Kurs i obuka za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama

Kako sve više osnovnih i srednjih škola uvodi elektronske dnevnike, sasvim je i očekivano što se javila pojačana potreba za time da nastavnici i profesori budu upoznati sa svim pravilima, kojih bi trebalo da se pridržavaju prilikom vođenja elektronskih dnevnika.

Iz tog razloga Obrazovni centar Akademije Oxford na 40 lokacija u ovom trenutku nudi mogućnost zainteresovanima da pohađaju specijalizovani seminar za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama.

Naravno da nastava može biti organizovana i po zahtevu u vidu korporativne, kada će članovi kolektiva određene osnovne ili srednje škole pristupiti predavanjima.


Najvažnije je da se nadležni u okviru zainteresovane škole obrati nadležnima u jednoj od poslovnica ove obrazovne institucije, kako bi precizirali detalje. U principu je neophodno da budu obezbeđeni svi propisani uslovi, koji su potrebni za sprovođenje nastave prema tom principu. Svakako će direktori škola biti informisani o neophodnim detaljima, kako bi mogli ta konkretna pravila da ispoštuju i da nastava bude organizovana onako kako to propisuje pravilnik pomenute obrazovne institucije. Inače se korporativna obuka i kurs za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama organizuje baš onako, kako ranije budu definisali nadležni u okviru zainteresovane škole i u okviru jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije. A to znači da se oni usaglašavaju i o datumu početka nastave i o terminima održavanja časova i o njihovom tačnom rasporedu. Naravno da će posle toga svaki pojedinačni polaznik, odnosno zaposleni u toj školi dobiti precizne informacije o svemu tome na propisani način.

Važno je napomenuti i to da postoji mogućnost da ova edukacija bude organizovana i za fizička lica, tako da svaki polaznik može izabrati kako mu odgovara nastavu da pohađa.

U principu bi trebalo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford uopšteno nastavu može organizovati prema pravilima grupne, zatim u okviru individualne i kao nastava u paru. Isto tako postoji mogućnost da edukacija bude organizovana online i prema takozvanom klasičnom principu, odnosno u prostorijama ove škole.

TESTOVI


Da bi neko mogao nastavu da pohađa online, neophodno je da obezbedi računar odgovarajućih karakteristika i stabilnu internet vezu u toku svakog predavanja. Ističemo da je kvalitet internet konekcije vrlo važan u tom slučaju, jer od toga u principu zavisi i kvalitet svakog časa, pa se obavezuje svaki polaznik da to u potpunosti ispoštuje. Isto tako je važno i da instalira namenski softver na svoj računar, kako bi mu bilo omogućeno da bez ikakvih smetnji pohađa predavanja.

Svakako će ranije dobiti neophodne informacije o postupku instalacije programa i o načinu funkcionisanja časova, a biće mu na raspolaganju i tehnička podrška kad god je to potrebno.

Istakli bismo i to da ova obrazovna institucija posluje na 40 lokacija, tako da svaki pojedinačni kandidat kome odgovara da tako stručni kurs i obuka za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama bude organizovan, u principu može odabrati na kojoj lokaciji mu odgovara predavanja da pohađa.

A što se tiče način organizacije časova, svako od njih će izabrati da li će klasičnu ili online nastavu pohađati u okviru individualne, poluindividualne ili grupne.

Najjednostavnije bi bilo reći da se i individualna i poluindividualna obuka organizuje prema istom principu, koji je u suštini vrlo fleksibilan. Naime, dozvoljava se svakom polazniku u tom slučaju da detalje vezano za organizaciju časova direktno precizira se nadležnima u konkretnoj poslovnici, a primarno se misli na predavača i na kordinatora za nastavu. Potrebno je da oni prvo definišu kog datuma će edukacija početi, a zatim i da se dogovore oko termina u kojima će časovi biti organizovani. S obzirom na to da je pravilnikom predviđeno da se moraju dogovoriti i oko tačnog rasporeda predavanja, u suštini to znači da će oni na taj način definisati i koliko će ukupno da traje ili individualni seminar za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama ili nastava u paru, to jest takozvana poluindividualna.

Međutim, s obzirom na to da postoji mogućnost pohađanja i nastave u grupi, svaki pojedinačni polaznik mora znati da su pravila tada mnogo strožija. Neophodno je da se svaki član grupe pridržava onoga, što će pre toga definisati nadležni u konkretnoj poslovnici, a što se prvenstveno odnosi na trajanje nastave i na termine održavanja časova. Datum početka određuju nadležni tek posle formiranja grupe od minimalnog broja članova. Da pojednostavimo, svako od njih je u obavezi da pričeka formiranje grupe, odnosno prijavljivanje dovoljnog broja polaznika, posle čega će biti definisan i datum početka nastave i apsolutno svi ostali detalji, koji se tiču njene organizacije. Nakon što to budu definisali i informisali svakog člana grupe, polaznici se obavezuju da se maksimalno toga pridržavaju, budući da se ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena po njihovom zahtevu.

Da napomenemo i to da je obaveza svakog pojedinačnog polaznika da izvrši prijavu i da se upiše. Svakog radnog dana, odnosno u periodu radnog vremena konkretne poslovnice, kandidati imaju mogućnost da se prijave ili putem telefona ili lično. Isto tako im je omogućeno i da prijavu izvrše elektronski, to jest da osnovne informacije o sebi pošalju na zvaničnu mejl adresu. Od podataka se zahteva da svaki pojedinačni polaznik navedi svoje ime i prezime, zatim datum rođenja i broj telefona.

Obaveza je svakoga ko ranije bude izvršio prijavu i da lično bude prisutan u konkretnoj poslovnici kada bude bio vršen upis. Tom prilikom je vrlo važno i da dostavi svu propisanu dokumentaciju. Podrazumeva se da će pre toga nadležni u konkretnoj poslovnici informisati svakog prijavljenog polaznika o tome koja dokumenta će biti u obavezi u trenutku upisa da priloži.

Stručni seminar za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama - plan i program edukacije

Koja je svrha primene takve vrste evidencije je prva tema, koju će stručna obuka i kurs za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama predstaviti polaznicima. Ukratko će biti objašnjeno prisutnima i koje su to prednosti korišćenja ovakvog načina evidencije, te u kojoj meri će to olakšati i nastavnicima, odnosno profesorima i roditeljima.

Ovde je vrlo važno naglasiti da se od svakog zainteresovanog polaznika ipak očekuje osnovna računarska pismenost. Podrazumeva se da će predavač navesti i koje karakteristike bi trebalo da ima uređaj, sa koga će kandidat pristupati elektronskom dnevniku.

Zatim je predviđeno da praktično pokaže kako konkretni program funkcioniše i koje sve opcije ima na raspolaganju.

Predviđeno je nastavnim programom da ova stručna edukacija na prvom mestu bude interaktivna, odnosno da učešće uzme i svaki pojedinačni polaznik. Nakon što predavač bude predstavio sve opcije, koje program nudi, polaznicima će biti omogućeno i da praktično sva stečena znanja primene.

Naravno da će predavač govoriti i o tome, koje su to greške, koje je primećeno da se u praksi najčešće događaju. Tom prilikom će svako, ko bude pohađao specijalizovani seminar za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama imati mogućnost i da sazna kako konkretne greške može da ispravi i na koji način bi trebalo u budućnosti da postupi, kako se takve greške ne bi više javljale.

Uzevši u obzir da je nastava u osnovi interaktivna, to se i očekuje od svakog polaznika da u toku predavanja postavlja pitanja predavaču, kako bi razjasnio sve nedoumice u vezi sa korišćenjem elektronskog dnevnika.

Sem toga, biće reči i o izveštajima, koji su dostupni u okviru konkretnog programa, ali i o načinu ispravljanja različitih grešaka, koje se tom prilikom mogu javiti.

Nakon pohađanja ove stručne edukacije se očekuje da svaki nastavnik ili profesor stekne sasvim dovoljno znanja, da može samostalno da koristi namenski program.

Specijalizovana obuka i kurs za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama - lokacija i vreme održavanja nastave

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford pojedinačnim polaznicima nudi nekoliko načina pohađanja nastave, to u principu tek od njihove odluke zavisi i na kojoj će lokaciji biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama i u kojim terminima.

A što se tiče ponude, naglašavamo da svako od zainteresovanih bira da li će nastavu pohađati onlajn ili direktno u prostorijama izabrane poslovnice, kao što odlučuje o tome da li će časove pohađati u formi grupne, poluindividualne ili individualne nastave. U svakom slučaju je bitno da te informacije navede nadležnima u trenutku kada bude vršio prijavljivanje, odnosno zvaničan upis.

Najbitnije je da oni polaznici, koji se opredele za praćenje nastave online znaju da moraju to učiniti preko sopstvenog računara i da su u obavezi da na njega prethodno instaliraju namenski softver. Podrazumeva se da će zaposleni u konkretnoj poslovnici neposredno pre toga da im daju sve relevantne informacije o postupku instalacije programa i o uopšteno načinu funkcionisanja nastave online. Dostupna je i tehnička podrška svakome od njih, ko naiđe na neki problem. Vrlo je važno da svaki polaznik sa puno pažnje odabere u kom će prostoru boraviti dok traju predavanja, jer u tom prostoru jednostavno mora postojati što stabilnija internet konekcija, kako bi nastava bila maksimalno kvalitetno organizovana.

Takođe postoji mogućnost i da zainteresovana fizička lica nastavu pohađaju prema klasičnom principu. A to znači da će oni predavanja pratiti direktno u namenskim prostorijama izabrane poslovnice. Samim tim što se na 40 lokacija poslovnice ove obrazovne institucije nalaze, to nije nikakav problem da kandidat pronađe onu koja mu odgovara, to jest koja mu je najbliža.

Sledeće o čemu svaki prijavljeni mora doneti odluku jeste na koji način će nastava da budu organizovana, odnosno da li će specijalizovani seminar za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama da pohađa u formi grupne, individualne ili poluindividualni edukacije.

Ako se odluči da nastavu prati u grupi, mora biti izuzetno strpljiv, jer će datum početka biti definisan tek posle formiranja grupe. A to znači da u okviru konkretne poslovnice mora biti prvo oformljena grupa, odnosno prijavu mora izvršiti tačno određeni broj polaznika. Koordinator za nastavu u tom predstavništvu institucije organizatora će biti u obavezi da nakon toga odredi najpre kog datuma će početi nastava. Posle toga definiše i u kojim terminima će časovi biti održani i kako će celokupan nastavni fond biti raspoređen. Svakako će prilikom prijavljivanja i upisivanja svaki pojedinačni polaznik dobiti tačnu informaciju o tome koliko je predviđeno da traje nastava u grupi, a kasnije će dobiti i sve ostale informacije. Najbitnije je da svako od njih zna da nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama, koja se organizuje u formi grupne nastave.

Ukoliko neko od polaznika odluči da predavanja pohađa samostalno ili u društvu još jedne osobe, trebalo bi da zna da se na potpuno isti način organizuju i individualna i poluindividualna edukacija. Radi se, zapravo o principu koji obuhvata prilično feksibilna pravila, uzevši u obzir da kandidat zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom, koji bi trebalo da vodi ili poluindividualni ili individualni kurs, treba da se dogovore oko svih detalja. U te detalje, izuzev datuma početka izabranog tipa edukacije, spadaju i termini održavanja časova i njihov raspored. A samim tim što je prema pravilima predviđeno da svako od njih sa nadležnima definiše i raspored održavanja predavanja, to automatski podrazumeva da će oni na taj način definisati i koliko bi ukupno trebalo nastava da traje.

Što se tiče takozvane korporativne obuke, odnosno one, koja je namenjena samo zaposlenima u kompanijama, odnosno u ovom slučaju u osnovnim i srednjim školama, pravila su takođe prilično fleksibilna. Stvar je u tome da se prepušta nadležnom u okviru zainteresovane škole da direktno sa predstavnikom jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije sve detalje definiše. Pored toga što je njihova obaveza da preciziraju koliko će nastava trajati, odnosno kakvom dinamikom će biti predviđenih 10 školskih časova nastavnog programa sprovedeno, u obavezi su da se usaglase i oko tačnog datuma početka. Podrazumeva se da će takođe biti definisano i u kojim će terminima časovi u tom slučaju da budu organizovani, ali i na kojoj lokaciji će biti specijalizovana obuka i kurs za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama održana. Da pojasnimo sve ovo, samo kad je u pitanju korporativni tip nastave, Obrazovni centar Akademije Oxford može da dozvoli promenu u vezi sa lokacijom održavanja. Podrazumeva se da u okviru dotične škole mora postojati adekvatno opremljen prostor, kako bi nastava bila na toj lokaciji propisno organizovana. Neposredno pre toga će nadležni u okviru same kompanije dobiti sve neophodne informacije o tome, šta se mora naći u konkretnom prostoru, da bi mogla da bude organizovana nastava u njemu.

Stručni kurs i obuka za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama - ukupno trajanje nastave

Prema zvaničnom nastavnom programu ove stručne edukacije, predviđeno je da bude obuhvaćeno 10 školskih časova.

S obzirom na to da se specijalizovana obuka i kurs za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama može pohađati na nekoliko načina, to je predviđeno da svaki prijavljeni kandidat blagovremeno dobije informaciju i o tome na koji način će definisani broj časova u konkretnom slučaju da bude raspoređen.

A to isto se odnosi i na korporativni tip edukacije, kada određeni broj zaposlenih treba predavanja da prate.

Spisak gradova za kurs i obuku za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje