Kurs i obuka - Zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona?

Činjenica da je važno u poslovanju ponašati se u skladu sa pravilima je izuzetno bitno za uspešnost svakog pojedinca, ali i same kompanije koju predstavlja. A iz tog razloga smo i potpuno slobodni da kažemo da tema koji obrađuje specijalizovani seminar - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona može apsolutno svima da bude interesantna, tako da uopšte nije navedeno ograničenje vezano za lica koja imaju pravo da se prijave za praćenje nastave.

Uz to treba napomenuti i da shodno iznetim zahtevima može da bude organizovana i korporativna obuka, a u kom slučaju časove prati prethodno tačno određeni broj zaposlenih neke kompanije. S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nastoji da maksimalno ispoštuje zahteve klijenata, to se kod korporativnog kursa dozvoljava da radnici časove pohađaju i u kompaniji, u kojoj su zaposleni, ali samo ako budu obezbeđeni optimalni uslovi za rad. Napominjemo da će svaki klijent precizno biti obavešten o tome šta je potrebno da sadrži konkretni prostor, a kako bi zaposleni bez ikakvih smetnji mogli nastavu tamo da prate. Svakako da je vrlo važno napomenuti i to da sve detalje vezano za način održavanja tog tipa kursa moraju definisati nadležni u instituciji organizatora i u okviru kompanije čiji određeni broj zaposlenih će časove pohađati. Sve to podrazumeva da će u potpunosti biti ispoštovani zahtevi svakog klijenta, odnosno lica koje je u konkretnoj firmi nadležno.

Pored toga što može da bude organizovana isključivo nastava za zaposlene, ova institucija nudi i mogućnost fizičkim licima da pohađaju poluindividualnu, grupnu i individualnu edukaciju, a svaka od njih se može organizovati na dva načina. Naime, ponudom je obuhvaćen online kurs i obuka - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona, te klasični tip edukacije, što podrazumeva sprovođenje predavanja direktno u predstavništvu ove institucije, a u prethodno dogovorenim terminima.


Očekuje se od svakog prijavljenog da odabere i gde će časove pohađati i na koji od ponuđenih načina, a kako bi mogao da dobije sve neophodne informacije o terminima njihovog održavanja, odnosno o datumu početka odabranog tipa nastave, te o tome koliko će ona ukupno trajati.

Ako se opredeli da časove pohađa samostalno, kandidat stiče pravo da detalje vezano za njihovu organizaciju definiše sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, kao i sa stručnjakom koji će taj tip nastave voditi. Pravila podrazumevaju da će oni zajedno definisati kako datum početka, tako isto i termine održavanja časova, odnosno trajanje individualne edukacije. Naglašavamo da se potpuno ista pravila primenjuju i kada polaznik odluči da nastavu pohađa u paru, s tim što u tom slučaju njih dvoje moraju sve detalje definisati sa profesorom i nadležnim licem u okviru izabrane poslovnice institucija organizatora.

Osnovni uslov koji mora biti ostvaren ako polaznik odluči da nastavu pohađa onlajn podrazumeva da on mora imati računar, a koji koristi stabilnu vezu sa internetom. Za praćenje tog tipa edukacije je neophodno i da svaki kandidat na svoj računar instalira softver, preko koga će biti u mogućnosti nastavu da pohađa, a sa bilo koje lokacije. Uzevši u obzir da svaka poslovnica institucije organizatora zapošljava i IT stručnjake, to će oni svakom polazniku pomoći, ukoliko ne bude uspeo samostalno da instalira namenski softver, to jest ako bude imao određenih poteškoća prilikom pristupa edukaciji na taj način.

TESTOVI


Važno je da na svaki pojedinačni polaznik, koga interesuje specijalizovana obuka i kurs - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona zna da je njegova obaveza najpre da zvanično izvrši prijavljivanje i to ili putem telefona ili elektronski, odnosno direktno u poslovnici institucije organizatora. Bilo koji način da odabere, njegova je obaveza da navede kako datum svog rođenja i broj telefona, tako isto i ime i prezime.

Nakon prijavljivanja i dostavljanja zahtevanih informacija će nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora obavestiti svakog prijavljenog o postupku upisa, kao i o dokumentima koja ima obavezu da tada zvanično dostavi. Tom prilikom će svi oni biti informisani i da se zahteva njihovo lično prisustvo u trenutku upisa.

Pored svih navedenih informacija, važna je i ona da pomenuta institucija izdaje zakonom priznate sertifikate, a koje svaki kandidat ima pravo da zvanično upiše u svoj radni dosije. Ipak, ono što mora svaki polaznik imati na umu jeste da se zvaničan upis svih sertifikata, odnosno stečenih diploma vrši isključivo u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, a ukoliko taj kandidat ima prethodno otvoren radni dosije u bilo kojoj poslovnici te institucije. Zato i napominjemo da bi trebalo odmah pošto preuzme sertifikat o pohađanju ove edukacije, on da kontaktira najbližu poslovnicu te službe i dobije sve neophodne informacije o postupku upisa sertifikata u njegov dosije, a u skladu sa trenutno važećim pravilima.

Čime se tačno bavi stručni seminar - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona?

Na samom početku ove edukacije će polaznici saznati koja je osnovna razlika između standardnog bontona i onoga koji se primenjuje u poslovanju. A predavači će se potruditi da sve one teme, koje obrađuje specijalizovani kurs i obuka - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona potkrepe adekvatnim primerima iz prakse, kako bi na taj način omogućili polaznicima da mnogo lakše usvoje prezentovanju znanja, te da ih i u najkraćem mogućem roku primene u svom radu, a kako bi najpre kvalitet svog poslovanja poboljšali, pa zatim uticali i na to da imidž kompanije u kojoj su zaposleni bude na mnogo više nivou.

Podrazumeva se da će profesori već u toku početnih predavanja nastojati da daju adekvatan odgovor na pitanje zbog čega je u praksi izuzetno značajno da se pravila poslovnog bontona budu maksimalno poštovana. A tom prilikom će kandidatima na primer ima objasniti i kako poslovni partner posmatra osobu koja se ponaša slobodnije, a kako onu koja poštuje konkretna pravila.

Svakako da će profesori govoriti i o tome šta je korporativna kultura, a stručna obuka i kurs - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona će biti posvećena i njenoj implementaciji u praksi.

Svi prisutni će dobiti informacije o tome koje se procedure najčešće primenjuju u praksi, a kada se implementiraju pravila korporativne kulture, te na koji način se ona može uspostaviti, kako bi kvalitet poslovanja u što kraćem roku bio mnogo bolji.

Kada jednom u određenoj kompaniji bude uspostavljen sistem korporativne kulture, vrlo je važno i da on bude održavan, tako da će predavači da se potrude sve tehnike koje se u tu svrhu koriste da prezentuju prisutnima. Naravno da će im dati i savete u vezi sa uspostavljanjem konkretnog sistema i njegovim održavanjem, a posle će dati priliku prisutnima i da postavljaju pitanja u vezi sa konkretnom temom.

A da bi zaposleni mogli da poštuju pravila poslovnog bontona, oni moraju sa njima najpre biti upoznati, te bi trebalo da se svih tih pravila u potpunosti pridržavaju i njihovi nadležni, odnosno vlasnici kompanija, tako da će specijalizovani seminar - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona ukazati polaznicima zbg čega je posebno bitno da i zaposleni i oni koji su njima nadležni maksimalno poštuju konkretna pravila.

Predviđeno je i da predavači prikažu prisutnima na primerima kako funkcioniše kompanija u kojoj se poštuju pravila poslovnog bontona, odnosno u kojoj postoji takozvana korporativna kultura, a na koji način funkcioniše ona u kojoj taj sistem nije uspostavljen, odnosno u kojoj se on ne održava pravilno.

Gde se i kada sprovodi kurs i obuka - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona?

Na kojoj lokaciji će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona zavisi isključivo od toga da li polaznik odabere da nastavu pohađa prema standardnom principu, a kada se ona organizuje u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford ili onlajn, u kom slučaju predavanjima može pristupiti sa različitih lokacija.

Posedovanje kompjutera je navedeno kao osnovni zahtev za sve one kandidate, koji se odluče da časove pohađaju online, a neophodno je da obezbede i adekvatnu, odnosno stabilnu internet konekciju u tom prostoru. Očekuje se od svakog pojedinačnog polaznika da propisani softver samostalno na svoj uređaj instalira neposredno pre početka odabranog tipa edukacije. U slučaju da se ne snađe tom prilikom, odnosno da ima ma kakvu poteškoću kada nastavi pristupa onlajn, može kontaktirati članove tima za tehničku podršku, a koji su u svakoj poslovnici ove institucije zaposleni.

Termini u kojima će biti organizovan specijalizovani seminar - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona zavise isključivo od toga da li kandidat odluči da nastavu pohađa u paru, odnosno individualno ili u grupi, pošto su sve one u ponudi, a važe i za klasičnu i za nastavu koju prijavljeni odluči da prati preko sopstvenog računara.

Kandidati koji se odluče da nastavu pohađaju u grupi moraju pričekati da osnovni uslov za početak te vrste edukacije bude ostvaren, odnosno da najmanje 4 kandidata u jednoj od poslovnica institucije organizatora izvrše prijavu. Napominjemo da je predviđeno maksimalno osmoro njih da prisustvuje nastavi u grupi, a trebalo bi da ovlašćeno lice konkretnog predstavništva pomenute institucije odredi kako datum početka edukacije, isto tako i termin održavanja časova, odnosno njihovu dinamiku. Onog trenutka kada sve to bude zvanično definisano, prijavljeni će biti informisani o svemu, a biće im ukazano na to da se izmene kod grupnog tipa edukacije ne vrše ukoliko to neko bude želeo.

Postoji mogućnost da polaznik pohađa nastavu i u paru ili samostalno, a radi se o mnogo slobodnijem način organizacije. Naime, kome god više odgovara individualni seminar ili poluindividualni, ima pravo da se o načinu organizacije časova dogovori sa kordinatorom za nastavu predstavništva u kome se prijavio, odnosno upisao i sa ovlašćenim predavačem. Naglašavamo da oni tada treba zajedno da definišu kako raspored časova i termine njihovog održavanja, tako isto i datum početka onog tipa edukacije, koji odluče da pohađaju.

Po zahtevu vlasnika ili direktora preduzeća, odnosno lica koja imaju propisana ovlašćenja, može biti organizovan i korporativni kurs i obuka - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona. Princip sprovođenja tog tipa edukacije podrazumeva prilagođavanje zahtevima polaznika, odnosno nadležnih u zainteresovan u preduzeću. Upravo oni se sa ovlašćenim licem institucije organizatora dogovaraju o tome kako će biti nastava organizovana, a u smislu da definišu raspored predavanja, zatim termine njihovog održavanja i datum početka. Isto tako postoji mogućnost da korporativni seminar bude sproveden i u samoj kompaniji, a kako bi zaposlenima maksimalno bilo olakšano prisustvovanje edukaciji. U tom slučaju će organizator izneti zahteve klijentu, a vezano za opremljenost prostora u kome će časovi biti održani, jer to mora biti ispoštovano u skladu sa pravilima, kako bi predavanja mogla da budu organizovana bez apsolutno ikakvih problema.

Koliko će trajati obuka i kurs - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona?

Najbitnije je naglasiti da trajanje ove edukacije zavisi od toga da li polaznik odluči da nastavu pohađa u grupi ili se opredeli za poluindividualni seminar - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona, odnosno individualni.

Zapravo kod grupne nastave trajanje definiše organizator, te jedino u tom slučaju prijavljeni dobijaju prethodno informaciju o tome da grupni tip edukacije traje ukupno 5 dana. Međutim, na koji način će 12 časova nastavnog fonda da bude raspoređeno će saznati tek nakon što bude bila kreirana grupa u jednom od predstavništava Obrazovnog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da je to navedeno kao osnovni uslov za održavanje tog tipa nastave.

Sa druge strane, informaciju o tome koliko će trajati individualna ili poluindividualna obuka imaju polaznici na raspolaganju nakon dogovora sa nadležnim licem u jednoj od poslovnica ove institucije i sa predavačima, jer je tako predviđeno da ti tipovi edukacije budu organizovani.

Ukoliko je potrebno da bude održan korporativni kurs i obuka - zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona, detalje koji se tiču organizacije nastave, te tako i njenog trajanja definišu zajedno ovlašćeni predtavnik institucije organizatora i preduzeća čiji zaposleni će prisustvovati obuci.

Spisak gradova za kurs i obuku "Zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona?"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje