Kurs i obuka za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana

Najjednostavnije bi bilo reći da korist od tema, kojima se stručni seminar za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana bavi imaju svi, koji su prvenstveno zaposleni na menadžerski mestima i to u okviru ma kog preduzeća. Naročito vlasnici kompanija, ali i osobe koje su zadužene za organizaciju poslovnog procesa mogu da unaprede kvalitet svog poslovanja zahvaljujući upravo znanjima, koja će steći nakon praćenja ove obuke. Svakako naglašavamo da organizator ne zahteva nikakvo predznanje od polaznika, pa tako ko god želi i ima potrebu, apsolutno i ima pravo da izvrši prijavu, odnosno da se upiše na ovaj kurs.

Biće obavešteni svi koji su zainteresovani ovu edukaciju da prate da je njihova obaveza prvo da izvrše prijavu. Posle toga će biti organizovan upis zvanično, a tada prijavljeni imaju obavezu da budu lično prisutni. Takođe je neophodno i da dostave svu zahtevanu dokumentaciju, a o tome će ih informisati nadležni u onoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru koje su pre toga prijavu oni izvršili.

Svakog radnog dana, odnosno u periodu kada je izabrano predstavništvo otvoreno je moguće lično izvršiti prijavu ili preko telefona. Takođe se nudi i opcija elektronskog prijavljivanja, kada je neophodno da kandidati osnovne informacije o sebi, odnosno prezime, ime, datum rođenja i broj telefona, dostave na mejl adresu odabrane poslovnice.


Ova obrazovna institucija nudi nekoliko mogućnosti za pohađanje nastave, tako da bi trebalo svaki prijavljeni kandidat i da odabere prilikom upisa na koji način će nastavu pohađati, odnosno gde.

Najjednostavnije rečeno, u ponudi se nalazi mogućnost praćenja časova u paru, potom individualno ili u grupi, a predavanja polaznik pohađa ili u izabranoj poslovnici navedene institucije ili preko računara. Dakle, on treba da odabere i odakle, odnosno gde će predavanja da pohađa i na koji od svih način na koji su u ponudi.

Ako polazniku odgovara da nastavu pohađa u grupi, on mora znati da je u pitanju najstrožiji princip organizacije. Stvar je u tome da ovlašćeni koordinator za nastavu odlučuje o svemu vezano za sprovođenje edukacije tog tipa, a kandidati koji su članovi konkretne grupe moraju sve to da ispoštuju. Zapravo institucija organizatora ne dozvoljava ispunjenje zahteva polaznika u vezi sa promenama bilo datuma početka grupne obuke, bilo dinamike održavanja časova ili termina, što će im svakako biti naglašeno. Pravilnikom je predviđeno da u grupi nastavu može pratiti od četvoro ljudi najmanje, pa do najviše osmoro njih. Upravo zato i jeste predviđeno da prvo grupa u konkretnoj poslovnici pomenute institucije bude oformljena, pa da ovlašćeno lice odluči kada će nastava početi, odnosno kojim tempom će časovi da budu organizovani i svakako u kojim terminima. Međutim, grupni tip edukacije ne može početi odmah pošto pojedinačni polaznik izvrši prijavu, već tek nakon što četvoro njih to učine, to jest pošto grupa bude bila formirana.

TESTOVI


A kada je u pitanju poluindividualna obuka i kurs za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana, važe zapravo potpuno drugačija pravila. U tom slučaju će dvoje ljudi pohađati predavanja, a njima je data sloboda da odluče kada će to učiniti. Naime, polaznici bi trebalo da sa kordinatorom za nastavu u predstavništvu navedene institucije, u kome prijavu budu izvršili, kao i sa stručnjakom koji će poluindividualnu obuku da vodi, odluče o datumu početka. A osim toga, oni će se usaglasiti i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana, kao i o njihovom rasporedu, što automatski znači da će se dogovoriti i o trajanju poluindividualne nastave.

Ko god se opredeli da časove pohađa samostalno, treba da zna da se individualna edukacija organizuje uz poštovanje istih pravila kao i poluindividualna. Naravno da tada jedan polaznik o svemu treba da se dogovori sa pomenuti stručnjacima.

S obzirom na to da se i individualna i poluindividualna i grupna obuka mogu pohađati na dva načina, očekuje se da svaki prijavljeni izabere da li će predavanja pratiti u poslovnici, a na klasičan način ili će to da učini online.

Neophodno je posedovanje računara, ako polaznik izabere drugu opciju, jer preko specijalnog softvera on pohađa predavanja u tom slučaju. A upravo taj program će on pre početka nastave, koju izabere da prati, morati i da na svoj kompjuter samostalno instalira. U tome će mu pomoći stručnjaci iz IT odeljenja konkretne poslovnice, koji će mu dati jasne smernice o postupku instalacije. Trebalo bi napomenuti da nije uopšte teško da to učine, pa se zato i očekuje da mogu sasvim samostalno kroz postupak instalacije da prođu svi prijavljeni. Ipak, ako im bude bila pomoć stručnjaka potrebna, mogu se obratiti IT sektoru tog predstavništva.

Kada direktor nekog preduzeća odluči da omogući svojim zaposlenima da se u ovoj oblasti edukuju, biće organizovan korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana. U pitanju je najfleksibilniji princip organizacije, jer se sve u potpunosti prilagođava zahtevima klijenta, a u ovom slučaju nadležnog lica konkretnog preduzeća. Upravo će se on sa zvanično ovlašćenim predstavnikom poslovnice institucije organizatora dogovoriti oko svega što se odnosi na sprovođenje nastave. Ne samo da će definisati datum početka korporativnog seminara, nego će se oni precizno dogovoriti i o trajanju, pošto će definisati dinamiku održavanja časova. Sem toga, usaglasiće se i oko termina u kojima bi radnici trebalo predavanja da prate, ali i oko lokacije na kojoj će to učiniti. Naime, ako u konkretnom preduzeću postoje uslovi za to, a klijent zahteva da njegovi zaposleni časove pohađaju na svom radnom mestu, organizator će to omogućiti. Jedini uslov koji mora biti ostvaren jeste da bude odabran prostor, koji u potpunosti može da zadovolji sve zahteve institucije organizatora. Najbitnije je da nastava tog tipa bude organizovana maksimalno kvalitetno. A nakon što bude definisano sve što se tiče organizacije korporativne obuke, zaposleni će dobiti precizne informacije o tome.

Program stručnog seminara za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana

Prva tema sa kojom će biti upoznati polaznici ove obuke jeste pojam biznis plana, a kojom prilikom će predavači predstaviti uopšteno definiciju i njegove opšte karakteristike. Nakon toga će stručna obuka i kurs za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana omogućiti prisutnima da na primerima vide kako bi trebalo jedan biznis plan da izgleda.

Zbog čega je važno da jedna ozbiljna kompanija ima pažljivo izrađen poslovni plan će naravno objasniti profesori svakom polazniku ove edukacije.

Neophodno je da bude u potpunosti ispoštovana forma, tako da će taksativno predavači navesti šta sve jedan poslovni plan mora da sadrži. Izuzev naziva kompanije, odnosno podnosioca samog plana, mora biti navedena i adresa sedišta, kao i podaci za kontakt. A zatim se navode imena svih koji su u tom preduzeću odgovorni za poslovanje.

S obzirom na to da jedan poslovni plan mora da sadrži i rezime, to podrazumeva da će specijalizovani seminar za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana omogućiti polaznicima da nauče i kako se rezime piše. U njemu moraju da se nađu sve bitne informacije, a prisutni će posle toga biti u obavezi i da izrade rezime poslovnog plana, koji će im predstaviti predavači. Predviđeno je nastavnim programom da oni posle toga svi razgovaraju o urađenim zadacima, a kako bi eventualno sve načinjene greške na licu mesta ispravili.

Pored ostalih informacija, jedan poslovni plan mora da sadrži i kvalitetan opis bilo usluge, bilo proizvoda koji se predstavlja u tom planu. Svakako će polaznicima biti objašnjeno i o čemu tada naročito moraju da vode računa, a da bi taj opis bio adekvatan i lako razumljiv. Podrazumeva se da će profesori prikazati i dobre i loše primere iz prakse prisutnima.

Posebna pažnja mora da bude usmerena na marketinški i finansijski aspekt poslovnog plana, odnosno na pisanje tih segmenata. Upravo iz tog razloga će predavači na primerima pokazati polaznicima ove obuke kako treba da bude predstavljena marketinška strategija, odnosno plan plasiranja određenog proizvoda ili prezentovanja konkretne usluge, a na koji način se predstavlja finansijski aspekt. U tom delu će biti reči i o pisanju predloga za korišćenje takozvanih podsticajnih finansijskih sredstava, uzevši u obzir da jedan biznis plan i to mora da se drži.

Brojne korisne savete o pisanju poslovnog plana, ali i o ubrzavanju celokupnog procesa će svakako dobiti polaznici ovog kursa.

A njima će predavači i objasniti zbog čega je važno da na razvoju određenog poslovnog plana radi tim stručnjaka. Takođe će im biti objašnjeno i zbog čega je važno uopšte napraviti takav plan i koja je njegova svrha.

Uzevši u obzir da se vrlo često javljaju i greške prilikom kreiranja biznis plana, obavezan je predavač da ukaže prisutnima i na to koji se najčešće propusti tom prilikom događaju. A da bi specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana postigao svrhu, prisutnima će biti objašnjeno i na koji način sve te greške oni mogu da izbegnu. Tačnije, predavači će objasniti kako je potrebno da pristupe izradi plana, da bi on bio što kvalitetniji.

Jedna od najčešćih grešaka je vezana za obimnost poslovnog plana, tako da će profesori objasniti na koji način on treba da bude napisan da bi bio maksimalno sažet, a da istovremeno svi segmenti budu u potpunosti ispoštovani.

Tehnički detalji koji se odnose na pisanje poslovnog plana su jako važni, pa će i njima jedan deo ove specijalizovane obuke sasvim sigurno biti posvećen.

Koje sve provere moraju da budu izvršene da bi pravilno bila procenjena izvodljivost konkretnog poslovnog plana je tema kojom će se ovaj stručni seminar baviti u završnom delu. Tada će polaznici saznati kako se uopšte proveravanje vrši i koji efekat to ima na uspešnost biznis plana.

Svaki polaznik koji ima nedoumice u vezi sa temama, kojima se konkretna obuka bavi, može ih razrešiti na licu mesta. Naime, završni deo pomenutog kursa će upravo biti usmeren na to. Profesori će se potruditi da daju odgovore polaznicima na sva pitanja, te da svaku njihovu nedoumicu razreše, a kako bi im omogućili da specijalne metode za izradu poslovnog plana oni mogu potpuno samostalno i uspešno u svom daljem radu da primenjuju.

Specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana - vreme i lokacija održavanja

Uzevši u obzir da se u ponudi nalazi nekoliko različitih varijanti organizacija nastave, to će informacije o tome na kom mestu bi trebalo specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana da bude održana, odnosno u kojim terminima, svakako biti dostupne kandidatima pošto izaberu kako će časove pohađati. Jednostavnije rečeno, nastavu mogu pratiti na uobičajen način i onlajn, a u okviru individualne, grupne ili poluindividualne.

Svaki polaznik koji odluči da časove pohađa po uobičajenom principu to čini u prostorijama one poslovnice institucije organizatora, koju bude lično izabrao.

Postoji opcija i da nastavu pohađa online, što znači da mora imati sopstveni računar. Tada će biti neophodno i da svaki polaznik lično instalira namenski softver na kompjuter, preko koga će nastavu pohađati, a u skladu sa smernicama koji će dobiti od nadležnih u konkretnoj poslovnici. Napominjemo da je vrlo važno i da konekcija sa internetom bude što bolja u onom prostoru, u okviru koga kandidat planira da boravi dok prati nastavu. Inače je celokupan postupak instalacije softvera u principu vrlo jednostavan i nije uopšte zahtevan. Iz tog razloga se očekuje da svaki polaznik može sasvim samostalno to da učini. Međutim, ako on bude naišao na bilo kakvu poteškoću tom prilikom, može slobodno kontaktirati nadležne u najbližoj poslovnici institucije organizatora. Naime, članovi IT sektora su svakom kandidatu u tom slučaju na raspolaganju. U najkraćem mogućem roku nakon što ih bude kontaktirao, oni će mu pomoći da otkloni bilo kakav problem kako u toku instalacije softvera, tako isto i dok pohađa nastavu na takav način.

Važno je da se svaki kandidat odluči i kako želi specijalizovani seminar za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana da prati. Od opcija su ponuđene grupna nastava, poluindividualna i individualna.

Broj polaznika se razlikuje u okviru svake obuke od navedenih, ali i princip organizacije.

Prema pravilima institucije organizatora nastava u grupi se organizuje za najmanje četvoro ljudi, dok ih najviše osmoro sme biti prisutno u okviru jedne grupe. Ovlašćeno lice poslovnice u kojoj grupa od najmanjeg broja članova bude bila formirana će biti u obavezi da odredi kako će se časovi u tom slučaju organizovati. Stvar je u tome da ovlašćeni koordinator za nastavu ima dužnost da definiše najpre datum početka edukacije tog tipa. A posle toga će odlučiti i o rasporedu predavanja, kao i o terminima u kojima će biti održana. Svi ti podaci će naknadno biti prosleđeni prijavljenima, a zahteva se od njih da se maksimalno toga pridržavaju. Naime, kod grupne edukacije se promene ne dozvoljavaju ni za jedan segment, tako da se ni zahtevi polaznika u vezi sa tim ne smeju uzeti u obzir.

Moramo pomenuti i to da polaznik može da izabere i časove da pohađa samostalno, a kroz individualnu nastavu. Dozvoljeno je tada da se on dogovara direktno sa profesorom o detaljima vezano za organizaciju nastave, a uz obavezno prisustvo ovlašćenog lica konkretne poslovnice. Pored toga što će koordinator za nastavu, profesor i polaznik precizirati datum početka individualne edukacije, trebalo bi da se usaglase i oko dinamike sprovođenja časova, odnosno oko termina njihovog održavanja.

A kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana, pravila su potpuno ista kao i kod individualne nastave. Zapravo je jedina razlika u tome što poluindividualnoj edukaciji treba da pristupi dvoje polaznika u isto vreme.

Pomenuli bismo i to da ova institucija može da organizuje obuku i samo za određeni broj radnika neke firme. Kako se radi o tačno definisanoj grupi polaznika, to se i princip organizacija nastave maksimalno njihovim zahtevima prilagođava. Stvar je u tome da organizator omogućuje nadležnom licu konkretne firme da iznese sve zahteve vezano za organizaciju korporativnog kursa, a koji će biti što je moguće više ispoštovani. Sem definisanja datuma početka tog tipa edukacije, obavezan je koordinator za nastavu u poslovnici pomenute institucije i da sa zvanično ovlašćenim predstavnikom zainteresovanog preduzeća definiše termine održavanja časova, odnosno njihov raspored. Postoji mogućnost i da edukacija ovog tipa bude održana u okviru same kompanije, čiji bi radnici trebalo časove da pohađaju. Važno je u tom slučaju da nadležno lice bude upoznato precizno sa apsolutno svim detaljima, koji su vezani za prostor u kome će časovi biti organizovani, te da ih maksimalno ispoštuje. Najbitnije je da kvalitet nastave bude na istom nivou, kao kada se održava u poslovnicama institucije organizatora.

Stručna obuka i kurs za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana - trajanje

Sama činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford Novi mogućnost polaznicima da stručni seminar za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana pohađaju na različite načine je dovoljna da svi prijavljeni razumeju zbog čega nije moguće unapred reći koliko će nastava trajati, izuzev kad je u pitanju edukacija koja se sprovodi za grupu polaznika.

Naime, kada neko odluči da časove pohađa u okviru poluindividualnw obuke, odnosno u paru ili sasvim samostalno, a u kom slučaju se organizuje individualna edukacija, on će te podatke dobiti naknadno. Ustvari se primenjuje takav princip organizacije da se o trajanju i individualne i poluindividualne obuke dogovaraju direktno polaznici sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica navedene institucije, kao i sa profesorom. Potrebno je da se oni zajedno dogovore oko toga u skladu sa kakvom dinamikom će časovi predviđeni nastavnim fondom da budu raspoređeni.

Moramo napomenuti da je ukupno 12 časova navedeno u nastavnom planu, prema kome će biti organizovana ova specijalizovana edukacija.

Kako je ponudom obuhvaćen i grupni kurs i obuka za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana, to organizator navodi da nastava traje ukupno četiri sedmice u tom slučaju. Zapravo je grupni tip edukacije ujedno i jedini kod koga je moguće ranije navesti koliko će da traje. Ustvari, ovlašćeni koordinator za nastavu bi trebalo posle formiranja grupe, koja minimum mora brojati 4 člana, da odredi raspored časova, kao i sve ostale detalje. Samim tim što je njegova obaveza da definiše raspored časova, to podrazumeva da on praktično govoreći odlučuje i o trajanju nastave u grupi.

Ostalo je još da pomenemo i to da ova institucija organizuje i korporativni kurs kad je potrebno, odnosno kada nadležni u nekoj kompaniji to budu zvanično zahtevali. A trajanje edukacije tog tipa će biti definisano između predstavnika institucije organizatora i osobe, koja je u dotičnom preduzeću za te poslove ovlašćena. Uz to što će oni odlučiti o dinamici održavanja časova, te posredno definisati trajanje korporativne obuke, dogovoriće se i oko mesta održavanja nastave, potom oko datuma njenog početka i termina u kojima će zaposleni časove tada da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje