Kurs i obuka za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Nikakav zahtev nije stavljen pred zainteresovane za praćenje ove edukacije, osim osnovne računarske pismenosti i interesovanja za konkretnu tematiku.

Ipak, trebalo bi napomenuti da je specijalizovana obuka i kurs za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti primarno namenjena vlasnicima, odnosno direktorima firmi, ali i nadležnima u IT, odnosno u sektoru marketinga. Takođe bi značajnu korist od upoznavanja sa tematikom ove specijalizovane edukacije mogli da imaju i zaposleni u sektoru marketinga, ali i svi oni, koji su zaduženi za upravljanje podacima zaposlenih, odnosno koji se nalaze na čelu sektora ljudskih resursa. Praktično rečeno, svako ko ima dodira sa podacima najpre zaposlenih, a zatim i poslovnih partnera bi trebalo da se upozna detaljno sa temama, koje će profesori obraditi tokom ove obuke.

A ne samo da fizička lica mogu u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford da pohađaju nastavu, nego može biti organizovan i stručni seminar za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za radnike kompanija. Pravila takozvane korporativne nastave će biti u tom slučaju primenjena, a podrazumeva se da će mnogi zahtevi klijenata od strane organizatora i da budu ispoštovani. Jednostavno rečeno, nastava će u tom slučaju da bude organizovana i na mestu koje klijent odabere i na način koji njegovim zaposlenima bude najviše odgovarao. Upravo će se nadležno lice zainteresovanog preduzeća o svim detaljima, koji su vezani za organizaciju nastave dogovarati sa nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Primarno je važno da preciziraju kog datuma će da počne korporativna obuka, a zatim i da definišu kakvim tempom će časovi da budu organizovani. Neophodno je i da se oni zajedno usaglase oko termina, u kojima će časovi za radnike te kompanije da budu održani. Potrebno je naglasiti i to da samo tom prilikom organizator dozvoljava izmenu lokacije, jer nastava može da bude organizovana i u okviru kompanije klijenta. Svakako da mora biti odabran prostor, čiji sve karakteristike i opremljenost moraju biti na zahtevanom nivou. Prethodno će nadležno lice u okviru tog preduzeća da dobije sve informacije o tome šta mora da se nađe u tom prostoru, da bi bilo dozvoljeno da edukacija bude u njemu organizovana. Shodno aktuelnom pravilniku pomenute institucije, prethodno tačno definisani broj zaposlenih će da dobije naknadno obaveštenja o načinu organizacije časova, odnosno o svemu onome što su prethodno definisali nadležni u konkretnoj poslovnici i kompaniji klijenta.


Da se vratimo pojedinačnim polaznicima, te najpre da naglasimo podatak da svako od njih ima obavezu najpre prijavu za pohađanje nastave da izvrši. A to znači da osnovne informacije o sebi svako od njih ima obavezu tada da dostavi. Bitno je da navede kako svoje prezime i ime, tako isto i broj telefona, a podrazumeva se da će prilikom prijavljivanja svaki pojedinačni polaznik navesti i datum rođenja. U principu može odabrati i na koji način želi sve te informacije da dostavi, a na raspolaganju je opcija da ih pošalje elektronski, odnosno na mejl, zatim da ih izdiktira lično ili preko telefona izabrane poslovnice navedene institucije.

U svakom slučaju će kandidat izabrati kako želi prijavu da izvrši, odnosno na koji od svih dostupnih načina mu najviše odgovara da pošalje pomenute podatke.

Shodno pravilniku institucije organizatora, upis svakog prethodno prijavljenog pojedinca može da bude izvršen isključivo u njegovom ličnom prisustvu. Podrazumeva se da će svako od njih dobiti informaciju i o tome od nadležnih, kao i o tome šta mora da pripremi od dokumenata prilikom upisa.

TESTOVI


Naročito je važno da svaki prijavljeni kandidat izabere upravo u trenutku upisa na koji način želi da pohađa nastavu. Najbitnije je naglasiti da stručni kurs i obuka za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti može biti organizovan kako u okviru individualne i grupne nastave, tako isto i u formi poluindividualne. Potrebno je tom prilikom i svaki pojedinačni polaznik da odabere da li želi predavanja da pohađa onlajn ili će se odlučiti za varijantu, koja podrazumeva organizaciju nastave na klasičan način. Kada bude sve to precizirao, kandidat će dobiti informacije i o neophodnim detaljima.

Polaznici koji budu odlučili predavanja da pohađaju online će biti u obavezi da u tom slučaju sopstveni kompjuter koriste za pristup nastavi. A odgovarajuće performanse taj uređaj mora imati, da bi edukacija mogla na propisani način da bude organizovana. Važno je napomenuti i to da se u tom slučaju predavanja pohađaju uz korišćenje specijalne vrste programa, a trebalo bi njega svaki pojedinačni kandidat prethodno da na sopstveni kompjuter u skladu sa pravilima instalira. Istakli bismo i to da je svakome od njih na raspolaganju i pomoć IT stručnjaka, koji su zaposleni u sektoru zaduženom za pružanje tehničke podrške, a u okviru svake poslovnice pomenute institucije. Potrebno je da kandidati samostalno izvrše instalaciju konkretnog programa, a u slučaju da im je neophodna bilo kakva pomoć za rešavanje neki poteškoće, mogu slobodno kontaktirati zaposlene u tom sektoru, kako bi im pomogli da te probleme u najkraćem mogućem roku reše. Inače za propisani kvalitet edukacije, koja će biti organizovana online se zahteva i da svaki kandidat boravi na onoj lokaciji, koju lično odabere, ali uz uslov da u okviru nje postoji stabilna veza sa internetom za konkretni uređaji.

Na raspolaganju je zainteresovanima i opcija da nastavu pohađaju prema klasičnom principu, odnosno u okviru jedne od poslovnica navedene institucije. Najbitnije je naglasiti da svaki kandidat ima pravo da izabere predstavništvo, koje mu je najbliže, te da u okviru namenskih prostorija predavanja u tom slučaju pohađa. Sve informacije o terminima održavanja časova, kao i o mnogim drugim detaljima će biti na raspolaganju svakom zainteresovanom polazniku na vreme.

S obzirom na to da se i online obuka i kurs za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i nastava, koja podrazumeva klasičan princip organizacije, mogu održati kako za samo jednu osobu i za grupu njih, tako isto i za dvoje kandidata u isto vreme, neophodno je da svaki prijavljeni polaznik odabere da li će časove da pohađa u okviru grupne, individualne ili poluindividualne nastave. A upravo u skladu sa izborom svakog od njih pojedinačno će i dobiti relevantne informacije o terminima održavanja časova, odnosno o datumu početka i o mnogim drugim detaljima koji su vezani za organizaciju izabranog tipa obuke.

Svako ko bude želeo da predavanja pohađa potpuno samostalno, treba da zna i da će imati dovoljno slobode da odluči po kom principu će časovi da budu u tom slučaju održani.

Naime, stvar je u tome da će svakom kandidatu tom prilikom organizator dati pravo da direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije, ali i sa predavačem koji bi trebalo individualnu nastavu da vodi i definiše po kom principu će da budu predavanja organizovana. A to znači da bi oni zajedno trebalo na prvom mestu da se usaglase oko datuma početka individualne nastave, kao i o tome u kojim će terminima časovi u tom slučaju da budu održani. Naravno da će definisati zajedno i u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo da bude nastavni fond, koji je predviđen programom, raspoređen tom prilikom. Posredno će sve to uticati i na definisanje trajanja individualne edukacije.

Napomenuli bismo i to da se na potpuno isti način organizuje i takozvana poluindividualni nastava, odnosno ona koju treba dvoje kandidata u isto vreme da pohađaju, te se iz tog razloga karakteriše kao nastava u paru. Naravno da je tada potrebno dvoje prijavljenih da se usaglase sa nadležnima u izabranom predstavništvu institucije organizatora oko apsolutno svih segmenata sprovođenja časova.

A naročito rigorozna pravila važe kada je u pitanju specijalizovani seminar za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji bi trebalo grupa kandidata da pohađa. Kada kažemo rigorozna, mislimo na činjenicu da isključivo koordinator za nastavu u jednoj od brojnih poslovnica pomenute institucije tada definiše po kom principu će predavanje da budu organizovana. A zapravo će on odlučiti najpre o terminima u kojima će predavanja biti organizovana, te o tačnom rasporedu časova, kao i o datumu početka nastave. Ipak, organizator navodi obavezu prijavljivanja minimum četiri osobe u jednoj od poslovnica konkretne institucije, da bi grupna obuka mogla uopšte da bude organizovana u tom predstavništvu. Naravno da će to biti napomenuto svakom prijavljenom kandidatu, već u trenutku zvaničnog upisa, kako ne bi bilo nikakve zabune. Dakle, neophodno je da svaki prijavljeni polaznik pričeka formiranje grupe, odnosno prijavljivanje minimum četvoro kandidata. Zapravo se radi o tome da tek posle toga koordinator ima pravo i da odluči o način organizacije časova za konkretnu grupu, pa će onda i informisati svakog prijavljenog kandidata o tim detaljima. Ipak, ono što je posebno važno za svakog, ko odluči nastavu na taj način da pohađa, jeste da se promene ne dozvoljavaju po zahtevu polaznika, jer je to u potpunoj suprotnosti sa pravilima institucije organizatora. Zato se i preporučuje svakome, kome ne bude u potpunosti odgovarao tako strog način organizacije časova, da se opredeli za jednu od ostalih opcija, a koje podrazumevaju individualna ili poluindividualna nastavu.

Stručna obuka i kurs za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti - program edukacije

U toku uvodnog predavanja će svaki pojedinačni polaznik da bude upoznat sa osnovnim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. A to ustvari znači da će specijalizovani kurs i obuka za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti predstaviti predmet ovog zakona, zatim pojmove koji se u njemu pominju, kao i glavne odredbe.

Biće pozvani i polaznici da u tom segmentu iznesu svoje viđenje odredbi ovog zakona, te da eventualno postave pitanja ukoliko o toj temi nešto nisu dobro razumeli.

S obzirom na to da konkretni zakon nalazi primenu u mnogim aspektima, ali i na internetu, to je vrlo važno da svaki sadržaj koji je na globalnoj mreži dostupan bude maksimalno usklađen sa osnovnim odredbama tog zakona. A da bi nadležni u određenoj kompaniji, koji su zaduženi za te poslove, mogli i da ih vrše u skladu sa pravilima, oni prvo moraju biti upoznati sa pravilima privatnosti za web sajtove. Iz tog razloga je predviđeno da specijalizovani seminar za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti omogući svakom kandidatu da sazna kako je taj segment regulisan odredbama navedenog zakona.

Svakako da mora postojati adekvatna forma pravila privatnosti za internet sajtove, a podaci koji su tu navedeni moraju biti usklađeni sa odredbama pomenutog zakona. A da bi svaki polaznik lakše shvatio kako bi zaista trebalo politika, odnosno pravila privatnosti da izgleda, profesori će ponuditi i primere. Međutim, da bi zaista prisutni uzeli učešće u tom segmentu, predavači će se potruditi da ga zaista načine zanimljivijim.

Iz tog razloga je nastavnim planom predviđeno da oni prvo pokažu one primere, na osnovu kojih polaznici mogu jasno videti kako treba da izgleda zaista forma pravila privatnosti.

Međutim, da bi upotpuni li taj segment edukacije, oni će prikazati prisutnima i ona pravila privatnosti, čija forma je neodgovarajuća. A zatim će pozvati svakoga, ko bude pohađao specijalizovani seminar da iznese svoje mišljenje o tome zbog čega ta forma pravila privatnosti nije odgovarajuća i šta bi eventualno u njoj trebalo izmeniti.

Podrazumeva se da će profesori posle svega toga dati i zadatak polaznicima. Naime, od njih će se zahtevati da na osnovu prethodno predstavljenih parametara, oni sami izrade pravila privatnosti za određeni web sajt. A posle toga će svi prisutni da razgovaraju o izvršenim radovima, te da prodiskutuju i ukažu jedni drugima na greške koje su se tom prilikom pojavile.

Odmah posle toga je predviđeno da stručna obuka i kurs za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti bude usmerena na takozvanu saglasnost za obradu, te na predstavljanje forme saglasnosti.

S obzirom na to da postoje slučajevi kada saglasnost za prikupljanje podataka mora biti posebna, to će biti predočeno polaznicima i kada je to potrebno da izvrše i prema kakvom principu.

A uz maksimalno poštovanje nadležnog zakona bi trebalo vlasnici konkretnih internet sajtova da prikupljaju podatke posetilaca i obrađuju ih, bez zloupotrebe. A time će se ovaj specijalizovani seminar baviti u završnom delu, kada će brojne preporuke biti date polaznicima, a na osnovu kojih mogu i da prikupljaju i da obrađuju željene podatke preko sajta, ali uz maksimalno poštovanje trenutno važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Bude li bilo koji polaznik imao pitanje u vezi sa ma kojom temom, koja je obrađena tokom ove edukacije, trebalo bi da bude i slobodan u toku završnog, inače maksimalno interaktivnog predavanja, da ga uputi nadležnom profesoru.

Specijalizovani kurs i obuka za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti - termini i lokacija održavanja nastave

Isključivo u zavisnosti od toga koji tip edukacije bude pojedinačni polaznik odlučio da pohađa će zavisiti i vreme i mesto na kome će specijalizovani seminar za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti da bude organizovan.

U celokupnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi 3 vrste nastave, tako da polaznik bira hoće li časove pohađati individualno ili u grupi, a na raspolaganju mu je mogućnost i da predavanja pohađa u paru, to jest u okviru poluindividualne obuke.

Međutim, to nije kraj ponude ove specijalizovane obrazovne institucije, jer svaka vrsta nastave može biti organizovana i online i na način koji se smatra klasičnim. A s obzirom na to da su sve te opcije dostupne pojedincima, od njih se zahteva da u trenutku zvaničnog upisa izaberu i kako će i gde će časove da pohađaju. U svakom slučaju će tek posle toga oni moći da budu precizno informisani o svim tim detaljima.

A ukoliko budu doneli odluku da žele časove da pohađaju samostalno, imaće i značajan nivo slobode. Zapravo će svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju da bude u obavezi da zajedno sa koordinatorom za nastavu odabranog predstavništva institucije organizatora i sa stručnjakom, koji bi trebalo individualni tip edukacije da vodi da precizira na koji način će časovi da budu organizovani. Jednostavno rečeno, oni će zajedno odlučiti o datumu početka individualne nastave, a potom i o terminima u kojima će časovi da budu organizovani. Isto tako je pravilnikom pomenute institucije predviđeno da polaznik sa njima treba da definiše i na koji način će biti raspoređen ukupan broj predavanja, što podrazumeva da će precizirati i koliko će ukupno trajati individualna obuka i kurs za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prema potpuno istom principu se organizuje i poluindividualni tip nastave. Takođe je pravilnikom određeno da dve osobe tada treba da pohađaju predavanja, pa se samim tim upravo dvoje kandidata o svim detaljima dogovaraju sa nadležnim licima u okviru odabrane poslovnice navedene obrazovne institucije.

Najbitnije je napomenuti da nastava u grupi podrazumeva drugačiji princip organizacije i mnogo strožija pravila. Naravno da će sa njima biti upoznati svi zainteresovani, a kako ne bi bilo apsolutno nikakve zabune. Definisano je zvaničnim pravilnikom navedene institucije da isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu ima obavezu i pravo u tom slučaju da odluči o detaljima, koji su vezani za način organizacije časova za konkretnu grupu polaznika. Reč je o tome da on definiše kako datum početka grupne obuke i termine u kojima će časovi da budu organizovani, tako i raspored predavanja. Međutim, da bi koordinator za nastavu mogao da precizira kog datuma će početi specijalizovani kurs i obuka za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, mora da bude oformljena grupa u tom predstavništvu konkretne institucije organizatora. Budući da je tačno određeno da u jednoj grupi nastavu treba da najmanje četvoro polaznika, a najviše osmoro, to je organizator naveo kao obavezan zahtev za početak edukacije tog tipa prijavljivanje minimalnog broja kandidata. Zapravo sve dok taj uslov ne bude bio ostvaren, nastava u grupi ne može u tom predstavništvu ni da bude organizovana. Naravno da će sa tim da bude upoznat svaki polaznik pojedinačno, kao i sa time da nije dozvoljeno vršiti izmene svega onoga što ovlašćeni koordinator za nastavu pre toga bude precizno odredio.

Takođe je bitno i da svaki pojedinačni kandidat zna da se kako poluindividualna i individualna, tako i grupna edukacija mogu pohađati i onlajn i na klasičan način. A to znači da će svako od njih prilikom upisa odlučiti i na koji način od ponuđenih želi časove da prati.

Ako se opredeli za opciju da nastavu pohađa na klasičan način, obavezan je svaki kandidat u tom slučaju da bude lično prisutan u prostorijama odabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Prema pravilima je da i u tom slučaju kandidat treba da odluči na koji način će časove pohađati, jer će u skladu sa time i dobiti informacije o svim detaljima, a primarno o terminima održavanja časova.

Na raspolaganju je i mogućnost da specijalizovani seminar za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti bude organizovan online. Lični računar će morati da koristi svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju, a kako bi mogao da pohađa predavanja. Bitno je da odgovarajuće karakteristike taj uređaj ima, s tim da će sve neophodne informacije o tome svaki kandidat na vreme da dobije. Posebno moramo naglasiti i to da veza sa internetom mora biti kvalitetna, a na onom mestu na kome polaznik bude želeo da boravi dok pohađa predavanja. U obavezi je i da instalira tačno određenu vrstu softvera na taj kompjuter, jer je tako predviđeno pravilima. Inače proces instalacije uopšte nije zahtevan, te ne bi trebalo da ima nikakvih poteškoća kandidat tokom postupka instalacije. Ali ako bilo kakva poteškoća iskrsne dok pokušava da instalira program ili dok pohađa predavanja online, on ima pravo da kontaktira nadležne u izabranoj poslovnici institucije organizatora, te da zahteva pomoć zaposlenih u sektoru za korisničku podršku.

Trebalo bi sve zainteresovane informisati i o tome da je dostupna mogućnost organizacije korporativnog kursa. Radnici zaposleni u nekoj kompaniji tada treba nastavu da pohađaju, a pravilnikom je definisano da će se o detaljima vezano za organizaciju časova klijent dogovarati sa organizatorom. Da budemo precizni, predstavnik zainteresovane kompanije, odnosno njen vlasnik bi trebalo da se sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica dogovori kako o datumu početka korporativne obuke, isto tako i o terminima u kojima će zaposleni časove da pohađaju. Tom prilikom bi oni trebalo da se usaglase i oko dinamike sprovođenja časova, odnosno oko rasporeda, što podrazumeva da će precizirati i trajanje nastave za određeni broj zaposlenih. A ukoliko klijent bude to zvanična zahtevao, korporativni tip edukacije može biti organizovan i u okviru samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleni. Da bi taj zahtev bio ispunjen, klijent će biti obavezan da ispoštuje pravila, koja su vezana za opremljenost prostora. Naime, da bi edukacija mogla da bude organizovana u okviru dotične kompanije, klijent mora da izabere prostor, koji može da odgovori na striktno definisane zahteve institucije organizatora. Svakako da će detalje o tome dobiti svaki zainteresovani, kako bi nastava za zaposlene mogla da bude organizovana prema pravilniku. Nakon što svi detalji budu bili definisani, zaposleni koji treba časove da pohađaju će da budu propisno o svemu tome informisani.

Stručni seminar za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti - trajanje edukacije

Budući da postoje tri mogućnosti za praćenje nastave, to samo od izbora svakog pojedinačnog polaznika i zavisi koliko će ukupno specijalizovani kurs i obuka za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti da traje.

Ipak, da ne bi bilo nikakve zabune, naglašavamo da se 15 časova u nastavnom fondu ove specijalizovane edukacije nalazi. Ali trajanje nastave u svakom slučaju može da bude različito zbog drugačijeg principa organizacije.

Najjednostavnije rečeno, Obrazovni centar Akademije Oxford samo za nastavu u grupi određuje trajanje unapred. Zapravo će predviđeni nastavni fond na mesec dana da bude u tom slučaju raspoređen.

Princip organizacije nastave u grupi je takav da tek posle prijavljivanja četvoro kandidata minimum u jednoj od poslovnica, ovlašćeni koordinator za nastavu ima pravo da odluči najpre o datumu početka edukacije tog tipa, a posle toga i o terminima održavanja časova i o rasporedu. A sve te informacije će da budu na raspolaganju polaznicima vrlo brzo nakon što ih pomenuto lice bude definisalo.

Drugačija pravila važe kod poluindividualne i individualne edukacije. Iz tog razloga se lako može dogoditi da nastava u tom slučaju traje kraće nego kad je u pitanju grupna, a može naravno trajati i duže od navedenog perioda. Stvar je u tome da će se o rasporedu predavanja, odnosno o dinamici prema kojoj će biti sprovođeni časovi, kao i o mnogim drugim detaljima u tom slučaju dogovoriti nadležni u okviru izabrane poslovnice i jedan ili dvoje polaznika, a sve u skladu sa time da li je u pitanju individualni kurs i obuka za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili poluindividualni tip edukacije.

Trajanje korporativnog seminara takođe zavisi od zahteva klijenta primarno, odnosno od toga kako će se dogovoriti nadležni u određenoj firmi i u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Stvar je u tome da oni zajedno definišu ne samo datum početka korporativne obuke i mesto njenog održavanja, nego i termine sprovođenja časova i njihov raspored. Upravo iz tog razloga je i napomenuto da nastava tog tipa može trajati koliko im odgovara, jer će precizirati dinamiku u skladu sa kojom bi predavanja trebalo da budu organizovana. Tačno određeni broj zaposlenih, koji bi trebalo korporativnu obuku da pohađaju će na za to propisani način da dobiju obaveštenje i o trajanju edukacije, ali i o mestu njenog održavanja, kao i o datumu početka, odnosno o terminima u kojima će predavanja biti u obavezi da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje