Kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima

S obzirom na to da je u pitanju specifična tematika, to će najveću korist od praćenja ove edukacije definitivno imati lica, koja rukovode timovima u kompanijama. Naravno da ne postoji ograničenje, tako da specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima može biti interesantan svakome ko je na menadžerskim pozicijama zaposlen, ali i licima u čijem vlasništvu se određene kompanije nalaze.

U suštini, Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje za fizička lica, ali i za zaposlene u kompanijama. U tom slučaju se održava takozvana korporativna obuka, a ujedno je to i jedini vid edukacije od svih ponuđenih, koji može biti organizovan i na drugoj lokaciji. Naime, ako u konkretnom preduzeću postoji prostor koji je propisno uređen, nastava može biti i tamo organizovana, a naravno ukoliko to budu zahtevali nadležni u konkretnoj firmi. Bitno je da se vlasnik te kompanije, odnosno osoba koja ima ovlašćenja direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovori ne samo oko mesta održavanja nastave za zaposlene, nego i oko svega ostalog. Naime, oni će precizirati i datum početka korporativne obuke i termine održavanja časova, ali će se dogovoriti i oko njihovog rasporeda, što znači da će definisati i koliko će ukupno nastava za zaposlene da traje.

Zahteva se od svakog fizičkog lica da prvo izvrši prijavu za praćenje ove edukacije, a da posle toga u skladu sa pravilima institucije organizatora lično pristupi upisu. Zapravo se zahteva prisustvo svakog prijavljenog kndidata u trenutku upisa i dostavljanje propisane dokumentacije, a o čemu će svaki pojedinačni polaznik precizno i na vreme da bude obavešten.


Izuzev imena i prezimena, zainteresovani svakako mora navesti datum svog rođenja i broj telefona. Sve te podatke može poslati ili elektronskim putem, odnosno na mejl adresu ili izdiktirati zaposlenima u konkretnoj poslovnici putem telefona, odnosno lično.

U suštini, specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima može biti organizovana i online i na klasičan način, odnosno za grupu polaznika, zatim za dvoje njih u isto vreme i za samo jednog kandidata. Upravo iz tog razloga se zahteva da svaki prijavljeni izabere da li će časove pohađati kroz poluindividualnu, grupnu ili individualnu nastavu, te da li će to učiniti u poslovnicama pomenute institucije ili preko interneta.

Predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da između četvoro i osmoro kandidata imaju pravo nastavu da prate u okviru jedne grupe. Baš zato što je vrlo precizno definisano koliko njih može prisustvovati predavanjima, iznet je zahtev da prvo bude formirana grupa od najmanjeg broja članova, pa da posle toga bude definisano kako će predavanja biti organizovana. Najjednostavnije rečeno, koordinator za nastavu odlučuje o svemu tome, te precizira datum početka grupnog seminara, a posle toga određuje i raspored predavanja i termine u kojima će ona biti održana. Svi koji su prethodno prijavu izvršili će na propisan način o tome da budu informisani, a zahteva se od njih da maksimalno ispoštuju sve što je koordinator za nastavu definisao. Zapravo nije dozvoljeno vršiti izmene na zahtev polaznika u slučaju organizacije nastave u grupi.

TESTOVI


A prilikom organizacije individualne ili poluindividualne edukacije su pravila mnogo fleksibilnija i više idu na ruku prijavljenima. Naime, od njih se tada zahteva da direktno sa nadležnim predavačima, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu preciziraju na koji način će specijalizovani seminar za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima da bude organizovan. U suštini, oni se dogovaraju ne samo oko datuma početka individualne ili poluindividualne edukacije, nego isto tako i oko termina u kojima će časovi biti održani, te oko njihovog rasporeda.

Klasičan tip edukacije je onaj koji se organizuje u jednoj od poslovnica pomenute institucije. Napominjemo da je u pitanju savremeno uređen prostor, koji zadovoljava sve međunarodne standarde.

A sa bilo koje lokacije kandidat može takođe nastavu pohađati, uzevši u obzir da je u ponudi i online obuka. Praktično govoreći, predavanja tada on prati preko specijalnog programa, koji će na sopstveni računar da instalira. U tome mu mogu pomoći članovi IT sektora, mada je u principu vrlo jednostavan postupak instalacije softvera. Veza sa internetom bi trebalo da bude kvalitetna u okviru konkretnog prostora, kako bi edukacija online bila sprovedena na maksimalno visokom nivou.

Stručni kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima - program i plan edukacije

Ne kažu bez razloga da ako su zaposleni u određenoj kompaniji zadovoljni, to će se svakako pozitivno odraziti i na poslovanje konkretne firme. Upravo sa tog aspekta i kreće specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima, te omogućuje prisutnima da nauče šta bi trebalo da učine kako bi unapredili kvalitet međuljudskih odnosa u određenom sektoru, odnosno timu.

Koje sve olakšice ima kompanija, koja je shvatila važnost timskog rada će saznati svi koji budu ovaj seminar pohađali. Naravno da će profesori govoriti i o tome koju funkciju ima određeni tim, te da će to upotpuniti adekvatnim primerima.

Najbitnija uloga tima u jednom preduzeću se odnosi na raspodelu obaveza, a što se svakako vremenom vrlo pozitivno odražava i na uspešnost poslovanja. Međutim, da bi članovi tog tima zaista mogli predviđeni posao da obavljaju maksimalno kvalitetno, potrebno je da osoba koja tim timom upravlja zna na koji način da dodeli zadatke.

Takođe je važno i da team leader zna kako da reaguje u različitim situacijama, te kako da brojne konfliktne situacije reši sa uspehom. U tom segmentu je predviđeno da stručni seminar za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima omogući učesnicima da vide simulaciju različitih situacija, koje su potencijalno konfliktne. A nakon što bude prikazana određena situacija, od prisutnih će biti zahtevano da navedu kako bi je oni rešili. Posle toga je predviđeno da svi zajedno učestvuju u diskusiji, a kako bi pronašli najbolje rešenje.

Biće govora i o tome kako bi trebalo da funkcioniše prenošenje brojnih informacija u okviru jednog tima, tako da će prisutni saznati i kako bi trebalo da postupe da bi privrženost među članovima konkretnog tima bila još veća.

Naravno da će profesori objasniti i koja je osnovna razlika između dva tipa timova, odnosno kako se karakterišu formalni i neformalni timovi i koje su njihove osnovne karakteristike.

Ipak, da bi određeni tim bio zaista efikasan, neophodno je da osobe koje njim upravljaju znaju koje su to karakteristike, koje uspešan tim i efikasan odvajaju od onoga koji to nije. U tom delu je predviđeno nastavnim programom da specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima predstavi najpre prikaz tim lidera, koji rukovodi efikasnim timom. Prisutni će saznati i koje osobine obično takva osoba ima, te na koji način reaguje u različitim situacijama. Mahom u efikasnim timovima postoje standardni tipovi radnika, pa će i oni biti predstavljeni u tom segmentu ove specijalizovane edukacije.

Naravno da će profesori govoriti i o tome koji su to faktori, koji imaju itekako veliki uticaj na uspešnost određenog tima.

Sem toga, biće govora i o različitim tehnikama i alatima, koje bi trebalo koristiti kako bi svi članovi konkretnog tima bili što bolje motivisani. Na taj način će oni biti i efikasniji, ali isključivo ako se te metode budu pravilno primenjivale. Bitno je naglasiti i to da će profesori većinu tema kojima se ova edukacija bavi potkrepiti i primerima, kako bi sve to dodatno pojasnili polaznicima.

Predviđeno je u završnom delu ove edukacije da kandidati korak po korak prođu kroz celokupan postupak rukovođenja konkretnim timom, te da saznaju i kako se postavljaju cijevi, odnosno koji sve koraci moraju da budu preduzeti da bi ti ciljevi bili ostvareni.

S obzirom na to da je koordinacija rada svakog člana tima izuzetno važna, to je predviđeno da specijalizovani seminar za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima i tu temu obradi. Svakako da će i u ovom segmentu biti dostupni praktični primeri, a polaznici će biti u prilici da nauče i kako bi trebalo team leader da se ponaša prema svakom članu konkretnog tima, da bi ga dodatno motivisao i iz njega izvukao maksimum.

Ne samo da će biti interaktivno završno predavanje, nego će se profesori potruditi i da upoznaju prisutne sa situacijama iz ličnog poslovnog života, a sve sa ciljem da bi im pomogli da i oni tim vode što uspešnije. Podrazumeva se da pitanja prisutni mogu uputiti najpre u toku završnog predavanja, a da bi na sve eventualne nedoumice dobili odgovore od profesora.

Na kojoj lokaciji i kada će biti specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima održana?

Samim tim što je ponudom institucije organizatora obuhvaćeno nekoliko mogućnosti za sprovođenje nastave, to informacije kako o mestu održavanja, tako isto i o tome u kojim terminima će specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima biti organizovan oni dobijaju naknadno. Tačnije, tek nakon što budu izabrali između online i klasične nastave, odnosno između mogućnosti da časove pohađaju u grupi, samostalno ili u paru, kandidati dobijaju sve informacije o načinu organizacije.

Kada se pominje klasična nastava, to podrazumeva da će predavanja biti održana u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Sa tim u vezi moramo naglasiti da termini održavanja časova u tom slučaju zavise isključivo od toga da li se kandidati opredele za praćenje grupne ili individualne, odnosno nastave u paru.

Isto tako se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i online edukacija. A u pitanju je nastava koju kandidati pohađaju preko sopstvenog računara. U suštini, za pohađanje časova je tada potrebno koristiti specijalizovani program, a u skladu sa pravilima će njega instalirati svaki kandidat pojedinačno na kompjuter, koji će tom prilikom koristiti. Obavezni smo da naglasimo i to da veza sa internetom mora biti stabilna na mestu, na kome će taj polaznik boraviti dok bude predavanja pohađao. Važno je da svi zainteresovani za praćenje nastave online znaju i to da IT sektor funkcioniše u sklopu svake poslovnice pomenute institucije, te da upravo te stručnjake polaznik i može kontaktirati ako ne bude uspeo da instalira softver samostalno, te ako bilo kakav problem bude imao prilikom praćenja nastave.

Uopšteno govoreći, i klasični tip edukacije i onaj, koji podrazumeva praćenje časova onlajn se mogu pohađati potpuno samostalno, zatim u grupi ili u paru. Iz tog razloga se zahteva da svako ko želi da pohađa specijalizovani seminar za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima odabere da li će to učiniti kroz grupni, individualni ili poluindividualni tip edukacije.

Pravila su vrlo striktno definisana, pa tako organizator predviđa da između četvoro i osmoro kandidata imaju pravo nastavu u grupi da pohađaju. A tom prilikom je njihova obaveza da ispoštuju baš sve što koordinator za nastavu pre toga bude odredio. Naime, nije dozvoljeno prihvatati zahteve polaznika u vezi sa izmenama bilo čega od definisanog, jer je to potpuno suprotno pravilima institucije organizatora. Osnovni uslov koji neizostavno mora da bude ispoštovan, da bi nastava na taj način mogla da bude organizovana, jeste prijavljivanje četvoro ljudi u okviru konkretnog predstavništva, koliko ih je potrebno za formiranje grupe. Nakon što grupa od minimalnog broja polaznika zvanično bude bila oformljena u samoj poslovnici, trebalo bi koordinator za nastavu da definiše na koji način će časovi biti organizovani. A to znači da će on prvo oformiti grupu, a potom i precizirati datum početka grupne nastave, te raspored časova, kao i termine njihovog održavanja.

A ako nekom polazniku ipak više odgovara individualna obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima, trebalo bi da zna da ima mnogo veću slobodu u odlučivanju. Radi se o tome da jedan polaznik tada pohađa predavanja, pa je njemu dopušteno da definiše direktno sa nadležnim u konkretnoj poslovnici kako će se časovi odvijati. U suštini će koordinator za nastavu i profesor tada komunicirati sa polaznikom i dogovoriti se kao prvo oko datuma početka individualne edukacije, a potom i oko toga kojim tempom bi trebalo celokupan nastavni fond da bude organizovan. Podrazumeva se da će oni zajedno da se usaglase i oko termina u kojima će predavanja da budu održavana.

Dvoje kandidata u isto vreme treba da pohađaju poluindividualni tip edukacije. A potpuno isti princip kao i kada samo jedno lice prati predavanja se u tom slučaju primenjuje, tako da su pravila prilično fleksibilna.

Korporativni tip nastave se, isto tako nalazi u ponudi ove specijalizovane institucije. Radi se o obuci, koja je isključivo namenjena zaposlenima u preduzećima, tako da se u najvećoj meri princip organizacije usklađuje sa potrebama polaznika. Tačnije, nadležni u konkretnoj firmi bi trebalo u tom slučaju da se sa predstavnikom institucije organizatora dogovore oko toga kako će časovi biti organizovani. Uopšteno govoreći, oni će precizirati termine u kojima bi predavanja trebalo da budu održana, zatim dinamiku njihovog sprovođenja, što posredno dovodi do toga da će definisati i trajanje korporativne obuke. Pored toga, potrebno je da se usaglase i oko datum početka, a ako je to neophodno i oko mesta održavanja nastave tog tipa. Stvar je u tome da samo korporativni vid edukacije može biti organizovan i na drugoj lokaciji, odnosno u prostorijama same kompanije čiji radnici treba časove da pohađaju. Tada će klijent biti precizno informisan o svim detaljima, a koji se primarno odnose na prostor u kome bi trebalo časovi da budu održani i njegovu opremljenost. Isključivo ako klijent ispoštuje sve te zahteve, korporativni vid obuke može biti organizovan i u okviru samog preduzeća, čiji radnici će časove u tom slučaju da pohađaju.

Specijalizovani seminar za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima - koliko je predviđeno da traje?

Na samom početku je odmah važno naglasiti da informaciju o tome koliko će ukupno trajati stručni kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima isključivo prethodno dobijaju oni polaznici, koji se opredele da nastavu pohađaju u grupi. Razlog za to je vrlo jednostavan, pošto je na nivou svih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford to definisano i zato što je u pitanju takav princip organizacije nastave.

Ukupno se nalazi 15 časova u nastavnom programu, a oni će kod grupne edukacije biti raspoređeni na mesec dana.

Dodatno će svi članovi te grupe dobiti informacije o datumu početka nastave, zatim o dinamici prema kojoj će časovi biti organizovani i o terminima. A sve to će se dogoditi nakon što bude oformljena grupa u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Drugačija se pravila primenjuju kod poluindividualne i individualne nastave. Potrebno je da se dvoje kandidata ili samo jedna osoba, a u skladu sa tim koji tip edukacije je u pitanju, dogovore sa zvanično ovlašćenim licem u instituciji organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu prethodno odabrane poslovnice i sa predavačem koji je nadležan, o tome kako će biti raspoređen celokupan nastavn fomd. Samim tim što će definisati termine održavanja i raspored časova, oni će odrediti i koliko će ukupno trajati poluindividualna obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima ili individualna nastava.

Nastava za zaposlene se organizuje potpuno isto kao i individualna, odnosno poluindividualna za pojedinačne polaznike. U tom slučaju će nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća da se sa nadležnim licem institucije organizatora dogovore oko svih detalja, pa i oko toga kako će biti celokupan nastavni fond raspoređen, to jest koliko će ukupno da traje korporativna obuka.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa tehnikama za unapređenje funkcionisanja timova u preduzećima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje