehničku podršku.

Sledeće što treba naglasiti jeste da svaki prijavljeni ima mogućnost da odluči i na koji način će nastavu pohađati, jer su u ponudi kako grupna i poluindividualna, tako i individualna. A osim što se razlikuje broj polaznika, uzevši u obzir da grupnu pohađaju između četvoro i osmoro njih, individualnu samo jedna osoba i poluindividualnu njih dvoje, svakako se razlikuje i način organizacije časova kod svake od njih.

Najvažnije da svi oni kojima najviše odgovara grupni kurs i obuka za QA testera znaju da taj tip edukacije počinje tek kada se grupa oformi u jednoj od poslovnica, odnosno nakon što 4 osobe najmanje budu zvanično izvršile prijavu. Nadležni u predstavništvu, u kome bude bila kreirana grupa definišu kog datuma će početi edukacija, te u kojim terminima će biti organizovana i kakvom će to biti dinamikom, a onda obaveštavaju sve kandidate o tome i posebno ističu da nije dozvoljeno vršiti izmene na osnovu njihovih zahteva.

Ako nekome ne odgovara tako strog princip organizacije, onda je svakako najbolje da se opredeli za individualnu ili poluindividualnu nastavu, zato što se tada dozvoljava svakom prijavljenom da se o načinu njenog sprovođenja dogovori direktno sa koordinatorom konkretne poslovnice i profesorom. U principu nema nikakve razlike između ta dva tipa edukacije, osim što individualnu treba da pohađa samo jedan kandidat, a poluindividualnu njih dvoje.

Važno je da svi zainteresovani znaju i to da je ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije obuhvaćen i takozvani korporativni seminar za QA testera. Radi se o tipu edukacije, koji pohađaju samo radnici nekog preduzeća, pa se iz tog razloga njihovim zahtevima maksimalno i izlazi u susret. Stvar je u tome da je predviđen takav vid organizacije, gde se omogućuje nadležnima u konkretnom preduzeću da se oko mesta održavanja časova, odnosno dinamike i termina dogovaraju direktno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica. Ukoliko to bude bilo zahtevano, a klijent ispuni sve neophodne uslove, korporativna obuka za QA testera može biti organizovana i u prostorijama zainteresovane kompanije.

Koliko ukupno traje obuka i kurs za QA testera?

Predviđeno je da nastavni fond obuhvati ukupno 30 školskih časova, a kada je u pitanju grupni kurs i obuka za QA testera, određeno je da nastava ukupno traje 5 sedmica, s tim da će polaznici dobiti sve neophodne informacije o tačnom dinamici i terminima, ali i o datumu početka edukacije nakon što bude bio ispunjen osnovni uslov, odnosno pošto grupa od minimum 4 kandidata bude bila formirana u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Kako se prema drugačijem principu organizuje poluindividualna nastava, odnosno individualna, to one mogu trajati i duže od grupne, ali i kraće. Naime, tada će jedan ili dvoje polaznika definisati dinamiku održavanja časova i termine zajedno sa profesorom, odnosno sa kordinatorom za nastavu jedne od poslovnica pomenute institucije.

S obzirom na to da se organizuje po zahtevu klijenata i korporativni seminar za QA testera, to će nadležno lice zainteresovane firme direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora definisati, pored ostalog i trajanje, odnosno dinamiku prema kojoj će časovi biti organizovani, pa će samim tim polaznici i biti informisan i o tome koliko će ukupno taj tip edukacije trajati, praktično odmah posle toga.

Spisak gradova za kurs i obuku za QA testera

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje