Kurs i obuka za sito štampu

U onom momentu kada bude odlučio da se prijavi za pohađanje ove stručne edukacije, svaki pojedinac će dobiti i precizne informacije o načinu na koji će ona biti organizovana.

Upravo iz tog razloga i jeste najvažnije osnovne informacije o sebi da pošalje na zvaničnu mejl adresu konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i tako izvrši prijavljivanje. A ako mu takav vid prijavljivanja ne odgovara iz bilo kog razloga, zainteresovani kandidat ima pravo i da prijavu izvrši ličnost u samoj poslovnici da to učini preko telefona. No, bez obzira na koji od pomenutih načina odluči da se prijavi, uvek je u obavezi da dostavi potpuno iste podatke. A oni, izuzev imena i prezimena, podrazumevaju i datum rođenja prijavljenog pojedinca i broj njegovog telefona za budući kontakt.

Upravo u momentu prijavljivanja će polaznici dobiti informacije kako o tome na koji način će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za sito štampu, tako isto o načinu upisivanja.


Stvar je u tome da je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da upis sme biti izvršen isključivo ukoliko mu prijavljeno lice prisustvuje. Dakle, upis se vrši u prostorijama prethodno izabrane poslovnice, a kandidat će da dobije informacije i o tome koja dokumenta je obavezan da tom prilikom obavezno dostavi.

Sada da se vratimo na način organizacija nastave, te da napomenemo da se ona u osnovi sprovodi kao takozvana nastava jedan na jedan, a inače poznata i kao individualna. Dakle, samo jedan kandidat tada treba da pohađa praktični deo ove edukacije.

Za teorijski deo će svaki kandidat prethodno da dobije svu neophodnu literaturu, kako bi mogao da se samostalno pripremi za polaganje tog dela ispita.

TESTOVI


Pravila organizacije individualne nastave su izuzetno slobodna, jer polaznik ima apsolutno pravo da se dogovori sa nadležnim licem u samoj poslovnici o tome na koji način će da bude organizovan praktični deo nastave. Da pojednostavimo sve to, oni će se prvo dogovoriti o datumu početka, a odmah posle toga će precizirati i sve ostale detalje. Prvenstveno se misli na termine održavanja časova i njihov raspored, što dovodi do toga da će se usaglasiti i oko tačnog trajanja individualne nastave.

Lokacija na kojoj će biti održan praktičan deo nastave prvenstveno zavisi od toga u kojoj od brojnih poslovnica institucije organizatora će kandidat da izvrši prijavu. Radi se o tome se praksa organizuje u saradnji sa pravnim licima i pojedincima, koji su fokusirani na ovu oblast, a od kojih će kandidati biti u prilici i da steknu praktična znanja o sito štampi. Zato i nije moguće unapred navesti na kojoj se lokaciji da bude organizovan stručni kurs i obuka za sito štampu.

Valjalo bi naglasiti i to da postoji mogućnost organizacije nastave i na drugačiji način, to jest za dvoje ili za troje kandidata u isto vreme. Naime, ova obrazovna institucija će održati obuku i u formi poluindividualne, a ako se dvoje kandidata u isto vreme prijave i navedu da im tako odgovara da pohađaju praksu. Takođe, ova stručna edukacija može biti organizovana i za mikro grupu, to jest za troje kandidata u isto vreme. Isto važi pravilo da oni treba to da navedu kao zvaničan zahtev prilikom prijavljivanja. Organizacija nastave će i u tom slučaju da bude prilagođena potrebama i zahtevima projavljenih pojedinaca, a što znači da će se ili dvoje kandidata ili njih troje dogovarati sa nadležnima o načinu sprovođenja časova. Zapravo, pravila su gotovo istovetna kao i kada je u pitanju individualna nastava, s tim da je jedina razlika u tome što se više ljudi dogovara sa nadležnima o ranije pomenutim detaljima.

Svakako da ako četiri osobe najmanje izvrše prijava u konkretnoj poslovnici i iznesu zahtev da časove pohađaju formi grupne nastave, ova obrazovna institucije izlazi u susret njihovim zahtevima. A da bi sve bilo prema pravilima, maksimalno osmoro ljudi tada može pratiti predavanja u formi grupne edukacije. Sve to će biti naglašeno prijavljenima, ali i činjenica da se njihovi zahtevi u vezi sa bilo kakvom izmenom ne smeju prihvatiti, ako je u pitanju grupni seminar za sito štampu. Inače su pravila strožija, pa upravo nadležno lice u konkretnoj poslovnici institucije organizatora odlučuje o svemu. Tačnije, ovlašćeni koordinator za nastavu treba tom prilikom da precizira kog datuma će da počne edukacija za tu grupu, a zatim i u kojim terminima će oni pohađati časove. Isto tako će odrediti i u skladu sa kakvom dinamikom će biti sproveden predviđeni nastavni fond, to jest koliko će ukupno da traje edukacija za tu grupu kandidata. Podrazumeva se da će na vreme da bude o svim tim detaljima na vreme informisan svaki pojedinačni kandidat, koji bude odlučio u toj formi da pohađa praktičan deo obuke.

Nastavni program stručnog seminara za sito štampua za sito štampu

Na samom početku praktičnog dela ove edukacije je predviđeno da predavač ukratko uputi polaznike u to šta zapravo podrazumeva sito štampa. Naravno da će im naglasiti da je njihova obaveza da iščitaju skripte, koje će dobiti za polaganje teorijskog dela nastave, ali će svakako odgovoriti i na sva njihova pitanja o toj temi ukoliko bude bilo potrebno.

Saznaće u toku uvodnog predavanja svako ko bude pohađao specijalizovani seminar za sito štampu da je u pitanju štampa koja se prvenstveno koristi na tekstilu, ali i na mnogim drugim materijalima. Zatim će predavač objasniti sa kojim ciljem se koristi ta vrsta štampe, te da je ona prilagodljiva, što znači da može biti korišćena i na predmetima koji nisu baš pravilnog oblika. Svakako da će akcenat biti stavljen na izradu reklamnog materijala različite vrste, jer se sito štampa upravo u današnje vreme najviše koristi sa tim ciljem.

Kako izgleda mašina koja se u tom slučaju koristi će tokom praktičnog dela edukacije videti svi kandidati. Podrazumeva se da će predavač objasniti i čemu koji deo služi, a dobiće informacije i o tome zbog čega se sito štampa drugačije naziva propusna štampa.

Nakon toga je predviđeno da svaki kandidat nauči i kako se koristi specijalni ram i od čega se on izrađuje, te kako se formiraju dimenzije tog rama. Jednom rečju, biće im objašnjeno korak po korak kako funkcioniše celokupan postupak ostavljanja otiska.

Nakon što budu naučili kako funkcioniše specijalna presa za takvu vrstu štampe, predviđeno je da specijalizovani kurs i obuka za sito štampu omogući zainteresovanima da nauče i šta je to rekel nož i koja je svrha njegovog korišćenja.

A pored toga će predavač objasniti i koliko otprilike koštaju mašine za sito štampu i u čemu je njihova prednost. Takođe će nastojati da objasni prisutnima i zbog čega je sito štampa tako popularna i vrlo isplativa.

Koje vrste boja se koriste za tu vrstu štampe je takođe tema, kojoj će biti posvećena specijalizovana obuka i kurs za sito štampu. Pored ostalog će biti govora o karakteristikama mastila na vodenoj bazi i boje poznate kao plastisol, a zatim će biti objašnjeno šta je gliter, šta su lak boje, čemu služe kavijar kuglice i ekspander boje i ostale koje se koriste u praksi.

A da bi kandidat mogao samostalno da izrađuje različite predmete uz korišćenje sito štampe, on mora naučiti i kako da prepozna zahteve klijenta i reši ih na najbolji mogući način, pa će se profesor potruditi da svakome od njih pojasni o čemu posebno treba da vode računa kada im se obrati klijent sa određenim zahtevom.

Naravno da će biti omogućeno i svakom kandidatu da pokaže u kojoj meri je shvatio ono o čemu je predavač govorio i što je pokazivao, te da samostalno koriste mašinu za sito štampu i izrade odgovarajući otisak.

Na kom mestu će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za sito štampu i kada?

Zvaničnim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da svaki kandidat u momentu prijavljivanja dobije informaciju o svim detaljima u vezi sa organizacijom nastave.

U suštini je najbitnije napomenuti da se specijalizovana obuka i kurs za sito štampu na prvom mestu organizuje u skladu sa pravilima takozvane nastave jedan na jedan, poznate i kao individualna, a kada samo jedno lice prisustvuje časovima. Upravo će taj kandidat da se dogovara o svemu samo sa predstavnikom pomenute obrazovne institucije, to jest sa predavačem. Najpre je važno da se oni precizno dogovore o tačnom datumu početka individualne nastave. Posle toga je njihova obaveza i da definišu najpre u kojim terminima će biti organizovani časovi, a onda i na koliko dana ili sedmica će biti raspoređen predviđeni nastavni fond, što znači da će se usaglasiti i oko trajanja tog tipa edukacije.

Za tačnu lokaciju na kojoj će biti održan praktični deo nastave će saznati kandidati kasnije, budući da ova obrazovna institucija saradnju ima sa određenim pravnim licima u svim gradovima, u kojima posluje, kao i sa fizičkim licima, koja su specijalizovana za tu vrstu štampe. A kako se obično u prostorija tih kompanija organizuje praksa, to podrazumeva da praktično nije ni moguće ranije navesti gde će biti održana nastava.

Budu li se dve osobe u isto vreme prijavile i navele da im odgovara da specijalizovani seminar za sito štampu bude organizovan u formi individualne nastave, nema sumnje da će taj njihov zahtev biti ispunjen. A to isto važi i za rad u mikro grupi, kada časovima prisustvuje troje kandidata. Nastava u oba slučaja se organizuje na fleksibilan način, gotovo potpuno isto kao i kada je u pitanju individualni tip edukacija. Podrazumeva se da će dvoje kandidata u tom slučaju ili troje, ako je reč o radu u okviru mikro grupe, imati obavezu da direktno se nadležnima definišu kog datuma će startovati konkretni tip edukacije, odnosno u kojim će terminima biti organizovani časovi i koliko bi trebalo nastava da traje, to jest kojim tempom će da bude organizovan definisani nastavni fond.

Međutim, može biti organizovana i nastava za grupu polaznika, to je za četvoro njih najmanje i osmoro najviše. Mada je zastupljeniji princip individualne nastave, po zahtevu zainteresovanih i prijavljenih može biti organizovan i grupni kurs i obuka za sito štampu. Nadležno lice u konkretnoj poslovnici će u tom slučaju posle prijavljivanja 4 osobe najmanje, to jest nedugo nakon formiranja grupe od minimalnog broja članova, definisati sve detalje. Pod tim se misli na preciziranje kako datuma početka i termina održavanja časova, tako isto i dinamike prema koji će biti sprovođeni, odnosno trajanja. Sve te informacije će biti na raspolaganju prijavljenima vrlo brzo, a od njih se zahteva da u potpunosti ispoštuju sve što nadležni budu odredili.

Stručna obuka i kurs za sito štampu - trajanje edukacije

S obzirom na to da je prema nastavnom programu ove stručne edukacije predviđeno ukupno 100 sati prakse, to je vrlo važno napomenuti da kandidati tek nakon prijavljivanja i usaglašavanja sa nadležnima dobijaju informaciju i o tome koliko će ukupno stručni kurs i obuka za sito štampu da traje.

Od dogovora koji će oni imati će zavisiti i na koji način, to jest u kom periodu će pohađati taj broj sati.

Međutim, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost ne samo da nastava bude organizovana kao individualna ili poluindividualna, odnosno za troje polaznika u isto vreme, kada se sprovodi nastava u mikro grupi, već je ponudom obuhvaćeni grupni tip nastave. Uzevši u obzir da se na drugačiji način edukacija organizuje u tom slučaju, to će nakon formiranja grupe od četiri osobe najmanje i to u okviru bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije, svi polaznici dobiti informacije i o tačnom trajanju, to jest o rasporedu definisanog broja sati.

Spisak gradova za kurs i obuku za sito štampu

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje