Kurs i obuka za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima

Vođe projekata, ali i menadžeri različitih sektora se primarno smatraju ciljnom grupom, to jest osobama kojima je u osnovi namenjen specijalizovani kurs i obuka za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima. Takođe bi trebalo da se sa temom ove stručne edukacije upoznaju svi koji žele da unaprede na prvom mestu kvalitet svog radnog učinka, a zatim i kompanije u kojoj su zaposleni.

Ne samo da fizička lica imaju pravo nastavu da pohađaju, već Obrazovni centar Akademije Oxford nudi zainteresovanima i mogućnost da bude organizovan takozvani korporativni tip nastave. U suštini je u tom slučaju ova obuka namenjena isključivo članovima tima nekog preduzeća, te se i princip organizacije usklađuje sa zahtevima klijenata, odnosno nadležnih u tim kompanijama. Trebalo bi da se oni usaglase sa predstavnikom jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije o načinu na koji će časovi da budu organizovani, kao i o tome na kojoj će lokaciji zaposleni da pohađaju predavanja. Da ne bismo bilo koga doveli u nedoumicu, moramo napomenuti da jedino kada je u pitanju korporativni tip nastave, može biti dozvoljena promena mesta održavanja časova, a u smislu da će biti omogućeno zaposlenima na njihovom radnom mestu da nastavi pristupaju. Međutim, da bi to organizator dozvolio, nadležno lice te kompanije će biti u obavezi da opremi prostor u skladu sa zahtevima, koje prethodno navode nadležni u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Inače će se predstavnik zainteresovane firme dogovoriti sa predstavnikom institucije organizatora i o tome kada će početi korporativna nastava, kao i o detaljima u vezi sa terminima održavanja časova i rasporedom, odnosno dinamikom sprovođenja aktuelnog nastavnog programa. S obzirom na to da je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da se o dinamici sprovođenja časova, odnosno o rasporedu predavanja moraju oni precizno dogovoriti, to se podrazumeva da će na taj način odlučiti o trajanju nastave zaposleni u toj firmi. Pravilnikom pomenute institucije je predviđeno i da polaznici, odnosno tačno definisani broj radnika određene kompanije treba da bude informisan na propisani način o svemu što klijent i organizator budu definisali. A primarno se misli na tačno mesto održavanja časova u tom slučaju i na to kada je određeno da počne edukacija, odnosno u kojim terminima će da bude organizovana nastava.

A pre nego što bilo koji pojedinačni polaznik bude mogao da dobije informacije o načinu organizacije predavanja, on mora da se pridržava pravila pomenute institucije, te da izvrši upis, a pre toga će biti u obavezi i da se prijavi.


Najbitnije je da prilikom zvaničnog prijavljivanja on doostavi osnovne podatke o sebi, a u koje osim imena i prezimena, spada i datum rođenja svakog pojedinačnog polaznika i broj telefona. Napominjemo da se prijavljivanje može izvršiti na bilo koji način od dostupnih, tako da svaki kandidat bira da li želi navedene informacije da pošalje na mejl ili da ih izdiktira zaposlenima putem telefona, s tim da u toku radnog vremena bilo koje poslovnice ima pravo i lično da dođe, kako bi prijavu izvršio.

Sledeće što mora ispoštovati svaki prijavljeni kandidat jeste postupak upisa, koji je precizno definisan pravilnikom pomenute obrazovne institucije. U suštini je najbitnije da propisanu dokumentaciju svaki polaznik tada priloži, kao i da bude lično prisutan tom prilikom, jer upis jedino tako može biti izvršen uz maksimalno poštovanje pravila.

Potrebno je da u trenutku upisa svaki pojedinac, odnosno fizičko lice izabere ne samo gde želi nastavu da pohađa, nego i na koji način, jer je ponudom obuhvaćen online i klasičan tip edukacije, kao i poluindividualna i grupna obuka i kurs za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima, ali i individualna nastava. Najjednostavnije, on prvo bira gde želi nastavu da pohađa, a zatim i na koji način, u skladu sa time i biva informisan o detaljima koji su vezani za način organizacije.

TESTOVI


U jednoj grupi bi trebalo da bude prisutno najviše osmoro ljudi, a najmanje četvoro njih. Nastava koja se prema takvom principu organizuje je i posebno stroga, u smislu da isključivo koordinator jedne od poslovnica donosi odluku o detaljima koji su vezani za način sprovođenja časova i sve to što on definiše ne može ni u kom slučaju da bude izmenjeno po zahtevu pojedinačnih polaznika. Da ne bude zabune, moramo napomenuti i to da najpre treba osnovni zahtev da bude ostvaren, odnosno da je neophodno četvoro ljudi minimum u tom predstavništvu prijavu da izvrše, kako bi uopšte nastava u grupi mogla u konkretnoj poslovnici da bude organizovana. Podrazumeva se da će to naravno biti naznačeno svakom prijavljenom kandidatu, jer se zahteva strpljenje od svakoga od njih, pošto se prvo čeka formiranje grupe od minimalnog broja članova. Vrlo brzo posle toga bi trebalo ovlašćeno lice u toj poslovnici da odluči kog datuma će početi grupni kurs, ali će svakako definisati i termine, kao i dinamiku u skladu sa kojom će predavanja da budu organizovana za članove te grupe. A s obzirom na to da je u pitanju posebno strog načinu organizacije, to se ne dozvoljava kandidatima da zahtevaju bilo kakvu izmenu, odnosno njihovi zahtevi u vezi sa tim ne ne smeju da budu ostvareni.

Još postoji opcija i da kandidati nastavu pohađaju potpuno samostalno ili sa još jednom osobom, jer se u ponudi nalaze i individualna, odnosno poluindividualn. Jedan kandidat pristupa individualnoj nastavi, a dvoje njih treba da pohađaju poluindividualnu, s tim da su pravila organizacije potpuno ista. Moramo napomenuti da se radi o fleksibilnim pravilima, jer se princip organizacije časova u tom slučaju prilagođava zahtevima svakog zainteresovanog. Naime, u dogovoru sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem bi trebalo svako od njih da definiše ne samo kog datuma će početi nastava u paru ili individualna, već i u kojim će terminima da budu predavanja organizovana i u skladu sa kakvom dinamikom će u tom slučaju definisani nastavni fond da bude raspoređen. Svakako će na taj način kandidati zajedno sa nadležnim licima u određenoj poslovnici precizirati i koliko bi trebalo da traje jedan ili drugi tip edukacije.

Inače je pravilnikom pomenute obrazovne institucije definisano da bi i individualna i grupna i poluindividualna nastava trebalo da budu organizovane ili online ili na standardni način, te zato i zahteva da svaki prijavljeni izabere koji vid organizacije mu više odgovara.

Kada je u pitanju specijalizovani seminar za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima, koji se organizuje na standardni način, to uključuje sprovođenje predavanja u okviru jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije. U prethodno zadatim terminima će biti u obavezi svaki polaznik da prisustvuje nastavi, te se naravno podrazumeva da mora odlučiti i da li želi časove da pohađa u paru, u grupi ili samostalno, jer će upravo na osnovu toga i da dobije detaljne informacije o načinu organizacije predavanja.

Dostupna je i opcija da časove zainteresovani pohađaju online, odnosno da pristupaju predavanjima uz korišćenje specijalnog softvera, koji bi trebalo da instaliraju na sopstveni računar. Prethodno će nadležni u odabranoj poslovnici informisati svakoga od njih o tome kako bi trebalo da pristupe instalaciji programa, kao i o tome da moraju boraviti u prostoru u kome postoje propisani uslovi za rad. Na prvom mestu se pod tim misli na kvalitetnu internet konekciju, jer jedino tako nastava tog tipa može biti na visokom nivou organizovana. S obzirom na to da IT sektor funkcioniše u svakom predstavništvu navedene institucije, a da su u njemu zaposleni vrhunski IT stručnjaci, koji pružaju tehničku podršku polaznicima, to podrazumeva da se njima mogu obratiti ukoliko naiđu na ma kakvu poteškoću. U principu je potpuno svejedno da li se problem javi već u toku postupka instalacije programa ili dok kandidati budu predavanja onlajn pohađali. Takođe se podrazumeva i da svako od njih ima obavezu da koristi sopstveni računar tom prilikom, a njegove performanse svakako moraju biti adekvatne, te se podrazumeva da će i o tome svako od njih da bude informisan na vreme.

Nastavni program stručnog kursa za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima

Pre nego što predočimo nastavni plan i program ove edukacije, moramo napomenuti da će specijalizovani kurs i obuka za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima biti fokusiran na prikaz i primenu takozvane Scrum metodologije primarno. Poznato je da sve veći broj kompanija zahteva da zaposleni budu upoznati i sa tom metodologijom, te će svakako sertifikat koji izdaje Obrazovni centar Akademije Oxford biti od koristi svakom pojedinačnom polazniku.

Na samom početku ove stručne edukacije će profesor govoriti o tome kako bi trebalo u praksi da funkcioniše upravljanje projektima. A sa ciljem što boljeg razumevanja tematike ove edukacije je predviđeno i da budu prikazani adekvatni primeri iz prakse. Uz to što će predavači prikazati pozitivne primere, a u okviru kojih će prisutni moći da vide kako bi trebalo na pravilan način različitim projektima da upravljaju, oni će prikazati i one primere koji se ne mogu smatrati pozitivnim. Naime, biće predočeno prisutnima i kako u praksi izgleda kada neko nije kvalifikovan za upravljanje projektima, a ipak se time bavi, te koje to posledice ima na poslovni proces određenog preduzeća.

Nakon toga će biti govora o tome šta se smatra pod pojmom agilni softverski razvoj i kako to sve u praksi izgleda. Kao što smo već pomenuli, specijalizovana obuka i kurs za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima će prvenstveno biti usmerena na prezentovanje Scrum metodologije i na prednosti njene implementacije u poslovni proces. Radi se o specifičnim principima, koji imaju uticaja na mnogo bolje i kvalitetnije upravljanje projektima. Zahvaljujući primeni te metodologije će tim stručnjaka, koji su zaduženi za rad na određenom projektu biti u prilici da unaprede kvalitet i svog poslovanja, a isto tako će od klijenta u relativno kratkom roku dobiti povratnu informaciju. Na taj način će biti u prilici da odluče da li treba nešto da menjaju ili unaprede.

Velika je prednost korišćenja Scrum metodologijee u tome što klijent aktivno učestvuje u upravljanju projektom, te na taj način daje i adekvatne sugestije. S obzirom na to da je ta metodologija ujedno i jedna od osnovnih, koja se odnosi na agilno upravljanje projektima, jasno je zbog čega je upravo to tematika ove edukacije primarno.

Svakako da će specijalizovani seminar za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima ponuditi polaznicima objašnjenje o agilnom softverskom razvoju, zatim o osnovama Scrum metodologije, ali će na osnovu svega toga polaznici naučiti i kako bi trebalo da primene sve to u svojoj kompaniji.

Zahvaljujući znanju, koje će steći tokom ove specijalizovane edukacije, polaznici će biti u prilici da aktivnije uzmu učešće u upravljanju različitim projektima, a što će dovesti svakako do toga da oni unaprede i kvalitet svog poslovanja, odnosno preduzeća u kome su u tom trenutku zaposleni.

Napominjemo i to da ova obuka prvenstveno treba da bude shvaćena kao interaktivna, s obzirom na to da je tako i zamišljena. A u tom smislu bi trebalo svaki kandidat da razreši bilo koju nedoumicu, koju možda ima u vezi sa konkretnom temom, te da pita predavača sve što mu ne bude eventualno bilo jasno.

U kojim terminima će da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima i gde?

Kada je u pitanju ova stručna edukacija, moramo odmah naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford specijalizovani seminar za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima može organizovati i za fizička lica i za zaposlene u kompanijama isključivo. Samim tim se donekle princip organizacije jednog i drugog tipa nastave razlikuje, te se svakako podrazumeva da će pojedinačni polaznici i nadležni u okviru zainteresovanih kompanija svakako dobiti precizne informacije o svim neophodnim detaljima.

Odmah moramo izneti podatak da korporativni tip edukacije, a kada tačno određeni broj radnika nekog preduzeća predavanja pohađaju, može biti održan i na drugoj lokaciji. U suštini, otvorena je mogućnost da radnicima bude dozvoljeno časove da prate u okviru preduzeća, u kome su zaposleni. Neophodno je da u tom slučaju nadležno lice te kompanije sve propisane zahteve i uslove obezbedi, te se svakako podrazumeva da će precizne informacije o tome dobiti na vreme od strane nadležnih u jednoj od poslovnica. Sledeće o čemu nadležno lice te kompanije treba da se usaglasi sa predstavnikom institucije organizatora jeste datum početka korporativne obuke. Isto tako se i podrazumeva da će oni precizirati i u kojim terminima bi predavanja za zaposlene trebalo da budu organizovana i kako će biti raspoređen nastavni fond u konkretnom slučaju, a koji je zvaničnim programom ove specijalizovane obuke predviđen. Samim tim će i zaposleni, koji treba da pohađaju korporativnu obuku, na vreme biti informisani ne samo o načinu organizacije časova, nego i o mestu na kome će biti organizovan korporativni kurs i obuka za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima, ali i o svim ostalim prethodno definisanim segmentima.

Od svakog fizičkog lica se zahteva da izabere na kojoj lokaciji će pohađati predavanja i prema kom principu, s obzirom na to da ova obrazovna institucija nudi najpre mogućnost praćenja nastave na klasičan način i online, a pravilnikom je predviđeno da se oba tipa edukacije mogu održati kako u formi individualne nastave, tako isto i za dvoje kandidata istovremeno, odnosno za grupu njih. Sasvim je i jasno nakon svega navedenog zbog čega prilikom zvaničnog upisa svaki kandidat treba da izabere između konkretnih mogućnosti.

Bude li se odlučio za klasičan princip pohađanja časova, očekuje se da u terminima, koje prethodno dogovori sa organizatorom, taj polaznik bude prisutan u prostorijama odabranog predstavništva navedene obrazovne instutucije, jer se u tom slučaju predavanja tu i odvijaju.

A ako polaznik želi da samostalno bira lokaciju održavanja nastave, onda mu je na raspolaganju online obuka i kurs za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima. Preko ličnog kompjutera će tada konkretni polaznik predavanja da pohađa, a zahteva se i da taj uređaj ima tačno propisane performanse, te se podrazumeva da će sa detaljima u vezi karakteristika računara i biti svaki kandidat prethodno detaljno upoznat. Tačno određenu vrstu softvera mora polaznik tada samostalno da instalira na sopstvene računar, a u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije. Informacije o samom procesu instalacije će biti na raspolaganju svakom zainteresovanom, kao i tehnička podrška. Stvar je u tome da IT odeljenje u okviru svakog predstavništva institucije organizatora postoji, te se podrazumeva da su usluge tih stručnjaka na raspolaganju polaznicima kako prilikom instalacije programa, tako i uopšteno dok nastavu online budu pohađali. Važno je da optimalni uslovi za praćenje edukacije po tom principu budu ispoštovani, a prvenstveno se misli na kvalitet internet veze. Naime, svakom kandidatu je dozvoljeno u tom slučaju da samostalno izabere gde će da boravi dok nastavu po tom principu bude pohađao. Međutim, vrlo je važno i da on vodi računa o kvalitetu internet konekcije u samom prostoru, kako bi taj tip edukacije bio organizovan uz maksimalno poštovanje pravila.

Uzevši u obzir da se i klasična nastava i ona, koju polaznici pohađaju putem sopstvenog kompjutera, mogu organizovati samo za jednu osobu, odnosno za njih dvoje u isto vreme i za grupu polaznika, to se i od svakog pojedinačnog kandidata očekuje da prilikom upisivanja odluči hoće li online, odnosno klasičnu edukaciju pohađati u formi poluindividualne, grupne ili individualne.

Svako od njih ko bude izabrao da specijalizovani seminar za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima pohađa u grupi, na prvom mestu mora imati strpljenje, te pričekati da grupa od četvoro kandidata najmanje bude zvanično oformljena u tom predstavništvu. Zvaničnim pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da osmoro polaznika najviše tada časove smeju pohađati, uzevši u obzir da organizator baš na taj način osigurava kvalitet nastave. Inače za svaku poslovnicu pre toga biva definisano koliko ukupno bi trebalo edukacija u grupi da traje i sa tim bivaju obavešteni svi prijavljeni, a naknadno dobijaju informacije o datumu početka grupne obuke, potom o terminima u kojima će časovi da budu organizovani i svakako o njihovom rasporedu. Upravo te informacije će im dati ovlašćeni koordinator za nastavu, koji će ih i odrediti, ali isključivo nakon formiranja grupe. Zvaničnim pravilnikom je utvrđeno i da svi ti detalji ne smeju biti izmenjeni, a na osnovu zahteva kandidata, te će svako od njih sa tim biti na vreme upoznat.

Baš zato što se grupni tip edukacije organizuje prema tako strogo definisanim pravilima, ova obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanima i da predavanja pohađaju u paru, odnosno kroz individualnu nastavu. Bez obzira da li se odluče da samostalno prate predavanja ili im više odgovara poluindividualni kurs i obuka za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima, polaznici treba da znaju da se tom prilikom poštuju potpuno ista pravila. A ta pravila zajedno definišu koordinator za nastavu i profesor sa jednim ili sa dvoje kandidata. Dakle, u pitanju je fleksibilan princip organizacije nastave, tako da oni odlučuju ne samo o tačnom datumu početka bilo poluindividualne, bilo individualne edukacije, nego i o rasporedu predavanja, kao i o terminima njihovog održavanja. A sama činjenica da je njihova dužnost da preciziraju i raspored časova će rezultirati definisanjem trajanja i individualne i takozvane poluindividualne, to jest edukacije u paru, a koju bi trebalo dvoje polaznika u isto vreme da pohađaju. Dakle, za razliku od grupne nastave, u tom slučaju se primenjuju mnogo slobodnija pravila.

Koliko je prema programu predviđeno da traje stručni seminar za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima?

Isključivo u skladu sa time da li kandidat odluči nastavu da pohađa u grupi ili individualno, te da li mu više odgovara poluindividualni kurs i obuka za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima će i zavisiti na koji način bi trebalo da predviđenih 15 časova zvanično nastavnog programa bude raspoređeno.

Baš zato se i zahteva da svako od njih u trenutku zvanične prijave navede na koji način želi nastavu da pohađa, pošto će u skladu sa time i dobiti informacije o trajanju izabranog tipa edukacije.

Odmah bi trebalo naglasiti da samo kada je u pitanju organizacija nastave za grupu polaznika postoje i unapred definisana pravila o ukupnom trajanju. Zato i jeste naglašeno da će jedan mesec članovi ma koje grupe predavanja da pohađaju. Ipak, vrlo je važno i da bude ostvaren zahtev pomenute obrazovne institucije, te da grupa od četiri člana najmanje bude najpre formirana, kako bi koordinator za nastavu precizno definisao na koji način će da budu raspoređeni časovi u tom slučaju i sve ostale potrebne detalje.

Međutim, kada fizičko lice želi da nastavu da pohađa samostalno ili u društvu još jedne osobe, onda stiče i pravo da sa nadležnim profesorom i sa koordinatorom za nastavu u okviru izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije definiše, pored ostalog i koliko će ukupno trajati poluindividualni ili individualni kurs i obuka za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima.

Takođe, na vrlo sličan način će biti organizovan i korporativni tip edukacije, a razlika je u tome što nastavu pohađaju zaposleni u okviru određene kompanije i što upravo njihovi nadležni definišu kako će predavanja da budu organizovana zajedno sa nadležnima u okviru odabrane poslovnice navedene obrazovne institucije. Svakako će tom prilikom oni da se usaglase i oko svega ostalog, što je vezano za organizaciju nastave, a što u suštini uključuje i datum početka korporativnog seminara, ali i definisanje termina u kojima će da budu organizovani časovi u tom slučaju. Isto tako se podrazumeva da će se usaglasiti i oko rasporeda predavanja, tako da će na taj način oni zajedno da definipšu i koliko će ukupno da traje taj tip nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje