Kurs i obuka za sticanje zvanja revizor informacionih sistema

Naziv ove edukacije jasno ukazuje na to da je ona namenjena prvenstveno osobama koje su upoznate sa funkcionisanjem informacionih sistema, odnosno onim licima koja imaju znanje i interesovanje za računare i rad na njima. Dakle, u osnovi je uslov za pohađanje nastave računarska pismenost, ali se svakako očekuje da budu napredni korisnici računara osobe koje odluče da pristupe praćenju nastave.

Moramo napomenuti i to da je specijalizovana obuka i kurs za sticanje zvanja revizor informacionih sistema namenjena kako fizičkim licima, to jest pojedinačnim polaznicima, tako isto i osobama koje su zaposlene u kompanijama, a bez obzira u kojoj oblasti da one posluju, jer je ponudom obuhvaćen i korporativni seminar.

Ukoliko postoji potreba da ova edukacija bude organizovana isključivo za tačno definisani broj zaposlenih u nekoj firmi, podrazumeva se da će doći do određenih odstupanja, kako bi radnicima u tom slučaju pohađanje nastave bilo olakšano u najvećoj mogućoj meri. Naime, napominjemo da će tom prilikom nadležno lice zainteresovanog preduzeća, odnosno direktor ili vlasnik biti u obavezi da se sa predstavnikom institucije organizatora, to jest jedne od poslovnica te institucije dogovori oko načina organizacije časova za zaposlene. Najbitnije je da oni definišu kog datuma će početi korporativna nastava, ali i da preciziraju u kojim će terminima radnici predavanja da pohađaju. Takođe je predviđeno i da se usaglase oko rasporeda časova, to jest da definišu posredno koliko će ukupno da traje korporativni kurs i obuka za sticanje zvanja revizor informacionih sistema. Međutim, osim o tim detaljima, oni su u obavezi da se usaglase i oko toga na kom će mestu radnici predavanja da pohađaju. Radi se o tome da je dozvoljeno vršiti izmene u konkretnom segmentu, ali isključivo kada je taj tip nastave u pitanju. Vrlo je važno da napomenemo i to da će promena mesta održavanja časova za zaposlene biti dozvoljena isključivo ukoliko klijent sve uslove za rad obezbedi, odnosno ako opremi prostor u skladu sa pravilima. Naravno da će pre toga svako od njih da bude informisan o neophodnim detaljima, kako bi konkretne zahteve mogao da ispuni u potpunosti. Podrazumeva se i to da će nadležni obavestiti svakog pojedinačnog polaznika, odnosno sve zaposlene koji treba korporativni tip nastave da prate i o lokaciji sprovođenja nastave i uopšteno, o načinu na koji će biti organizovani časovi u tom slučaju.


A sada da se vratimo na fizička lica, te da istaknemo podatak da svako od njih prvo ima obavezu da u skladu sa pravilnikom institucije organizatora izvrši prijavu. U principu je otvorena mogućnost za prijavljivanje svakog radnog dana direktno u jednoj od poslovnica konkretne obrazovne institucije ili preko telefona. Isto tako postoji opcija i da zainteresovani kandidati prijavljivanje izvrše elektronski, kada se od njih zahteva da na mejl adresu pošalju osnovne informacije o sebi (ime, prezime i datum rođenja, kao i broj telefona za dalji kontakt).

Nakon što svaki zainteresovani kandidat bude dostavio te podatke i izvršio u skladu sa aktuelnim pravilima institucije organizatora prijavu, njega će kontaktirati nadležni i informisati o postupku upisa. U suštini je postupak upisa vrlo jednostavan, ali se zahteva da svaki prijavljeni kandidat u tom trenutku bude prisutan u prostorijama konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije. Podrazumeva se da će nadležni informisati svakog prijavljenog pojedinca o dokumentima koja bi trebalo tada da priloži.

Naročito je važno i da svako od njih bude informisan o tome da specijalizovani seminar za sticanje zvanja revizor informacionih sistema može biti organizovan na više načina, odnosno u formi poluindividualne, grupne i individualne nastave. Takođe je važna informacija i ta da sva tri tipa obuke mogu biti održana kako prema klasičnom principu, tako isto i putem računara. A sve to u suštini znači da bi prijavljeni kandidati morali u momentu upisivanja, odnosno čak i kada budu vršili prijavu, da se opredele između svih opcija koje su u ponudi. Jednostavno rečeno, prvo moraju odabrati gde žele nastavu da pohađaju, a posle toga i da se odluče na koji način od svih dostupnih će oni to učiniti.

TESTOVI


Kada se budu odlučili i to saopštili nadležnima u okviru odabrane poslovnice, dobiće informacije i o svim neophodnim detaljima. Zapravo će im biti objašnjeno kako bi trebalo da funkcioniše edukacija u konkretnom slučaju i naravno koje obaveze oni tada treba da ispoštuju.

Naročito je važno naglasiti da kada je u pitanju nastava, koja se organizuje na klasičan način, očekuje se da svaki kandidat prisustvuje predavanjima u okviru odabranog predstavništva navedene institucije. Da budemo precizni, u tom slučaju će edukacija biti organizovana u poslovnici, u okviru koje je taj polaznik pre toga izvršio prijavu, odnosno u kojoj se prema aktuelnim pravilima i upisao. Isto tako je bitno i da se odluči da li želi časove da pohađa u okviru grupne, individualne ili poluindividualne nastave, jer će na osnovu toga i da dobije sve neophodne informacije o načinu na koji će časovi da budu tom prilikom i organizovani.

Svi oni pojedinci kojima ne odgovara da tako nastavu pohađaju imaju mogućnosti da to učine na nešto drugačiji način. Naime, u ponudi se nalazi i online obuka i kurs za sticanje zvanja revizor informacionih sistema, kada nastava biva organizovana preko kompjutera. Da budemo precizni, časove tada polaznici treba da pohađaju uz korišćenje specijalne onlajn platforme. A njihova je obaveza da tom prilikom izvrše instalaciju konkretnog programa na sopstveni kompjuter, te isto tako se podrazumeva da će ih nadležni uputiti u to koje bi karakteristike trebalo da ima konkretni računar. Bitno je da se oni pridržavaju svih smernica i da samostalno izvrše instalaciju softvera, jer se tako predviđa pravilnikom navedene obrazovne institucije. Ukoliko se bilo ko od njih, međutim ne bude u potpunosti snašao da samostalno izvrši instalaciju programa, trebalo bi da kontaktira nadležne u IT sektoru konkretne poslovnice, koji će se potruditi da pomognu svakome od njih bilo koji problem da razreši. U suštini, važno je naglasiti da tim stručnjaka za pružanje tehničke podrške postoje u svakom predstavništvu ove specijalizovane obrazovne institucije i da su oni na raspolaganju svim polaznicima, bez obzira da li na problem naiđu dok pristupaju časovima online ili u toku instalacije namenskog programa. Potrebno je i da svaki kandidat vodi računa o kvalitetu internet veze, a koja mora biti na naročito visokom nivou u okviru prostora, u kome on bude želeo da boravi tokom praćenja časova na taj način.

Svaki prijavljeni polaznik je u obavezi da posle toga odluči i da li želi časove da pohađa samostalno ili će to učiniti u okviru takozvane nastave u paru, odnosno u formi poluindividualne ili grupne, jer se sve te opcije nalaze u ponudi ove specijalizovane institucije.

Broj polaznika je tačno definisan za svaki tip edukacije, ali i pravila koja moraju u potpunosti da budu ispoštovana. Naravno da će sa tim detaljima biti upoznat svako ko bude odlučio da pristupi praćenju ove edukacije.

Najbitnije je naglasiti da se na potpuno isti način organizuje poluindividualna obuka i kurs za sticanje zvanja revizor informacionih sistema i individualna nastava. S obzirom na to da je poznata kao nastava u paru, podrazumeva se da je poluindividualna edukacija namenjena praćenju dve osobe, s tim da jedno lice treba da pohađa individualnu nastavu. Naravno da je to jedina razlika između njih, a u principu se primenjuju potpuno istovetna pravila organizacije. Zato i naglašavamo da se radi o naročito slobodnim pravilima organizacije časova, tako da u principu svaki pojedinačni polaznik ima pravo da tom prilikom zajedno sa nadležnim licima u okviru konkretne poslovnice odluči kako će predavanja biti organizovana. Jednostavnije rečeno, jedan polaznik ili dvoje njih bi trebalo da se direktno sa profesorom, koji će voditi individualni ili poluindividualni vid nastave, kao i sa nadležnim koordinatorom te poslovnice usaglase oko načina organizacije časova. Prvenstveno se misli na preciziranje datuma početka bilo poluindividualne nastave, bilo individualne, a zatim i na definisanje termina u kojima će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani i njihovog rasporeda. S obzirom na to da oni zajedno treba da definišu i u skladu sa kakvom bi dinamikom predviđeni nastavni fond u konkretnom slučaju morao da bude raspoređen, usaglasiće se i oko trajanja onog tipa edukacije, koji budu odlučili da pohađaju.

Ipak, iako je u ponudi i grupni kurs i obuka za sticanje zvanja revizor informacionih sistema, sva ta pravila uopšte ne važe. Naime, poznato je da je naročito strog princip, u skladu sa kojim će biti organizovana nastava za grupu polaznika. Stvar je u tome da ovlašćeno lice odabranog predstavništva, to jest koordinator za nastavu odlučuje o tome kako će u konkretnom slučaju časovi da budu organizovani. Ne samo da on definiše kog datuma bi trebalo edukacija da počne za tu grupu kandidata, nego precizira i u kojim će terminima da bude organizovana nastava i kako će definisani broj časova da bude raspoređen. Ali iako oni donose odluku o rasporedu predavanja, informacije o trajanju nastave će imati svi prijavljeni već prilikom upisa, zato što se o tome odlučuje na nivou celokupne institucije organizatora. Uslov za organizaciju nastave u grupi jeste formiranje grupe, odnosno prijavljivanje dovoljnog broja polaznika. Upravo iz tog razloga i nije moguće navesti kada će tačno nastava tog tipa početi, jer se zahteva da četiri osobe minimum prijavu izvrše u određenom predstavništvu, te se podrazumeva da će to biti predočeno svakom prijavljenom kandidatu na vreme. Inače se radi o vrlo strogim pravilima organizacije, pa u tom smislu sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu bude odredio nije podložno promenama. Dakle, ukoliko bilo koji polaznik bude izneo zahtev za izmenom, na primer datuma početka nastave u grupi, taj zahtev ne može da bude ostvaren, jer je to u suprotnosti sa pravilima konkretne obrazovne institucije. Podrazumeva se da će to na vreme biti saopšteno polaznicima, kako ne bi bili ni u kakvoj nedoumici.

Stručna obuka i kurs za sticanje zvanja revizor informacionih sistema - program edukacije

Po kom principu funkcioniše informacioni sistemi je prva tema sa kojom će ova edukacija da upozna polaznike. Zatim će svako od njih biti upoznat i sa tipovima tih sistema, ali i sa time koje će sve obaveze imati osoba nakon što bude specijalizovani kurs i obuka za sticanje zvanja revizor informacionih sistema završen i pošto stekne odgovarajući sertifikat.

Trebalo bi da u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije naglasimo i to da može biti organizovana korporativna nastava, odnosno da ovoj edukaciji mogu pristupiti isključivo zaposleni u okviru određene firme. A tada se može izvršiti određeno prilagođavanje gradiva i to isključivo sa aspekta primera koji će biti prezentovani polaznicima. Naime, ukoliko bude bila organizovana korporativna obuka, nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća imaju pravo da zahtevaju od profesora da prilagodi primere koje će ponuditi prisutnima i da ih usklade sa oblašću u kojoj njihova matična kompanija posluje. Očekuje se da na taj način mnogo lakše polaznici shvate tematiku ove edukacije.

S obzirom na to da se informacioni sistemi koriste u različite svrhe, to će akcenat specijalizovani seminar za sticanje zvanja revizor informacionih sistema staviti na njihovu primenu u oblasti finansija i u sektoru ljudskih resursa. Naravno da će ukratko profesori da se osvrnu i na to kako se informacioni sistemi primenjuju u ostalim segmentima, a ukoliko to bude posebno interesantno polaznicima, primeri mogu biti i u hodu menjani.

Svakako da će profesori govoriti o svim komponentama različitih informacionih sistema. A tom prilikom će prisutnima ukazati na osnovne karakteristike softvera i hardvera, a nakon toga će biti govora o načinu rada sa bazama podataka. Biće predstavljene i različite vrste baza podataka i njihove osnovne karakteristike.

Na koji način funkcioniše umrežavanje informacionih, odnosno računarskih sistema i koji se sve uređaji tom prilikom koriste je tema, koju će isto tako detaljno da obradi specijalizovana obuka i kurs za sticanje zvanja revizor informacionih sistema. Podrazumeva se pa će posle svega toga prisutni biti u prilici i da postavljaju pitanja o obrađenim temama, kako bi sve razjasnili što im do tog momenta nije bilo jasno.

A u skladu sa nastavnim programom je predviđeno da posle toga detaljno predavači predstave i osnovne vrste informacionih sistema, te bi trebalo akcenat da bude stavljen na takozvane kancelarijske informacione sistem.

Podrazumeva se da će predavači svakom pojedinačnom polazniku da objasne i kako se specijalni alati koriste u praksi, a sa ciljem povećanja kvaliteta funkcionisanja određenog informacionog sistema.

Posle svega toga je predviđeno da profesor predstavi i trenutno aktuelne međunarodne standarde, koji bi trebalo u praksi da budu primenjivani. A tom prilikom se očekuje da uzme učešće svaki polaznik i da eventualno postavlja pitanja ukoliko mu nešto od toga ne bude bilo u potpunosti jasno.

Naravno da će predavač u najvećoj mogućoj meri da se potrudi adekvatne primere da pronađe, kako bi omogućio svakom polazniku da mnogo bolje razume čime će se baviti ukoliko završi sa pohađanjem kursa i stekne sertifikat za zvanje revizor informacionih sistema.

Specijalizovani kurs i obuka za sticanje zvanja revizor informacionih sistema - lokacija i termini održavanja nastave

Pored toga što postoji mogućnost da fizička lica pohađaju nastavu, specijalizovani seminar za sticanje zvanja revizor informacionih sistema može biti organizovan i u formi korporativne edukacije, a kada tačno definisani broj zaposlenih u nekom preduzeću treba časove da pohađaju.

Odmah na samom početku moramo naglasiti da korporativna obuka podrazumeva i određena odstupanja, a koja se prvenstveno odnose na lokaciju održavanja. Da bi zaposlenima u tom preduzeću, odnosno polaznicima bilo omogućeno da na što lakši način pohađaju nastavu, Obrazovni centar Akademije Oxford dozvoljava u određenom slučajevima izmene u vezi sa mestom održavanja nastave. U principu je sasvim dovoljno da nadležno lice te kompanije zahteva da edukacija bude organizovana na drugoj lokaciji, odnosno u okviru prostorija same kompanije. Međutim, da bi to bilo dozvoljeno, neophodno je da bude odabran prostor koji je u skladu sa zahtevima organizatora i opremljen. Podrazumeva se da će prethodno nadležno lice u jednoj od poslovnica jasno navesti klijentu šta bi moralo da se nađe u izabranom prostoru, kako bi edukacija mogla tu da bude održana za određeni broj zaposlenih. Sem toga, u obavezi su nadležno lice odabranog predstavništva institucije organizatora i nadležni predstavnik zainteresovane kompanije da se usaglase i oko svih ostalih detalja, koji se tiču organizacije nastave za zaposlene. A to podrazumeva da će oni precizirati kog datuma će početi korporativni tip edukacije, te odlučiti o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu. Budući da je obaveza klijenta i organizatora da odluče i u skladu sa kakvom dinamikom će da bude održan predviđeni nastavni fond, to automatski znači da će oni da se dogovore i oko toga koliko bi trebalo da traje korporativni kurs. Zatim će sve te informacije da budu saopštene na propisan način polaznicima, to jest tačno određenom broju zaposlenih u okviru konkretnog preduzeća.

A kada su u pitanju fizička lica, to jest kada je pojedinačni polaznik zainteresovan da pohađa ovu edukaciju, važe nešto drugačija pravila. Naime, radi se o tome da specijalizovana obuka i kurs za sticanje zvanja revizor informacionih sistema za fizička lica može biti organizovana na više načina i na različitim lokacijama, te je u tom smislu vrlo važno da svaki polaznik jasno iznese svoje mišljenje o tome prilikom prijavljivanja, a najdalje kada bude bio vršeno upis.

Da pojednostavimo, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pojedinačnim polaznicima da nastavu pohađaju kako putem računara, isto tako i prema klasičnom principu, a predavanja mogu pratiti u okviru individualne, poluindividualne i grupne nastave. S obzirom na to da se toliko opcija nalazi u ponudi, predviđeno je da svaki pojedinac donese odluku o tome gde želi časove da pohađa i na koji način, te da zatim to saopšti nadležnima i od njih dobije sve neophodne informacije.

U obavezi je svako, ko se opredeli za praćenje nastave na klasičan način, da bude prisutan u okviru izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije, a u tačno definisanim terminima. Naime, nastava na klasičan način se organizuje upravo na više od 30 lokacija u celoj zemlji, to jest u svim onim gradovima u kojima konkretna obrazovna institucija zvanično ima otvorene poslovnice. U svakom slučaju će kandidat odlučiti kako želi časove da pohađa, pa će u skladu sa tim i biti precizno informisan o terminima u kojima je potrebno predavanja da prati, to jest da bude prisutan u prostorijama odabranog predstavništva.

Druga opcija koja je u ponudi jeste online kurs i obuka za sticanje zvanja revizor informacionih sistema. Svaki pojedinačni polaznik, koji se za tu opciju opredeli bira samostalno gde će boraviti dok traju časovi, odnosno sa koje lokacije će ih pohađati. Međutim, njegova je obaveza na prvom mestu da osigura optimalne uslove za rad, što znači da mora postojati stabilna veza sa internetom u tom prostoru. Zatim je neophodno da koristi sopstveni računar, čije karakteristike moraju biti usklađene sa zahtevima institucije organizatora i na kraju je u obavezi da samostalno instalira namenski softver na konkretni uređaj. Prvo i osnovno što moraju znati svi zainteresovani za praćenje nastave onlajn jeste da će informacije o karakteristikama računara njima dati nadležni u konkretnoj poslovnici na vreme. Zatim će im dati sve neophodne smernice o postupku instalacije programa, a kako bi oni to mogli samostalno da učine. Činjenica je da postupak instaliranja softvera nije zahtevan, te da bi trebalo svaki pojedinačni polaznik bez ikakvih problema da to učini. Ipak, ova specijalizovana obrazovna institucija nudi svima njima i mogućnost da se obrate IT stručnjacima, ukoliko za tim budu imali potrebu. Radi se o tome da u okviru svake poslovnice postoji i tim za tehničku podršku, a ti stručnjaci će nastojati da što je moguće brže reše bilo kakav problem koji eventualno iskrsne.

Posebno moramo istaći informaciju da svako fizičko lice ima obavezu nakon što odluči da li će časove pohađati na klasičan način ili online, da izabere i da li mu više odgovara princip koji podrazumeva poluindividualni, individualni ili grupni seminar. A u skladu sa tom odlukom će oni biti informisan od strane nadležnih o detaljima koji su vezani za organizaciju nastave tog tipa.

Najjednostavnije rečeno, primarna razlika između svih pomenutih tipova edukacija se odnosi na broj osoba, koje bi trebalo časove da pohađaju. Sa tim u vezi ističemo da u jednoj grupi nastavu treba da prati između četvoro ljudi najmanje i osmoro njih najviše. Isto tako je predviđeno da jedno lice pristupa edukaciji u slučaju organizacije individualne obuke, a poluindividualna je poznata kao nastava u paru, tako da dvoje kandidata u tom slučaju časove treba da pohađaju.

Ipak, da ne bi bilo nikakve zabune, posebno moramo istaći činjenicu da nije jedina razlika između njih vezana za tačan broj osoba, koje bi trebalo časove da pohađaju, već da postoje i određene razlike u vezi organizacije nastave.

Najrigoroznija pravila se primenjuju kada se organizuje specijalizovana obuka i kurs za sticanje zvanja revizor informacionih sistema za grupu polaznika. Ne samo da prvo mora biti oformljena grupa, u kojoj se mora naći minimum 4 člana, nego i sve ono što organizator bude definisao ne sme da bude promenjeno po zahtevu polaznika. U suštini jedino koordinator za nastavu ima pravo da odlučuje o načinu organizacije časova u tom slučaju, a svaki polaznik je u obavezi to u potpunosti da prihvati, jer se njegovi zahtevi u vezi sa izmenom bilo kog segmenta ne smeju uzeti u obzir kod nastave u grupi. Ističemo da koordinator za nastavu u okviru poslovnice, u kojoj grupa jeste pre toga formirana ima pravo i dozvolu da precizira kog datuma će početi edukacija, potom i kojim tempom će biti sprovedeni časovi i u kojim terminima. Zatim će to biti na propisan način saopšteno polaznicima, a još jednom će biti istaknuto da se izmene po njihovom zahtevu ne dozvoljavaju. A ono što će prethodno prijavljeni moći da saznaju jeste koliko je ukupno predviđeno da traje grupni seminar, budući da to nadležni u okviru konkretne specijalizovane obrazovne institucije definišu pre toga i to važi i za apsolutno svako predstavništvo.

Mnogo su slobodnija pravila prema kojima se organizuje poluindividualna nastava, a sve to isto važi i za individualni tip edukacije. Naime, jedina razlika između poluindividualne i individualne nastave je vezana za broj polaznika koji predavanja pohađaju, budući da jedno lice pristupa individualnoj, a da je nastava u paru, to jest poluindividualna namenjena za dvoje polaznika. Sa tim u vezi napominjemo da organizator dozvoljava značajnu slobodu svakom polazniku u tom slučaju, jer upravo prijavljeni definiše sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u oba slučaja kako će časovi biti organizovani. Pored toga što će oni precizirati datum početka ili nastave u paru ili individualne, usaglasiće se i oko termina održavanja časova u konkretnom slučaju i oko rasporeda. A sama činjenica da oni definišu raspored predavanja, odnosno da zajedno odlučuju o tome u skladu sa kakvom dinamikom će biti predviđeni nastavnim fond raspoređen, na taj način donose odluku i o trajanju bilo jednog tipa edukacije, bilo drugog.

Specijalizovani seminar za sticanje zvanja revizor informacionih sistema - trajanje

Neophodno je da se izjasne sve prijavljeni u momentu upisa kako žele nastavu da pohađaju, da bi u skladu sa time dobili sve potrebne informacije, pa i podatke o tome koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs za sticanje zvanja revizor informacionih sistema.

Napominjemo da izuzev mogućnosti praćenja nastave u paru i individualno, dostupna je i ona koja podrazumeva pohađanje nastave u grupi. Baš zato što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi sve te opcije, neophodno je da se svaki prijavljeni izjasni, posle čega će dobiti informacije o ovim detaljima.

Ako neko želi da nastavu pohađa samostalno, to jest u okviru individualne, onda treba da direktno sa nadležnima precizira kako će 12 časova, koliko ih je zastupljeno u nastavnom programu, u tom slučaju da bude raspoređeno. Radi se o način organizacija časova, koji je takav da podrazumeva dogovor između pojedinačnog polaznika i nadležnog lica u okviru konkretne poslovnice, kao i predavača, koji bi trebalo individualnu nastavu da vodi. Samim tim što će se oni dogovoriti o rasporedu časova, na taj način će precizirati i koliko bi ukupno individualni tip nastave trebalo da traje.

Potpuno ista pravila važe i kada je u pitanju poluindividualni tip edukacije, ali tada dvoje polaznika treba da pohađaju nastavu. Upravo iz tog razloga jeste navedeno da će njih dvoje u isto vreme da se sa predstavnikom odabrane poslovnice institucije organizatora i sa predavačem dogovore oko svih potrebnih detalja. Samim tim što je predviđeno da oni definišu to zajedno, trajanje poluindividualne nastave može biti različito u odnosu na trajanje individualne edukacije.

A sada da naglasimo i to da specijalizovani kurs i obuka za sticanje zvanja revizor informacionih sistema koji se organizuje za grupu polaznika podrazumeva potpuno drugačija pravila organizacije. Reč je o striktno definisanim pravilima, a o trajanju se odlučuje prethodno i to se primenjuje za svaku poslovnicu navedene institucije. Naime, određeno je da bi ukupno trebalo jedan mesec članovi konkretne grupe da pohađaju nastavu. A ono o čemu će svako od njih biti naknadno informisan jesu termini održavanja časova, zatim raspored predavanja i naravno datum početka. Sve te podatke će polaznici dobiti onog momenta kada se u okviru tog predstavništva bude oformila grupa, što znači kada četiri osobe najmanje prijavu budu zvanično izvršile.

S obzirom na to da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnosti i organizacije korporativnog kursa, a da tada takođe važe prilično fleksibilna pravila organizacije, to će polaznici naknadno dobiti informaciju o trajanju nastave. Stvar je u tome da će nadležno lice tog preduzeća biti u obavezi da zajedno sa nadležnim licem u bilo kojoj poslovnici pomenute obrazovne institucije precizira na koji način će definisani nastavni fond da bude raspoređen. Samim tim će se usaglasiti i o trajanju korporativne obuke, a neophodno je da definišu kog datuma će nastava početi, kao i da li će polaznici časove pohađati u svojoj kompaniji ili u prostorijama odabrane poslovnice i naravno u kojim će to biti terminima. A svi koji treba nastavu u tom slučaju da pohađaju će dobiti precizne informacije na vreme od nadležnih.

Spisak gradova za kurs i obuku za sticanje zvanja revizor informacionih sistema

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje