Kurs i obuka za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava

Direktorima kompanija različite veličine i strukture, kao i svima koji su na nadležnim pozicijama u pravnim sektorima zaposleni je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava. Naravno da ovu edukaciju može pohađati i svako ko konkretnu tematiku nalazi interesantnom, budući da organizator ne iznosi nikakav uslov za praćenje nastave. Praktično govoreći svaki pojedinac koji to želi, a koji izvrši prijavu i upis, ima pravo i da pristupi praćenju ovog seminara.

Ne samo da se nastava organizuje za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, već i za pravna, odnosno za zaposlene u kompanijama.

A bitno je napomenuti da će korporativni kurs biti organizovan u skladu sa zahtevima klijenata, odnosno nadležnih u okviru zainteresovanih firmi. Upravo oni bi trebalo da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore oko toga kako će časovi za zaposlene biti održani i na kom mestu. U pitanju je ujedno i jedini tip edukacije gde je dozvoljena promena lokacije održavanja, a kada će predavanja za zaposlene biti u okviru njihovog matičnog preduzeća organizovana. Naravno ako to nadležni budu zahtevali i ukoliko u okviru konkretne firme postoje optimalni uslovi za održavanje nastave. Inače je predviđeno da ovlašćeno lice bilo koje poslovnice pomenute institucije treba detalje vezano za organizaciju korporativne obuke da precizira sa ovlašćenim predstavnikom zainteresovane firme. Sem dogovora o mestu održavanja časova za zaposlene, predviđeno je da se oni usaglase i oko datuma početka, odnosno termina njihovog održavanja, te oko toga kakvom dinamikom bi trebalo celokupan predviđeni nastavni fond da bude u tom slučaju sproveden. Na propisani način će polaznici, odnosno određeni broj zaposlenih u tom preduzeću biti naknadno o svemu tome informisani.


Zahteva se da svako fizičko lice, to jest pojedinačni polaznik, prvo pristupi prijavljivanju u skladu sa pravilima, a zatim i da lično dođe u izabranu poslovnicu institucije organizatora, kako bi se upisao.

U suštini, zahteva se da dostavi osnovne informacije o sebi, a u koje izuzev imena i prezimena, spada i broj telefona, odnosno datum rođenja.

Zaposleni u konkretnom predstavništvu će kontaktirati ponaosob svakog prijavljenog i obavestiti ga o dokumentima, koja je on u obavezi da priloži u trenutku upisa. A tom prilikom će biti posebno naglašeno da je obavezno lično prisustvo svakog kandidata u momentu zvaničnog upisa.

TESTOVI


Pomenuta institucija nudi mogućnost zainteresovanima da specijalizovani kurs i obuka za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava bude organizovan u okviru grupne nastave, odnosno individualne i poluindividualne, a na klasičan način ili putem interneta. S obzirom na to da se svi tipovi nastave nalaze u ponudi, zahteva se od svakog kandidata da prilikom zvaničnog upisa navede i gde će časove da pohađa, ali i u skladu sa kojim od ponuđenih principa, a kako bi dobio sve neophodne informacije.

Važno je da svi koji su zainteresovani za praćenje nastave u grupi imaju strpljenja, pošto tek nakon formiranja grupe, to jest prijavljivanja minimum četiri osobe u samoj poslovnici ona može da bude održana. Organizator je predvideo da osmoro ljudi maksimalno imaju pravo da prisustvuju predavanjima u tom slučaju, a kako bi kvalitet edukacije bio na zahtevanom nivou. Potrebno je i da svi oni budu informisani o tome da isključivo koordinator za nastavu u tom slučaju definiše na koji način će časovi da budu organizovani i kada će grupni tip edukacije da počne. Zapravo, vrlo brzo pošto grupa bude bila formirana, on će definisati i termine održavanja časova i njihov raspored, a svakako će odrediti i kog datuma će grupni tip edukacije da počne. U skladu sa pravilnikom institucije organizatora sve to nije podložno promenama, tako da se zahtevi polaznika vezano za izmene ma kog segmenta ne smeju uzeti u obzir kada je u pitanju kurs koji se organizuje u okviru grupne nastave.

Kandidati kojima ne odgovara tako strog princip organizacije imaju mogućnost da stručni seminar za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava pohađaju ili samostalno ili u društvu još jedne osobe, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i individualni i poluindividualni tip edukacije. U tom slučaju oni imaju pravo da odrede kada će nastava početi, odnosno u kojim terminima će pratiti predavanja i na koji način će časovi da budu raspoređeni. Sve to je predviđeno da oni preciziraju sa profesorom, koji bi trebalo konkretni tip obuke da vodi i sa kordinatorom za nastavu u predstavništvu, u okviru koga su u skladu sa pravilima prethodno izvršili prijavu, te se upisali.

A u okviru svake poslovnice pomenute institucije se, takođe može pratiti nastava, u kom slučaju se ona sprovodi prema klasičnom principu. Naglasili bismo i to da je prostor adekvatno opremljen, te da zadovoljava u potpunosti zahteve svetskih standarda.

Posedovanje kompjutera je navedeno kao osnovni uslov za pohađanje nastave online. U principu se predavanja tada pohađaju preko specijalnog softvera, koji bi trebalo svaki kandidat da instalira na svoj računar. Dobiće sve neophodne smernice o tome od nadležnih u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, a ako ne bude uspeo da instalira namenski softver, može kontaktirati tim stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške. Da bi edukacija koja se prati online mogla da bude održana bez ikakvih smetnji, polaznik bi trebalo da boravi u prostoru, u kome je obezbeđena kvalitetna veza sa internetom.

Stručna obuka i kurs za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava - program i plan edukacije

U toku uvodnog predavanja bi trebalo da profesori objasne koja je osnovna razlika između privrednog i korporativnog prava, ali i da li postoje sličnosti i koje su. U principu, sasvim je svejedno kojom delatnošću se kompanija bavi, jer je vrlo važno da nadležni u njoj budu upoznati sa osnovama i jedne i druge vrste prava.

U skladu sa programom će specijalizovana obuka i kurs za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava posle toga biti usmerena na predstavljanje i privrednog i korporativnog prava u okviru naplate potraživanja, potom registracije privrednog društva i njegovog ogranka, a saznaće polaznici i kako se aspekti i jedne i druge vrste prava održavaju na elektronsko poslovanje. Sem toga, biće reči i o njihovoj primeni u postupku likvidacije, zatim prilikom bilo kakve statusne promene, kao i stečaja, te u mnogim drugim situacijama. A da bi sve to bilo jasnije prisutnima, predavači će se pobrinuti da obezbede što bolje praktične primere.

Biće govora i o tome koje su novine uvedene vezano za rad privrednih društava, kao i novine koje su prisutne u aktuelnim zakonima.

A da bi polaznici ove specijalizovane edukacije bili u prilici da kasnije primenjuju pravilno i privredno i korporativno pravo u svom poslovanju, oni moraju saznati kako se sve to posmatra i sa aspekta advokata, ali i sa aspekta lica koje je zaduženo za donošenje presude u toku spora.

Predviđeno je da specijalizovani seminar za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava obradi i teme koje se tiču Zakona o privrednim društvima, sa posebnim osvrtom na one odredbe tog zakona, koj zaista mnogima stvaraju nedoumicu. Polaznici imaju pravo u tom segmentu da postavljaju pitanja u vezi sa konkretnom tematikom, a obično je to predviđeno za sam kraj predavanja.

Dobiće informacije polaznici ove obuke i o tome kako u praksi funkcioniše naplata potraživanja, te koje su to poteškoće, koje se tom prilikom javljaju, a opet sa pravnog aspekta. Predavači će kroz primere objasniti i kako je najbolje postupiti u konkretnom slučaju, da ne bi došlo do bilo kakvih poteškoća.

Biće govora i o naplati potraživanja, odnosno o problemima i greškama koje se najčešće javljaju u toku sudskih postupaka u tom slučaju. Profesori će ukazati kako na sistemske greške, koje se vrlo često mogu sresti u praksi, tako i na one koje se smatraju procesnim.

Kako su privredni prestupi regulisani sa aspekta aktuelnog zakona će saznati svako, ko bude pohađao ovu edukaciju. Ne samo da će profesori govoriti o onim privrednim prestupima, koji su zastupljeni primarno u ovom zakonu, već i o onima koji se najčešće u praksi javljaju. U tom segmentu će specijalizovana obuka i kurs za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava omogućiti polaznicima da nauče kako da takve greške ne vrše, a kako bi izbegli procesuiranje.

Podrazumeva se da će brojne savete dati prisutnima profesori, a vezano za statusna pitanja, te za najčešće greške koje se javljaju prilikom primene i privrednog i korporativnog prava u praksi.

Važno je napomenuti i to da će biti govora i o postupku digitalizacije brojnih privrednih društava, a sve sa aspekta aktuelnog zakona. Svakako će polaznici biti u prilici da saznaju i šta je to prinudna likvidacija, te koje sve obaveze nadležno lice konkretnog privrednog društva ima ukoliko želi da njegov ogranak registruje u skladu sa pravilima.

Prema kom principu funkcioniše pripajanje, odnosno spajanje društava prekogranično je, isto tako tema kojom će ova specijalizovana obuka detaljno da se bavi. Biće reči i o tome koje nove forme privrednih društava je moguće osnovati. A u tom segmentu će profesori objasniti i koje su njihove osnovne karakteristike, odnosno mane i prednosti.

U završnom delu ove edukacije će biti predstavljeni različiti tipovi ugovora polaznicima, odnosno oni koji se u praksi najčešće koriste. Nadležni predavači će u tom segmentu objasniti i koji se propusti u praksi najčešće javljaju prilikom kreiranja takvih ugovora, te će im ukazati na to kako bi trebalo da formiraju konkretni ugovor, da ne bi takve propuste načinili.

S obzirom na to da je u pitanju prilično kompleksna i obimna tematika, to se lako može dogoditi da polaznici ne razumeju u potpunosti sve oblasti. Zato će im profesori dozvoliti na kraju većine predavanja, a primarno u toku završnog časa da se uključe u diskusiju o obrađenim temama. Samim tim što će moći da pitaju sve što im nije jasno, prisutni će imati mogućnost i da razjasne sve to već tokom ovog kursa.

Specijalizovana obuka i kurs za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava - vreme i mesto održavanja nastave

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost fizičkim licima da nastavu pohađaju na nekoliko načina, odnosno da to učine bilo u okviru individualne ili poluindividualne, bilo grupne, to informacije o vremenu održavanja časova kandidati dobijaju naknadno. Sve to isto se odnosi i na informacije o tome na kom mestu će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava, jer je u ponudi klasičan tip edukacije i online nastava.

Međutim, ova institucija nudi mogućnost i određenom broju zaposlenih da nastavu pohađaju, a tada se sprovodi takozvana korporativna obuka. Princip organizacije vrlo je jednostavan, s obzirom na to da odluku o svemu donose ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća i institucije organizatora. Zapravo će se oni usaglasiti prvo oko tačnog datuma početka nastave za zaposlene u toj kompaniji, a potom će definisati i raspored časova i termine u kojima će oni biti održani. Jedina razlika u odnosu na nastavu namenjenu fizičkim licima je vezana za promenu mesta održavanja. Naime, ukoliko u okviru dotične firme postoje optimalni uslovi za rad, odnosno prostor tačno definisanih karakteristika, nastava za radnike može biti i tamo organizovana.

A što se tiče fizičkih lica, odnosno pojedinačnih polaznika, oni informacije o načinu organizacije zapravo dobijaju tek nakon što se između svih opcija koje su u ponudi lično opredele.

Napominjemo da je klasična nastava ona, koju organizator sprovodi u okviru svake od preko 20 poslovnica, koje se nalaze širom naše zemlje.

Sledeća opcija koja je u ponudi podrazumeva praćenje nastave online. U tom slučaju specijalizovani seminar za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava kandidati prate preko sopstvenog računara, uz uslov da on ima određene karakteristike. Bitno je da specijalni softver instaliraju na sopstveni kompjuter samostalno pre početka odabranog tipa edukacija. Podrazumeva se da će ih nadležni u konkretnom predstavništvu o svim detaljima informisati, a svakako će im biti i na raspolaganju ukoliko im bude bila potrebna pomoć tokom postupka instalacije programa ili uopšteno, tokom praćenja časova. Očekuje se da postoji stabilna internet konekcija u onom prostoru, u kome kandidat ima nameru da boravi dok pohađa predavanja po tom principu.

Pravilnikom institucije organizatora je predviđeno za oba tipa edukacije da ih kandidati mogu pohađati kako u formi grupne nastave, tako isto i u okviru takozvane poluindividualne, odnosno potpuno samostalno, u kom slučaju se organizuje individualna obuka i kurs za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava.

Svako ko se opredeli za grupni tip edukacije mora da prihvati ono što koordinator za nastavu bude definisao. Sve to je u skladu sa pravilnikom institucije organizatora, pošto se kod grupne nastave zahtevi kandidata u vezi sa izmenama ne smeju prihvatiti. U jednoj grupi nastavu prati od 4 do maksimum 8 ljudi, pa je naveden zahtev da minimum četiri osobe moraju izvršiti prijavu, kako bi taj tip edukacije uopšte i mogao u konkretnoj poslovnici da bude organizovan. Baš zato se od zainteresovanih za praćenje nastave na taj način očekuje da imaju strpljenja, jer obuka u grupi ne može biti organizovana dok taj uslov ne bude bio ostvaren. U suštini, vrlo brzo posle toga ovlašćeno lice konkretne poslovnice definiše ne samo kog datuma će nastava u grupi početi, nego i kojim tempom će celokupan nastavni fond da bude organizovan, odnosno u kojim terminima će članovi te grupe biti u obavezi časove da pohađaju. Podrazumeva se da će prethodno prijavljene osobe dobiti sve informacije o tome na vreme.

Potpuno se drugačija pravila primenjuju i kod individualne i kod nastave u paru. Naime, tada se dozvoljava polaznicima da definišu kako će časovi biti organizovani i to direktno kako sa nadležnim licem izabranog predstavništva institucije organizatora, tako isto i sa profesorom. Uopšteno rečeno, to znači da se nastava organizuje baš kako njima odgovara. Trebalo bi da se usaglase prvo oko datuma početka nastave u paru ili individualne, a potom i da definišu raspored časova, odnosno termine u kojima će predavanja da pohađaju.

Stručni seminar za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava - koliko će trajati?

Tek nakon što se budu odlučili kako će časove pohađati, kandidati će imati na raspolaganju informacije o tome koliko će ukupno specijalizovana obuka i kurs za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava da traje.

Pojedinačnim polaznicima je na raspolaganju opcija da nastavu prate u grupi, zatim da to učine potpuno samostalno, a kroz individualnu edukaciju ili da časove pohađaju u društvu još jedne osobe, kojom prilikom se organizuje poluindividualna nastava. Svaka od njih naravno traje različito, a organizator definiše samo koliko će trajati nastava u grupi.

Iz tog razloga naglašavamo da 18 časova, koliko ih ima u nastavnom fondu, u okviru grupne nastave biva raspoređeno na ukupno 4 sedmice.

Kako koordinator za nastavu ima pravo da definiše dinamiku održavanja časova, ali i sve ostale detalje vezano za sprovođenje grupne nastave tek pošto grupa od najmanje četiri osobe bude formirana u toj poslovnici, to podrazumeva da će kandidati sve relevantne informacije dobiti naknadno.

Ako se pojedinačni polaznik odluči da nastavu pohađa u paru ili samostalno, trebalo bi da zna da one mogu trajati i kraće nego nastava u grupi, ali i duže. Reč je tome da se primenjuje takav princip organizacije, gde polaznici treba sa profesorom i sa nadležnim koordinatorom za nastavu da definišu, između ostalog i raspored časova. Samim tim će oni dobiti naknadno informacije o tome koliko će trajati poluindividualni ili individualni kurs i obuka za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava.

Kada ovoj edukaciji treba da prisustvuju zaposleni u nekoj kompaniji, primenjuju se takođe fleksibilna pravila, vrlo slična onima koja važe kod individualne ili poluindividualne nastave za fizička lica. Zato i nije moguće prethodno navesti koliko će korporativni seminar da traje, jer će se o dinamici održavanja časova dogovoriti nadležno lice u okviru zainteresovane firme, sa nadležnim predstavnikom u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje