Kurs i obuka za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije

Naravno da svi koji su na rukovodećim pozicijama u bilo kojoj kompaniji znaju da jedino ako sa puno pažnje budu formirali poslovnu strategiju i ispoštovali sve što su definisali, mogu računati da će se i kvalitet poslovanja njihove kompanije unaprediti. Međutim, postoje slučajevi kada se prenebregnu ti bitni aspekti, pa i sama poslovna strategija ne bude pravilno formirana. Ali zato je tu specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije da pomogne svima, koji su zainteresovani da poslovanje svog preduzeća, ali i svoje lično radno angažovanje unaprede.

U principu ne postoji ništa što moraju ispuniti kandidati, da bi im bilo omogućeno časove da pohađaju, pa tako prijavu može da izvrši svako ko ima želju da se sa konkretnom tematikom upozna.

A u toku radnog vremena svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford prijava može biti izvršena putem telefona ili lično. I na mejl kandidat može svoje podatke poslati, a ako mu tako više odgovara. Bitno je da izuzev imena i prezimena, on navede i datum svog rođenja, te da svakako napiše ili izdiktira i broj telefona.


S obzirom na to da je vrlo precizno određeno kako funkcioniše upis, to se zahteva od svakog kandidata pojedinačno da lično bude u tom trenutku prisutan. A njegova je obaveza i da propisanu dokumentaciju tada dostavi, a podatke o tome koja dokumenta je obavezan da priloži će mu svakako dati nadležni u odabranom predstavništvu navedene institucije.

Inače, u ponudi je klasični i online seminar za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije, a nastavu kandidati mogu pohađati ili u okviru grupe ili u paru ili putem individualne obuke. Samim tim što postoji nekoliko mogućnosti u ponudi, zahteva se da u trenutku prijave ili zvaničnog upisa svaki kandidat izabere koja mu od svih tih opcija najviše odgovara. U skladu sa time će i dobiti informacije o načinu organizacije časova.

U poslovnicama pomenute institucije se organizuje nastava prema klasičnom principu. Naravno da je lično prisustvo svakog kandidata tada obavezno, a informacije o terminima održavanja časova će mu biti date na vreme.

TESTOVI


Što se tiče nastave koje se organizuje online, zahteva se da kandidat koji tu opciju izabere poseduje računar. Prema pravilima cće na njega instalirati specijalnu vrstu programa, kako bi mogao predavanja da pohađa. U suštini je taj postupak vrlo jednostavan, tako da polaznik gotovo sigurno može kroz njega samostalno da prođe. Ipak, za svaki slučaj napominjemo da u svakoj poslovnici ove institucije postoji i IT sektor, tako da svi polaznici koji budu imali neki problem prilikom praćenja predavanja online ili kada instaliraju program, mogu te stručnjake da kontaktiraju i zatraže pomoć. Vrlo je važno da napomenemo i to da je stabilna internet konekcija obavezna, što znači da sa puno pažnja kandidat treba da izabere prostor iz koga će pohađati predavanja na taj način.

Sledeće o čemu moraju voditi računa svi koji su zainteresovani za praćenje ove specijalizovane edukacije Jeste da navedu da li im više odgovara poluindividualna, individualna ili grupna obuka i kurs za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije.

Iako je osnovna razlika vezana za broj osoba koje prisustvuju nastavi, naravno da postoje i razlike u načinu organizacije. A u suštini, osnovna razlika se ogleda u tome ko ima nadležnost da definiše termine održavanja časova, datum početka i raspored predavanja.

Svakako koordinator za nastavu o tome odlučuje kada se organizuje grupni tip edukacije, ali to ne može da definiše sve do momenta dok se grupa ne oformi u toj poslovnici. A samim tim što od četvoro do osmoro ljudi može biti prisutno u jednoj grupi, naglašeno je da se mora minimalan broj kandidata prijaviti, kako bi grupa bila formirana. Odmah posle toga će ovaj stručnjak odrediti sve to i obavestiti prijavljene. Inače su vrlo stroga pravila prema kojima se nastava u grupi organizuje, tako da se promene ne dozvoljavaju ako neko od polaznika eventualno to bude izneo kao zvaničan zahtev i sa tim će svakako svi oni biti upoznati na vreme.

A ako kandidat odluči da pohađa individualnu ili poluindividualnu edukaciju, onda će on samostalno ili u dogovoru sa još jednim polaznikom da definiše kako će časovi biti organizovani. Radi se o tome da u tom slučaju jedan kandidat ili njih dvoje imaju obavezu da zajedno sa nadležnim profesorom i sa koordinatorom za nastavu odluče i kog datuma će početi poluindividualna obuka, odnosno individualna i na koji način će časovi biti raspoređeni, odnosno kojim tempom će biti organizovani i u kojim će to da bude terminima.

S obzirom na to da je tematika ove edukacije izuzetno interesantna poslovnim ljudima, može biti organizovan i korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije. A princip organizacije je prilično jednostavan i umnogome podseća na onaj, koji se primenjuje kod individualne ili poluindividualne edukacije namenjene fizičkim licima. Bitno je da se nadležni predstavnik institucije organizatora direktno sa ovlašćenim licem zainteresovanog preduzeća dogovori oko načina sprovođenja časova. Najpre će oni odlučiti o datumu početka korporativne obuke, a potom i o dinamici prema kojoj će časovi biti organizovani i svakako o tome u kojim će terminima radnici predavanja da pohađaju. A za razliku od nastave namenjene fizičkim licima, korporativni kurs može biti organizovan i u okviru same kompanije, u kojoj polaznici rade. Međutim, da bi za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije i organizator to dozvolio, klijent se obavezuje da propisane uslove za rad obezbedi, odnosno da osigura opremljenost konkretnog prostora u skladu sa pravilima.

Stručni seminar za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije - program edukacije

Sa osnovama strategijskog menadžmenta će se na prvom mestu upoznati svako, ko bude odlučio da pohađa ovu edukaciju. Naravno da će stručna obuka i kurs za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije samo u toku uvodnog predavanja napraviti kratak osvrt na tu vrstu menadžmenta, a zatim će se fokusirati na tematiku ove edukacije.

Dobiće polaznici informacije i o tome kako se poslovna strategija korak po korak mora kreirati. Međutim, ipak će akcenat biti stavljen na ekonomsku isplativost određenog projekta, odnosno strategijskog plana.

A da bi neko mogao zaista sve to da odlično uklopi, on mora naučiti prvo da vrši analizu, te da sazna šta je kriva potražnje i kriva ponude. Upravo o tome će govoriti profesori, a biće predstavljen i takozvani koncept elastičnosti.

S obzirom na to da strategija treba da bude formirana sa ciljem poboljšanja prodaje, a samim tim i povećanja tražnje za određenim proizvodom, to je predviđeno programom da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije predstavi polaznicima različite alate koji se u tom slučaju koriste.

Pored ostalog, profesori će govoriti i o tome šta je relativna analiza troškova. A upoznaće polaznike i sa time na koji način se ona vrši, te će svakako biti dostupni i primeri iz prakse.

Naravno da je važno da polaznici znaju kako se posmatra odnos između ponude i potražnje, odnosno kako se u tom slučaju vrši analiza, pa će i o tome predavači govoriti.

Zbog čega je važno analizirati i konkurentske kompanije, takođe će saznati apsolutno svako ko bude odlučio da pristupi praćenju ove obuke.

Da bi zaista mogao da implemenitira informacije, koje će predstaviti specijalizovani seminar za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije, kandidat mora da nauči kako da ih u praksi primenjuje. Zato je nastavnim programom predviđeno da polaznici imaju obavezu i da urade zadatak. Naime, njima će profesor dati sve potrebne podatke o određenoj kompaniji, odnosno o proizvodu, a onda će od njih zahtevati da primenom prezentovanih znanja kreiraju poslovnu strategiju, koja će naravno da bude ekonomski isplativa.

Inače, sve to može biti prilagođeno i oblasti poslovanja kompanije, u kojoj su zaposleni polaznici korporativne obuke, ali samo ako to klijent, odnosno nadležno lice te firme bude zahtevao to prethodno od predavača.

Naravno da postoji mogućnost da kandidatima nešto od predstavljenog gradiva ne bude jasno u potpunosti, pa će to svakako razjasniti sa profesorima tokom završnog predavanja. A tada će oni diskutovati o obrađenim temama, tako da je to idealna prilika i da pitaju profesora sve što nisu razumeli.

Specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije - lokacija i termini održavanja časova

Zvaničnom ponudom institucije organizatora je obuhvaćeno nekoliko vidova edukacije, što znači da svaki polaznik tek nakon što načini izbor između njih dobije informacije o tome na kom mestu će biti stručni kurs i obuka za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije održan, odnosno u kojim terminima. Da pojasnimo, nastavu mogu pohađati online i na klasičan način, a kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu.

Takođe bi trebalo napomenuti da izuzev fizičkih lica, ovoj edukaciju mogu da prate i radnici brojnih kompanija. Tada se pristupa drugačijem načinu organizacije, u smislu da se zahtevi nadležnog lica te firme prihvataju što je moguće više. Naime, upravo je neophodno da direktor te kompanije, odnosno njen vlasnik ili nadležno lice definiše kako će časovi biti organizovani zajedno sa predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford. Potrebno je da se oni usaglase kako oko tačnog datuma početka korporativne obuke, tako isto i oko dinamike održavanja časova, odnosno oko termina. Prisutna je i razlika u odnosu na nastavu namenjenu pojedinačnim polaznicima u tome, što korporativni kurs po zahtevu klijenata može biti održan i u dotičnoj kompaniji. Podrazumeva se da svi uslovi za rad moraju biti obezbeđeni, te odabran prostor koji ispunjava jasne smernice organizatora. U skladu sa pravilima će polaznici biti o načinu organizacije nastave u tom slučaju obavešteni na propisani način naknadno.

Svakako pojedinačni polaznici moraju izabrati između svih ponuđenih opcija, da bi dobili precizna obaveštenja io mestu i o vremenu održavanja nastave.

Ako se neko odluči da časove pohađa na klasičan način, to znači da će specijalizovani seminar za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije biti organizovan direktno u prostorijama poslovnice, u kojoj je taj kandidat prijavu izvršio. A od njega se očekuje da u skladu sa dogovorom prisustvuje nastavi direktno u predstavništvu pomenute institucije.

Biraće lokaciju svako, kod odluči da nastavu pohađa online. Naime, tada će preko sopstvenog kompjutera pohađati predavanja, ali je u obavezi da pravilno instalira softver, pomoću koga će časove i da prati. U tome mu mogu pomoći i članovi IT sektora konkretne poslovnice, mada sam postupak instaliranja programa ne važi za zahtevan, pa je vrlo verovatno da će kandidat uspeti samostalno to da učini. Ipak, ako naiđe na bilo kakvu poteškoću, slobodan je da kontaktira nadležne i zahteva pomoć tih stručnjaka.

S obzirom na to da se i online, ali i klasična nastava mogu pohađati na jedan od ponuđenih načina, neophodno je da prilikom prijave i upisa svaki kandidat izabere koji tip edukacije mu više odgovara.

Mora imati na umu apsolutno svako ko se odluči da časove pohađa u grupi, da nastava počinje tek kada grupa u tom predstavništvu zvanično bude bila oformljena. Navedeno je od strane organizatora da između četvoro i osmoro ljudi tada pohađaju predavanja, pa je zato neophodno da najmanje četvoro njih prijavu izvrše. A tek kada se to desi, može biti definisano kada će početi grupna obuka i kurs za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije. Inače o tome svakako odlučuje nadležno lice u konkretnoj poslovnici, te se podrazumeva da koordinator za nastavu donosi odluku i o terminima u kojima će članovi te grupe predavanja da pohađaju. A njegova je obaveza da precizno definiše i raspored časova, pa da zatim o svemu informiše polaznike. A da ne bi bilo nikakve zabune, napominjemo da se zahtevi kandidata vezano za izmene u načinu organizacije nastave u grupi ne smeju prihvatiti, pošto je tako definisano pravilnikom pomenute institucije.

Mnogo se slobodnija pravila primenjuju kada kandidat odluči da časove pohađa samostalno ili u društvu još jedne osobe. Naime, tada je predviđeno da svako od njih definiše zajedno sa profesorom, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu institucije organizatora, u kome je prijava i upis prethodno izvršena, kako će predavanja biti organizovana. A u suštini, oni su dogovaraju o svemu, počev od datuma početka individualne ili poluindividualne edukacije, preko termina održavanja časova, pa do dinamike njihovog sprovođenja.

Stručni kurs i obuka za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije - trajanje nastave

Uzevši u obzir da se u zvaničnom nastavnom programu, u skladu sa čijim pravilima se organizuje specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije nalazi ukupno 12 časova, to se trajanje nastave razlikuje u zavisnosti od toga da li kandidat odluči da je pohađa u grupi, samostalno ili u paru.

A isključivo kada je u pitanju grupni tip edukacije se unapred definiše trajanje, pa je tako za svaku poslovnicu predviđeno da grupna nastava ukupno traje mesec dana.

Ipak, s obzirom na to da je u pitanju specifičan način organizacije, to kandidati dobijaju informacije o rasporedu časova, ali i o tačnoj dinamici njihovog sprovođenja i o datumu početka tek kada u toj poslovnici grupa bude formirana. Zapravo, koordinator za nastavu sve do tog momenta ne može ništa od navedenog da definiše.

Međutim, individualni i poluindividualni tip edukacije mogu početi odmah, pošto kandidat izvrši prijavu i dogovori se sa nadležnima oko načina organizacije nastave. Pored ostalog, oni treba da preciziraju i raspored časova, pa će samim tim i individualna edukacija, ali i poluindividualni seminar za upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije možda trajati duže nego nastava u grupi, a možda i kraće. Ustvari sve zavisi na prvom mestu od dogovora koji će imati koordinator za nastavu i predavač sa polaznicima u tom slučaju.

Nastava za zaposlene je, isto tako u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije. A samim tim što se vrlo slična pravila primenjuju kao i kada nastavu pohađa jedan ili dvoje polaznika, to radnici dobijaju naknadno informacije o trajanju nastave. Naime, potrebno je da se ovlašćeno lice bilo kog predstavništva navedene institucije o rasporedu časova dogovori direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom kompanije, čiji bi radnici predavanja trebalo u tom slučaju da pohađaju. Isto važi kao i za poluindividualnu, odnosno individualnu nastavu za fizička lica da može trajati i kraće nego edukacija, koja je namenjena grupi polaznika, ali i duže od tog perioda.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznavanje sa ekonomskim aspektom kreiranja uspešne poslovne strategije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje