Kurs i obuka za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom

Najpre IT stručnjaci, ali i apsolutno svi koji imaju interesovanje za umrežavanje računarskih mreža bi trebalo da pohađaju ovaj kurs. Međutim, moraju znati svi koji su zainteresovani i to da institucija organizatora, to jest Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje apsolutno svima koji žele da pohađaju nastavu da to i učine, jer se ne zahteva nikakvo predznanje u vezi sa konkretnom tematikom.

Ne samo da će stručni kurs i obuka za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom biti organizovan za pojedinačne polaznike, nego ova specijalizovana institucija može da ponudi i sprovođenje korporativne obuke.

U principu je glavna razlika između nastave namenjene fizičkim i pravnim licima vezana upravo za odabir polaznika, mada moramo priznati da se korporativni tip nastave sprovodi na naročito slobodan način.


Trebalo bi da nadležni u onom preduzeću, koje ima potrebu da edukuje određeni broj zaposlenih o ovoj temi, preciziraju detalje u vezi sa organizacijom nastave tog tipa direktno sa predstavnikom institucije organizatora. Jednostavno rečeno, oni će se usaglasiti prvo oko datuma početka edukacije, a odmah zatim i oko toga na kojoj lokaciji će predavanja za zaposlene da budu organizovana. Tom prilikom je potrebno da oni definišu i u kojim će terminima časovi da budu održani, odnosno kakva će dinamika tada biti poštovana, što znači da će se zajedno dogovoriti i o tome koliko bi ukupno trebalo korporativna obuka i kurs za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom da traje. Kada je u pitanju mesto održavanja časova za zaposlene, moramo naglasiti da navedena obrazovna institucija isključivo tada dozvoljava promenu. Naime, ako direktor zainteresovane firme bude to smatrao neophodnim i ako obezbedi optimalne uslove za rad u okviru svog preduzeća, organizator će dozvoliti da časovi budu tamo i organizovani. Pravilnikom navedene institucije je predviđeno da bi nakon dogovora trebalo i da budu informisani polaznici o svim tim detaljima.

Fizička lica bi trebalo prvo da u skladu sa pravilnikom pomenute institucije izvrše prijavu, a da se posle toga i upišu, te da se zvanično opredele kako, odnosno gde žele časove da pohađaju.

Da krenemo od početka, prijavljivanje može da bude izvršeno u toku radnog vremena konkretne poslovnice ili ličnim dolaskom zainteresovanog ili preko telefona. Dostupna je i opcija elektronskog prijavljivanja, kada na mejl adresu treba svako zainteresovano lice da pošalje osnovne informacije o sebi, to jest ime i prezime, zatim broj telefona i datum rođenja.

TESTOVI


A u skladu sa pravilnikom navedene institucije će svaki pojedinačni kandidat da dobije informacije i o postupku upisa, odnosno o dokumentima koja će biti dužan tada da priloži nadležnima. Naročito je važno da znaju i to da je njihova obaveza lično da budu prisutni u tom predstavništvu institucije organizatora u trenutku zvaničnog upisa.

Kada već pristupe upisu, oni bi trebalo da preciziraju i za koju su se opciju od ponuđenih odlučili. Stvar je u tome da stručni seminar za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom može biti organizovan u okviru individualne, zatim grupne i poluindividualne nastave, a da će kandidat odabrati i da li želi časove da pohađa onlajn ili mu više odgovara opcija koja podrazumeva klasičan način organizacije nastave. Tek kada između svih tih opcija on bude izabrao onu, koja mu najviše u tom trenutku i odgovara, biće precizno informisan kako o datumu početka nastave, odnosno o terminima održavanja časova, tako isto i svim ostalim detaljima koji su bitni.

Ukoliko pojedinačni kandidat odabere da časove pohađa na klasičan način, to zapravo znači da je on u obavezi da bude u okviru izabrane poslovnice prisutan u zakazanim terminima. U svakom slučaju je potrebno i tada da se on lično opredeli između ponuđenih opcija, a nakon čega će i dobiti sve neophodne informacije kako o datumu početka nastave, tako i o rasporedu časova i o terminima u kojima bi trebalo da budu predavanja održana tom prilikom.

Nastava onlajn se organizuje preko specijalne platforme, odnosno softvera, koji bi svaki pojedinačni kandidat trebalo prethodno na sopstveni kompjuter, a koji će tom prilikom koristiti, da instalira. Važno je da svi zainteresovani budu upoznati sa činjenicom da instaliranje tog programa nije uopšte zahtevno, tako da bi trebalo svaki pojedinac da se snađe tokom tog postupka. Takođe je posebno bitno i da svako od njih zna da IT odeljenje postoji u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije. Zahvaljujući činjenici da su vrsni stručnjaci zaposleni u tom sektoru, svaki problem koji iskrsne ili dok nastava online traje ili dok pojedinac pokušava da instalira namenski program će oni u najkraćem mogućem roku da otklone. Stabilna veza sa internetom mora da bude osigurana, a kako bi edukacija na taj način funkcionisala bez ikakvih smetnji. Svakako da će blagovremeno svaki pojedinačni polaznik da bude precizno informisan i o postupku instalacije softvera i uopšteno o načinu njegovog funkcionisanja, da bi nastava online bila maksimalno kvalitetno organizovana. Pošto bude izabrao na kojoj lokaciji će boraviti dok pohađa predavanja, svaki pojedinačni kandidat će odlučiti i da li mu više odgovara da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom bude organizovan za dve osobe u isto vreme, za samo jednog kandidata ili za grupu njih. Zapravo tek kada bude odlučio na koji od ponuđenih načina želi predavanja da pohađa, on će i biti od strane organizatora informisan o svim neophodnim detaljima.

Mora prvo da bude formirana grupa od najmanje četiri člana, da bi edukacija na taj način u konkretnoj poslovnici bila organizovana. Svakako je važno naglasiti i to da najviše osmoro ljudi tada imaju pravo nastavi da prisustvuju, a kako bi njen kvalitet bio na zahtevanom nivou. Očekuje se da svaki pojedinac prihvati ove uslove, te da bude strpljiv i da pričeka dok se minimum 4 osobe u toj poslovnici ne budu zvanično prijavile. Inače je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da koordinator za nastavu treba da odluči o načinu organizacije časova, a primarno da definiše i kog datuma će da počne grupni vid edukacije. Naravno da će tom prilikom on precizirati i termine održavanja časova, kao i tačan raspored predavanja, jer je tako predviđeno pravilnikom pomenute institucije. A da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti i to da se izmene po zahtevu polaznika ne dozvoljavaju kod nastave u grupi. Upravo to će biti predočeno svakom pojedincu već prilikom prijave, kako ne bi bio u zabune i da ne bi uopšte iznosio zahteve za izmenama.

Preostale opcije podrazumevaju da ili jedna osoba ili njih dvoje u isto vreme imaju pravo da prisustvuju nastavi. Najvažnije je napomenuti da jedan kandidat treba da pohađa individualnu nastavu, a da dvoje njih treba u isto vreme da pristupe predavanjima u okviru poluindividualne edukacije. U svakom slučaju je potpuno isti princip organizacije, zato što se kandidat ili dvoje njih u tom slučaju moraju dogovoriti sa nadležnima u konkretnoj poslovnici o načinu organizacije časova. A to ustvari podrazumeva da bi oni trebalo i da se usaglase o datumu početka kako nastave u paru, tako isto i individualne, odnosno o terminima u kojima će da pohađaju predavanja. Sa tim u vezi bi trebalo da istaknemo i to da jedan ili dvoje kandidata sa nadležnima u okviru poslovnice institucije tom prilikom precizno definišu i raspored časova, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom će da bude nastava organizovana, što znači da će posredno precizirati i koliko će ukupno trajati ili individualna ili poluindividualna, to jest nastava u paru.

Specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom - program nastave

Na samom početku ove edukacije će profesori objasniti polaznicima šta je po definiciji računarska mreža i koje su njene osnovne karakteristike.

Naravno da će specijalizovani seminar za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom omogućiti prisutnima i da kroz primere saznaju kako bi u praksi trebalo da funkcioniše jedna računarska mreža.

A biće objašnjeno i koja je razlika između korišćenja računarske mreže u kućnim uslovima i u okviru određenog preduzeća. Naravno da će profesori objasniti i u kojim slučajevima se koriste takozvane kućne mreže, ali će polaznici da dobiju informacije i o tome koje sve mogućnosti u tom slučaju one nude. Ipak, fokus će da bude stavljen na korišćenje računarskih mreža u poslovnom okruženju, a kada se koriste profesionalne računarske mreže.

Posebnu će pažnju stručnjak, u čijoj nadležnosti se nalazi vođenje ove specijalizovane edukacije da usmeri na detaljno predstavljanje osnovnih karakteristika svih onih uređaja, koji se koriste prilikom umrežavanja. Takođe će prisutnima biti predstavljene osnovne karakteristike kako svičeva i rutera, tako isto i kablova različitih vrsta.

Podrazumeva se da će profesori uputiti prisutne i u to čemu služi uređaj poznat kao svič, te koje su to dve vrste, koje se sreću u praksi. A u tom segmentu će predavači svakom pojedinačnom polazniku da objasne i koja je razlika između upravljivih i neupravljivih svičeva.

Zatim će biti govora o žičanom i bežičnom ruteru, te o tome u kojim slučajevima je potrebno koristiti koju vrstu rutera.

Ipak moramo priznati da će specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom naročitu pažnju obratiti na predstavljanje različitih tipova i kategorija kablova. Vrlo je važno da polaznici ove stručne edukacije znaju i šta je to kategorija kabla i zbog čega je važno da osobe, zadužene za umrežavanje budu upoznate sa poljem primene različitih tipova kablova.

A nakon što sve to bude predstavljeno polaznicima, profesori će govoriti i o tome kako je potrebno pristupiti analizi sistema umrežavanja i kako se to može odraziti na komunikaciju među zaposlenima, te na celokupno poslovanje konkretne firme.

Biće zahtevano od svakog polaznika i da pristupi izradi zadatka, koji će mu dati predavač. Naime, da bi kandidati bili sigurni da su razumeli sve ono o čemu je bilo reči tokom ovog seminara, moraće i da izvrše zadatak, a na osnovu informacija koje će prethodno da dobiju od profesora. Pošto svaki pojedinačni polaznik bude taj zadatak uradio, on će učestvovati u razgovoru sa ostalima, koji takođe prisustvuju predavanjima ili samo sa profesorom, a sve u skaldu sa time da li je u pitanju grupna, individualna ili stručna obuka i kurs za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom koja se organizuje za dvoje polaznika u isto vreme, to jest takozvana poluindividualna nastava. Dakle, razgovaraće o urađenim zadacima, te će nastojati da ukažu jedni drugima i na greške koje su načinjene tom prilikom. Očekuje se da svaki učesnik ove stručne obuke analizira zadatak i navede gde smatra da je pogrešio, te da objasni i šta je potrebno da uradi, kako bi konkretni propust ispravio. A upravo na taj način će svaki kandidat i pokazati da je zaista tematiku ove specijalizovane edukacije u potpunosti dobro razumeo.

Svakako da u toku završnog predavanja bilo koje pitanje, koje polaznik bude imao u vezi sa ovom temom, može i da postavi predavaču, a kako bi odmah sve bilo razjašnjeno na licu mesta.

Stručni seminar za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom - lokacija i termini održavanja časova

S obzirom na to da svakog prijavljenog kandidata zanimaju detalji u vezi sa organizacijom nastave, to bi svako od njih trebalo da zna i da će, praktično govoreći stručni kurs i obuka za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom biti organizovan na mestu, koje budu izabrali kandidati, odnosno u terminima koji budu definisali, a sve isključivo u skladu sa izborom svakog pojedinca.

Da pokušamo da pojednoostavimo, te da napomenemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastava online i prema uobičajenom principu, a svaki pojedinačni polaznik bira hoće li predavanja da pohađa u grupi, u paru ili će to učiniti kroz takozvanu individualnu nastavu. Isključivo na osnovu njegove odluke o tome gde želi časove da pohađa i na koji način, će zavisiti i termini njihovog održavanja i svi ostali detalji. Zato i jeste napomenuto da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da se odluči u trenutku upisa kako želi nastavu da pohađa, odnosno gde, pa će u skladu sa time i da dobije sve informacije o bitnim detaljima.

Posebno je važno napomenuti da konkretna obrazovna institucija posluje na brojnim lokacijama u celoj našoj zemlji, tako da se i nastava na klasičan način u okviru svake od poslovnica organizuje. Potrebno je da lično bude prisutan svaki prijavljeni kandidat u prostorijama odabranog predstavništva i to u terminima, koje će pre toga sa organizatorom precizno da dogovori.

Dostupna je i mogućnost pohađanja nastave online. A u tom slučaju će časove kandidati da prate preko sopstvenog računara, tačnije preko specijalnog softvera, koji bi trebalo na taj uređaj u skladu sa pravilima na vreme da instaliraju. Važno je da budu upoznati sa činjenicom da instalaciju softvera treba da izvrše samostalno, a prema smernicama koje će im dati nadležni u konkretnom predstavništvu ove institucije. Inače je bitno da veza sa internetom bude stabilna u okviru prostora, u kome budu odlučili da borave u periodu dok predavanja onlajn budu pohađali. Zapravo jedino tako će moći da bude osiguran kvalitet edukacija. Inače, u svakoj poslovnici pomenute institucije postoji i IT sektor, a u kome su zaposleni stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podrške kandidatima. Sve to znači da ko god ima poteškoća prilikom instalacije programa ili dok časove pohađa prema tom principu, može i ima pravo da kontaktira te stručnjake, kako bi mu pomogli da konkretni problem što je moguće pre reši.

Sasvim je svejedno da li će specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom biti organizovana online ili na klasičan način, jer za oba tipa edukacije važi pravilo da kandidati imaju pravo nastavu da pohađaju u grupi, individualno ili u paru. A sve to znači da se oni moraju opredeliti između te tri opcije, kako bi bili precizno o svim neophodnim detaljima mogli da budu informisani od strane andležnih.

U suštini je najbitnije da lica koja žele nastavu u formi grupne da pohađaju, imaju strpljenje. Naime, neophodno je da grupa od najmanje četvoro kandidata u tom predstavništvu bude najpre formirana, a kako bi edukacija u grupi mogla da počne. Moramo posebno napomenuti i to da maksimalno osmoro ljudi nastavu tada treba kurs da pohađaju, jer toliko njih osigurava kvalitet edukacije te vrste. A nedugo pošto grupa od minimalnog broja članova bude formirana, obaveza je koordinatora za nastavu da precizira kako će časovi biti organizovani. A to ustvari znači da on definiše kog datuma će početi edukacija, zatim u kojim terminima će da budu organizovana predavanja i u skladu sa kakvom bi trebalo to da bude dinamikom. Najbitnije je da članovi te grupe budu upoznati sa tim da se njihovi zahtevi u vezi sa promenom bilo kog segmenta ne smeju prihvatiti, jer je to u potpunoj suprotnosti sa načinom organizacije nastave u grupi.

Zato i napominjemo da se u ponudi nalazi i individualna i poluindividualna obuka, a u kom slučaju važe i mnogo fleksibilnija pravila. Jedina razlika između ta dva tipa edukacije se odnosi na broj polaznika, koji treba da prisustvuju predavanjima. Naime, jedno lice treba da pohađa individualnu nastavu, dok poluindividualnoj pristupaju njih dvoje u isto vreme. Važno je da svako od njih zna da ima slobodu u donošenju odluke kako o datumu početka edukacije, tako isto i o terminima održavanja časova, odnosno o njihovom preciznom rasporedu. A sve te detalje će jedan ili dvoje kandidata biti u obavezi da dogovore sa predavačem, koji bi trebalo da vodi individualni ili poluindividualni seminar za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru izabrane poslovnice. Jednostavno rečeno, oni tom prilikom definišu sve, pa čak odlučuju i o tome koliko će nastava u paru ili ili individualna edukacija da traje.

Za određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću će pomenuta obrazovna institucija da organizuje korporativni kurs. Maksimalno fleksibilna su pravila organizacije u tom slučaju, a predviđeno je da ovlašćeno lice bilo koje poslovnice treba sve te detalje da definiše sa nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća. Jednostavnije rečeno, oni bi trebalo da se usaglase ne samo o tome kog datuma će početi korporativna obuka, nego i u kojim će terminima radnici predavanja da pohađaju. Neophodno je da se usaglase i oko rasporeda časova, što automatski podrazumeva da će precizno definisati i koliko bi trebalo korporativni seminar da traje ukupno. Međutim, postoji vrlo važno odstupanje u odnosu na edukaciju, koju bi trebalo da pohađaju fizička lica, a ono se tiče isključivo mesta održavanja nastave. Stvar je u tome da određenom broju radnika neke kompanije organizator omogućuje da časove pohađaju i u okviru svog radnog mesta. A podrazumeva se da bi taj zahtev trebalo svakako klijent da iznese prilikom dogovora, kako bi dobio sve informacije o tome šta se mora naći u samom prostoru, da bi korporativna obuka mogla u okviru njega da bude organizovana. Shodno pravilniku pomenute obrazovne institucije će svaki pojedinačni polaznik, to jest radnik zainteresovanog preduzeća, na propisan način da bude informisan o mestu održavanja korporativne obuke i načinu na koji će biti organizovan nastava.

Specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom - trajanje edukacije

Isključivo onda kada fizičko lice, odnosno bilo koji pojedinačni polaznik bude odlučio da specijalizovani seminar za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom pohađa u formi grupne nastave, moguće je da on ranije sazna i koliko bi ukupno trebalo časove da prati, odnosno koliko će nastava tog tipa trajati.

Međutim, ako se opredeli za mogućnost da časove pohađa ili u društvu još jedne osobe ili samostalno, to jest kroz poluindividualnu ili individualnu nastavu, on će informaciju o trajanju dobiti nešto kasnije.

Istakli bismo i to da grupna edukacija može biti organizovana samo u onom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru koga ja ostvaren zahtev naveden od strane organizatora, odnosno u kome je formirana grupa od najmanje 4 osobe. A kada se to dogodi, koordinator za nastavu će precizirati dinamiku sprovođenja časova, odnosno termine njihovog održavanja i datum početka nastave, s tim da je ranije određeno da će 12 časova nastavnog programa polaznici u tom slučaju pohađati jedan mesec. Sve dodatne informacije će oni dobiti pošto grupa bude bila formirana, a trajanje nastave tog tipa je potpuno isto u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

A kako važe drugačija pravila organizacije, to se ne tako retko događa da individualna i poluindividualna nastava traje kraće nego grupni vid edukacije, a ponekad i duže. Razlog za to je vezan za princip njihove organizacije, pošto koordinator za nastavu same poslovnice u tom slučaju zajedno sa jednim ili sa dvoje kandidata i sa onim stručnjakom, kome će biti povereno da vodi konkretni tip edukacije, definiše i kako će časovi da budu raspoređeni. Izuzev o dinamici prema kojoj će predavanja da budu organizovana, oni se dogovaraju i o terminima sprovođenja časova i o datumu početka nastave, te automatski odlučuju i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje individualni ili poluindividualni kurs i obuka za upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom, odnosno takozvana nastava u paru.

Kada neko zahteva da bude organizovana ova edukacija samo za zaposlene u okviru određene kompanije, primenjuju se prilično slobodna pravila organizacije. Upravo zato i ističemo da će korporativni seminar ukupno trajati onoliko, koliko bude odgovaralo vlasniku tog preduzeća. Upravo će se on sa predstavnikom institucije organizatora dogovarati o načinu sprovođenja časova, odnosno o mestu održavanja nastave, što znači da će precizirati i raspored predavanja, logično i zajedno odlučiti o tome koliko će ukupno da traje korporativni tip nastave. Radnici te kompanije koji bi trebalo da pohađaju kurs će u doglednom vremenskom periodu posle postignutog dogovora biti precizno informisani kako o mestu održavanja edukacije, tako isto i o svemu ostalom što će klijent i organizator pre toga precizno definisati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznavanje sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje