Kurs i obuka za rad sa kripto valutama

Ukoliko kažemo da je svakom, u suštini namenjena specijalizovana obuka i kurs za rad sa kripto valutama, teško da možemo pogrešiti. Jedino što bi trebalo prijavljeni kandidati da ispune jeste da znaju da koriste internet i računare, ali se svakako očekuje i da oni budu za konkretnu temu zainteresovani. Praktično govoreći, ne moraju niti jedan zahtev oni da ispune, da bi im bilo omogućeno edukaciju da pohađaju, izuzev da se prijave i upišu, te opredele gde će i kako predavanja da prate.

U svakom slučaju važna je informacija i ta da Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanima nudi mogućnost i da bude organizovana korporativna obuka. A u tom slučaju je predviđeno da isključivo nastavi pristupaju zaposleni u okviru određenog preduzeća. Takođe je važno i da zainteresovani za organizaciju nastave tog tipa budu informisani da ona može biti održana i na nekoj drugoj lokaciji. U suštini je najčešće u pitanju prostor u okviru matične kompanije polaznika, a koji neizostavno mora da bude uz maksimalno poštovanje pravila opremljen. Podrazumeva se da će nadležno lice pomenute obrazovne institucije u svakom slučaju informisati zainteresovane klijente o tome na koji način se očekuje da bude opremljen taj prostor i šta bi sve on trebalo da sadrži, da bi bila dozvoljena promena mesta održavanja nastave. Potrebno je da naglasimo i to da se korporativni kurs i obuka za rad sa kripto valutama organizuje na vrlo fleksibilan način, to jest da se zahtevi klijenta u tom slučaju ispunjavaju koliko god je to moguće. Naime, nadležni predstavnik jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije bi trebalo da se u tom slučaju sa direktorom ili vlasnikom dotičnog preduzeća, to jest sa ovlašćenim licem dogovori ne samo o mestu održavanja nastave, nego i o načinu organizacije časova. Jednostavno rečeno, potrebno je da se oni usaglase oko datuma početka edukacije, te oko toga u kojim terminima bi časovi za zaposlene trebalo da budu organizovani. A uz sve to su u obavezi i da preciziraju u skladu sa kakvom dinamikom će definisani nastavni program da bude organizovan, što znači da će se oni dogovoriti i o tome koliko bi trebalo edukacija namenjena zaposlenima ukupno da traje. Naravno da će sve te informacije biti prenete polaznicima na način, koji je za to tačno i propisan.

A kada su u pitanju fizička lica, ova specijalizovana obrazovna institucija navodi najpre obavezu prijavljivanja zainteresovanih, a zatim i upisivanja u skladu sa pravilima.


Što se prijave tiče, očekuje se da svaki zainteresovani kandidat pošalje ili izdiktira zaposlenima u okviru odabranog predstavništva osnovne informacije o sebi. A u njih, izuzev imena i prezimena polaznika, svakako spada i broj telefona svakoga od njih, ali se očekuje da zainteresovani navedu i kog su datuma rođeni. Sve te podatke oni mogu poslati najpre na zvaničnu mejl adresu pomenute obrazovne institucije, a imaju pravo i da ih izdiktiraju na dva načina, to jest ili lično u jednoj od poslovnica ili putem telefona.

Očekuje se da svaki kandidat u potpunosti ispoštuje sve ono, što budu naveli nadležni u tom predstavništvu, a što je prvenstveno vezano za postupak upisa. Naime, zahteva se da tom prilikom kandidati lično budu prisutni, jer je tako predviđeno zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije. A isto tako se podrazumeva da će svaki polaznik dobiti informacije i o tome koja dokumenta je u obavezi da tom prilikom on lično i priloži.

Da bi bilo koji kandidata mogao da dobije informacije ne samo o mestu održavanja nastave, već i o tome u kojim će terminima biti organizovan stručni seminar za rad sa kripto valutama, njegova je obaveza da se između svih varijanti koje su u ponudi odluči. Reč je, zapravo o tome na konkretna specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja nastave u formi grupne, ali isto tako i u okviru individualne i poluindividualne svakom fizičkom licu. A u skladu sa pravilnikom te obrazovne institucije je određeno da se svaki tip obuke može održati kako online, isto tako i na način koji se smatra uobičajenim, a u kom slučaju će predavanja biti u pažljivo oprimljenim prostorijama konkretne poslovnice organizovana. Dakle, potpuno je jasno zbog čega se od svakog prijavljenog kandidata zahteva da zvanično navede na kojoj će lokaciji časove pohađati i koji tip nastave mu najviše odgovara da prati.

TESTOVI


U svakom slučaju mora posedovati kompjuter svaki kandidat, koji bude doneo odluku da predavanja pohađaju online. Naravno da on ima pravo tada da izabere gde želi da boravi, odnosno na kojoj lokaciji će biti dok predavanja budu trajala. Međutim, mora na toj lokaciji da postoji propisana veza sa internetom za konkretni računar, kako bi edukacija mogla da bude organizovana u skladu sa pravilima. A sve to će, naravno biti naglašeno svakom prijavljenom kandidatu već prilikom upisa, da ne bi bilo nikakvih nedoumica. Bitno je napomenuti i to da odgovarajuće karakteristike neizostavno mora posedovati izabrani računar, a podrazumeva se da će kandidat u tom slučaju da dobije precizna obaveštenja i o svemu tome. Važno je napomenuti i to da samostalno mora da instalira predviđeni software svaki prijavljeni polaznik, jer je tako definisano pravilnikom pomenute obrazovne institucije. Naravno da će nadležni dati jasne informacije o načinu instalacije programa svakom prijavljenom kandidatu, kao i smernice u tom smislu. A ako i pored toga polaznik ne bude uspeo u potpunosti pravilno da instalira konkretni softver, njemu je na raspolaganju IT sektor, koji postoji u okviru svakog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Upravo su u tom odeljenju zaposleni iskusni stručnjaci, koji će u najkraćem mogućem roku da se potrude tehničku podršku da pruže polaznicima, a u smislu da im pomognu da otklone bilo kakav problem na koji naiđu.

Zvaničnom ponudom konkretne obrazovne institucije je obuhvaćena i specijalizovana obuka i kurs za rad sa kripto valutama, koja se organizuje na klasičan način. A to u suštini znači da će časovi biti održani u okviru bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije. Obaveza je svakog pojedinačnog polaznika tom prilikom da boravi u konkretnom predstavništvu, a informacije o terminima održavanja časova će njemu biti na raspolaganju tek pošto se bude odlučio kako želi predavanja da pohađa, to jest da li će to učiniti u okviru grupne, zatim individualne ili poluindividualne nastave.

S obzirom na to da je toliko opcija na raspolaganju, potrebno je da svaki kandidat odluči koji tip edukacije od svih pomenutih mu najviše odgovara.

Dakle, grupni tip nastave je onaj, koji uključuje učešće većeg broja ljudi, odnosno od četvoro do osmoro njih, a individualna nastava se odnosi na onaj vid edukacije, kome pristupa samo jedno lice. Još moramo napomenuti i to da je poluindividualna nastava poznata i pod nazivom edukacija u paru, što sasvim jasno ukazuje na činjenicu da dvoje polaznika predavanja u tom slučaju treba da pohađaju.

Ipak, da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo napomenuti da i ako postoji razlika u broju kandidata, koji treba predavanja da pohađaju, postoje i odstupanja koja se tiču načina organizacije časova, a sa čime će svakako prijavljeni da budu na vreme i upoznati.

Kada kažemo da su pravila posebno fleksibilna kod nastave u paru i individualne, to podrazumeva da svaki kandidat ima pravo da odluči na koji način će u konkretnom slučaju časovi da budu organizovani. Stvar je u tome da bi polaznici, odnosno samo jedan od njih, a što sve zavisi od toga da li je u pitanju poluindividualna ili individualna edukacija, trebalo da sa nadležnim koordinatorom za nastavu i sa ovlašćenim predavačem dogovore kog datuma će početi konkretni tip nastave. A uz to su u obavezi i da se usaglase oko termina održavanja časova, ali isto tako i oko toga kako će da bude raspoređena nastavni fond, koji je predviđen programom. Na taj način će oni precizirati zajedno i koliko bi trebalo da traje onaj tip edukacije, koji budu odabrali da pohađaju.

Broj polaznika koji treba da pohađaju grupni tip nastave je od strane organizatora vrlo precizno definisan. Samim tim se i podrazumeva da specijalizovani seminar za rad sa kripto valutama za grupu kandidata ne može da bude organizovan, praktično rečeno sve do onog trenutka, dok ne bude osnovni zahtev bio ostvaren. A taj zahtev je iznet od strane institucije organizatora i podrazumeva prijavljivanje najmanje 4 osobe, to jest oformljenje jedne grupe. Upravo to će biti naglašeno svakom prijavljenom kandidatu, uz posebnu napomenu da se promene na zahtev polaznika ne dozvoljavaju kod edukacije te vrste. Dakle, grupni seminar će da bude organizovan upravo onako kako to bude koordinator za nastavu u okviru određene poslovnice definisao, a tek pošto grupa od minimalnog broja članova bude zvanično bila oformljena. Iz tog razloga se i zahteva posebno strpljenje od svakog kandidata u tom slučaju, zato što nije moguće navesti kog datuma bi trebalo edukacija da počne, budući da se prvo mora pričekati prijavljivanje dovoljnog broja zainteresovanih polaznika. Svakako će vrlo brzo posle toga koordinator za nastavu precizirati ne samo datum početka, nego će odrediti i raspored predavanja i u kojim će terminima časovi da budu za članove te grupe kandidata organizovani. Međutim, u trenutku prijavljivanja ili zvaničnog upisivanja bi trebalo svaki polaznik i da dobije informacije o tome koliko će ukupno edukacija te vrste da traje, jer je to navedeno od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici obrazovne institucije. Nije zgoreg da napomenemo još jednom da se zahtevi polaznika ne smeju ostvariti kod nastave ove vrste, a ako nekome od njih ne bude odgovaralo ono što koordinator pre toga bude odredio. Podrazumeva se da će svako od njih biti jasno informisan o načinu organizacije časova u tom slučaju, odnosno o tome šta je koordinator za nastavu konkretne poslovnice definisao i da se to ni u kom slučaju ne sme izmeniti.

Kojim se temama bavi specijalizovana obuka i kurs za rad sa kripto valutama?

Tema koja privlači stalno pažnju mnogih je vezana upravo za kriptovalute i rad sa njima, tako da će profesori, čija je obaveza da ovu edukaciju uvode, u okviru uvodnog predavanja odmah objasniti polaznicima šta se definiše kao kriptovaluta.

Zatim će stručni kurs i obuka za rad sa kripto valutama biti usmeren na prezentovanje osnovnih karakteristika i kratke istorije tog pojma. Trebalo bi i da profesor odmah posle toga objasni polaznicima i gde se mahom koristi kriptovaluta i kakva su predviđanja stručnjaka o njenoj budućnosti.

Svakako da će polaznicima biti objašnjeno i zbog čega se najčešće smatra da je rad sa kripto valutama posebno nepouzdan, a podrazumeva se da će biti predstavljeni primeri i dobre i ne tako dobre prakse. Naime, dijametralno su različita mišljenja o korišćenju kripto valuta u svetu, tako da je predviđeno i da predavač predstavi i jedna i druga razmišljanja stručnjaka.

o čemu posebno treba voditi računa kada su u pitanju valute te vrste je, isto tako tema koju bi trebalo stručni seminar za rad sa kripto valutama detaljno da obradi. A u tom segmentu će profesori govoriti i o opcijama za i protiv njihovog korišćenja, odnosno i o manama i o prednostima.

Ipak, činjenica je da se trendovi u oblasti digitalnih tehnologija neprekidno menjaju, a s obzirom na to da su kripto valute njihov neodvojivi deo, jasno je zbog čega sve više one ulaze u modu. Zato i jeste važno da svi zainteresovani budu upoznati sa načinom njihovog korišćenja, odnosno sa prednostima, koje svakako one nude.

Vrlo je važno da istaknemo informaciju da će profesor objasniti i u kojim državama se kripto valuta smatra legalnom, a u kojima ona još nije legalizovana. Na koji način funkcionišu transakcije u tom slučaju je svakako tema koju će detaljna da obradi specijalizovana obuka i kurs za rad sa kripto valutama. A predviđeno je i da bude objašnjeno prisutnima koje banke u svetu dozvoljavaju trgovinu ovim valutama, a koje još uvek to nisu dozvolile.

U određenim državama u svetu postoje jasno definisane zabrane korišćenja kripto valuta i rada sa njima, a kazne u tom slučaju su novčane i prilično visoke. Da ne bi došlo do bilo kakve zabune, profesor će predočiti i tu informaciju polaznicima. Isto tako će prisutnima biti objašnjeno i u kojim zemljama je najrazvijenija trgovina kripto valutama i zašto se to smatra prednošću.

Inače je u pitanju tematika koja nije u potpunosti razvijena, tako da će biti pozvani svi učesnici ove edukacije da iznesu svoje mišljenje o kripto valutama, odnosno o tome da li je isplativo njima trgovati ili ne. Razmenom mišljenja će svaki prisutni kandidat biti u prednosti, tako da će po završetku ove stručne obuke imati priliku i da formira samostalno mišljenje o konkretnoj temi. Na taj način će najpre pomoći sam sebi, a zatim ima priliku i da primenom znanja, koja su prezentovana tokom ovog specijalizovanog kursa, unapredi na prvom mestu kvalitet svog ličnog poslovanja, a posle da to sve isto prenese i na preduzeća u kome je zaposlen.

U svakom slučaju će pojedinačnim polaznicima biti dozvoljeno i da pitaju profesora sve što ne razumeju u vezi sa kripto valutama i njihovim funkcionisanjem na tržištu, uzevši u obzir da je akcenat ove edukacije stavljen na diskusiju i da se u tom smislu očekuje interaktivnost, odnosno učešće svih polaznika.

Kada će biti organizovan stručni kurs i obuka za rad sa kripto valutama i na kojoj lokaciji?

O tome u kojim bi trebalo terminima ova edukacija da bude organizovana, ali isto tako i o tome na kojoj lokaciji će da bude održan specijalizovani seminar za rad sa kripto valutama je predviđeno da informacije svako fizičko lice dobije onog momenta, kada bude bio vršen upis. Zapravo bi trebalo već u trenutku prijave svako od njih da navede i gde želi nastavu da pohađa i prema kakvom principu od svih ponuđenih, jer će u skladu sa time i moći da dobije precizne informacije o ovim detaljima.

Da stvar bude jednostavnija, moramo naglasiti i da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi čak tri mogućnosti za praćenje nastave.

Naime, predviđeno je pravilnikom da svaki kandidat, to jest fizičko lice ima pravo predavanja da pohađa u formi grupne edukacije, zatim sasvim samostalno, a u kom slučaju će biti organizovana individualna nastava i sa još jednim kandidatom, jer je na raspolaganju i poluindividualni tip edukacije.

A što se tiče mesta održavanja nastave, tu su dostupne dve opcije, tako da svako fizičko lice bira da li će predavanja pohađati u poslovnicama ove specijalizovane institucije ili putem računara, kada obično i bira lokaciju na kojoj će boraviti.

Dakle, da rezimiramo, i individualna i grupna i poluindividualna nastava mogu biti organizovane online i na klasičan način. Zato i jeste naglašeno da bi svaki kandidat trebalo da između tih opcija izabere, te da to saopšti nadležnima u trenutku ili prijavljivanja ili najkasnije kada bude bio vršen zvaničan upis.

Važno je još da napomenemo i to da ova specijalizovana institucija nudi mogućnost i da stručni kurs i obuka za rad sa kripto valutama budu organizovan u formi korporativne nastave, to jest za tačno definisanu broj zaposlenih nekog preduzeća. Maksimalno su fleksibilna pravila organizacije u tom slučaju, a njih će zajedno definisati nadležno lice zainteresovane firme i predstavnik institucije organizatora, to jest jedne od poslovnica. Vrlo je važno i da se tada klijent direktno sa nadležnim u odabranom predstavništvu konkretne obrazovne institucije usaglasi ne samo oko načina organizacije časova, nego isto tako i oko lokacije na kojoj bi trebalo predavanja za određeni broj zaposlenih da budu organizovana. Stvar je u tome da organizator maksimalno nastoji da olakša pohađanje nastave radnicima neke firme, te u tom smislu omogućuje čak i organizaciju časova na njihovom radnom mestu. Bitno je da bude odabran adekvatan prostor, a koji će zadovoljiti sve propisane zahteve. Naime, potrebno je da zvanično ovlašćeno lice u instituciji organizatora informiše klijenta o njegovim obavezama u vezi sa opremljenošću prostora i uopšteno sa svim detaljima, a kako bi nastava mogla da bude organizovana u okviru dotične firme. Posebno moramo napomenuti i to da će se organizator sa klijentom dogovoriti i o datumu kada bi trebalo da počne korporativni seminar, ali i o terminima u kojima će časovi da budu organizovani. S obzirom na to da je zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da oni treba da se usaglase i oko rasporeda predavanja, to jest oko toga kojim tempom će definisani nastavni fond da bude organizovan, na taj način će se usaglasiti i oko trajanja korporativnog kursa. Svi zaposleni koji bi trebalo nastavu da prate će na propisan način o ovim detaljima da budu informisani.

Kada fizička lica budu vršila prijavu, odnosno upis, u obavezi su i da se između svih ponuđenih opcija opredele. Najjednostavnije rečeno, potrebno je da prvo izaberu gde će nastavu pohađati, to jest da li će to učiniti online ili na uobičajen način, a zatim i da li će predavanja pratiti u formi poluindividualne, individualne ili grupne nastave. U skladu sa svim tim će i moći da budu informisani o neophodnim detaljima, koji su vezani za principi organizacije.

Vrlo je važno da bude prisutan u prostorijama izabranog predsedništva svaki polaznik, koji se odluči za varijantu da nastavu pohađa prema klasičnom principu. Jasno je da tada predavanja bivaju organizovana u okviru učionica, koje se nalaze u svakom predstavništvu konkretne obrazovne institucije. Međutim, da bi taj polaznik mogao da dobije informacije o terminima održavanja časova i o svim ostalim detaljima, naravno mora da se odluči između ponuđenih opcija za praćenje nastave, to jest da navede da li želi da časove pohađa u formi individualne, grupne ili poluindividualne nastave.

Isto tako je važno da svako koga interesuje online obuka i kurs za rad sa kripto valutama to navede nadležnima, ali i da obezbedi adekvatan računar, preko koga će pohađati u tom slučaju predavanja. Naravno da taj uređaj neizostavno mora imati adekvatne karakteristike, a sa tim detaljima će svakako biti prethodno upoznati zainteresovani polaznici. Da bi edukaciju online mogao bilo ko da pohađa, njegova je obaveza i da izvrši propisno instalaciju predviđenog programa. Sa detaljima u vezi postupka instalacije će prethodno biti svaki prijavljeni polaznik upoznat od strane nadležnih. Naravno da će im biti predočena i činjenica da IT sektor funkcioniše u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije, tako da polaznik može dobiti adekvatnu pomoć stručnjaka ako ne bude mogao da reši bilo kakav problem, koji iskrsne dok pohađa predavanja na taj način ili dok vrši instalaciju namenskog programa. Jasno je da kvalitet edukacije online mora ostati na visokom nivou, tako da se u tom smislu zahteva od svakog prijavljenog da obezbedi optimalne uslove za rad. A ti uslovi se prvenstveno odnose na internet vezu, koja mora da bude adekvatna za sve vreme trajanja edukacije. Dakle, iako praktično govoreći svaki polaznik bira samostalno mesto na kome će boraviti dok predavanja pohađa, njegova je obaveza i da odabere prostor u kome postoji stabilna veza sa internetom.

Pomenuli smo prethodno da nakon što odluči gde će časove da pohađa, svaki polaznik ima obavezu i da se opredeli da li želi u formi individualne, poluindividualne ili grupne nastave da pohađa specijalizovani seminar za rad sa kripto valutama. A to znači prvenstveno da mora odlučiti da li želi nastavu da pohađa u društvu jednog kandidata, više njih ili sasvim samostalno.

Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti da nije razlika između svih tih vidova edukacija samo u broju polaznika, iako je ona najuočljivija. Postoji određena razlika i u načinu organizacije časova, a u tom smislu da se razlikuje kome je data sloboda da odluči o tome kog datuma će edukacija početi i o svim ostalim detaljima.

U principu kod individualne i poluindividualne edukacije se primenjuju potpuno ista pravila, te se daje svakom polazniku pravo da precizira sa nadležnima kako će časovi biti organizovani. Zapravo bi trebalo ili jedan kandidat, kada je u pitanju individualna obuka ili ako neko odluči u okviru poluindividualne nastave da pohađa predavanja, onda njih dvoje, da precizira sa predstavnicima institucije organizatora na koji način će časovi u tom slučaju da budu organizovani. A to znači da će polaznik ili dvoje njih direktno sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu definisati kog datuma počinje ili individualna obuka ili poluindividualna. Isto tako će se dogovoriti i oko dinamike sprovođenja časova u tom slučaju i naravno oko toga u kojim bi terminima trebalo jedan kandidat ili njih dvoje časove da pohađaju. S obzirom na to da su u obavezi da preciziraju i dinamiku organizacije predavanja, to automatski znači da će oni odlučiti zajedno o tome koliko bi trebalo da traje ili edukacija namenjena jednoj osobi ili poluindividualni tip nastave.

Tako fleksibilna pravila uopšte ne važe kada je u pitanju grupna obuka i kurs za rad sa kripto valutama. Naime, prva i osnovna razlika jeste u broju polaznika, jer u tom slučaju časove treba da u isto vreme pohađa između četvoro i osmoro ljudi. Zatim je razlika u tome što koordinator za nastavu u okviru određenog predstavništva navedene institucije jedini ima pravo da odluči o načinu organizacije časova, a svaki polaznik to mora poštovati u potpunosti. Da pojednoostavimo, koordinator za nastavu donosi odluku kako o datumu početka edukacije u grupi, tako isto i o tome u kojem će terminima časovi da budu održani i o tome kako će biti raspoređen predviđeni nastavni fond, s tim što odluku o trajanju grupne edukacije on ne donosi. Zapravo nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije su u obavezi da informaciju o tome koliko bi trebalo da traje grupna obuka oni navedu prethodno zainteresovanima i to važi za apsolutno svaku poslovnicu. Posebno je od značaja informacija da grupni tip edukacije ne može biti organizovan ni u jednom predstavništvu, a ako ne bude bilo dovoljno prijavljenih, odnosno zainteresovanih. Naime, stvar je u tome da konkretna obrazovna institucija definiše jasno koliko ljudi treba da prisustvuje nastavi u tom slučaju, pa je iz kog razloga i navedeno da najmanje četvoro kandidata prijavu prvo moraju izvršiti, a kako bi edukacija na taj način mogla uopšte u toj poslovnici i da bude organizovana. Podrazumeva se da će to biti posebno napomenuto prijavljenima, kako bi imali u vidu činjenicu da moraju pričekati formiranje grupe, da bi nastavu mogli da pohađaju na taj način. Isto tako će im biti naglašeno da nema mesta promenama po njihovom zahtevu.

Koliko bi trebalo specijalizovani seminar za rad sa kripto valutama da traje ukupno?

Pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da svako fizičko lice treba da izabere kako želi nastavu da pohađa. A sve to bi trebalo da navede nadležnima u momentu kada bude vršio prijavljivanje ili upis, kako bi dobio informaciju o tome koliko će ukupno da traje stručni kurs i obuka za rad sa kripto valutama.

Zapravo je važno da se odluči između opcije da nastavu pohađa samostalno, u paru ili u grupi, nakon čega će i da dobije sve neophodne informacije o načinu organizacije časova.

U suštini je najbitnije naglasiti da se ukupno 14 časova nalazi u programu, prema čijim smernicama će biti ova edukacija sprovedena.

A taj broj predavanja će u okviru grupne nastave da bude raspoređen na ukupno 4 nedelje. S obzirom na to da je pravilnikom tako određeno, koordinator za nastavu će posle formiranja grupe od minimalno četiri osobe precizirati kako će časovi biti organizovani, ali će svakako pre toga polaznici dobiti informacije i o trajanju nastave, zato što je to podatak koji važi za svaku poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Dakle, pošto se četiri osobe minimum budu prijavile, polaznici će da dobiju informacije kako o datumu početka nastave u grupi i terminima u kojima će biti organizovani časovi, tako isto i o svim ostalim detaljima koji su bitni za organizaciju nastave.

Uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i individualna edukacija i poluindividualna, a da one podrazumevaju istovetan, odnosno mnogo fleksibilniji princip organizacija nego grupna edukacija, to se vrlo često može desiti da konkretni tip nastave traje i duže i kraće od navedenog perioda. Stvar je u tome da je dozvoljeno svakom polazniku u tom slučaju da precizira direktno sa profesorom, kao i sa koordinator omza nastavu koliko će trajati poluindividualna ili individualna obuka i kurs za rad sa kripto valutama. Jednostavnije govoreći, oni će se usaglasiti oko svih detalja, pa i oko toga na koji način će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, što znači da će definisati i trajanje bilo poluindividualne, to jest nastave u paru, bilo individualne.

Vrlo se slična pravila moraju primeniti i kada postoji zahtev za organizacijom korporativne obuke. Prethodno tačno definisani broj zaposlenih u određenoj kompaniji će u tom slučaju predavanja da pohađaju, a detalje u vezi sa rasporedom časova, odnosno o tome koliko bi ukupno trebalo korporativni kurs da traje će definisati nadležno lice u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora i u okviru zainteresovanog preduzeća. Sem toga, oni će precizirati i gde će zaposlenima biti omogućeno da pohađaju časove, ali i kada će nastava početi i u kojim terminima će predavanja da budu organizovana. A sve to će zatim da bude predstavljeno polaznicima, odnosno biće svako od njih informisan o tim detaljima na propisani način i od strane nadležni.

Spisak gradova za kurs i obuku za rad sa kripto valutama

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje