Kurs i obuka za ratara

Obaveza je svakog pojedinaca, koji je zainteresovan za sticanje validnog sertifikata za ratara da u potpunosti ispoštuje pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford i izvrši prijavljivanje. A to znači da bi trebalo zahtevane podatke da dostavi zaposlenima u konkretnoj poslovnici, što može učiniti na jedan od tri ponuđena načina.

Naime, svako ko želi da pohađa specijalizovani seminar za ratara ima mogućnost da tražene informacije dostavi ili na mejl ili da ih izdiktira zaposlenima u tom predstavništvu lično, to jest preko telefona. Sasvim je svejedno koju opciju od svih navedenih će izabrati, jer u bilo kom slučaju mora dostaviti kako svoje prezime i ime, tako isto navesti i datum rođenja i broj telefona.

Nakon što izvrši prijavljivanje, svako od njih će dobiti informaciju i o postupku upisa, koji je definisan aktuelnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije. U suštini je potrebno da kandidat dostavi svu dokumentaciju, koja je predviđena, a o čemu će dobiti na vreme sve neophodne informacije, ali i da u prostorijama same poslovnice u tom momentu bude lično prisutan.


Odmah moramo napomenuti i to da će tek posle prijavljivanja i upisivanja polaznik saznati i na kojoj lokaciji će da bude organizovana nastava. A to zavisi, u suštini od njegovog izbora, to jest od toga u kojoj od 40 poslovnica ove obrazovne institucije njemu najviše odgovara da pohađa nastavu. Da ne bude zabune, praktičan deo ove edukacije će biti organizovan u saradnji sa određenim pravnim licima u bilo kom gradu, u kome se nalaze poslovnice institucije organizatora, ali i fizičkim licima, koja se bave tim poslom. Tako će biti omogućeno polaznicima da od iskusnih stručnjaka steknu i praktična znanja.

Ali kako se poslovnice institucije organizatora nalaze na brojnim lokacijama, te su i saradnici zaista brojni, to je praktično neizvodljivo da kandidatima bude saopšteno odmah na kom mestu će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za ratara.

Jedna osoba će prisustvovati praktičnoj edukaciji, jer je uspostavljeno pravilo da u osnovi nastava treba da bude organizovana kao jedan na jedan, odnosno individualna. Naravno da ako se u konkretnom predstavništvu budu stvorili uslovi i kandidati budu izneli odgovarajući zahteve, ova obrazovna institucija može da organizuje i nastavu prema drugačijim pravilima.

TESTOVI


Da napomenemo i to da se na vrlo fleksibilan način organizuje individualni tip edukacija. A dozvoljeno je kandidatu u tom slučaju da kontaktira sa profesorom i upravo direktno sa njim se dogovori oko detalja, koji se tiču sprovođenja edukacije. Jednostavnije govoreći, kandidat i nadležno lice će definisati trajanje nastave, odnosno raspored predavanja, a zatim će odrediti i kog datuma bi ona trebalo da počne i svakako će definisati u kojim terminima će biti organizovani časovi.

Ukoliko se dogodi da u jednoj poslovnici prijavu izvrše dve osobe u isto vreme i navedu da žele zajedno da pohađaju ovu stručnu edukaciju, bez ikakve sumnje će se nadležni potruditi da taj njihov zahtev ostvare. A pored toga što nastava može biti organizovana u paru, odnosno prema pravilima poluindividualne, ako se tri osobe u isto vreme prijave i zahtevaju zajedno da je pohađaju, ova obrazovna institucija će oformiti mikro grupu i organizovati nastavu za troje kandidata.

Kako se radi o manjem broju polaznika, to je predviđeno da pravila budu potpuno ista kao i kada je u pitanju nastava jedan na jedan. Da ponovimo, dvoje polaznika će u tom slučaju ili troje njih, a sve u zavisnosti od toga da li je u pitanju poluindividualni kurs i obuka za ratara ili nastava za mikro grupu, precizirati neophodne detalje sa ovlašćenim licem u samoj poslovnici, u okviru koje su se prijavili pre toga. Svakako je najvažnije da odluče o tačnom datumu početka ili jednog tipa edukacije ili drugog. A posle toga je takođe bitno da se usaglase oko termina održavanja časova i njihovog rasporeda, što će dovesti do toga da definišu i trajanje edukacije, koju su odabrali da pohađaju.

Izaći će u susret nadležni u konkretnoj poslovnici ove obrazovne institucije i zahtevima onih polaznika, kojima najviše odgovara grupni tip nastave. Naravno da oni moraju sačekati oformljenje grupe, a da bi se to dogodilo, četiri osobe najmanje moraju da izvrše zvanično prijavu, te da navedu nadležnima da žele baš na taj način da pohađaju časove. Pravila organizacije se razlikuju u odnosu na individualni tip edukacije, ali i sve ostale i mnogo su strožija. Preciznije rečeno, svaki kandidat je u obavezi da prihvati ono što nadležno lice te poslovnice bude odredilo, a u vezi sa organizacijom nastave. Ovlašćeno lice će definisati kao prvo kog datuma bi trebalo u tom slučaju da počne specijalizovani seminar za ratara, zatim da definiše u kojim terminima će biti u obavezi članovi te grupe da pristupe praktičnom delu ove edukacije. A uz to se podrazumeva da koordinator za nastavu precizira i raspored časova, to jest na koliko dana ili meseci će biti predviđeni nastavni fond raspoređen, pa će tako kandidati saznati i koliko je određeno da grupni tip edukacije ukupno traje. Čak i ako kandidati budu možda zahtevali da se izvrši izmena i to baš bilo kog segmenta od navedenih, biće informisani da se to ne dozvoljava kod nastave za grupu polaznika. Zato se i očekuje i zahteva od njih da se pridržavaju u potpunosti pravila koja će definisati nadležno lice u okviru same poslovnice navedene obrazovne institucije.

Šta izučava kurs i obuka za ratara?

U okviru uvodnog predavanja za vreme trajanja praktičnog dela nastave je predviđeno da polaznicima bude objašnjeno koje sve poslove je zadužen da obavlja jedan ratar. Dobiće svako ko bude pohađao specijalizovani seminar za ratara informaciju o tome da su u pitanju stručnjaci koji su zaduženi za rad ili na privatnim imanjima ili na poljoprivrednim dobrima, a koji prvenstveno imaju obavezu da pripreme tlo za sejanje različitih kultura. Zatim je njihova obaveza da izvrše sejanje, a potom i da oru, đubre i zalivaju zemljište.

A da bi sve to mogli da urade, oni moraju znati i kako se koja kultura ponaša i na koji način je potrebno pripremiti zemljište za njen uzgoj. Upravo o tome će predavač detaljno govoriti, a prvenstveno će biti predstavljen uzgoj kukuruza, pšenice i duvana, kao i lana, konoplje i drugih poljskih kultura.

S obzirom na to da ratari imaju obavezu i da žanju žito, ječam i raz, odnosno da beru kukuruz, duvan, krompir i druge kulture, to će predavač i da se osvrne na taj segment njihovog poslovanja.

Ipak najvažnije je da sve te kulture budu adekvatno zaštićene. Iz tog razloga je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka za ratara omogući polaznicima da se upoznaju i teoretski i praktično sa svim onim hemijskim sredstvima, koja se koriste za zaštitu tih kultura. Najvažnije je da sa njima raditi pravilno, te da ne ugrozi ni svoj život ni život određene ratarske kulture. Zato smo i napomenuli da će akcenat biti upravo na to biti stavljen, jer je cilj pohađanja ove stručne edukacije da se kandidati upoznaju sa pravilnim uzgojem različitih kultura.

U skladu sa nastavnim programom je predviđeno i da specijalizovana obuka i kurs za ratara značajnu pažnju posveti predstavljanju pesticida i ostalih hemijskih sredstava, koja se koriste prvenstveno za zaštitu povrtarskih kultura. U tom segmentu će kandidati saznati i na koji način se koje sredstvo koristi i u čemu treba naročito da vode računa ratari.

Naravno da će biti govora i o tome u kom trenutku treba zasaditi koju kulturu, te kako je obrađivati.

S obzirom na to da je u pitanju praktičan deo nastave, to je pravilnikom određeno da kandidati prvo dobijaju osnovne informacije o svemu tome, a zatim da vide kako to izgleda u praksi, te da onda i sami pokažu sve ono o čemu je predavač govorio pre toga.

Kada i gde se održava seminar za ratara?

Sve informacije o načinu na koji se organizuje specijalizovana obuka i kurs za ratara će biti na raspolaganju svima u momentu prijave. A ono što moraju znati jeste da se u načelu edukacija organizuje kao individualna, to je za samo jednu osobu.

Potrebno je da naglasimo odmah da se praktičan deo nastave organizuje u većini slučajeva u prostorijama pravnih lica, sa kojima Obrazovni centar Akademije Oxford ima saradnju u tom gradu. Detaljne informacije o tome će svakako na vreme da budu na raspolaganju svakom prijavljenom kandidatu.

Individualna nastava podrazumeva vrlo fleksibilan princip organizacije, tako da se dozvoljava kandidatu da precizno odredi u dogovoru sa nadležnima kog datuma će startovati praksa, odnosno kako će biti raspoređena određeni broj radnih sati i u kojim terminima će biti održana praksa.

Ako postoji interesovanje za nastavu u grupi, odnosno ako se u tom predstavništvu četiri osobe minimalno prijave i grupa formira, onda će organizator precizirati sve detalje, počev od datuma početka, termina i rasporeda definisanih broja sati. Sve to nije podložno izmenama, već se očekuje od kandidata da se u potpunosti definisanih pravila pridržavaju.

Takođe treba naglasiti i to da se specijalizovani kurs i obuka za ratara može organizovati i kao poluindividualni, kada dve osobe prisustvuju praksi, odnosno u formi mikro grupe, što podrazumeva prisustvo troje kandidata. U oba slučaja će biti primenjena ista pravila kao i kada je u pitanju individualna nastava, s tim da će se naravno dvoje ili troje polaznika zajedno sa nadležnima oko svih detalja usaglašavati.

Koliko traje obuka i kurs za ratara?

Onog trenutka kada bude bila izvršena prijava, odnosno upis, svaki će kandidati dobiti najpre informaciju o tome da se nastava organizuje prema principu individualne, što znači da ne može unapred biti definisano koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar za ratara.

Stvar je u tome da kandidat ima obavezu u tom slučaju da se sa nadležnima u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford oko svih detalja dogovori. Pored toga što će oni da preciziraju kog datuma bi trebalo da počne obuka, potrebno je da definišu i termine održavanja nastave i kakvom dinamikom će biti ukupno 150 sati programa sprovedeno. Na taj način će se usaglasiti i o ukupnom trajanju ove specijalizovane edukacije.

Sa druge strane, postoji mogućnost da nastava bude organizovana i kao poluindividualna i za mikro grupu, odnosno za dvoje ili za troje kandidata u isto vreme. Pravila organizacije su u tom slučaju potpuno ista kao i kada je u pitanju individualna nastava, uz razliku što se dvoje ili troje njih dogovaraju se nadležnima o svemu, pa i o trajanju nastave.

Međutim, ako se u određenoj poslovnici bude prijavilo najmanje četiri osobe, koje su zainteresovane da pohađaju u grupi ovu stručnu edukaciju, tada su nešto drugačija pravila organizacije. Naime, u tom slučaju organizator isključivo definiše koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka za ratara, a o tome nakon formiranja grupe informiše sve polaznike. Takođe ih obaveštava i o svim drugim detaljima, koji se ne smeju menjati na zahtev članova grupe.

Spisak gradova za kurs i obuku za ratara

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje