Kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere

Po nazivu ove edukacije se jasno zaključuje da bi svi, koji nisu zaposleni u sektoru kontrolinga trebalo da je pohađaju, kako bi tim procesom ovladali na najbolji mogući način.

Kako za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, tako isto specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere može biti organizovana i u formi takozvane korporativne nastave, to jest za tačno definisani broj zaposlenih u nekom preduzeću.

S obzirom na to da je donekle specifična grupa polaznika u tom slučaju, to Obrazovni centar Akademije Oxford ispunjava maksimalno zahteve nadležnih u okviru doticne kompanije. A to znači da se dozvoljava nadležnom licu u tom preduzeću da sa predstavnikom jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije sve detalje precizira. Čak ako to bude smatrano neophodnim, te ako u okviru same firme postoje propisani uslovi, korporativni tip nastave može biti organizovan i tamo. Podrazumeva se da moraju biti ispoštovani svi zahtevi organizatora da bi to bilo omogućeno. Pošto se usaglase oko lokacije održavanja časova, predstavnici i jedne i druge strane će biti u obavezi da definišu i sve ostale detalje, poput trajanja obuke, termina održavanja časova i datuma početka nastave. Svi radnici određenog preduzeća koji treba predavanja u tom slučaju da pohađaju će dobiti precizne informacije o svemu tome, naravno na vreme.


Od svakog pojedinačnog polaznika se očekuje da ispoštuje pravilo pomenute obrazovne institucije, te da shodno tome izvrši prijavljivanje, odnosno da posle toga pristupi zvaničnom upisu.

Ističemo da ima mogućnost izbora svako od njih, jer prijava može biti izvršena kako putem telefona, odnosno preko mejl adrese, tako isto i ličnim dolaskom zainteresovanog lica u jednu od poslovnica. Potrebno je da svako od njih navede u prijavi svoje prezime i ime, zatim datum rođenja i obavezno broj telefona, kako bi zaposleni u konkretnoj poslovnici mogli kasnije po potrebi da sa tim kandidatom ostvare kontakt.

U skladu je sa pravilnikom navedene obrazovne institucije i da svako od njih mora lično biti prisutan u konkretnoj poslovnici kada bude bio vršen zvaničan upis. Inače svaki kandidat treba tada i da dostavi propisanu dokumentaciju, a neposredno pre toga će dobiti sve potrebne informacije od nadležnih o tome.

TESTOVI


Važno je isto tako da svako od kandidata zna da je u obavezi da se opredeli između opcija, koje se nalaze u ponudi, koje su vezane za način organizacije nastave. Tom prilikom će dobiti informacije o detaljima, a oni podrazumevaju da specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere može da bude organizovan i online i direktno u poslovnicama, a da jedan i drugi tip edukacije mogu biti održani u formi grupne, kao i poluindividualne i individualne nastave. Samim tim što se toliko mogućnosti nalazi u ponudi jeste određeno da svaki kandidat mora u momentu prijavljivanja, odnosno upisivanja da navede gde mu odgovara predavanja da pohađa i prema kom principu od svih ponuđenih. Zatim će dobiti informacije o tome da li ima obaveze u konkretnom slučaju i koje su to.

Najbitnije je da obezbedi računar svaki kandidat, koji se opredeli za opciju da nastavu pohađa online, ali i da taj uređaj ima odgovarajuće performanse. Potom je važno da instalira na njega softver, koji je predviđen od strane institucije organizatora i preko koga će predavanja pratiti. Pored svega toga je njegova obaveza i da obezbedi propisane uslove, a na prvom mestu se misli na stabilnu internet konekciju za sve vreme trajanja edukacije. Svakako će dobiti svako od njih jasne smernice o postupku instalacije softvera i uopšteno o načinu organizacije časova onlajn, ali će isto tako biti dostupna tehnička podrška svakom kandidatu koji bude za time imao potrebu.

Dostupna je i mogućnost da kandidati nastavu pohađaju direktno u poslovnicama ove obrazovne institucije, kada se primenjuju uobičajena pravila organizacije nastave. S obzirom na to da se na više od 35 lokacija poslovnice nalaze, ne bi trebalo uopšte da ima poteškoću kandidat da pronađe onu u kojoj želi na taj način predavanja da pohađa.

Kada je u pitanju princip organizacije nastave, tada važi pravilo da stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere može biti organizovan kako u formi individualne i grupne, tako isto i kroz takozvanu poluindividualnu. Sve zavisi, u principu od toga sa koliko polaznika kandidat želi nastavu da pohađa, odnosno kako mu više odgovara.

Ako želi samostalno da pristupi predavanjima, tada prihvata obavezu da direktno sa predstavnicima institucije organizatora sve detalje u vezi sa sprovođenjem predavanja precizira. Jednostavno govoreći, u tom slučaju će polaznik, zatim predavač i koordinator za nastavu da definišu najpre kog datuma će početi edukacija tog tipa. Zatim je njihova obaveza da se usaglase oko toga u kojim će terminima časovi tom prilikom da budu održani, kao i u skladu sa kakvom dinamikom, pa će na taj način odlučiti i koliko bi trebalo da traje individualni kurs.

Sledeća opcija jeste da nastavu pohađaju se još jednom osobom, kada će biti organizovana takozvana poluindividualna edukacija. U principu će važiti potpuno istovetna pravila, kao i kada časove pohađa jedno lice, s tim što tada dvoje polaznika sa nadležnima sve detalje precizno određuju.

Ali kada je u pitanju stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolereza grupu polaznika, tada kandidati u potpunosti moraju prihvatiti sve ono što nadležni u ovoj obrazovnoj instituciji budu odredili. Zapravo nije dozvoljeno da budu vršene bilo kakve izmene u tom slučaju, te se i ne prihvataju zahtevi polaznika u vezi sa tim, o čemu će naravno svaki prijavljeni kandidat blagovremeno i da bude informisan, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica. Najpre moraju znati polaznici, koji su zainteresovani da tako prate nastavu, da je njihova obaveza da pričekaju, jer grupa mora biti formriana zvanično. A da bi se to dogodilo neophodno je da četiri osobe prijavljivanje u toj poslovnici izvrše. S obzirom na to da između četvoro i osmoro ljudi tada predavanja pohađaju, to podrazumeva da minimum 4 osobe prijavljivanje moraju prvo zvanično izvršiti, jer tek posle toga može da bude organizovana nastava prema takvom principu. Dakle kandidati moraju pričekati da grupa bude zvanično formirana, te da koordinator za nastavu odredi sve detalje. Prethodno će dobiti informacije o trajanju edukacije tog tipa, uzevši u obzir da je to jedino što ova obrazovna institucija definiše na globalnom nivou. Dakle, pošto se to bude dogodilo, koordinator tog predstavništva će precizirati i datum početka i termine održavanja časova i njihov raspored. U skladu sa pravilnikom će onda obavestiti svakog polaznika o tome, a naročito će biti istaknut podatak da se ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena kada je u pitanju grupna nastava.

Stručna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere - program i plan nastave

Kako je navedeno u nazivu ove edukacije, to je predviđeno da svi koji su zainteresovani za ovu temu, a ujedno nisu zaposleni na poslovima kontrolera, sada imaju mogućnost da se upoznaju sa funkcionisanjem kontroling sistema kroz teoriju i primere.

U tom smislu je predviđeno da specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere tokom uvodnog časa bude usmeren na predstavljanje samog sistema, odnosno na objašnjenje koje sve elemente on sadrži i tako bi oni trebalo da budu primenjeni u radu.

Ukratko će profesor objasniti i šta je to pojam kontrolinga, te koji su njegovi osnovni principi i pristupi.

Koje poslove bi trebalo da obavlja lice, čije zvanje je kontroler je naredna tena, kojoj će profesor posvetiti odgovarajuću pažnju. A saznaće prisutni i koja je njegova uloga u poslovnom procesu, kao i koje bi osobine trebalo da ima kontroler, odnosno kako bi trebalo da se ponaša prema kolegama i nadležnima.uporavo predstavljanje svih tih informacije će u velikoj meri pomoći polaznicima da uđu u srž samog sistema, te da shvate kako bi on trebalo pravilno da funkcioniše u praksi i zašto je važno da kontroler poštuje jasno određena pravila.

Fokus edukacije će posle toga biti stavljen na predstavljanje fiksnih troškova i takozvanih varijabilnih, zatim na definisanje prave cene koštanja proizvoda.

Predviđeno je nastavnim programom da polaznicima bude predstavljena i takozvana kontrolerska kocka troškova i njen uticaj na poslovni proces određene firme.

Da bi tematika ove edukacije bila kompletna, te da bi kandidat zaista bio u mogućnosti da u nekom trenutku implementira sve naučeno, potrebno je da bude upoznat i sa takozvanim finansijskim kontrolingom. A to znači da će specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere pružiti priliku zainteresovanima da nauče i zbog čega je važan bilans stanja, odnosno bilans uspeha i kako uopšteno u praksi funkcioniše takozvani finansijski kontroling.

S obzirom na to da je osmišljeno kao interaktivno, završno predavanje će biti usmereno na diskusiju kandidata sa profesorom i međusobno o temama, o kojima je pre toga bilo reči. Podrazumeva se da upravo tada svaki polaznik treba i da postavi pitanje predavaču, a ako slučajno nešto od obrađenog gradiva nije u potpunosti dobro razumeo, jer će na taj način upravo sve i moći da razjasni. Tako će i biti postignut osnovni cilj ove edukacije, jer će polaznici biti u prilici da primene kontrollng sistem sa svim njegovim elementima u praksi, bez obzira što oni lično nisu zaposleni na radnom mestu kontrolera. Svakako da će to olakšati kandidatima buduće radno angažovanje i to u okviru bilo kog preduzeća.

Specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere - lokacija i termini održavanja časova

Naročito je važno da svi koji su zainteresovani da se sa tematikom ove edukacije upoznaju znaju da institucija organizatora nudi mogućnost kako fizičkim licima, tako isto i pravnim, to jest zaposlenima u kompanijama da predavanja pohađaju.

Iz tog razloga moramo napomenuti da takozvana korporativna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere može biti organizovana u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford po zahtevu zainteresovanih. A nakon što direktor određenog preduzeća ili njegov vlasnik, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik, bude kontaktirao nadležne u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije, biće informisan o tome da je pravilo organizacije tada da se on usaglašava direktno sa organizatorom oko svega. Ne samo da je potrebno u tom slučaju da klijent i organizator definišu raspored predavanja, to jest trajanje nastave, nego i termine njihovog održavanja i naravno da se usaglase oko toga kog datuma bi trebalo da počne korporativni seminar. Takođe je važno naglasiti i to da je upravo ovo jedini tip edukacije gde organizator dozvoljava određene promene, a prvenstveno se misli na mesto održavanja nastave. Zapravo ako u okviru zainteresovanog preduzeća postoji prostor koji se može smatrati odgovarajućim, to jest u kome postoji sve što je potrebno za nesmetano odvijanje nastave, to će organizator tamo časove za zaposlene tog preduzeća i organizovati. Svakako da je pravilnikom određeno da će posle definisanja svih detalja polaznici biti u skladu sa propisima o tome obavešteni.

A što se tiče pojedinačnih kandidata koji žele da se upoznaju sa temom, kojom se specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere bavi, njihova je obaveza da izvrše prijavu i upišu se, te navedu kako žele nastavu da pohađaju i gde.

Inače se ova obrazovna institucija pobrinula da omogući zainteresovanim fizičkim licima da imaju više opcija na raspolaganju, tako da oni biraju između individualne, nastave u paru i grupne, odnosno klasične i online. Da bismo sve ovo pojednostavili, naglasi ćemo da se nastava prema klasičnom principu i online mogu pohađati ili u okviru takozvane individualne ili kroz grupnu, odnosno poluindividualnu.

Ne samo da se razlikuje broj osoba koje treba da pohađaju predavanja, nego se razlikuje i princip prema kome se organizuju pomenuti tipovi edukacija. Da stvar bude jednostavnija, napominjemo da se na istovetan način organizuje nastava u paru i individualna, a grupna podrazumeva sasvim drugačija pravila organizacije.

U jednoj grupi prema pravilniku institucije organizatora predavanja treba da prati osmoro ljudi najviše, te je određeno da je minimalan broj osoba potrebnih za formiranje grupe i samim tim za početak nastave tog tipa četvoro. Dakle, sve do trenutka dok se ne prijavi dovoljan broj polaznika, u okviru konkretnog predstavništva ne može nastava u grupi ni da bude organizovana. Podrazumeva se da će svaki pojedinačni polaznik dobiti precizne informacije o tome prilikom prijavljivanja, kako ne bi bio bilo nikakvih nedoumica. Svakako će vrlo brzo posle formiranja grupe koordinator te poslovnice da obavesti polaznike o datumu početka nastave, zatim isto tako i o terminima u kojima će biti u obavezi da pristupe časovima, odnosno o njihovom rasporedu, jer upravo on to definiše. Iako donosi odluku o rasporedu predavanja, koordinator za nastavu nema pravo da odluči o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere u tom slučaju, već je ta informacija precizira ranije. Jednostavno, nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije imaju obavezu da unapred odrede trajanje nastave u grupi i da po zahtevu o tome informišu svakog prijavljenog kandidata. A sve ono što je unapred ili kasnije definisano kod nastave tog tipa nije podložno apsolutno nikakvim izmenama, jer se to suprotstavlja pravilima institucije organizatora. Dakle, kada sve to bude određeno i polaznici informisani, od njih se jednostavno očekuje da se svega toga u potpunosti pridržavaju.

U suštini su mnogo jednostavnija pravila koja se poštuju prilikom organizacije individualne ili takozvane nastave u paru. Naime, jedna osoba treba da pohađa individualnu edukaciju, a budući da je poznata pod nazivom nastava u paru, jasno je da je poluindividualna namenjena praćenju od strane dvoje kandidata. Praktično rečeno se odluka o načinu organizacije nastave u oba slučaja prepušta polaznicima, kao i nadležnim licima u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, to jest koordinatoru za nastavu i predavaču, koji bi trebalo i da vodi izabrani tip edukacije. Pored toga što će se oni dogovoriti o tačnom datumu početka jednog ili drugog tipa nastave, potrebno je i da odrede tačne termine u kojima će predavanja u konkretnom slučaju da budu organizovana. Međutim, to nije kraj, jer oni moraju da se usaglase i oko toga koliko će ukupno poluindividualni ili individualni kurs da traje, pošto moraju precizno da definišu i kakvom dinamikom će tačno određeni broj časova nastavnog programa da bude raspoređen.

Pomenuli smo ranije da se sva tri tipa edukacije mogu organizovati na dva načina, tako da se prepušta svakom pojedinačnom polazniku da izabere da li mu odgovara više da u prostorijama bilo koje poslovnice institucije organizatora časove pohađa i to prema uobičajenom principu ili će se odlučiti za takozvano učenje na daljinu.

Ako se za drugu ponuđenu opciju opredeli, to podrazumeva da mora obezbediti računar, a da taj uređaj mora imati jasno definisane karakteristike, koje su u skladu sa pravilnikom institucije organizatora. Svakako će pojedinačni polaznici dobiti precizne informacije o tim detaljima, kao i o činjenici da moraju samostalno da instaliraju namenski program, odnosno da osiguraju stabilnu vezu sa internetom za sve vreme trajanja nastave. Dakle, optimalni uslovi za rad od strane kandidata moraju biti obezbeđeni, kako bi edukacija online mogla besprekorno da funkcioniše. Isto tako će biti obavešten svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju da ima mogućnosti da kontaktira IT sektor konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije, a ako bude imao bilo kakvo pitanje ili eventualno neki problem dok bude instalirao konkretni program ili dok budu trajala predavanja.

Stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere- trajanje edukacije

Prema zvaničnom nastavnom programu, svaki kandidat koji bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere će morati da pohađa ukupno 10 časova.

U slučaju da polaznici odluče nastavu da pohađaju u formi grupne, moraju znati da će tih 10 časova biti raspoređeno na jednu sedmicu.

Ali će oni naknadno biti obavešteni o tome na koji tačno način će biti raspoređena predavanja u tom slučaju, jer tek posle nastanka jedne grupe u odabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford koordinator za nastavu može da definiše i raspored. Osim toga, on će odlučiti i o tačnom datumu početka nastave u tom slučaju, a preciziraće i termine u kojima će časovi da budu u tom slučaju održani.

Napominjemo da je ponudom ove obrazovne institucije obuhvaćena i individualna nastava, koja podrazumeva sasvim drugačija pravilo organizacije od nastave u grupi. Predviđeno je da se profesor i polaznik, kao i ovlašćeni koordinator za nastavu te poslovnice dogovaraju o svim detaljem u vezi sa organizacijom edukacije, pa i o trajanju. Tačnije, njihova je obaveza da preciziraju dinamiku koja će biti poštovana u tom slučaju, to jest raspored predavanja, pa će na taj način da definišu i trajanje individualne nastave.

Inače je ponudom obuhvaćena i takozvana poluindividualna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere ili nastava u paru, kada dvoje polaznika treba časove da pohađaju. Napominjemo da će ista pravila kao i kod individualne nastave u tom slučaju da budu primenjena, s tim što sasvim logično dvoje kandidata tada definišu sve detalje sa nadležnima u okviru iz zabrane poslovnice.

Vrlo je sličan način organizacije i takozvanog korporativnog kursa, a reč je o nastavi koju treba da pohađaju isključivo lica koja su zaposlena u nekoj kompaniji. Praktično govoreći je jedina razlika u tom slučaju što nadležni predstavnik zainteresovanog preduzeća treba da se sa ovlašćenim licem u okviru konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije dogovori o svim detaljem u vezi sa organizacijom nastave za zaposlene, tako da će svakako precizno definisati i koliko će ona trajati. Da pojasnimo, oni će se usaglasiti o tačnom rasporedu predviđenog broja časova, pa će tako odlučiti i o trajanju korporativnog seminara.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa osnovnim segmentima kontroling sistema za nekontrolere

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje