Kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju

Zvanično ne postoji nikakvo ograničenje vezano za profil kandidata, koji imaju želju da pohađaju ovu obuku, uzevši u obzir da organizator nije naveo nijedan zahtev, koji zainteresovani moraju ispuniti da bi im bilo dozvoljeno časovima da pristupaju.

Ali je zato vrlo važno da svako od njih izvrši prijavu, s tim da napominjemo da se specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju organizuje prema važećem programu u toku cele godine.

Potrebno je da prilikom prijavljivanja navedu ne samo svoje ime i prezime, nego i datum rođenja, te obavezno da ostave i broj tvog telefona zaposlenima u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Otvorena je mogućnost prijavljivanja putem telefona, te elektronski, kada na mejl kandidat šalje pomenute podatke, odnosno direktno u prostorijama bilo koje poslovnice ove institucije. Naglašavamo da izuzev na području nekoliko beogradskih opština, odnosno u Subotici, Nišu i Kragujevcu, te Novom Sadu i Kraljevu, pomenuta institucija posluje i u Valjevu, Ćupriji i Užicu, ali i u mnogim drugim gradovima u našoj zemlji.


Vrlo brzo nakon zvaničnog prijavljivanja će kandidati dobiti informacije o postupku upisa, te o svim onim dokumentima koja bi trebalo da prilože, kako bi mogli prema pravilima da budu upisani. Takođe će im biti posebno naglašeno da je njihovo prisustvo obavezno tom prilikom, a kako bi upis bio u skladu sa trenutno važećim pravilnikom pomenute institucije izvršen.

Uopšteno govoreći, stručni seminar za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju se može organizovati i na klasičan način, odnosno direktno u prostorijama poslovnica ove institucije i online, a za svaki taj tip nastave je predviđeno da bude organizovan ili u okviru grupne ili individualne, ali i poluindividualne. Od svakog prijavljenog se očekuje i da izabere gde će pohađati časove i na koji način od ponuđenih.

Pre nego što objasnimo koja je osnovna razlika između svih tih tipova edukacija, napominjemo da ona može biti organizovana i isključivo za određeni broj radnika bilo kog preduzeća. Takozvana korporativna nastava se u tom slučaju održava, a zahteva se da ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme dogovori detalje sa nadležnim licem bilo koje poslovnice pomenute institucije. Zapravo bi trebalo da se oni usaglase kako oko principa organizacije, a u smislu da definišu termine održavanja časova i datum početka nastave, kao i dinamiku po kojoj će biti organizovana predavanja, tako i oko tačnog mesta na kome će časovi biti održani. U pitanju je jedini tip edukacije u okviru koga je dopušteno da se izmeni mesto održavanja, to jest da se dozvoli zaposlenima da na svom radnom mestu, a u adekvatno opremljenim prostorijama te kompanije, pohađaju nastavu. A o svemu tome i o principu organizacije predavanja će se, svakako pre toga detaljno dogovoriti nadležni u zainteresovanim preduzeću i u instituciji organizatora.

TESTOVI


Očekuje se da pojedinačni polaznici već prilikom prijave, odnosno zvaničnog upisa odluče kako će nastavu pohađati i gde.

Prethodno smo naveli da se klasičan tip edukacije organizuje u poslovnicama ove institucije, a onlajn kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju mogu biti pohađani sa različitih lokacija. Zahteva se u tom slučaju da kandidati obezbede računar i stabilnu internet konekciju, kao i da specijalnu vrstu softvera instaliraju samostalno. S obzirom na to da tim za tehničku podršku postoji u svakom predstavništvu ove institucije, to znači da se svaki zainteresovani kandidat njima može obratiti ukoliko ima ma kakav problem ili kada pristupa predavanjima onlajn ili kada instalira namenski softver na svoj računar, a neposredno pre početka edukacije.

Osim mogućnosti da nastavu pohađa u grupi ili individualno, svaki kandidat ima pravo da se opredeli i za praćenje takozvane nastave u paru, odnosno poluindividualne. Napominjemo da jedna osoba treba da pristupi individualnom tipu edukacije, te da od četvoro do najviše osmoro kandidata treba da pohađaju nastavu u grupi, dok dvoje njih prati poluindividualnu.

Isključivo koordinator za nastavu definiše kako će se odvijati predavanja kod grupnog tipa edukacije, dok kod individualne i poluindividualne to čine zajedno koordinator za nastavu, predavač i jedan ili dvoje kandidata.

Trebalo bi naglasiti da su pravila izuzetno rigorozna kod grupnog tipa edukacije, tako da se izmene svega onoga što organizator bude definisao ne smeju dozvoliti. Inače, u grupi može biti prisutno najviše osmoro ljudi, ali je isto tako naveden uslov za početak tog tipa edukacije, te podrazumeva obavezno prijavljivanje 4 osobe najmanje u jednoj od poslovnica.

Specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju - nastavni plan

Osnovne odredbe pomenutog zakona će u toku uvodnog predavanja biti predstavljene prisutnima. A posle toga bi trebalo specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju da se fokusira na predstavljanje samog pojma lobiranja, tako da će kandidati imati priliku da saznaju i kada je poželjno vršiti lobiranje, ali i koje su to aktivnosti, koje ne mogu pod taj pojam da se podvedu, a opet prema odredbama konkretnog zakona.

Odmah nakon toga će polaznici saznati i kako je definisan pojam lobista, odnosno ko ima pravo prema slovu ovog zakona da lobira, a u slučaju da je u pitanju pravno lice. Isto tako će biti predstavljena i definicija naručioca lobiranja, te će prisutni saznati i kako je okarakterisano takozvano lobirano lice.

Polaznici će biti informisani i o tome na koji način pomenuti zakon definiše načelo integriteta lobiste, ali i šta je to načelo zaštite javnog interesa.

Potrebno je da određene uslove ispuni kako fizičko, tako i pravno lice da bi moglo da se bavi lobiranjem, pa će i o tome biti govora tokom ove edukacije.

Kako u određenim slučajevima može da bude doneta i zabrana obavljanja pomenute delatnosti, to je predviđeno da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju i tu temu obradi.

Inače je po Zakonu o lobiranju Republike Srbije predviđeno da Pravosudna akademija sprovodi ispit, nakon čijeg uspešnog polaganja nadležni ministar izdaje konkretnom licu uverenje o tome, a posle čega to fizičko lice, odnosno pravno koje ta osoba zastupa, ima dozvolu da se bavi poslovima lobiranja. A u tom segmentu je predviđeno da prisutni saznaju i kada prestaje da važi to odobrenje, odnosno ko vodi registar lobista, ali i registar pravnih lica koja u toj oblasti posluju.

U skladu sa odredbama ovog zakona, u pomenuti registar moraju biti upisani zahtevani podaci, tako da će polaznici ove edukacije dobiti informacije i o tome kako se vrši upis podataka, te koje su sve obaveze fizičkih i pravnih lica u tom slučaju.

Celokupan postupak sprovođenja lobiranja je opisan u ovom zakonu i njime je regulisan, tako da se podrazumeva da će specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju akcenat staviti upravo na taj segment. A tada će prisutni saznati i šta sve treba da sadrži Ugovor o lobiranju, te koje su obaveze i organa vlasti i lobiranog lica, ali i lobiste, odnosno koja su njihova prava.

Predavači će posle toga objasniti prisutnima i kako je pomenutim zakonom regulisano izvršavanje, kao i koje su to kaznene odredbe, te u kojim slučajevima se one neizostavno moraju primeniti, a sve uz maksimalno poštovanje odredbi Zakona o lobiranju naše zemlje.

Napominjemo da će završni deo ove edukacije podrazumevati učešće svih prisutnih u diskusiji o temama, koje su od samog početka predstavljene. Trebalo bi da polaznici tada pitaju profesore sve što ih u vezi sa tim zanima, a u slučaju da možda nešto nisu dobro razumeli ili da im je potrebno pojašnjenje određene oblasti.

Gde će biti organizovan kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju i kada?

Najpre u prostorijama bilo kog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji će biti organizovan specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju. A to zapravo znači da će kandidati piti obavezni da prisustvuju predavanjima na klasičan način i u terminima, koje će prethodno precizirati sa nadležnima, a sve u zavisnosti od toga za koji tip edukacije se budu odlučili.

Drugi važan podatak jeste da postoji mogućnost da kandidati pohađaju nastavu iz sopstvenog doma ili sa bilo koje druge lokacije, a u kom slučaju se časovi organizuju onlajn. Napominjemo da je posedovanje računara obaveza polaznika u tom slučaju, te da se oni takođe obavezuju i da u izabranom prostoru obezbede što bolju konekciju sa internetom, kako ne bi bilo nikakvih poteškoća u praćenju predavanja na taj način. Nastava se tada organizuje preko namenskog softvera, a njega će svaki kandidat pojedinačno instalirati na svoj računar u skladu sa prethodno dobijenim smernicama. Uzevši u obzir da tim za tehničku podršku postoji u svakom predstavništvu ove institucije, to podrazumeva da se prijavljeni mogu tim stručnjacima obratiti za pomoć, ukoliko bude bilo potrebno.

Zahteva se, isto tako da svaki polaznik odluči hoće li časove pohađati u grupi ili mu više odgovara princip koji podrazumeva poluindividualna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju, odnosno individualna nastava. U skladu sa tim će i dobiti informacije o terminima održavanja časova, ali i o svim ostalim detaljima koji su vezani za organizaciju nastave u tom slučaju.

Moramo naglasiti da 4 osobe minimum imaju obavezu da se prijave u bilo kom predstavništvu ove institucije, da bi nastava u grupi bila organizovana, jer je toliko njih neophodno za formiranje jedne grupe. Inače, osmoro kandidata najviše prisustvuje nastavi u tom slučaju, a oni svakako dobijaju precizno obaveštenje o načinu organizacije časova naknadno. Stvar je u tome da zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu poslovnice, u kojoj je dovoljan broj kandidata pre toga izvršio prijavu, ima obavezu da definiše i datum početka grupne edukacije, ali i termine u kojima će predavanja da budu organizovana i dinamiku. Sve to ne može da bude izmenjeno ukoliko neko od prethodno prijavljenih zahteva, zato što su takva pravila pomenute institucije.

Kod individualne i poluindividualne edukacije se primenjuju potpuno drugačija, a ujedno i mnogo fleksibilnija pravila, te se svakako razlikuje i broj polaznika. Jedna osoba pohađa individualnu, a poluindividualnoj edukaciji treba da pristupe njih dvoje. Upravo zato što su mnogo slobodnija pravila, to se dozvoljava kandidatima da zajedno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa profesorom definiše kako će nastava biti organizovana, a u smislu da zajedno odluče kog datuma će početi individualni ili poluindividualni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju, te u kojim terminima će nastava da bude organizovana i kakva će dinamika biti tom prilikom poštovana.

Za radnike određenog preduzeća može biti organizovana korporativna obuka, ukoliko se za tim bude javila potreba. Direktor zainteresovane firme, odnosno zvanično ovlašćeni predstavnik bi trebalo da sve detalje vezano za organizaciju nastave u tom slučaju definiše sa osobom, koja je u jednoj od poslovnica institucije organizatora za to ovlašćena. Naglašavamo da će se oni dogovoriti kako oko datuma početka i termina, odnosno dinamike održavanja časova, tako isto i oko mesta na kome će zaposleni predavanja pratiti. U pitanju je jedini tip obuke kod koga postoji mogućnost izmene lokacije održavanja, ali isključivo ukoliko budu bili ostvareni osnovni uslovi u okviru konkretnog preduzeća za to.

Koliko će specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju trajati?

S obzirom na to da je 15 sati navedeno u nastavnom programu, to će informacije o tome koliko će trajati stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju imati ranije isključivo oni kandidati, koji se budu opredelili da časove pohađaju u grupi.

Naime, trebalo bi da ukupno 5 dana grupni tip edukacije traje, a precizne informacije o rasporedu predavanja će dobiti svaki polaznik pojedinačno, vrlo brzo nakon što grupa u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford bude bila zvanično oformljena, odnosno nakon što se četiri osobe najmanje budu prijavile za praženje edukacije tog tipa.

Trajanje individualne i poluindividualne obuke zavisi isključivo od dogovora, koji će prethodno imati nadležni predavač, zatim koordinator za nastavu u odabranom predstavništvu pomenute institucije i jedan ili dvoje prijavljenih kandidata.

Kada je u pitanju edukacija namenjena zaposlenima, napominjemo da korporativna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju traje onoliko dana, koliko prethodno budu definisali nadležni u instituciji organizatora i u okviru firme, koja je zainteresovana da svoje zaposlene edukuje. Upravo zato što su takva pravila, oni će se dogovoriti i oko termina održavanja časova i oko dinamike, ali i oko datuma početka korporativne nastave i mesta njenog održavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznavanje sa osnovama Zakona o lobiranju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje