Kurs i obuka - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune)

Prvenstveno zaposlenima u javnom sektoru, ali i svima koji imaju dodira sa postupkom javnih nabavki, odnosno koji su zainteresovani da se sa konkretnim zakonom upoznaju je namenjena specijalizovana obuka i kurs - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune). Međutim, ovde je vrlo važno da napomenemo i to da institucija organizatora od polaznika ne očekuje da imaju ma kakvo predznanje u vezi ove teme, već je jednostavno sasvim dovoljno da žele sa osnovnim odredbama, odnosno sa izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama da se upoznaju.

Prijavljivanje je obavezno za svakog pojedinačnog polaznika i vrši se u toku cele godine na jedan od ponuđenih načina. Prijava obuhvata podatke o svakom kandidatu i to kako njegovo prezime i ime, tako isto i broj telefona, ali i datum rođenja. Odabraće svaki pojedinačni kandidat na koji način želi sve te informacije da dostavi, a na raspolaganju mu je opcija da ih izdiktira ili preko telefona zaposlenima u okviru konkretnog predstavništvu institucije organizatora ili lično, odnosno da ih pošalje na mejl adresu i da prijavu izvrši elektronski.

Naknadno će dobiti informacije o dokumentima, koja će imati obavezu da dostavi nadležnima prilikom upisa. Inače je pravilnikom pomenute obrazovne institucije navedeno da svaki prijavljeni kandidat ima obavezu lično da bude prisutan u prostorijama ranije odabranog predstavništva institucije organizatora kada bude bio vršen zvaničan upis.


Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost kako pojedinačnim polaznicima da pohađaju stručni seminar - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune), tako isto i zaposlenima u okviru bilo kog pravnog lica.

Svakako da se razlikuje princip organizacije nastave namenjene pojedincima i radnicima kompanija, a svi zainteresovani će na vreme da u skladu sa pravilnikom ove obrazovne institucije dobiju informacije o neophodnim detaljima, koji se prvenstveno tiču principa organizacija nastave.

Da napomenemo odmah da svako fizičko lice treba da izabere kako će nastavu pohađati, odnosno gde, a vrlo je važno da o tome informiše zaposlene u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije kada budu vršio prijavljivanje.

TESTOVI


Naravno da će svaki prijavljeni kandidat dobiti informaciju i o tome da ova edukacija može biti organizovana na jedan od tri načina, jer se u ponudi nalazi u grupna, zatim individualna i nastava u paru, to jest poluindividualna. A svaki vid edukacije od ponuđenih može biti održan kako prema klasičnom principu, tako isto i u formi učenja na daljinu. Upravo iz tog razloga i jeste naveden zahtev da svaki kandidat ima obavezu između tih opcija da odabere, odnosno da nadležne u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije na vreme o tome obavesti. A dobiće sve potrebne informacije tom prilikom, te će naravno imati priliku i da sazna i da li, to jest koje obaveze ima.

Podrazumeva se da mora imati računar, čije performanse moraju biti u skladu sa zahtevima organizatora,a ukoliko ga interesuje onlajn obuka i kurs - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune). Učenje na daljinu podrazumeva da svaki polaznik sa puno pažnje prati časove sa izabrane lokacije i to preko sopstvenog kompjutera. Svako od njih mora i da izabere lokaciju, jer u okviru nje neizostavno mora da postoji sve što je propisano od strane institucije organizatora za nesmetano odvijanje nastave, a što u principu prvo podrazumeva stabilnu vezu sa internetom. Svakako da će o tim detaljima da bude informisan svaki pojedinačni polaznik, a dobiće informacije i o tome da bi trebalo samostalno da instalira tačno definisani tip softvera na izabrani uređaj. Svakako to mora učiniti samostalno, a detaljno će biti obavešteno samom postupku instalacije programa i to od strane ovlašćenih lica u okviru poslovnice, u kojoj pre toga izvrši prijavu i upiše se. Iako se očekuje da samostalno pristupi postupku instalacije konkretnog programa, svakom polazniku će biti dostupna za sve vreme trajanja edukacije i tehnička podrška. Stvar je u tome da u okviru svake poslovnice pomenute obrazovne institucije postoji i specijalno IT odeljenje, a stručnjaci koji su u okviru njega zaposleni mogu da pomognu svakom kandidatu da reši bilo kakav problem, kako u toku postupka instalacije programa, tako isto i u toku celokupne edukacije koja se na daljinu sprovodi.

Dostupna je i opcija da kandidat nastavu pohađa na uobičajeni način, to jest da predavanja prati u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije. Inače poslovnice postoje na preko 35 lokacija u ovom momentu, pa je vrlo verovatno da se i u mestu stanovanja polaznika predstavništvo ove obrazovne institucije nalazi.

U skladu sa pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da posle toga svaki prijavljeni kandidat ima obavezu da odabere i prema kakvom principu predavanja želi da pohađa, budući da se u zvaničnoj ponudi nalazi individualni, poluindividualni i grupni kurs i obuka - Zakon o Javnim nabavkama (izmene i dopune).

Broj polaznika koji treba da prisustvuju predavanjima smatra se osnovnom razlikom između njih ali svakako treba pomenuti i to da se razlikuje način organizacije grupne nastave, s jedne strane i sa druge individualne i poluindividualne, koje podrazumevanju potpuno ista pravila organizacije.

Biće upoznat svaki pojedinačni polaznik sa time da nastava namenjena grupi kandidata može isključivo da bude organizovana u predstavništvu, u kome budu ispunjeni uslovi za to. Naime, neophodno je da najmanje četiri osobe budu zvanično prijavljene u okviru te poslovnice, a tek posle oformljenja grupe edukacija po tom principu može da počne. Najbitnije je da sa time svaki pojedinačni polaznik bude upoznat, pošto se može dogoditi da prođe određeno vreme dok se ne steknu uslovi za početak nastave tog tipa. Pravilnikom je određeno i da maksimalno osmoro kandidata u tom slučaju predavanja treba da pohađaju, pošto je to izuzetno važno za kvalitet nastave. Svaki pojedinačni polaznik će o tome na vreme da bude obavešten, pa tako neće biti nikakve zabune. Koordinator za nastavu će biti u obavezi da posle formiranja grupe od minimalnog broja članova odredi kako će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani. U trenutku prijavljivanja će svaki član određene grupe da dobije informaciju o tome koliko je predviđeno da nastava traje, uzevši u obzir da u tom slučaju upravo nadležni u konkretnoj obrazovnoj instituciji imaju obavezu taj segment da definišu. A kasnije će koordinator za nastavu i to vrlo brzo posle kreiranja grupe u okviru određenog predstavništva, da definiše i sve ostalo. Kog datuma će početi grupna obuka i kurs - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune), zatim u kojim terminima će članovi te grupe predavanja da pohađaju i kako će programom navedeni broj časova da bude raspoređen će sve da odredi ovlašćeni koordinator za nastavu, ali samo u onoj poslovnici, u kojoj grupa bude zvanično formirana. Nije dozvoljeno vršiti izmene kod nastave u grupi po zahtevu polaznika, a što će biti posebno napomenuto svakome od njih.

Nastava u paru ili takozvana poluindividualna podrazumeva potpuno isti princip organizacije kao i nastava, koju treba jedno lice da pohađa. Upravo će profesor i koordinator za nastavu u oba slučaja biti u obavezi da direktno sa polaznikom ili sa dvoje njih, što se definiše u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualni ili poluindividualni tip edukacije, precizira na koji način će konkretni tip obuke da bude organizovan. Jednostavno, oni će se usaglasiti na prvom mestu oko datuma početka konkretnog tipa obuke, a posle toga i sve ostalo definisati. Potrebno je da se dogovore oko tačnih termina, u kojima će u konkretnom slučaju da budu organizovani časovi, kao i da preciziraju njihov raspored. Samim tim što je pravilnikom navedene obrazovne institucije utvrđeno da u tom slučaju imaju obavezu da se dogovore i oko toga kakva dinamika će da bude primenjena prilikom organizacije časova, znači da će se dogovoriti i oko trajanja poluindividualne nastave ili individualne, koja je poznata i kao takozvana nastava jedan na jedan, uzevši u obzir da su tokom predavanja prisutni samo orifesor i jedan kandidat.

Na osnovu zahteva vlasnika kompanija bilo koje veličine i polja poslovanja može da bude organizovan i specijalizovani seminar - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune) samo za zaposlene u tom preduzeću. Maksimalno će zahtevi klijenta biti u tom slučaju ispoštovani, jer će ujedno da bude primenjen i izuzetno fleksibilan princip organizacije nastave. Očekuje se u tom slučaju da vlasnik ili direktor zainteresovane firme, to jest lice koje je njen ovlašćeni predstavnik kontaktira nadležne u okviru bilo koje poslovnice institucije organizatora, a kako bi predočio sve zahteve i dogovorio se o načinu organizacije časova za definisani broj zaposlenih. Izuzetno je važno da napomenemo i to da u tom slučaju jedino sme da bude dozvoljeno vršenje izmena i to u vezi sa lokacijom održavanja nastave. Isključivo ukoliko nadležno lice zainteresovanog preduzeća tako proceni i naravno ako od organizatora to bude zahtevao klijent, biće dopušteno da edukacija te vrste bude organizovana i u okviru same kompanije. Svi zahtevi institucije organizatora moraju u tom slučaju da budu ispunjeni, što znači da sa puno pažnje mora biti odabran prostor i opremljen kako je navedeno pravilnikom ne obrazovne institucije. Podrazumeva se da će organizator pre toga informisati nadležne u okviru zainteresovanog preduzeća o obavezama koje ima u vezi sa samim prostorom. Odmah posle toga će oni zajedno da odrede i kog datuma bi trebalo da bude organizovan korporativni tip nastave, kao i u kojim terminima će radnici te kompanije biti u obavezi časove da pohađaju. A odrediće i koliko bi trebalo nastava da traje, uzevši u obzir da je njihova obaveza da se tom prilikom usaglase i oko tačnog rasporeda časova, to jeste da preciziraju kakva će u tom slučaju da bude poštovana dinamika. A zatim će svaki radnik top preduzeća, koji bi trebalo predavanja da pohađa da dobije neophodne informacije o tome.

Nastavni plan i program stručne obuke - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune)

Podrazumeva se da će u toku uvodnog dela ove specijalizovane edukacije biti uopšteno govora o Zakonu o javnim nabavkama. A biće polaznicima predstavljene osnovne odredbe tog pravnog akta, dok će posle toga stručni kurs i obuka - Zakon o Javnim nabavkama (izmene i dopune) biti usmeren na onaj akt, koji će biti primenjivan od 2020. godine.

Naravno da će profesor objasniti i kako bi trebalo da bude usklađen Zakon o javnim nabavkama sa Planom javnih nabavki. Sve novine koje navodi konkretni zakon, a koje su utvrđene 23. septembra 2019. godine od strane članova Vlade Republike Srbije će tom prilikom biti prezentovane. Zapravo se radi o tome da se usaglašava aktuelni zakon sa tekovinama Evropske Unije, te ima za cilj kvalitetnije sprovođenje postupaka u praksi. Svakako će predavač objasniti i da to nije osnovni cilj usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske Unije, već i pojednostavljenje različitih procedura, odnosno smanjenje troškova, a što će dovesti do toga da mala i srednja preduzeća mnogo bolje budu zaštićena sa pravnog aspekta u toku tog postupka.

A biće govora i o tome kako bi trebalo da za nastupajuću godinu bude vršeno planiranje javnih nabavki, odnosno kako u praksi treba da bude izrađen Plan javnih nabavki i sve to uz maksimalno poštovanje dopuna i izmena aktuelnog Zakona o javnim nabavkama.

Pored ostalog će biti predstavljen i predlog novog zakona, a polaznici će biti upoznati i sa time koje su njegove prednosti uopšteno. Biće reči i o načelima tog zakona, odnosno o izuzecima, te će predavač da objasni i kako u praksi treba pravilno da bude vršen postupak javnih nabavki.

Šta treba da sadrži ugovor je tema kojom će se baviti specijalizovana obuka i kurs - Zakon o Javnim nabavkama (izmene i dopune) takođe, a svakako će biti govora i o zaštiti prava u okviru konkretnog postupka javnih nabavki, odnosno o kriterijumima koji moraju biti uzeti u obzir kako za dodelu aktuelnog ugovora, tako isto i za kvalitativni izbor.

Sve u svemu, osnovni cilj ove edukacije jeste da svaki polaznik bude detaljno upoznat sa novinama u ovoj oblasti, te da nauči samostalno da primenjuje odredbe važećeg zakona i da izrađuje Plan javnih nabavki bez ikakvih grešaka.

U kojim terminima bi trebalo da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune) i gde?

Za svako fizičko lice će biti organizovana ova stručna edukacija i to isključivo na onaj način, koji pre toga kandidat bude lično odabrao. Prethodno će svako od prijavljenih dobiti informaciju o tome da specijalizovana obuka i kurs - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune) može biti održana ne samo za grupu polaznika, nego isto tako i u formi individualne nastave, kao i kriz takozvanu nastavu u paru, to jest poluindividualnu.

Isto tako je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford predviđeno da svaki kandidat u momentu prijavljivanja mora da odluči da li izabrani tip edukacije želi da pohađa online ili u jednoj od poslovnica te obrazovne institucije.

A kada o svemu tome bude odlučio i saopštio nadležnima u samom predstavništvu organizatora, dobiće i sve potrebne informacije kako o zahtevima koje mora ispoštovati, tako isto i o detaljima koji se tiču organizacije konkretnog tipa nastave.

Svakako je važno napomenuti da ova obrazovna institucija izuzetno vodi računa o kvalitetu obuka koje organizuje. Baš iz tog razloga se grupni tip edukacije sprovodi za manje grupe polaznika, pa je tako određeno da između četvoro i osmoro ljudi u tom slučaju treba časove da pohađaju. A u pitanju specifičan tip edukacije zato što ne može biti organizovan u svakoj poslovnici. Naime, ako postoji mali broj zainteresovanih, to jest ako grupa ne bude formirana, neće biti moguće ni da bude održan specijalizovani seminar - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune) na taj način. Kako se zahteva da četiri osobe najmanje prvo prijavu zvanično izvrše, to praktično i nije moguće da organizator navede kog datuma će grupni vid nastave da počne. A svi kandidati koji odluče nastavu da pohađaju na taj način će svakako neposredno pre toga da budu informisani o tome da tačan datum početka isključivo zavisi od momenta formiranja grupe, te da nadležni u konkretnoj poslovnici na to ne mogu uticati. S obzirom na to da se trajanje nastave u grupi određuje na nivou celokupne institucije organizatora i da se primenjuje za svaku grupu, bez obzira u poslovnici u kom gradu da je formirana, to će i prijavljeni saznati ranije koliko bi ukupno trebalo nastava u tom slučaju da traje. Dodatno će dobiti informacije i o rasporedu časova, kao i o terminima njihovog održavanja, a svakako će datum početka biti definisan nakon kreiranja grupe od minimalnog broja članova u toj poslovnici. Uzevši u obzir da je naročito strog princip organizacije nastave u grupi, to se izmene po zahtevu bilo kog člana te grupe ne dopuštaju, a što će svakome od njih biti naravno napomenuto.

Značajnu slobodu ima svaki kandidat koji bude odabrao da predavanja pohađa na drugačiji način, to jest ili potpuno samostalno, kada će biti organizovana individualna nastava ili u društvu još jedne osobe, a u kom slučaju će da bude organizovan poluindividualni kurs i obuka - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune), to jest takozvana nastava u paru. Ističemo da se oba tipa edukacije prema potpuno istovetnim pravilima organizuju, dok je jedina uočljiva razlika između njih vezana upravo za broj osoba koje bi trebalo predavanja da prate. U suštini je vrlo jednostavan princip organizacije, tako da svaki polaznik sa profesorom, ali isto tako i sa koordinatorom za nastavu ima obavezu da odluči koliko će trajati poluindividualni ili individualni tip edukacije, te uopšteno govoreći i na koji način će nastava biti organizovana. Najjednostavnije rečeno, oni se usaglašavaju ne samo oko dinamike organizacije časova, to jest oko trajanja, već i oko toga u kojim će terminima predavanja da budu organizovana. Potrebno je da se dogovore i oko toga kog datuma bi odabrani tip edukacije trebalo da počne.

Važno je da svaki polaznik odluči i na kojoj lokaciji mu odgovara da predavanja pohađa, a u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se nalaze dve mogućnosti. Jedna podrazumeva klasičan princip organizacije nastave, a druga praćenje predavanja online, to jest organizaciju nastave prema pravilima takozvanog učenja na daljinu.

Svako ko prvu opciju izabere će imati mogućnost i da pronađe poslovnicu pomenute obrazovne institucije u kojoj želi predavanja da pohađa. Zapravo klasičan princip organizacije nastave podrazumeva sprovođenje časova u prostorijama samog predstavništva i to u apsolutno bilo kom gradu, u kome zvanično navedena obrazovna institucija posluje u ovom trenutku.

Bude li kandidat izabrao da specijalizovana obuka i kurs - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune) bude organizovana online, to zapravo znači da će nastavu pratiti preko sopstvenog kompjutera. Međutim, nije dovoljno u tom slučaju da on poseduje samo računar, nego i da odgovarajuće karakteristike ima konkretni uređaj, zatim da na njega bude instaliran prethodno tačno određeni tip programa i da na visokom nivou kvaliteta bude veza sa internetom u toku celokupne obuke. Svakako će polaznici dobiti informacije o načinu instaliranja softvera, to jest o koracima koji moraju biti preduzeti u tom slučaju. Inače je predviđeno pravilnikom da samostalno treba svaki pojedinačni polaznik instalaciju programa da izvrši. Mada je ponuđena mogućnost svakome od njih da odabere lokaciju, na kojoj mu najviše odgovara da bude dok časovi online budu organizovani, neophodno je da stabilna veza sa internetom u tom prostoru postoji. A sve navedeno će izuzetno pozitivno uticati na kvalitet nastave, koja se organizuje na takav način.

Kao što smo već na početku pomenuli, ova stručna edukacija može da bude prilagođena zahtevima i onih klijenata, koji žele da o konkretnoj temi budu informisani i njihovi zaposleni. Svakako se donekle razlikuje princip organizacije korporativne obuke, mada on najviše liči na onaj princip, koji se primenjuje prilikom sprovođenja poluindividualne ili individualne nastave namenjene fizičkim licima. A to znači da se dogovaraju klijent i organizator, to jest ovlašćeni predstavnik konkretne firme i jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije oko načina organizacije časova. Zapravo će se oni usaglasiti oko datuma početka korporativnog kursa i terminima u kojima bi radnici predavanja trebalo da pohađaju, a dogovoriće se i oko toga koliko će ukupno trajati nastava. Stvar je u tome da se klijent i organizator u tom slučaju usaglašavaju oko preciznog rasporeda onoliko predavanja, koliko ih je navedeno u zvaničnom programu ove stručne edukacije. Kako se poštuje takav princip organizacije, to dalje znači da će oni da se dogovore i oko detalja, koji su vezani za trajanje takozvane korporativne obuke. Naglašavamo da može biti dopuštena promena u segmentu, koji je vezan za lokaciju održavanja časova, ali samo kada je u pitanju korporativni seminar - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune). Nadležni u okviru bilo koje poslovnice konkretne obrazovne institucije će brojne zahteve polaznika, odnosno nadležnih u kompanijama da ispune, a u meri u kojoj je to u datom momentu moguće. Na prvom mestu se pod tim misli na činjenicu da će biti dozvoljeno da časove zaposleni pohađaju na svom radnom mestu, a isključivo onda kada to direktor ili nadležno lice konkretnog preduzeća zahteva. Prostor u toj kompaniji mora da bude opremljen onako, kako to propisuju pravila ove obrazovne institucije, a podrazumeva se da će svaki klijent, koji izrazi za tim želju, dobiti sve potrebne informacije na vreme.

Sem toga, oni će se usaglasiti i oko svih ostalih segmenata sprovođenja časova za zaposlene, a u smislu će definisati kog datuma bi trebalo korporativni seminar da počne, kao i u kojim će terminima radnici časove da budu obavezni da pohađaju. Uzevši u obzir da je u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije i da se oni usaglašavaju oko rasporeda predavanja u konkretnom slučaju, to jest da se dogovaraju oko dinamike koja će biti poštovana prilikom njihovog sprovođenja, sasvim je jasno i da donose zajedničku odluku o tome koliko će ukupno trajati taj vid nastave. Svaki radnik te kompanije, koji treba časove da pohađa će posle toga biti informisan o ovim detaljima.

Koliko će trajati stručni seminar - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune)?

Nastava se u okviru poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje na različite načine za fizička lica, a ponudom je obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune).

S obzirom na to da svako fizičko lice ima mogućnost da odabere da li želi časove da pohađa samostalno, to jest u okviru individualne nastave ili u paru, te u grupi, a kada se organizuje poluindividualna i grupna edukacija, to će i na vreme da dobije informaciju o trajanju.

Da ne bude zabune, biće primenjen tačno definisani princip organizacije u sva tri slučaja, tako da isključivo kada polaznici odluče predavanja da pohađaju u grupi, oni ranije mogu da dobiju informacije o trajanju nastave. A tom prilikom će ovlašćeno lice ove specijalizovane obrazovne institucije prethodno odrediti da 10 časova nastavnog programa treba da bude raspoređeno na tri sedmice, kada je u pitanju nastava koja je namenjena grupi kandidata.

Svakako će ta informacija biti data svakom polazniku, koji prilikom prijavljivanja bude izrazio želju da edukaciju pohađa u formi grupne. A posle kreiranja grupe od ćetiri člana najmanje će svako od njih i da dobije zvanično informaciju o datumu početka nastave, kao i o dinamici sprovođenja časova i terminima, pošto sve to definiše ovlašćeni koordinator za nastavu u onom predstavništvu navedene obrazovne institucije u kome je konkretni uslov ostvaren, to jest grupa od minimalno 4 člana i formirana.

Ali zato svi oni kandidati koji budu želeli da pohađaju predavanja ili potpuno samostalno ili u društvu još jedne osobe imaju slobodu i da donesu odluku o tome koliko će ukupno nastava da traje. Zapravo se radi o nešto fleksibilnijim pravilima organizacije, uzevši u obzir da se sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu, ali i sa nadležnim predavačem u tom slučaju kandidati dogovaraju i o rasporedu časova. Samim tim će oni zajedno definisati i u skladu sa kakvom dinamikom će predviđeni nastavni fond da bude u tom slučaju raspoređen.

A ako postoji mogućnost i zahtev da bude organizovan korporativni seminar - Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune), potrebno je da sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica on definiše i koliko će ukupno nastava da traje, s obzirom na to da je obaveza da odrede pored ostalog i raspored predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Zakon o javnim nabavkama (izmene i dopune)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje