Kurs i obuka za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima

U novije vreme je vrlo važno naučiti kako se koriste pesticidi na povrću, ali i na voću u zaštićenim uslovima. Svakako da je važno biti upoznat sa svim tim detaljima, a posebno ako se neko bavi proizvodnjom povrća na taj način. Upravo u tome će svakom zainteresovanom da pomogne specijalizovani kurs i obuka za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima, a ta edukacija je na prvom mestu usmerena na praktičan rad.

U principu će svaki kandidat dobiti neophodnu literaturu za pripremu polaganja teorijskog dela, dok će biti u obavezi da pohađa 12 školskih časova nastavnog programa u okviru praktičnog dela.

Neophodno je da izvrši prijavu u skladu sa pravilima svaki zainteresovani kandidat. A zvaničnim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je definisano da prijavu može kad god želi da izvrši ili lično ili putem telefona konkretne poslovnice te institucije. Podrazumeva se da će to učiniti u toku zvaničnog radnog vremena. Isto tako je otvorena mogućnost i da prijava bude izvršena na drugačiji način, to jest elektronskim putem, kada zainteresovani treba da pošalje zahtevane podatke na mejl adresu. Što se tiče podataka, potrebno je da navede u prijavi svoje ime i prezime, potom broj telefona i datum rođenja.


Zaposleni u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije su u obavezi da svakog kandidata pojedinačno informišu o samom postupku upisa, uzevši u obzir da je njihovo lično prisustvo obavezno u tom trenutku. Takođe je važno i da dostave sva propisana dokumenta, a o čemu će biti obavešteni naravno na vreme.

Inače je predviđeno da se stručna obuka i kurs za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima organizuje na prvom mestu prema pravilima individualne nastave. A individualna nastava je poznata kao jedan na jedan, jer joj prisustvuje samo jedan kandidat i predavač. Pravilnikom je predviđeno da će se oni usaglašavati oko rasporeda časova i datuma početka edukacije, odnosno oko toga u kojim će terminima da budu organizovani časovi. Sve to zapravo znači da će oni precizirati i koliko će ukupno taj vid edukacije da traje.

Treba naglasiti i to da se lokacija održavanja nastave definiše isključivo na osnovu toga u kojoj od preko 40 poslovnica ove obrazovne institucije kandidat izvrši prijavu. Naime, saradnju organizator ostvaruje sa onim pravnim licima, koja se bave dugi niz godina uzgajanjem povrća u zaštićenim uslovima i koja su upoznata sa pravilnim načinom upotrebe pesticida u takvim uslovima. Bez sumnje, kandidati će biti u mogućnosti da od najkvalitetnijih stručnjaka usvoje znanje, koja su propisana nastavnim programom ove stručne edukacije.

TESTOVI


Da naglasimo i to da nastava može biti organizovana i za mikro grupu i u formi poluindividualne, što znači da troje ili dvoje kandidata u isto vreme treba da prisustvuju časovima. Pravila organizacije su zapravo u tom slučaju potpuno ista kao i kada je u pitanju individualni tip edukacije. A to u suštini znači da će ili dvoje ili troje polaznika biti u obavezi da se sa predavačem, odnosno sa nadležnim licem u izabranom predstavništvu ove obrazovne institucije dogovoriti o načinu organizacije časova. Isto kao i kada je u pitanju individualna nastava, oni odlučuju o datumu početka edukacije, kao i o tačnim terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu, pa na taj način preciziraju i koliko će ukupno da traje stručni seminar za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima.

Iako to nije uobičajeno, može se dogoditi da u okviru jedne od poslovnica četiri osobe u isto vreme izvrše prijavu i navedu da žele da pohađaju ovaj stručni kurs. U tom slučaju će biti organizovan grupni tip nastave, te se podrazumeva da će biti primenjeni nešto drugačija pravila. Naime, obaveza je u tom slučaju organizatora da odluči o svemu, kako o datumu početka i o tome u kojim će terminima biti časovi organizovani, tako isto i o njihovom rasporedu, pa samim tim i o trajanju, a zahtevi polaznika ne bi smeli da budu uzeti u obzir, ako oni žele nešto od navedenog da bude promenjeno.

Program stručnog kursa za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima

Šta su pesticidi je prva tema koju će predstaviti stručna obuka i kurs za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima polaznicima. Zatim će saznati od predavača zbog čega se koriste pesticidi prilikom uzgajanja povrća u zaštićenim uslovima i na koji način ta hemijska sredstva mogu da zaštite povrće od bolesti. Kako postoje oprečna mišljenja o tome da li treba koristiti pesticide ili ne, to će predavač ukratko da se i na tu temu osvrne.

Biće objašnjeno i kako u praksi funkcioniše proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru, a za različite povrtarske kulture.

Mada je upotreba pesticida izuzetno značajna, postoji još nešto o čemu treba voditi računa prilikom uzgoja, pa će i o tome govoriti predavač. Naime, vrlo je važno da proizvođač prvo izabere otporniju sortu, a zatim i da vodi računa o izboru semenskog i sadnog materijala. Potom mora biti upoznat sa agrotehnikom, a kako bi odabrao najbolju moguću opciju. Sledi primena različitih mera, u vidu fizičkih, mehaničkih i bioloških, a zatim i determinacija patogena i bolesti. Tek nakon toga možemo govoriti o primeni fungicida, odnosno hemijskih mera i na kraju je vrlo važno da proizvođač vodi računa o sakupljanju biljnih ostataka, kao i o njihovom pravilnom uništavanju.

Predviđeno je isto tako nastavnim programom i da specijalizovani kurs i obuka - upotreba pesticida na povrću u zaštićenim uslovima omogući polaznicima upoznavanje sa načinom izbora kvalitetnih sorti i zdravog semenskog, to jest sadnog materijala. Saznaće tom prilikom i da se upravo gajenje takvih sorti može smatrati najpravilnijim i najekonomičnijim, a ujedno i najefikasnijim merama zaštite.

Taksativno će predavač objasniti svakom polazniku za koje povrće je najbolje koristiti koji pesticid i na koji način. Naravno da će tom prilikom biti ukazano i na negativna dejstva pesticida na povrtarske kulture. Zatim će predavač objasniti i da li je moguće to negativno dejstvo svesti na minimum i na koji način.

Svakako da će se detaljno polaznici upoznati sa zaštitom lubenice, krastavaca i luka, odnosno graška, boranije, spanaća i pasulja, te paradajza i mnogih drugih povrtarskih kultura.

Na koji način bi trebalo da se u zaštićenom prostoru izvrši agrotehnika i koje mere zaštite bi trebalo da budu primenjene je svakako naredna tema koju će predstaviti specijalizovani seminar za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima. A tu je vrlo važno prvo odabrati odgovarajuće mesto za postavljanje plastenika, zatim obezbeđivanje adekvatne vlažnosti i dobre osvetljenosti. Saznaće prisutni i kako je potrebno, to jest na osnovu čega odabrati zemljište za postavljanje plastenika i kako uopšteno treba taj prostor osmisliti. O čemu moraju voditi računa budući proizvođači povrtarskih kultura je svakako tema kojoj će biti posvećena značajna pažnja.

Mere zaštite su izuzetno važne, tako da će predavač objasniti i u kojim slučajevima se moraju koristiti pesticidi i koji tačno, odnosno na koji način da ne bi ispoljili svoja negativna svojstva.

Očekuje se od svakog kandidata da nakon završene edukacije bude upoznat u potpunosti sa tim i kako bi trebalo da se ponaša ukoliko želi da samostalno gaji određene povrtarske kulture u zaštićenim uslovima.

Specijalizovana obuka i kurs za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima - termini i lokacija održavanja edukacije

Neophodno je da svako, ko želi da pohađa ovu edukaciju zna i to da se u osnovi stručna obuka i kurs za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima organizuje prema pravilima individualne nastave. Inače taj tip edukacije poznat kao nastava jedan na jedan podrazumeva prisustvo samo jedne osobe predavanjima, odnosno praksi.

Lokaciju održavanja nastave će saznati svaki kandidat u momentu prijavljivanja, budući da Obrazovni centar Akademije Oxford ostvaruje saradnju sa vrhunskim stručnjacima, odnosno sa najboljim kompanijama u ovoj oblasti u konkretnom gradu. Dakle, najpre mesto održavanja nastave zavisi od toga u kojoj od brojnih poslovnica institucije organizatora kandidat želi da izvrši prijavu.

Isto tako će naknadno dobiti informacije i o ostalim detaljima u vezi sa organizacijom nastave, jer se ona sprovodi u formi individualne, kada je jedno lice prisutno. A njegova je obaveza da direktno sa ovlašćenim licem u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora definiše kada će početi edukacija, odnosno kojim tempom će časovi biti organizovani i u kojim terminima. Budući da preciziraju i kakva će dinamika biti poštovana, to znači da će se oni usaglasiti i oko trajanja individualne nastave.

U skladu sa zahtevima polaznika i njihovim potrebama, ova stručna edukacija može biti organizovana i na drugačiji način.

Ukoliko se dve osobe u konkretnoj poslovnici prijave i iznesu zahtev da pohađaju ovu edukaciju, biće im data mogućnost da je prate u formi poluindividualne ili takozvane nastave u paru. Sem toga, otvorena je mogućnost i da specijalizovani kurs i obuka za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima bude organizovan u isto vreme za tri osobe, to jest u okviru mikro grupe. Pravila organizacije u oba slučaja su potpuno ista kao i kada je u pitanju individualni tip nastave. A to u suštini podrazumeva da će se kandidati o svim detaljima u vezi sa sprovođenjem časova dogovarati direktno sa predstavnikom izabrane poslovnice institucije organizatora.

Drugačija pravila važe kada je u pitanju nastava u grupi, a i ona po zahtevu može da bude održana. Da budemo precizni, neophodno je da se 4 osobe najmanje prijave i zahtevaju da nastavu pohađaju na taj način. Inače pravilnikom pomenute obrazovne institucije je određeno da maksimalno osmoro ljudi može prisustvovati časovima kada je u pitanju nastava za grupu. U svakom slučaju će ovlašćeno lice u predstavništvu institucije organizatora, u okviru koga je grupa oformljena, Preciziraće sve detalje koji se tiču sprovođenja edukacije. Jednostavnije govoreći, koordinator za nastavu će definisati kako datum početka, tako isto i termine u kojima će članovi te grupe biti u obavezi da budu prisutni tokom nastave, te će precizirati i trajanje, odnosno raspored sati, predviđenih nastavnim programom. Zatim će svakog člana te grupe informisati o ovim detaljima, a naročito će biti istaknuta informacija da se ne dozvoljavaju promene.

Koliko je predviđeno da će trajati stručni seminar za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima?

Kada kandidati budu izvršili prijavu, dobiće informaciju o tome da se nastava primarno organizuje prema smernicama individualne. A samim tim što je u pitanju takav vid organizacije, predviđeno je da se o tome koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima, upravo polaznik dogovoriti sa nadležnima u poslovnici, u kojoj se prijavio. Tačnije, oni će se usaglasiti o tome u kom vremenskom periodu će 12 školskih časova biti raspoređeno, zatim i o terminima, kao i o tačnom datumu početka nastave.

Potpuno isti princip organizacije će biti primenjen i ukoliko postoji dovoljan broj prijavljenih za nastavu u paru, to jest poluindividualnu. Takođe može biti organizovana i obuka za troje polaznika u isto vreme, kada se formira takozvana mikro grupa. Sve informacije ne samo o trajanju, nego i o terminima održavanja časova i o datumu početka nastave će biti dostupne kandidatima nakon što ih preciziraju sa nadležnima.

A u slučaju da se u jednoj od poslovnica oformi grupa od četiri osobe najmanje, biće organizovan grupni kurs i obuka za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima. Tom prilikom važe nešto strožija pravila organizacije, tako da će definisati nadležni u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, pored ostalog i koliko će u tom slučaju edukacija trajati. Zapravo će oni definisati i kog datuma bi trebalo da počne obuka i u kojim će terminima biti organizovana, kao i kakvom dinamikom, to jest koliko će trajati, a onda će sve kandidate koji su članovi te grupe o ovim detaljima informisati na propisani način.

Spisak gradova za kurs i obuku za upotrebu pesticida na povrću u zaštićenim uslovima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje