Kurs i obuka za stočara

Zaintereseovanima da se upoznaju sa tematikom ove stručne edukacije će biti na raspolaganju sve informacije kako o lokaciji održavanja nastave, tako isto i o tome u kojim će terminima biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za stočara onog momenta kada bude izvršio prijavu, a uz poštovanje pravila institucije organizatora.

Reč je o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford praktikuje u principu da nastavu organizuje prema pravilima individualne. Inače se taj tip edukacije naziva i jedan na jedan, uzevši u obzir da predavanja pohađa samo jedan kandidat. Njegova je obaveza prema pravilniku pomenute obrazovne institucije da se usaglasi sa nadležnim predavačem o svemu. Ne samo da će oni definisati kog datuma bi trebalo individualni tip nastave da počne, nego isto tako je njihova obaveza i da se dogovore o rasporedu predavanja, pa samim tim da definišu i trajanje nastave, ali i o tome u kojim terminima će nastava da bude održana.

Inače, ako bude bio iznet takav zahtev, ova obrazovna institucija može organizovati i nastavu u paru i za tri osobe, to jest u formi takozvane mikro grupe. Zvaničnim pravilnikom je precizirano da se u oba slučaja kandidatima daje mogućnost da zajedno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest same poslovnice u kojoj su se prijavili, dogovore o načinu sprovođenja časova.


Ustvari će oni precizirati isto kao i kada je u pitanju individualna nastava, samo što moraju svi zajedno da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore. Pored ostalog će da se usaglasiti o datumu početka, zatim o terminima u kojima će biti u obavezi da prisustvuju časovima i o njihovom rasporedu. A kako treba da se dogovore i u dinamici organizacije nastave, to će na taj način da preciziraju i koliko bi ukupno trebalo u tom slučaju da traje stručni seminar za stočara.

Postoji mogućnost i da nastava bude organizovana na drugačiji način, to je za više polaznika. Samo u slučaju se zahteva da se minimum četiri osobe zvanično prijave u okviru jedne od poslovnica, te da jasno navedu da žele nastavu da pohađaju tako, te će im sasvim sigurno biti omogućeno. Međutim, moraju znati da u tom slučaju isključivo organizator, to jest zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu u toj poslovnici, donosi odluku o načinu sprovođenja časova, ali i o trajanju nastave. Stvar je u tome da on odlučuje kao prvo o datumu početka edukacije za grupu od najmanje četiri osobe, a najviše osmoro polaznika. Posle toga će morati da odredi i u kojim terminima bi trebalo da pohađaju predavanja i kako će ona biti raspoređena, to jest u kom periodu će nastavnim programom određen broj časova da bude sproveden. Na taj način će definisati i ukupno trajanje nastave u grupi, a onda će i biti informisani svi prijavljeni o tome. Ovde je izuzetno značajno da napomenemo i to da se izmene ne dozvoljavaju, što znači da čak i ako neki kandidat bude to zahtevao, ne smem mu biti dozvoljeno.

Lokacija održavanja nastave isključivo zavisi od toga u kom gradu želi kandidat da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs za stočara. Naime, pomenuta obrazovna institucija praktičan deo edukacije organizuje uz podršku fizičkih i pravnih lica u tom gradu, a koja su specijalizovana za ovu oblast. Zato praktično i ne postoji mogućnost da kandidat ranije dobije informaciju o tačnom mestu održavanja nastave, već će svakome od njih taj podatak biti naknadno na raspolaganju.

TESTOVI


Treba naglasiti i to da je prijavljivanje obavezno za svakog zainteresovanog, kao i zvaničan upis.

U bilo kom trenutku kandidati mogu da se prijave elektronski, to jest da na mejl pošalju zahtevane podatke, a koji obuhvataju: ime i prezime svakog pojedinačnog kandidata, datum njegovog rođenja i kontakt informacije, to jest broj telefona. A ako nekome tako više odgovara, može jednostavno da se prošeta do same poslovnice i tako se prijavi ili da zaposlene u njoj kontaktira putem telefona.

Biće informisani svi oni i o tome da ova obrazovna institucija praktikuje da upis bude izvršen samo ako kandidat bude bio lično prisutan. Takođe je važno i da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju. Naravno da će na vreme nadležni u konkretnoj poslovnici informisati svakog prijavljenog polaznika o svim tim detaljima.

Kojim temama se bavi stručni seminar za stočara?

Definisano je pravilnikom da će kandidati dobiti skripte iz kojih će se pripremati za polaganje teorijskog dela edukacije, tako da se i očekuje da svako uopšteno bude upoznat sa sadržinom tih skripti pre nego što počne da pohađa praktičan deo nastave. Ipak, predviđeno je pravilnikom da će stručna obuka i kurs za stočara u toku uvodnog predavanja omogućiti kandidatima da se najpre upoznaju sa opisom ovog zanimanja. Predavač će objasniti čime se sve jedan stočar bavi i o čemu vodi računa tokom svog posla.

Zatim će pažnja biti posvećena predstavljanju različitih vrsta životinja, o kojima u većini slučajeva stočari i vode računa. Biće predstavljene njihove osnovne potrebe i karakteristike, a takođe će predavač objasniti i kako bi trebalo održavati higijenu za svaku od tih životinjskih vrsta.

Inače se stočari bave i proizvodnjom stočarskih proizvoda, zatim skladištenjem i njihovim slanjem u dalju prodaju, pa će predavač određeni deo edukacije posvetiti i tome. Obično stočari proizvode mleko, meso, med, jaja i sir, kao i krzno i druge proizvode.

Predviđeno je nastavnim programom i da kandidatima bude omogućeno da nauče kako se uzgajaju svinje, koze, goveda i konji, odnosno ovce, ali i fazani, nojevi i druge životinjske vrste, o kojima obično brinu stočari.

Takođe je važno naglasiti i to da će specijalizovani kurs i obuka za stočara u okviru praktičnog dela obraditi temu koja je vezana za održavanje higijene životinja. U tom smislu će biti predstavljeno polaznicima koji se sve uređaji tom prilikom koriste i na koji način. Naučiće, pored ostalog da koriste četke za timarenje konja, na primer, ali i različita sredstva za dezinfekciju.

Svi koji budu pohađali praktičan deo nastave će se upoznati i sa različitim spravama, koje se koriste najpre za hranjenje životinja, a zatim i za pojenje. U zavisnosti od toga gde se organizuje praktičan deo nastave, može se dogoditi da kandidatima bude predstavljen i aparat za mužu krava, a svakako je predviđeno nastavnim programom da svako ko bude pohađao stručni seminar za stočara dobije informacije i o tome kada je potrebno koristiti grejalice u određenom prostoru u kome borave životinje, a kada ventilatore. Isto tako će im biti predstavljen i princip rada inkubatora, te će saznati i kako se mnogi drugi uređaji, a sa kojima stočari svakodnevno dolaze u dodir, koriste.

Kada je u pitanju proizvodnja stočarskih proizvoda, potrebno je biti upoznat i sa proverom njihovog kvaliteta, pa će o tome isto tako da bude govora tokom praktičnog dela ove edukacije.

Kandidati koji budu imali neko pitanje su slobodni da ga postave predavaču u toku trajanja praktičnog dela edukacije, jer se od njih zahteva svakako da aktivno učestvuju, te da upravo na praktičan način nauče sve ono što će im biti korisno prilikom obavljanja ovog posla.

Gde i na kojoj lokaciji će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za stočara?

Potrebno je da svako zainteresovano lice bude na prvom mestu informisano o tome da će specijalizovani seminar za stočara biti organizovan u formi individualne nastave. U osnovi edukacija se organizuje na taj način, s tim da postoji mogućnost i izmena po potrebi.

Da napomenemo da ako se dve osobe u istoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford prijave, edukacija će biti organizovana u formi poluindividualne. Isto važi i ako se prijave tri osobe, koje su zainteresovane za praćenje ove obuke, jer se tada formira takozvana mikro grupa i organizuje se edukacija za sve polaznike istovremeno.

Za sva tri tipa edukacije važi pravilo o istom načinu organizacije. A on je izuzetno slobodan i pruža mogućnost svakom kandidatu da nastavu pohađa kada mu odgovara, praktično rečeno.

Da pojednostavimo, ili jedan ili dvoje ili troje kandidata će se sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu tom prilikom o načinu organizacije tada dogovarati. Pored toga što će biti u obavezi da preciziraju datum početka, važno je da se dogovore i o terminima održavanja edukacije i o rasporedu definisanog broja sati. A u skladu sa time će se oni usaglasiti i oko toga koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka za stočara.

U zavisnosti od toga u kom gradu želi da pohađa ovu edukaciju, kandidat će dobiti informaciju i o lokaciji njenog održavanja. A u većini slučajeva će predviđeni broj radnih sati polaznik pohađati u kompaniji, sa kojom institucija organizatora ima neposrednu saradnju.

Iako se edukacija u suštini organizuje najpre u formi individualne, postoji mogućnost i da ona bude organizovana za grupu polaznika, to jest za najmanje njih četvoro, a najviše osmoro. A to iziskuje da se prvo četiri osobe minimalno prijave u konkretnom predstavništvu institucije organizatora, posle čega će biti formirana grupa i definisani detalji. Sve što je vezano za organizaciju nastave u grupi precizira ovlašćeno lice konkretne poslovnice, s tim da kandidati nemaju pravo da zahtevaju izmenu. Vrlo su strogo definisana pravila koja se poštuju kada je u pitanju specijalizovani seminar za stočara za grupu polaznika, te se podrazumeva da će svi članovi jedne grupe o tome dobiti precizna obaveštenja na vreme.

Stručni kurs i obuka za stočara - trajanje

Najpre da napomenemo da se u osnovi nastava organizuje prema pravilima individualne. Potrebno je da u tom slučaju zainteresovani kandidat definiše sa predstavnikom konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i koliko će ona trajati. Da budemo precizni, njihova je obaveza da se usaglase oko toga u kom vremenskom periodu će biti pohađano predviđenih 150 sati nastavnog programa, ali je važno da se usaglase i oko datuma početka nastave i oko termina održavanja časova.

Sa druge strane, postoji mogućnost organizacije i nastave u grupi, ali tada isključivo nadležno lice u jednoj od poslovnica, to jest u onoj u kojoj je oformljena grupa od četiri osobe najmanje, precizira sve detalje, pa i trajanje nastave. A članovi te grupe su u obavezi da bez pogovora prihvate sve to, jer se ne dozvoljavaju izmene po njihovom zahtevu.

Bude li se neko odlučio da nastavu pohađa u okviru mikro grupe, kada je tri osobe prisutno ili kroz takozvanu nastavu u paru, to jest poluindividualnu, važiće istovetna pravila kao i kod individualne. Tada će se troje ili dvoje kandidata dogovarati sa predstavnikom konkretne poslovnice o svemu, pa će shodno tome definisati i koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs za stočara.

Spisak gradova za kurs i obuku za stočara

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje