Kurs i obuka za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi

Svako ko želi da se upozna sa načinom na koji funkcioniše informaciono - komunikacioni sistem, te želi da ga pravilno implementira u poslovanje firme na čijem čelu se nalazi, odnosno u kojoj je zaposlen, bi trebalo praćenju ove specijalizovane obuke da pristupi.

U principu, Obrazovni centar Akademije Oxford kao glavni organizator ove stručne edukacije ne zahteva nikakvo predznanje od kandidata, izuzev osnovne računarske pismenosti. Zato i napominjemo da je specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi apsolutno svakome namenjena, ko želi da stekne dodatna znanja u vezi sa konkretnom temom.

Važno je da zainteresovano lice u skladu sa pravilima pomenute institucije izvrši najpre prijavljivanje, a da posle toga takođe u skladu sa pravilima izvrši i upis.


Prijava može biti izvršena najpre elektronski, kada se zahteva da kandidat osnovne informacije o sebi, to jest prezime, ime i datum rođenja, te broj telefona, pošalje na mejl adresu. Druga opcija podrazumeva prijavljivanje putem telefona izabrane poslovnice navedene institucije, a kandidati kojima to više odgovara, imaju mogućnost i lično da dođu u prostorije konkretnog predstavništva i na taj način da izvrše prijavu.

Zvaničnim pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da lično mora biti prisutan svaki kandidat, koji pre toga izvrši prijavu. Takođe je važno i da tom prilikom dostavi propisanu dokumentaciju, a o čemu će ga nadležni u konkretnom predstavništvu detaljno i na vreme obavestiti.

Upravo u momentu zvaničnog upisa bi trebalo svaki kandidat da se lično opredeli između svih opcija koje su u ponudi, uzevši u obzir da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi može biti organizovan kroz poluindividualnu, grupnu i individualnu nastavu, te na klasičan način ili online. Samim tim što pomenuta institucija sve te opcije nudi, a svaka podrazumeva drugačiji princip organizacije, potrebno je da svaki kandidat izabere i na kojoj lokaciji će časove pohađati i na koji način. A posle toga će dobiti sve neophodne informacije o detaljima, koji su vezani za sprovođenje predavanja.

TESTOVI


Tačno je definisan broj polaznika za svaki tip edukacije, te je predviđeno da dvoje kandidata pohađaju poluindividualnu nastavu, potom da jedno lice treba da pristupi individualnoj, te da u grupi može biti prisutno između najmanje četvoro i najviše osmoro ljudi.

Ne samo da je tačno definisan broj polaznika, već je precizno određeno i na koji način se svaki tip edukacije organizuje.

Uopšteno rečeno, najstrožija su pravila koja se primenjuju prilikom sprovođenja nastave u grupi. Bitno je da svaki kandidat zna i to da edukacija na taj način ne može da bude organizovana sve dok ne bude bio ostvaren osnovni zahtev za to. Naime, grupa od minimum 4 člana u tom predstavništvu mora prvo da bude zvanično formirana, kako bi grupni seminar mogao uopšte i da bude organizovan. Naravno da će to prethodno biti predočeno svakom zainteresovanom kandidatu, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica. Onog trenutka kada u tom predstavništvu bude bio ostvaren navedeni zahtev, dužnost je koordinatora za nastavu da definiše na koji način će u tom slučaju časovi da budu organizovani. A to znači da će on prvo precizirati kog datuma bi grupna obuka trebalo da počne, te će odrediti i dinamiku sprovođenja predviđenog broja časova i termine u kojima će biti održani. Nakon što to bude učinio, obavezan je i da informiše svakog prijavljenog pojedinačno, jer je tako predviđeno pravilnikom institucije organizatora. Potrebno je da budu obavešteni svi zainteresovani za praćenje nastave na taj način i o tome da nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena, tako da njihovi zahtevi u vezi sa tim neće ni biti uzeti u obzir.

Znatno su slobodnija pravila prema kojima će biti organizovan specijalizovani seminar za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi, koji bi trebalo da prati ili dvoje kandidata u isto vreme ili samo jedna osoba. Najbitnije je naglasiti da se i jedan i drugi tip edukacije organizuju na potpuno isti način, a da je jedina razlika između njih vezana za broj polaznika, uzevši u obzir da poluindividualnu nastavu pohađaju njih dvoje, te da individualnu treba da prati samo jedan kandidat. Svakako bi trebalo da nadležni profesor u tom slučaju precizira detalje vezano za organizaciju nastave direktno sa koordinatorom konkretne poslovnice i sa jednim ili sa dvoje polaznika, a sve u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualni tip edukacije ili poluindividualna nastava. U svakom slučaju će se oni usaglasiti oko datuma početka, te će precizirati i termine održavanja časova, odnosno na koji način će nastavni fond predviđen programom da bude raspoređen u tom slučaju.

A bez obzira za koji tip nastave se odluči prijavljeni kandidat, on mora znati da postoji mogućnost časove da pohađa na klasičan način i putem interneta. A to znači da će prilikom upisa svako od njih morati i između te dve opcije da se odluči.

Ako izabere kandidat nastavu da pohađa onlajn, njegova je obaveza i da tom prilikom koristi sopstveni kompjuter. Naravno da taj uređaj mora da ima odgovarajuće performanse, a sa kojima će precizno da bude upoznat svaki zainteresovani kandidat prethodno. Napominjemo da je vrlo važno i da svaki polaznik ispoštuje pravilo u vezi sa instaliranjem predviđenog softvera na konkretni uređaj, a što je u suštini njegova obaveza da učini samostalno, kako bi mogao nastavu bez ikakvih smetnji da pohađa. Sve smernice o samom procesu instalacije programa će biti date polazniku na vreme od strane nadležnih. S obzirom na to da u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije postoji i IT odeljenje, a u kome su zaposleni stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podrške, to su oni svakom kandidatu na raspolaganju kada je to potrebno. Naravno da se svaki polaznik tim stručnjacima može obratiti bez obzira da li ima problem tokom instalacije programa ili prilikom praćenja nastave, jer će oni u najkraćem mogućem roku da se potrude da ga otklone. Posebno je važno i da u okviru odabranog prostora postoji stabilna veza sa internetom, a kako bi kvalitet edukacije i dalje bio na visokom nivou, jer je to izuzetno značajno za organizatora.

Postoji mogućnost i da kandidati odluče nastavu da pohađaju na drugačiji način, uzevši u obzir da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi može biti organizovana i prema klasičnom principu. Svakako u tom slučaju će časovi biti organizovani u prostorijama jedne od poslovnica navedene institucije. A u zavisnosti od toga za koji tip edukacije od ponuđenih se kandidat odluči će zavisiti i u kojim terminima bi trebalo predavanja da budu organizovana. Naravno da će biti informisani polaznici i o tim, ali i o svim ostalim detaljima.

U slučaju da određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću treba da se upoznaju sa tematikom ove edukacije, pomenuta institucija će organizovati korporativnu obuku. A tom prilikom se primenjuju nešto drugačija pravila organizacije, tim pre što postoji mogućnost i da bude izmenjeno mesto na kome će nastava da bude održana. Naime, ako to bude bilo neophodno i ukoliko nadležno lice u dotičnoj firmi bude tako zahtevalo, nastava može biti organizovana i na drugoj lokaciji. U većini slučajeva se korporativni kurs održava u prostorijama same firme, u kojoj polaznici rade, jer na taj način štede vreme vreme na prvom mestu. Bitno je da kvalitet edukacije i u tom slučaju bude na zahtevanom nivou, pa je zato dužnost klijenta da obezbedi optimalne uslove za rad, odnosno prostor koji zadovoljava tačno definisane zahteve organizatora. Inače se korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi organizuje na vrlo fleksibilan način, uzevši u obzir da zahtevi klijenata u tom slučaju bivaju ispoštovani u najvećoj mogućoj meri. Zato i jeste predviđeno da se direktor zainteresovane firme, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik o svim detaljima u vezi organizacije nastave za radnike mora dogovoriti sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Najpre je potrebno da definišu na kojoj lokaciji će predavanja da budu organizovana, a posle toga i da se usaglase oko datuma početka nastave. Isto tako je neophodno i da precizno definišu u kojim terminima će predavanja taj broj zaposlenih da pohađaju, kao i da se usaglase oko rasporeda časova, te samim tim i da preciziraju koliko bi ukupno nastava trebalo da traje.

Stručna obuka i kurs za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi - plan i program nastave

S obzirom na to da je tematika ove edukacije usko stručna i vezana primarno za informaciono komunikacioni sistem, to podrazumeva da će na početku obuke profesori prvo nastojati da precizno objasne polaznicima kako oni funkcionišu i koja je njihova osnovna svrha. Podrazumeva se da će specijalizovani seminar za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi ponuditi i odgovarajuće primere iz prakse prisutnima u tom slučaju, a kako bi bolje shvatili svrhu korišćenja takvih sistema.

Zatim će edukacija da bude usmerena na prezentovanje specijalnog Akta o bezbednosti IKT sistema, a primarno sa aspekta trenutno važećeg Zakona o informacionoj bezbednosti.

A tom prilikom će profesori govoriti o tome ko se smatra operatorom informaciono - komunikacionog sistema prema tom aktu, te bi trebalo i da precizno budu upoznati i sa time koji su to informaciono - komunikacioni sistemi od posebnog značaja.

Dobiće informaciju i o tome gde se oni koriste i u kom slučaju, a biće predstavljena i Uredba o utvrđivanju liste poslova u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa, a u kojima se koriste informaciono - komunikacioni sistemi od posebnog značaja. Taksativno će profesori navesti koja je to lista poslova i to kako u okviru oblasti proizvodnje i prerade uglja, odnosno proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, tako isto i u oblasti vazdušnog, železničkog i poštanskog saobraćaja.

Biće govora i o primeni tih sistema u okviru elektronskih komunikacija, zatim u okviru izdavanja službenih glasila Republike Srbije, odnosno u okviru oblasti korišćenja dobara od opšteg interesa i njihove zaštite, kao i upravljanja.

Predviđeno je i da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi obradi temu koja je vezana za primenu informaciono - komunikacionih sistema u sektoru upravljanja otpadom, odnosno u poslovanju finansijskih institucija i komunalnih, kao i institucija iz oblasti zdravstvene zaštite.

Posle toga će profesori predstaviti Akt o bezbednosti informaciono - komunikacionih sistema od posebnog značaja, a koji je trenutno na snazi.

Vrlo je važno da bezbednost informacija bude na visokom nivou, odnosno da brojna pravna lica koja posluju na teritoriji Republike Srbije budu upoznata sa odredbama Zakona o informacionoj bezbednosti. Zato će predavači ukratko predstaviti osnovne odredbe tog zakona, te će upoznati prisutne i sa kaznenim odredbama. Saznaće kandidati, pored ostalog i u kojim slučajevima dolazi do kršenja odredbi pomenutog zakona i koje kazne slede pravnim licima.

Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi biti fokusirana i na prezentovanje različitih vrsta rizika u funkcionisanju pomenutih sistema. Tom prilikom će profesori objasniti prisutnima na koji način bi trebalo da ih identifikuju, te kako bi trebalo da otklone potencijalni rizik.

Naravno da će polaznici ovog stručnog kursa biti upoznati i sa trenutno važećim svetskim standardima u oblasti Zakona o informacionoj bezbednosti, odnosno uopšteno vezano za funkcionisanje informaciono - komunikacionih sistema različite vrste.

A da bi pravilno funkcionisao jedan takav sistem, on mora da bude adekvatno obezbeđen, odnosno kontrolisan. Upravo o tome će biti govora tokom završnog dela ove stručne edukacije. Isto tako mora biti s vremena na vreme i vršena revizija informaciono - komunikacionog sistema, a sve to mora biti urađeno u skladu sa pravilima. Upravo sa tim pravilima i sa metodama revizije takvih sistema će takođe biti upoznati polaznici tog kursa.

Sve što bude predstavljeno tokom ove edukacije će u velikoj meri biti potkrepljeno i odgovarajućim primerima iz prakse. Ne samo da će profesori predstaviti one dobre, a na osnovu kojih kandidati mogu shvatiti na koji način bi trebalo informaciono - komunikacioni sistem pravilno da funkcioniše, već će prezentovati i one u okviru kojih nisu poštovane osnovne odredbe Zakona o bezbednosti informacija, odnosno pomenutog Akta. Upravo zahvaljujući tome će biti polaznicima omogućeno i da shvate zbog čega je važno poštovati ta pravila i kako to utiče na nesmetano funkcionisanje različitih informaciono - komunikacionih sistema.

U skladu sa nastavnim programom, prema kome bi trebalo stručni seminar za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi da bude organizovan, predviđeno je i da polaznicima budu predstavljene različite tehnike, koje utiču na unapređenje bezbednosti ovih sistema. Dobiće informaciju i o tome kako bi trebalo kriptografski algoritmi, zatim takozvani lažni mamci i brojni sistemi kako za detekciju, tako isto i za prevenciju upada da budu korišćeni u praksi, a kako bi zaista određeni informaciono - komunikacioni sistem besprekorno funkcionisao.

Završno predavanje će biti usmereno na diskusiju o tematici ove edukacije, te tom prilikom svaki kandidat ima pravo i da uputi pitanje predavaču, a ukoliko nešto nije u potpunosti razumeo od gradiva.

Specijalizovani seminar za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi - vreme i lokacija održavanja

Prilikom zvaničnog upisa će svaki pojedinačni kandidat dobiti precizne informacije o tome na kojoj lokaciji će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi i kada. Razlog za to je vrlo jednostavan, zato što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost zainteresovanima da nastavu pohađaju online i prema klasičnom principu, te da predavanja prate ili u okviru poluindividualne ili grupne, odnosno individualne nastave. S obzirom na to da postoji više opcija, obaveza je svakog prijavljenog da odluči i na koji način će da pohađa predavanja i na kojoj lokaciji, nakon čega će i dobiti sve neophodne informacije o pravilima organizacije nastave.

A sve to se odnosi na pojedinačne polaznike, mada ova institucija nudi mogućnost i samo radnicima zaposlenim u okviru konkretnog preduzeća da nastavu pohađaju. Svakako će u tom slučaju da bude održana takozvana korporativna obuka, a primenjuju se prilično slobodna pravila organizacije. Zapravo je pravilnikom navedene institucije određeno da se nadležno lice institucije organizatora o načinu sprovođenja časova za zaposlene mora dogovarati direktno sa klijentom, to jest sa vlasnikom konkretne kompanije ili sa njenim ovlašćenim predstavnikom. Uz to što će da definišu datum početka korporativnog kursa, oni bi trebalo i da se usaglase i oko termina održavanja časova za zaposlene i svakako oko tačnog rasporeda predavanja. Budući da će sve to precizirati, oni će se samim tim dogovoriti i o tome koliko bi trebalo ukupno da traje nastava u tom slučaju. Potrebno je da svi koji su zainteresovani za nastavu te vrste znaju i to da samo korporativna obuka može da bude organizovana i na nekoj drugoj lokaciji. Stvar je u tome da zaposlenima može biti ponuđena opcija da u okviru svoje kompanije predavanja pohađaju, ali tada moraju biti ispoštovani svi propisani zahtevi. Naravno da će o detaljima u vezi sa opremljenošću konkretnog prostora biti informisan klijent na vreme, tako da je njegova obaveza i da propisane uslove za rad obezbedi. Izuzetno je značajno da i u tom slučaju nastava bude organizovana na maksimalno kvalitetan način, pa moraju biti ispoštovana pravila institucije organizatora.

Da se vratimo na fizička lica, te da napomenemo da u momentu upisa svako od njih treba da odluči po kom principu želi časove da pohađa i na kom mestu.

U svakom slučaju, specijalizovani seminar za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksii će biti organizovan i onlajn i na klasičan način, odnosno u okviru poluindividualne nastave, ali i individualne i grupne. A sve te opcije su na raspolaganju prijavljenima, pa bi trebalo između njih i da se opredeli.

Uzevši u obzir da pomenuta obrazovna institucija posluje na više od 20 lokacija u celoj zemlji, to postoji mogućnost da ovaj edukacija u svakom predstavništvu bude organizovana. Aktuelnim pravilnikom je definisano da i u tom slučaju svaki kandidat bira kako će časove pohađati, te u skladu sa time i dobija informacije o detaljima koji su vezani prvenstveno za termine održavanja časova, a koji se u tom slučaju organizuju u prostorijama same poslovnice.

Putem kompjutera koji bi svaki kandidat trebalo da poseduje će biti organizovana nastava online. Svakako će svaki pojedinačni polaznik da izabere gde će da boravi dok časove pohađa, a vrlo je važno da u tom prostoru postoji odgovarajuća internet konekcija, kako bi nastava mogla bez ikakvih smetnji da bude organizovana. Posebnu vrstu programa bi trebalo svaki kandidat da na konkretni računar instalira, jer je predviđeno da to samostalno učini u skladu sa pravilima navedene institucije. Ukoliko ne bude to uspeo da učini samostalno, slobodan je da kontaktira zaposlene u IT odeljenju, koje funkcioniše u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije. A ti stručnjaci mogu pomoći svakom polazniku da otkloni bilo koji problem, koji se bude javio prilikom pristupa predavanjima ili dok kandidat bude pokušavao da instalira konkretni softver.

Važno je da posle toga svaki kandidat odluči da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupni kurs i obuka za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi ili će se, ipak opredeliti za varijantu da nastavu pohađa u paru ili samostalno.

Pravila prema kojima se organizuje individualna nastava važe za naročito slobodna, uzevši u obzir da je data mogućnost svakom kandidatu da definiše sa nadležnima u konkretnoj poslovnici po kom principu će predavanja da budu organizovana. Naime, reč je o tome da bi tada trebalo profesor, koordinator za nastavu i polaznik da se usaglase prvo oko datuma početka nastave, a posle toga i oko rasporeda časova i termina u kojima će oni biti održani.

Sasvim ista pravila važe i kada je u pitanju poluindividualni seminar za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi. A jedina razlika u odnosu na individualnu nastavu je vezana za broj polaznika, uzevši u obzir da tada nastavu treba dvoje kandidata istovremeno da pohađaju.

Ipak, kada je u pitanju grupni tip edukacije, primenjuju se znatno strožija pravila. Naime, isključivo koordinator za nastavu tom prilikom treba da definiše na koji način će da budu organizovani časovi. Odrediće kako datum početka nastave za grupu polaznika, tako isto i termine održavanja časova, ali i njihov tačan raspored. S obzirom na to da je pravilnikom navedene institucije predviđeno da od četvoro do najviše osmoro polaznika tada časove treba da pohađaju, naveden je i zvaničan zahtev da minimalan broj polaznika tada treba prvo da izvrše prijavu. Dakle, neophodno je da bude kreirana grupa od najmanje četiri člana u tom predstavništvu, a da bi se uopšte stekao uslov za organizaciju nastave u grupi. Napominjemo da sve ono što koordinator za nastavu bude definisao ne sme da bude izmenjeno, jer to nije u skladu sa pravilima konkretne institucije. Jednostavno rečeno, čak i ako polaznici to budu zvanično zahtevali, moraju znati da njihovi zahtevi ne smeju biti prihvaćeni, jer je tako pravilnikom institucije organizatora definisano.

Stručni kurs i obuka za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi - trajanje

Uzevši u obzir da se u zvaničnom nastavnom programu, prema čijim pravilima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi nalazi 10 časova, to je predviđeno da nastava ukupno traje tri sedmice.

Ipak, posebno moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademija Oxford tu informaciju navodi isključivo za grupni tip edukacije. Razlog za to se tiče načina organizacije edukacije tog tipa, zato što u tom slučaju ovlašćeni koordinator za nastavu odlučuje o svemu. Na nivou svih poslovnica konkretne obrazovne institucije je unapred definisano trajanje grupne edukacije, a pomenuto lice će nakon formiranja grupe u konkretnom predstavništvu precizirati i sve ostale detalje. Primarno se misli na datum početka obuke, termine održavanja časova i dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana.

Drugačiji se princip primenjuje kada je u pitanju poluindividualna ili individualna nastava za fizička lica. Samim tim što je dozvoljeno svakom polazniku da direktno sa profesorom, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu odluči o načinu organizacije časova, to i trajanje može biti drugačije u odnosu na grupni tip edukacije. Iz tog razloga i naglašavamo da i individualni i poluindividualni seminar za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi mogu trajati i kraće od 3 sedmice, ali i duže od tog perioda.

Prilikom organizacije korporativne obuke se primenjuju, isto tako posebno fleksibilna pravila. Stvar je u tome da će klijent u tom slučaju, odnosno nadležno lice u konkretnoj kompaniji biti u obavezi da se sa ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije dogovori oko svega. A to podrazumeva da će precizirati i dinamiku, u skladu sa kojom će predavanja da budu organizovana, pa će shodno tome odlučiti i o trajanju korporativne obuke. Sve te informacije će biti na raspolaganju polaznicima, s tim da će se oni usaglasiti i oko datuma početka korporativne nastave, zatim o terminima u kojima bi trebalo radnici časove da pohađaju i lokacije.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje