Kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi

Svima koji su zbog prirode svog posla usmereni na planiranje, ali i na izradu različitih analiza je namenjena ova stručna obuka na prvom mestu. Međutim, trebalo bi pomenuti i to da ova tematika može biti interesantna i pojedincima, čiji je zadatak da izrađuju različite vrste poslovnih izveštaja, te naravno analitičarima i kontrolerima. Najvažnije je naglasiti da nijedan kandidat od trane institucije organizatora nije uslovljen nekim veštinama ili znanjem, tako da edukaciju može da pohađa, u principu, svako ko ima želju ili potrebu za tim.

Dobiće zainteresovana fizička lica sve neophodne informacije o načinu organizacije časova, ali prvo u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford moraju da izvrše zvanično prijavljivanje. Upravo tom prilikom će biti informisani i o tome da specijalizovani kurs i obuka - za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi može biti organizovan online i direktno u predstavništvo ove obrazovne institucije, a da je u skladu sa pravilima da nastavim mogu pohađati ili dvoje polaznika ili samo jedan ili grupa njih, uzevši u obzir da je u ponudi polu individualna, individualna i grupna nastava.

Prijavljivanje može biti izvršeno na jedan od tri načina,a u svakom slučaju kandidati moraju u prijavi navesti kako svoje ime i prezime, tako isto i kontakt informacije, a primarno broj telefona i datum rođenja. Svako od njih će izabrati da li te podatke želi da pošalje na mail adresu ili da ih direktno iz diktira zaposlenima u poslovnici, odnosno putem telefona.


Saznaće i koja dokumenta mora da dostavi kako bi upis bio izvršen uz maksimalno poštovanje pravila. ali će isto tako svako od njih biti obavešten i da se upisivanje isključivo može izvršiti ukoliko je prijavljeni kandidati lično prisutan.

Važno je isto tako da se opredeli između svih opcija, koje smo pomenuli, kako bi dobili neophodne informacije o tome da li je eventualno postoji neki zahtev koji mora ispuniti i uopšteno kako se nastava organizuje.

Ako izaberu da predavanja pohađaju individualno ili u društvu još jedne osobe, trebalo bi da znaju da će biti primenjena ista pravila organizacije. Naime, kako individualna, tako isto i poluindividualna obuka i kurs - za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi podrazumevaju da kandidati precizira ju detalje direktno sa ovlašćenim licem same poslovnice i sa stručnjak on, koji će nastavu da vodi. A to znači da će se oni najpre sa koordinator za nastavu, a zatim i sa profesorom dogovoriti tako oko trajanje edukacije, odnosno oko toga na koliko dana će biti raspoređen nastavni fond definisan pravilnikom, tako isto i oko termina održavanja časova, te se podrazumeva da će precizirati i kog datuma bi trebalo nastava da počne u tom slučaju.

TESTOVI


Međutim, kada je reč o grupnom tipu edukacije, pravila su mnogo strožija i ništa od onoga što nadležne budu odredili ne može po zahtevu bilo kog polaznika da bude izmenjeno. U momentu zvaničnog prijavljivanje i upisivanja kandidati mogu dobiti informaciju o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar - za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi, ali sve ostale podatke će dobiti kasnije. Zapravo će saznati raspored časova i termine njihovog održavanja, odnosno datum početka nakon što grupa od četiri osobe najmanje u okviru same poslovnice bude oformljena. A taj razlog je vrlo jednostavan, zato što od četiri do osam ljudi predavanja u tom slučaju treba da pohađaju, pa i sasvim logično što grupa mora prvo u tom predstavništvu da bude oformljena.

Ranije smo pomenuli da se sva tri tipa obuke mogu organizovati na dva načina, što znači da svaki kandidat bira da li će dolaziti u predstavništvo ove obrazovne institucije i pohađati časove ili će to učiniti uz korišćenje sopstvenog računara.

Ukoliko se za drugu opciju koja je ponuđena neko od njih odluči, trebalo bi da obezbedi optimalne uslove za rad. Pod tim se prvenstveno misli na računar odgovarajućih performansi, a onda i na kvalitetnu internet konekciju za sve vreme trajanje časova i na instaliranje softvera, preko koga će predavanja da prati. Prethodno će od strane nadležnog dobiti jasna uputstva o postupku instalacije softvera, ali u svakom slučaju ima pravo i da koristi uslugu tehničke podrške, koja je dostupna u svakom predstavništvu ove specijalizovane obrazovne institucije.

Potrebno je da informišemo sve zainteresovane i o tome da specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi može biti organizovan u formi korporativne nastave, ako za tim postoji potreba. Naime, u tom slučaju će isključivo radnici zainteresovanog preduzeća da pohađaju predavanja, pa se njihovim potrebama način organizacije nastave maksimalno prilagođava. A to znači da predavanja mogu biti održana čak i u samom preduzeću, ako klijent to bude od organizatora prethodno zvanično zahtevao i ukoliko ispoštuje pravila i obezbedi prostor koji se može tretirati kao odgovarajući. Princip organizacije nastave ovog tipa je vrlo fleksibilan i podrazumeva da će se klijent i organizator dogovoriti oko svih detalja, počev od termina održavanja časova i datuma početka, pa do trajanja edukacije te vrste, jer treba da se usaglase i oko tačnog rasporeda predavanja. A zaposleni koji treba časove u ovom slučaju da prate će dobiti u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije sve potrebne informacije u najkraćem mogućem roku.

Specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi - program i plan edukacije

Prvo što moraju saznati svi polaznici jeste šta su tačno varijanse, te na koji način se one definišu. A odmah posle toga je predviđeno nastavnim programom da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi prisutnima ponudi objašnjenje za to koje sve vrste varijansi postoje.

Program navodi da će profesor objasniti i šta su to jednostavne varijanse, ali i šta se smatra složenim varijansama i kako bi trebalo u praksi da pravilno bude izvršena njihova analiza. U tom segmentu će profesor govoriti i o analiziranju prihoda i rashoda, ali i profita.

A da bi mnogo bolje shvatili tematiku ovog stručnog kursa, polaznicima će biti omogućeno i da nauče kako se grafički prikazuju različite varijanse. Svakako da je predviđeno i da kandidati tokom ove edukacije nauče koja je osnovna razlika između jednostavnih i složenih varijansi, te kako se određuje koja je koja. Potrebno je napomenuti i to da će se profesor potruditi da teme stručne edukacije na što bolji način približi polaznicima. Zato i napominjemo da će on prikazati različite primere, što će značajno poboljšati kvalitet ove edukacije.

Kako se definišu varijanse kod troškova i varijanse kod prodaje je naredna tema sa kojom bi specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi trebalo da upozna polaznike. Naravno da će u skladu sa pravilnikom i u tom segmentu stručnog seminara biti odgovarajući primeri ponuđeni polaznicima.

Na koji način bi trebalo da bude kreiran izveštaj za varijanse i koje sve informacije će on posedovati je, isto tako vrlo značajna tema, sa kojom će se upoznati svaki pojedinac, koji bude odlučio da pohađa ovaj stručni seminar.

Da bi predavač razjasnio svakom polazniku ono što on možda nije razumeo, organizovaće u toku završnog predavanja zajedničku diskusiju o svim temama, o kojima je pre toga govorio teoretski, a zatim i kroz primere prikazivao.

Specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi- lokacija i termini održavanja časova

Na prvom mestu moraju znati sva fizička lica da, u principu od njihove odluke zavisi i na kojoj lokaciji će da bude organizovana stručna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi i u kojim će terminima časove da pohađaju i mnogi drugi detalji. Da preciziramo, zapravo je reč o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati na klasičan način, a u namenskim prostorijama jedne od preko 35 poslovnica, koliko ih u celoj zemlji za sada ima, ali to može učiniti i online, kada se primenjuju pravila takozvanog učenja na daljinu. A to je ono na osnovu čega se definiše lokacija održavanja časova.

Međutim, to svakako nije sve, jer kandidati moraju imati na umu i to da kako klasična, tako i nastava koja se organizuje preko računara, podrazumevaju da svaki polaznik treba da izabere i na koji način želi časove da prati u konkretnom slučaju. Naravno da će svakog od prijavljenih kandidata nadležni obavestiti o tome da nastava može biti organizovana kako u okviru grupne, isto tako i za samo jedno lice, te za dvoje njih, uzevši u obzir da se u zvaničnoj ponudi navedene obrazovne institucije nalaze i poluindividualna, to jest nastava u paru i individualna, a koja se često naziva i nastava jedan na jedan.

Dakle, iz priloženog se jasno vidi da kandidati imaju brojne mogućnosti, te je i sasvim očekivano što se ne može nikome od njih pružiti jedinstevni odgovor ni u vezi sa mestom održavanja nastave, a ni u vezi sa terminima.

Ističemo da klasičan vid edukacije treba da bude održan u prostorijama one poslovnice navedene obrazovne institucije, koju pre toga kandidat bude odabrao, te u okviru koje se prijavi, a potom i upiše.

Svakako da zainteresovani imaju na raspolaganju i drugu varijantu, a to je online kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi, kada bi samostalno trebalo da izaberu i sa koje lokacije im odgovara časove da pohađaju. Tačnije, oni nastavu u tom slučaju treba da prate uz korišćenje ličnog kompjutera, ali iako imaju pravo da odaberu sa kog mesta će časove da pohađaju, moraju voditi računa o jednom vrlo važnom detalju. Naime, da bi bez ikakvih poteškoća i smetnji mogla da budu organizovana predavanja na takav način, neophodno je da veza sa internetom u toku svakog časa bude besprekorna, odnosno da ne postoji ometanje signala. Pored obezbeđivanja odličnih uslova za rad, svaki kandidat koji bude želeo nastavu na daljinu da pohađa će imati obavezu i da instalira program, koji je upravo praćanju časoiva na taj način i namenjen. Nadležni u poslovnici će svakoga od njih pojedinačno obavestiti o detaljima u vezi sa instalacijom softvera, a ponudiće i pomoć IT stručnjaka, budući da svako prodstavništvo navedene obrazovne institucije nudi i korisničku podršku kad god i kome god od polaznika da je to potrebno. Da pomenemo i podatak da bi tačno definisane karakteristike svakako trebalo da ima polaznikov računar, preko koga će nastavu na taj način da prati, a predstavnici konkretne poslovnice će svakoga od njih obavestiti i o tome.

Sa druge strane, odmah pošto se između te dve varijante bude odlučio, svaki kandidat će biti u obavezi i da nadležne obavesti o tome kako želi online ili klčasičan tip edukacije da pohađa, to jest da li će predavanja pratiti u paru, samostalno ili u grupi. Treba da ima na umu da stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi za grupu polaznika podrazumeva vrlo strogo definisana pravila organizacije, za razliku od individualne ili poluindividualne nastave, koje se organizuju prema mnogo fleksibilnijim pravilima.

Neophodno je da se 4 osobe minilano prvo prijave i to u okviru apsolutno bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije, da bi nastava za grupu polaznika mogla da bude organizovana. Naime, tek kada se to dogodi, organizator ima pravo da pristupi definisanju detalja u vezi sa organizacijom časova, jer nastava ne može da bude organizovana ako grupa ne bude formirana. Sve to će biti objašnjeno i prijavljenim kandidatima, kako ne bi bili zbunjeni zbog čega nadležni nisu u mogućnosti da ih obaveste o tačnom datumu početka edukacije u tom slučaju. Da dodamo i to da najviše osmoro polaznika sme biti prisutno u okviru jedne grupe, budući da tako ova obrazovna institucija uspeva da sačuva kvalitet nastave te vrste. Svakako da će polaznici posle toga biti obavešteni o svim detaljima, izuzev o tome koliko je predviđeno da ukupno traje nastava u tom slučaju, pošto o tome odlučuju nadležni u instituciji organizatora, pa to mogu kandidati saznati već kada se budu prijavljivali i upisivali. Međutim, sve ostale informacije o načinu organizacije časova će im biti dostupne nedugo posle prijavljivanja dovoljno polaznika, to jest posle formiranja grupe. Tada će koordinator za nastavu upravo u poslovnici, u kojoj se dovoljno njih prijavilo, da odredi sve, počev od datuma početka, pa do termina i dinamike održavanja časova. Kada članovi konkretne grupe budu bili informisani o svemu u vezi sa organizacijoim nastave te vrste, dobiće i informaciju o tome da se ne uzimaju u obzir njihovi zahtevi koji se tiču promena u vezi sa bilo čime što je prethodno definisano.

Treba svakako naglasiti i da su pravila, koja se poštuju prilikom sprovođenja nastave za jednog ili za dvoje kandidata mnogo slobodnija. Zapravo će definisati polaznici kada počinje poluindividualna ili individualna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi direktno sa profesorom, koji bi trebalo da vodi edukaciju i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu, u predstavništvu u kome su ranije prijavu i izvršili. A to znači da će oni zajedno da odluče kako o datumu početka nastave u paru ili individualne, tako isto i o tome u kojim će terminima da budu tom prilikom organizovani časovi. A kako je u skladu sa pravilnikom institucije organizatora predviđeno da se oni moraju dogovoriti i oko toga kako će prethodno definisani broj časova nastavnog fonda da bude organizovan, tako će zajedno da odluče i o trajanju onog tipa nastave, koji su ranije odlučili da pohađaju.

Fleksibilna pravila organizacije su u velikom meri primetna i kada je u pitanju takozvani korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi. Nastavu će u tom slučaju da pohađaju isključivo oni radnici konkretne firme, koje budu izabrali nadležni. A kada kažemo fleksibilna, mislimo zapravo na to da je sve u rukama klijenta, koji se o svemu dogovara sa organizatorom. Da budemo precizni, predstavnik te firme će sa predstavnikom ma koje poslovnice Akademije Oxford tada definisati i kog datuma će da počne nastava i koliko će dugo da traje i u kojim terminima će da budu održani časovi, pa čak i na kom mestu. Ipak, moramo ovo pojasniti, jer jedino kada je u pitanju ovaj vid nastave, dozvoljava se odstupanje u vezi sa lokacijom, a u smislu da mogu časovi biti organizovani i na radnom mestu polaznika. Neophodno je najre da to nadležni u kompaniji zahetvaju od organizatora, kako bi dobili informacije o tome koje zahteve izabrani prostor mora da zadovolji, budući da jedino ako ih sve ispuni, časovi mogu da bud uorganizovani i u prostorijama samog preduzeća. Posle toga će oni definisati i sve ostale detalje, pa čak i to koliko će ukupno da traje korporativni tip nastave, pošto su u obavezi da precizno odrede i na koliko dana bi trebalo da bude definisani nastavni fond raspoređen. Shodno pravilima institucije organizatora, a kada sve pomenuto bude precizno određeno, radnici tog preduzeća će detaljno da budu informisani.

Stručna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi - trajanje

Kada bude izvršio zvanično prijavljivanje će svaki pojedinačni kandidat biti informisan, između ostalog i o detaljima koji su vezani za trajanje nastave koju izabere da pohađa. Međutim, mora znati da samo kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi namenjena grupi polaznika, ta informacija može biti data unapred, jer je tako predviđeno pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford. U svakom slučaju će naknadno svaki član konkretne grupe da dobije podatak i o tome kog datuma se startovati nastava i u kojim će terminima časovi da budu organizovani, kao i sve ostale potrebne detalje.

A u nastavnom programu se nalazi ukupno 10 časova. Taj broj predavanja će u slučaju organizacije nastave za grupu polaznika biti raspoređen na nedelju dana.

Postoji mogućnost i da fizička lica izaberu nastavu da pohađaju ili u paru ili u formi takozvane individualne. Tada je važno da oni detalje u vezi sa organizacijom časova preciziraju direktno sa predstavnicima konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije, to jest sa predavačem i ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Baš iz tog razloga nije moguće ranije navesti koliko će ukupno da traje ni poluindividualni ni individualni seminar za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi. A pored toga što će definisati tačan raspored časova i na taj način se usaglasiti oko trajanja nastave, njihova je obaveza da odrede i kog datuma će edukacija početi i u kojim će terminima da budu održani časovi.

Po zahtevu vlasnika bilo kog preduzeća ili nadležnog lica može biti organizovan i korporativni vid nastave. Međutim, to u kojim će terminima zaposleni časove da pohađaju, odnosno gde će biti edukacija održana i koliko će trajati, to jest kog datuma će početi je sve potrebno da definišu nadležni u okviru konkretne poslovnice sa klijentom.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa osnovnim alatima za analizu varijansi

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje