Kurs i obuka za WIG i TIG zavarivanje
(elektrolučno zavarivanje volframovom/tungstenovom elektrodom u zaštiti inertnih gasova)

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: elektrolučnim zavarivanjem volframovom, tj. tungstenovom elektrodom u zaštiti inertnih gasova; osnovnim pojmovima varenja; inertnim gasovima, tungstenovom i volframovom elektrodom i načinima njihovog funkcionisanja; vrstama izvora struje, žicama za zavarivanje, tehnikom i tehnologijom zavarivanja; uređajima za zavarivanje.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Kada se spajaju delovi načinjeni od aluminijuma i njegovih legura, neophodno je da taj spoj bude savršen, a to može samo da se postigne pomoću takozvanog efekta katodnog čišćenja. Upravo takav efekat pruža i elektrolučno zavarivanje volframovom, odnosno tungstenovom elektrodom u zaštiti inertnih gasova, koje je poznato kao WIG, to jest TIG zavarivanje. Ove dve reči su zapravo skraćenice za materijale od kojih su sačinjene elektrode, odnosno volfram i tungsten, a IG označava inertne gasove.

Uzevši u obzir da je kvalitet spoja koji je dobiven tokom ovog procesa praktično najbolji, to se i TIG, odnosno WIG zavarivanje vrlo često sreće u praksi, što je posredno dovelo i do sve veče potrebe za ovim zanimanjem na tržištu rada u celom svetu. Iz tog razloga, Akademija Oxford i organizuje kurs i obuku za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova, u okviru koje se polaznici obučavaju da primene sva teorijska znanja koja su vezana za ove procese, te da nakon sticanja sertifikata koji je priznat u mnogim državama sveta, potpuno samostalno i maksimalno odgovorno obavljaju poslove TIG i WIG zavarivanja.

Posebno je zanimljivo TIG zavarivanje, budući da može i da se automatizuje, mada primarno spada u ručne postupke, kao i WIG, a poseduje i brojne prednosti u odnosu na elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom. Neke od prednosti ovog procesa su što kod takozvanog višeprolaznog zavarivanja nije potrebna zamena elektrode, zatim može da se koristi i veća gustina struje, ali i žica manjeg prečnika, a sve ovo je naročito vidljivo kada se vare tanji limovi, poput nerđajućeg čelika i obojenih metala. Ipak, treba imati na umu da je ovaj postupak primarno usmeren na obradu tanjih limova, dok nije naročito isplativ u slučaju da je potrebna obrada debljih ili dužih limova.

Kao i svaki proizvodni postupak, tako i elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova ima i svoje prednosti i mane. Osim navedenih prednosti, treba pomenuti i to da se TIG zavarivanje može vršiti i bez dodatnog materijala i u bilo kom položaju, ali i da mogu vrlo precizno da se kontrolišu parametri zavarivanja, te da može da bude primenjen na brojne osnovne metale. Budući da je relativno mala produktivnost ovog procesa i toplotna moć, te da postoje određene poteškoće ukoliko se radi na otvorenom, kako bi se na adekvatan način zaštitio spoj koji je zatvoren, TIG postupak ponekad nailazi i na odbacivanje. A kao još jedna od njegovih mana se navodi i zahtev za specijalnom obučenošću zvarivača, što srećom, više nije nikakav problem, jer je tu naša škola za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova, tako da će svi polaznici na najbolji mogući način savladati znanja vezana za ove postupke, te ih usavršiti kroz praksu koja je sastavni deo naše obuke.


Nastavni plan i program TIG I WIG kursa i obuke

Svako ko pohađa obuku i kurs za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova se najpre upoznaje sa osnovnim pojmovima varenja, odnosno sa inertnim gasovima, te sa tungstenovom i volframovom elektrodom i načinima njihovog funkcionisanja.

Zatim sledi upoznavanje sa vrstama izvora struje, jer je odabir između naizmenične i jednosmerne struje jedan od ključnih elemenata za izvođenje kvalitetnog procesa zavarivanja na ovaj način. Takođe uče i koja vrsta struje se koristi za zavarivanje aluminijuma i njegovih legura, a koja za ostale materijale koji se spajaju TIG ili WIG postupkom.

Posebno se upoznaju sa vrstama elektroda, odnosno volframovom i tungstenovom, te načinima njihovog funkcionisanja, uzevši u obzir da je pravilan odabir elektrode takođe vrlo bitan za dubinu uvarivanja i stabilnost luka, a samim tim i stabilnost spoja elemenata. Savladavaju i tumačenje nacrta, te se upoznaju sa konusnim i sfernim vrhom elektrode, jer se one koriste u različitim situacijama.

Kurs i obuka za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova posebnu pažnju posvećuje upoznavanju kandidata sa dodatnim materijalima koji se koriste u ovom procesu, a primarno sa žicama za zavarivanje, koje su u potpunosti usklađene sa svetski priznatim standardom ISO 636.

Potom sledi upoznavanje svih polaznika u okviru škole za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova sa osobinama helijuma i argona, odnosno inertnih gasova, ali i sa različitim vrstama mlaznice, što je vrlo važno za uspešnost ovakve vrste zavarivanja.

Uređaj za zavarivanje koji se koristi u ovim postupcima je predmet izučavanja završnih oblasti u okviru teorijskog dela nastave, a polaznici kursa i obuke za TIG i WIG zavarivanje se upoznaju ne samo sa njegovim izgledom, već i sa brojnim funkcijama koje poseduje.

Na samom kraju obuke savladavaju i tehnologiju, pa tehniku zavarivanja u teorijskom smislu, kako bi stečena znanja mogli da primene najpre u praktičnom delu, a potom i u stvarnom svetu, to jest na svom novom radnom mestu. Takođe se upoznaju i sa pojedinim varijantama ove vrste zavarivanja, poput takozvanog impulsnog TIG zavarivanja, TIG zavarivanja sa ugrejanom žicom, te sa takozvanim TIG tačkastim zavarivanjem.

I poslednje oblasti koje se izučavaju tokom obuke i kursa za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova se odnose na upoznavanje polaznika sa pravilnim podešavanjem aparata za ovu vrstu zavarivanja.

Nastava se održava kao grupna, ali su u pitanju manje grupe polaznika, uzevši u obzir da samo tako može biti očuvan njen visok kvalitet koji je imperativ poslovanja Akademije Oxford. Prijava se vrši tokom cele godine na preko 20 lokacija, to jest svugde gde postoji naša poslovnica.

Svako koga zanima škola za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova može da dobije dodatne informacije ukoliko kontaktira našu najbližu poslovnicu. Takođe, napominjemo i da na vaš zahtev možemo da organizujemo individualnu ili poluindividualnu nastavu.

Kome je kurs za TIG i WIG zavarivanje namenjen?

U principu, obuku i kurs za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova može da pohađa svako ko je punoletan, odnosno svako ko želi da savlada ovaj zanat i stekne validan sertifikat o tome, koji je priznat na međunarodnom nivou.

Koliko traje obuka za WIG i TIG zavarivanje?

Uzevši u obzir da je u pitanju visokokvalitetna obuka, to svi polaznici pohađaju ukupno 240 sati nastave, a sam kurs traje ukupno 3 meseca.

Koja je cena obuke TIG i WIG zavarivanje?

Cena kursa i obuke za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova je po dogovoru.

A navedena cena podrazume da svaki polaznik dobija priručnik, te mogućnost da polaže završni ispit. U cenu je uračunata i izrada sertifikata i diploma.

Posebno napominjemo da pohađanje praktične nastave nije uračunato u cenu. U slučaju da kandidat želi da pohađa praktičnu nasatavu u okviru one komapnije sa kojom Akademija Oxford ima saradnju, cena se kreće od 5000 dinara (pa naviše).

Ukoliko ipak kandidat želi da sam pronađe firmu u kojoj želi da pohađa praktičan deo obuke i kursa za WIG i TOG zavarivanje, osim što je dužan da blagovremeno dostavi svu dokumentaciju u vezi sa pohađanjem praktične nastave, on treba da zna i to da organizator obuke nije odgovoran za kvalitet takve vrste praktične nastave.

Uplatu možete da izvršite direktno u onoj poslovnici organizatora u kojoj će biti održan kurs.

Kada i gde se održava nastava?

U svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford funkcioniše škola za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova. Budući da se radi u manjim grupama polaznika, potrebno je da se ona oformi, to jest da se u jednom gradu prijavi dovoljan broj polaznika. A nakon što se oformi grupa, pristupa se preciziranju termina za održavanje nastave, te se o tome obaveštavaju svi prijavljeni polaznici.

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite PDF verzijuIspitna pitanja- Kurs i obuka za zavarivača - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za zavarivača - Akademija Oxford

 • Navedi koje su najčešće posledice nesreće na radu u zavarivačkim pogonima?
 • Navedi mere zaštite u cilju sprečavanja povreda od opekotina prilikom gasnog zavarivanja?
 • Navedti opremu za zaštitu očiju od istovremenog dejstva svetlosnog i toplotnog
 • zračenja pri radovima gasnog zavarivanja?
 • Navedi sredstva za zaštitu ruku u zavarivačkim radionicama?
 • Objasni pojam uvar korena.
 • Objasni pojam nadvišenje zavara.
 • Nabroj vrstu šava prema kontinuitetu.
 • Navedi postupak paljenja i podeljavanja plamena.
 • Objasni postupak montaže opreme za gasno zavarivanje.
 • Opiši neprovaren koren šava.
 • Navedi uzroke gasnih pora u šavu.
 • Objasni ulogu dodatnog materijala.
 • Opiši postupak gasnog zavarivanje zavarivanja ulevo.
 • Opiši postupak gasnog zavarivanje zavarivanja udesno.
 • Opiši vođenje gorionika i dodatnog materijala (putanju zavarivanja).
 • Opiši postupak gasnog rezanja.
 • Objasni razliku između gasnog zavarivanja i gasnog rezanja.
 • Šta je to E REL?
 • Kakve su to obložene elektrode?
 • Navedi osnovne delove obložene elekrode?
 • Kakve obloge prema sastavu mogu biti?
 • Kako se elektrode označavaju?
 • Koji sve standardi postoje?
 • Kako se izvodi spoj?
 • Navedi osnovne tipove podloški?
 • Koji su sve vrste i izvori struje, uređaji i oprema za E postupak?
 • Šta obuhvata tehnologija zavarivanja E REL-a?
 • Koje su osnovne smernice pri izboru obloge elektrode?
 • Objasni izbor parametara?
 • Objasni tehniku zavarivanja?

Spisak gradova za kurs i obuku WIG/TIG zavarivanja

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje