Kurs i obuka - Upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize

Zaposlenima u kompanijama koje posluju u zemlji i inostranstvu, te imaju brojne transakcije i sa domaćim i sa stranim pravnim licima, ali i svima koji žele da maksimalno poboljšaju svoje poslovanje u finansijskom smislu je stručna obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize namenjena. U principu, veliku korist od gradiva koje će biti prezentovano polaznicima će imati i svi koji su u okviru bilo kog preduzeća zaposleni u odeljenju finansija, kao i oni koji se bave računovodstvom, poreskim savetovanjem ili poslovima revizije, ali i osobama koje su zadužene za poslove savetovanja u oblasti finansija, kao i svima koji su za konkretnu temu iz nekog razloga zainteresovani.

Na samom početku je bitno napomenuti da osim za fizička lica, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost organizacije i nastave za pravna lica, odnosno za zaposlene u firmama.

Svakako je kod korporativne obuke važno i to što se ona donekle razlikuje u odnosu na nastavu, koju treba da pohađaju fizička lica, jer se po zahtevu klijenata može organizovati i u samoj kompaniji. U tom slučaju moraju biti obezbeđeni svi uslovi, koji su od strane organizatora propisani, a sa kojima će svakako nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća pre toga da budu upoznati. Princip organizacije korporativnog kursa je vrlo fleksibilan, jer se nadležnima u okviru zainteresovane kompanije pruža mogućnost da zajedno sa osobom, koja je u jednoj od poslovnica institucije organizatora za to zadužena, dogovori na koji način će časovi za zaposlene biti organizovani. A pod tim mislimo da će oni da se usaglase najpre oko mesta održavanja nastave tog tipa, a zatim i oko termina, odnosno tačne dinamike sprovođenja časova, te će detaljno o svemu tome obavestiti zaposlene, koji bi trebalo da pristupe edukaciji.


Prijava je obavezna za svakog pojedinačnog kandidata, kao i zvaničan upis, koji se vrši isključivo ako je prethodno prijavljeni kandidat i prisutan lično. Pošto bude dostavio zahtevane podatke za prijavu, biće obavešten i o postupku zvaničnog upisivanja, odnosno o svim onim dokumentima koja će morati da donese tom prilikom.

Ističemo da prijavu mogu izvršiti kandidati na jedan od tri načina, odnosno ili putem telefona ili elektronski, to jest na mejl ili lično u jednoj od brojnih poslovnica pomenute institucije. Neophodno je da osim imena i prezimena, oni tada navedu i datum svog rođenja, te da svakako ostave i broj telefona za kontakt.

Biće obavešteni svi prijavljeni da je u ponudi online kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize, odnosno nastava koja se organizuje u svakom predstavništvu pomenute institucije, a na klasičan način, što znači da je njihova obaveza da izaberu na kojoj lokaciji će predavanja pratiti. Isto tako će prijavljene zaposleni u konkretnoj poslovnici obavestiti o tome da se i online i klasična edukacija mogu pratiti kroz grupnu, individualnu ili poluindividualnu nastavu, tako da će svako od njih morati da se opredeli i između tih varijanti.

TESTOVI


Vrlo je važno da koristi sopstveni računar svako, ko se odluči da nastavu pohađa online, a njegove performanse moraju biti odgovarajuće, o čemu će svakako prijavljeni da budu informisani. Napominjemo da bi oni trebalo samostalno da na taj uređaj instaliraju namenski program, kako bi mogli bez ikakvih poteškoća predavanja da pohađaju. Isto tako će biti napomenuto svakom kandidatu u tom slučaju da bi veza sa internetom morala da bude dovoljno stabilna u onom prostoru, u okviru koga će on boraviti kada bude časove na taj način pohađao. Iako se postupak instalacije programa smatra prilično jednostavnim i brzim, svim prijavljenima je na raspolaganju i tim stručnjaka čija je dužnost pružanje tehničke podrške u slučaju da naiđu na apsolutno bilo kakav problem, a sasvim svejedno da li je to u toku samog postupka instalacije programa ili za vreme trajanja.

Kao što je već prethodno pomenuto, i klasična i online nastava mogu biti organizovane na jedan od tri načina, što znači da svaki prijavljeni bira da li će časove da pohađa samostalno ili u grupi, a može i u paru, budući da je ponudom ove specijalizovane institucije obuhvaćen i individualni i grupni i poluindividualni kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize. Sve to zapravo znači da bi prijavljeni trebalo da odluče samostalno koji od svih navedenih vidova edukacija im maksimalno odgovara.

A ono što moraju znati svi, koji su zainteresovani za praćenje nastave u grupi, jeste da ona ne počinje sve dok grupa ne bude formirana, odnosno do onog momenta dok u jednoj od poslovnica minimum četvoro kandidata ne izvrše zvanično prijavu za praćenje nastave tog tipa. Vrlo brzo posle toga će zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu da odluči kako o datumu početka, tako isto i o terminima u kojima će časovi biti organizovani, a definisaće i dinamiku njihovog sprovođenja. Podrazumeva se da će svi koji su pre toga izvršili prijavu, te naveli da ih upravo grupni seminar interesuje, biti preccizno obavešteni o tim detaljima, a biće im naglašeno i da se izmene ne dopuštaju kod edukacije tog tipa, pošto je to definisano pravilnikom institucije organizatora.

Pošto su ponudom obuhvaćeni i individualni, odnosno poluindividualni kurs, a kada jedan, to jest dvoje kandidata pristupaju predavanjima, važno je da svi zainteresovani znaju da je način organizacije maksimalno slobodan u tom slučaju, te da ide u korist prijavljenima. Naime, oni tada zajedno sa nadležnim predstavnikom jedne od poslovnica pomenute institucije, ali i sa ovlašćenim predavačem definišu na koji način će časovi da budu organizovani. Ne samo da će tom prilikom precizno definisati termine u kojima će dvoje ili samo jedan kandidat predavanja pohađati, nego će da odluče i o dinamici sprovođenja časova, kao i o datumu početka, a bez obzira da li polaznik u tom slučaju odluči da časove pohađa sa još jednom osobom ili potpuno samostalno.

Specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize - program edukacije

Kako je poznata opšta definicija pojma kojim se bavi stručni seminar za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize, to podrazumeva da će edukacija upravo krenuti od objašnjenja polaznicima da su to zapravo sve one transakcije, koje se mahom smatraju kontrolisanim, što je zapravo drugačije određenje ovog pojma, a koje se odvijaju između povezanih lica.

Postoji 4 segmenta koji se uzimaju u obzir prilikom formiranja takozvanih transfernih cena, a to je najpre cena bilo usluge, bilo proizvoda, zatim cena nematerijalne imovine, kao i osnovnih sredstava, a vrlo je važan i segment finansiranja, kao i učešće svih strana u onim troškovima, koji su vezani i za oblast istraživanja i za oblast razvoja.

Trebalo bi napomenuti i to da transferne cene nastaju kada dođe do određenih finansijskih obaveza između povezanih lica, a ponekad se one vezuju i za transakciona sredstva, pa će na primerima da bude objašnjeno precizno polaznicima u kojim situacijama možemo govoriti o transfernim cenama.

Ko se može smatrati povezanim licima u smislu zakona je isto tako tema, kojom će se stručni kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize detaljno baviti.

Saznaće polaznici i koje su osnovne karakteristike transfernih cena, te će dobiti i precizne informacije o tome kako se definišu kontrolisane transakcije između povezanih lica i na koji način one imaju uticaj na poslovanje svih učesnika.

Biće prezentovane i odredbe Pravilnika o transfernim cenama, kao i osnove trenutno važećeg Zakona o porezu Republike Srbije, sa akcentom na odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica, tako da će u tom smislu polaznici ove edukacije saznati i koje sve obaveze imaju poreski obveznici u vezi sa kontrolisanim transakcijama.

Šta sve mora da sadrži izveštaj o transfernim cenama, a koji je obavezan svaki pravni subjekt koji je učesnik tog postupka da podnese uz poreski bilans je, svakako isto tako tema koje će vrlo detaljno biti obrađena tokom ove specijalizovane edukacije.

Takođe će biti informisani polaznici i o tome koje zahteve mogu da imaju poreski organi u tom slučaju, a detaljno će i teorijski i praktično biti predstavljena sva dokumenta koja moraju nadležnim državnim službama da budu predata.

Osnove funkcionalne analize će specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize detaljno predstaviti svim polaznicima, a dobiće informaciju i o tome koje se sve metode primenjuju kada je potrebno izvršiti testiranje transfernih cena. Naravno da će predavači govoriti i o postupku kvalifikacije analiza transfernih cena, a biće govora i o brojnim faktorima koji moraju biti uzeti u obzir prilikom vršenja analize transfernih cena.

Osim preprodajne metode, biće predstavljena i metoda uporedive tržišne cene, a upoznaće se prisutni i sa testiranjem transfernih cena uz pomoć metode transakcione neto marže.

Nakon toga će predavači objasniti prisutnima i na koji način se u poreskom bilansu iskazuje efekat korekcije transfernih cena, a u toku završnog predavanja će biti dozvoljeno učesnicima ove specijalizovane obuke da reši sve nedoumice, u slučaju da ih imaju u vezi sa temama kojima se ovaj kurs u osnovi bavi, te da postavljaju pitanja profesorima u vezi sa time.

Na kojoj lokaciji će biti održan specijalizovani seminar za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize?

Na više od 20 lokacija u celoj zemlji i može biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize i to na klasičan način, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford u brojnim gradovima ima otvorena predstavništva. Takođe, moramo napomenuti da kandidati imaju mogućnost i da izaberu časove da pohađaju online, kada to mogu učiniti sa različitih lokacija, a ukoliko imaju sopstveni računar.

Bitno je naglasiti da stabilna internet konekcija neizostavno mora postojati u odabranom prostoru, a kako ne bi bilo nikakvih poteškoća za vreme praćenja predavanja onlajn. Isto tako su kandidati u tom slučaju obavezni da izvrše instalaciju posebnog tipa softvera na sopstveni kompjuter, a to bi trebalo da oni učine samostalno. U slučaju da neko od njih u tome ne uspe, ima mogućnost da kontaktira najbližu poslovnicu institucije organizatora, te da zahteva stručnu pomoć, uzevši u obzir da svaka od poslovnica zapošljava i IT stručnjake, koji će se potruditi u najkraćem mogućem roku da pomognu polaznicima da reše bilo koji iskrsli problem.

Očekuje se od svakog prijavljenog da u trenutku upisa izabere i na koji način će pohađati online ili klasičnu edukaciju, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena kako poluindividualna i individualna, tako isto i grupna obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize.

Za dvoje polaznika se organizuje poluindividualni tip edukacije, a njima se tada dopušta da definišu kako će časovi biti organizovani zajedno sa nadležnim profesorom, kao i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, odnosno koordinatorom za nastavu poslovnice u kojoj su upisi svršili. Ustvari će se oni usaglasiti prvo oko tačnog datuma početka poluindividualne nastave, a zatim će precizirati i kojom brzinom će nastavni fond biti sproveden, odnosno kojom dinamikom će časovi biti organizovani, što znači da će definisati i trajanje poluindividualne edukacije, a svakako će se dogovoriti i oko termina u kojima će predavanja biti održana.

Istakli bismo i to da se poluindividualna edukacija organizuje na potpuno isti način kao i individualna nastava, s tim što njoj prisustvuje samo jedna osoba.

Pravila su mnogo strožija kada kandidati odluče da predavanja prate u grupi, a tada časovima prisustvuje najviše osmoro ljudi, odnosno najmanje njih četvoro. Upravo zato što je broj polaznika tačno definisan, predviđeno je i da prvo mora biti kreirana grupa od najmanje 4 člana, pa će posle toga koordinator za nastavu doneti odluku o tome na koji način će časovi za grupu polaznika biti organizovani. Naime, radi se o tome da je on ovlašćen da precizira kako datum početka, tako isto i raspored predavanja, odnosno termine njihovog održavanja, a sa svime time se polaznici moraju saglasiti, jer nije dozvoljena mogućnost izmena kada to neko od njih možda zahteva.

U slučaju da nadležni u nekom preduzeću imaju potrebu da edukuju svoje zaposlene o ovoj temi, može biti organizovan korporativni seminar za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize. Sa tim u vezi je bitno napomenuti da je to ujedno i jedini tip obuke koji može biti organizovan i na drugoj lokaciji od uobičajene. Ukoliko zahtevaju nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća, organizator će dozvoliti da taj broj zaposlenih časove pohađaju u samoj firmi. Svakako će biti u obavezi tada klijenti da optimalne uslove za rad obezbede, odnosno da željeni prostor opreme uz maksimalno poštovanje prethodno iznetih zahteva. Važno je naglasiti da će se nadležno lice jedne od poslovnica institucije organizatora dogovoriti sa zvanično ovlašćenim predstavnikom zainteresovane firme kako o mestu održavanja časova za radnike, isto tako i o detaljima koji su vezani za sprovođenje nastave, odnosno o terminima održavanja časova, njihovom rasporedu i datumu početka korporativne obuke.

Stručni kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize - koliko će trajati?

S obzirom na to da je 15 časova u nastavnom programu, u skladu sa čijim pravilima se organizuje specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize, to je predviđeno da kandidati ukupno jedan mesec pohađaju nastavu u grupi. Naglašavamo da je navedena informacija isključivo vezana za grupni tip edukacije, zato što u tom slučaju koordinator za nastavu onog predstavništva pomenute institucije, u kome bude četvoro ljudi najmanje izvršilo prijavu i grupa oformljena, definiše kako će se edukacija odvijati. U principu, uopšteno je predviđeno da to bude mesec dana, a detalje koji su vezani za raspored časova, odnosno datum početka tog tipa obuke će svi polaznici dobiti pošto grupa bude bila napravljena.

Inače, ova institucija organizuje i individualnu nastavu, ali i onu koju treba dvoje kandidata da pohađaju, a uzevši u obzir da se i jedan i drugi tip edukacije organizuju na drugačiji način, to i njihovo trajanje može biti različito. Naime, potrebno je da kandidati zajedno sa ovlašćenim koordinatnom za nastavu i profesorom odluče o tome kako će časovi biti organizovani, pa samim tim da definišu i njihov raspored, odnosno trajanje kako poluindividualne nastave, tako isto i individualne.

Bude li postojao zahtev da radnici nekog preduzeća pohađaju specijalizovani seminar za upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize, biće neophodno i da njihovi nadležni u dogovoru sa zvanično ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije definišu, između ostalog i koliko će nastava tog tipa trajati. Naravno da će sve te informacije biti prosleđene na propisan način zaposlenima, koji će pristupiti edukaciji prema prethodno dogovorenih smernicama.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznavanje sa pojmom transfernih cena i sa postupkom njihove pravilne analize"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje