Kurs i obuka - Iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije

Jedini zahtev koji organizator stavlja preds sva lica, koje su zainteresovana za pohađanje ove stručne edukacije jeste da poseduju osnovnu računarska pismenost. Napominjemo da je specijalizovana obuka i kurs - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije na prvom mestu namenjena upravo onim poslovnim ljudima, koji imaju želju da rade na svom poslovnom i medu i da uz pomoć stečenih znanja poboljšaju kvalitet međusobne komunikacije na radnom mestu, odnosno sa potencijalnim partnerima.

Postupak prijavljivanja je obavezan za svakog zainteresovanog pojedinačnog polaznika, a podrazumeva dostavljanje osnovnih informacija o svakome od njih, koje uključuju ime i prezime, zatim datum rođenja i broj telefona. U suštini svaki pojedinačni kandidat ima mogućnost da izabere da li će te informacije poslati na mejl adresu ili će ih lično izdiktirati zaposlenima u jednoj od poslovnica, s tim da prijavu ima pravo da izvrši i putem telefona.

Zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije je definisano da svaki polaznik ima obavezu lično da bude prisutan, kada bude bio vršen upis. U skladu sa pravilnikom pomenute institucije će biti u obavezi da dostavi tačno određena dokumenta, a informaciju o tome će dobiti blagovremeno, odnosno vrlo brzo pošto izvrši i zvanično prijavljivanje.


U svakom slučaju je važno da izabere kako želi nastavu da pohađa i na kom mestu mu odgovara da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije.

Da napomenemo da edukacija može biti organizovana za grupu kandidata, zatim za samo jedno lice i za dvoje njih, odnosno da je u ponudi grupna, individualna i poluindividualna nastava. A uzevši u obzir da je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da se svaka od njih može organizovati i onlajn i i na uobičajen način, podrazumeva se da bi svaki prijavljeni kandidat trebalo i da se između te dve mogućnosti odluči.

Nastava u grupi se organizuje prema vrlo strogo definisanim pravilima, a ona ne smeju biti izmenjena po zahtevu kandidata. Da budemo precizni, koordinator za nastavu će doneti odluku o načinu organizacije časova, pa u tom smislu polaznici čak i ukoliko budu zahtevali neku izmenu, moraju znati da to ne sme da bude dozvoljeno, jer je u suprotnosti sa pravilnikom institucije organizatora. Svakako je potrebno da grupa od minimum četiri osobe bude zvanično oformljena u jednoj od poslovnica, da bi koordinator za nastavu bio u prilici da definiše na koji način će časovi biti organizovani. Inače je predviđeno prisustvo od najviše osmoro kandidata u tom slučaju, pa je u tom smislu vrlo važno ispoštovati i to pravilo. Posle kreiranja grupe od najmanjeg broja članova će svaki polaznik biti obavešten o tome kog datuma će početi edukacija, u kojim će terminima predavanja da budu organizovana i kakav će biti njihov raspored. Svakako da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti i to da će podatak o trajanju grupne edukacije biti na raspolaganju svakom kandidatu u trenutku prijavljivanja, uzevši u obzir da je to informacija koja je dostupna ranije i koja važi za apsolutno svaku poslovnicu pomenute obrazovne institucije. Da naglasimo još jednom da svi članovi te grupe moraju prihvatiti ono što definiše koordinator za nastavu, jer se ne dozvoljava vršenje apsolutno nikakvih izmena u konkretnom slučaju.

TESTOVI


Mnogo su slobodnija pravila koja se primenjuju prilikom organizacije poluindividualne i nastave, koja je poznata kao jedan na jedan, to jest individualne. A u tom slučaju će dvoje polaznika ili samo jedan precizirati na koji način će biti organizovani časovi i to direktno sa nadležnim profesorom, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Bitno je naglasiti i to da oni zajedno odlučuju ne samo o datumu početka i o terminima održavanja časova, nego i o njihovom rasporedu, pa tako zajedno donose odluku i o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije u tom slučaju.

Navedeno je pravilnikom pomenute obrazovne institucije da sva tri tipa edukacije mogu biti organizovana na dva načina, što podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik treba da izabere da li će predavanja pohađati u jednoj od poslovnica ili će to učiniti putem računara, a sa lokacije koju bude lično izabrao.

Uzevši u obzir da se poslovnice navedene obrazovne institucije nalaze na više od 30 lokacija u celoj zemlji, to znači da svaki pojedinačni polaznik treba da izabere u kojoj od njih će časove da pohađa prema klasičnom principu.

Dostupna je i mogućnost pohađanja nastave onlajn, kojom prilikom je kandidat u obavezi da predavanjima pristupa uz korišćenje sopstvenog kompjutera. A da bi to mogao da učini, biće u obavezi i da u skladu sa pravilnikom institucije organizatora potpuno samostalno instalira tačno definisanu vrstu programa na taj računar. Sve informacije o samom procesu instalacije programa i uopšteno o funkcionisanju edukacije na taj način će dobiti kandidat na vreme, a ima mogućnost i da kontaktira članove tima za pružanje tehničke podrške u jednoj od poslovnica institucije organizatora. U svakom slučaju edukacija ove vrste mora biti organizovana uz maksimalno poštovanje pravila i na visokom nivou kvaliteta, što znači da je obaveza svakog kandidata da ispoštuje pravilo u vezi sa obezbeđivanjem propisanih uslova. Najbitnije je da osigura kvalitet internet konekcije u izabranom prostoru.

Po zahtevu nadležnih u okviru bilo kog preduzeća može biti organizovan i korporativni kurs i obuka - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije. Zaposleni u toj firmi će biti u obavezi tada nastavu da pohađaju, a informacije o načinu organizacije časova će dobiti nakon što direktor te kompanije, to jest njen ovlašćeni predstavnik bude sve detalje definisao sa predstavnikom institucije organizatora, to jest jedne od poslovnica. Pored toga što će se oni usaglasiti oko detalja vezano za datum početka korporativne obuke najpre, a zatim i oko termina održavanja časova, odlučiće zajedno i o trajanju nastave za zaposlene. Ustvari će oni precizirati na koji način će nastavnim programom definisani broj časova da bude raspoređen, a biće neophodno da se dogovore i oko lokacije, na kojoj bi trebalo nastava za zaposlene da bude organizovana. Da razjasnimo odmah, jedino kada je u pitanju edukacija namenjena radnicima kompanija, pomenuta obrazovna institucija može da dozvoli izmenu u vezi sa time, a ako u okviru dotične firme postoje uslovi za rad. Pod tim prvenstveno mislimo na činjenicu da mora biti izabran prostor, koji zadovoljava osnovne karakteristike organizatora i koji je u skladu sa pravilnikom te institucije opremljen. Svakako će nadležni u okviru zainteresovane kompanije biti precizno informisani o tim detaljima, odnosno o uslovima za izmenu mesta održavanja predavanja.

Koje teme izučava specijalizovana obuka i kurs - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije?

Koje su to savremene tehnologije, koje bi trebalo svakako da nauči svaki poslovni čovek da koristi, a da bi komunikaciju sa partnerima u poslu, ali i sa ostalima, sa kojima dolazi u dodir podigao na viši nivo je prva tema koju će predstaviti specijalizovani kurs i obuka - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije.

A biće reči kako o komunikaciji putem aplikacija Viber, tako isto i o načinu komuniciranja sa poslovnim partnerima putem aplikacije WhatsApp. Sem toga, biće predstavljeno i koje su prednosti korišćenja Skype tehnologije u poslovanju.

Nakon što budu predstavili osnovne odrednice ovih aplikacija, profesori će nastojati da prikažu i njihove prednosti, ali i da ukažu prisutnima na to zbog čega se u određenim situacijama takav način komuniciranja može smatrati lošim za poslovanje.

Svakako će biti govora i o funkcionalnosti svake od pomenutih aplikacija, kao i o činjenici da svaka od njih nudi mogućnost i usmene i pisane komunikacije.

Međutim, činjenica da se usmena komunikacija odvija preko kamere, te da se uvek zahteva da kvalitet internet veze bude zadovoljavajući, umnogome utiče i na kvalitet komunikacije na taj način. Baš iz tog razloga je predviđeno da specijalizovani seminar - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije omogući polaznicima da nauče kako treba da se ponašaju, ukoliko dođe do nesuglasica prilikom razgovora preko aplikacije Viber, zatim WhatsApp ili Skype. Naročito je važno obratiti pažnju i na tonalitet, odnosno na činjenicu da se zahteva vrlo strogo poslovno ponašanje u tom slučaju.

Da bi neko zaista mogao da iskoristi brojne prednosti, koje konkretne aplikacije i tehnologije nude, on mora prvo biti upoznat sa njihovim funkcionisanjem. Upravo iz tog razloga je predviđeno da profesori ukratko objasne i zašto nije preporučljivo koristiti na primer Skype tehnologiju za dopisivanje, a opet zašto je preporučljivo u tu svrhu koristiti Viber ili WhatsApp.

Različiti primeri će biti ponuđeni svakome, ko odluči da pohađa ovu edukaciju. Ne samo da će profesori predstaviti pozitivne primere, a koji pokazuju da korišćenje pomenutih tehnologija itekako poboljšava kvalitet poslovnog procesa i komunikacije uopšte, nego će predstaviti i negativne primere. Upravo na osnovu negativnih primera će je specijalizovana obuka i kurs - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije i pomoći polaznicima da shvate u kom slučaju je potrebno koristiti koju od pomenutih aplikacija.

Diskusija o obrađenim temama je predviđena za završno predavanje, tokom koga će biti dozvoljeno svakom prisutnom da razjasni sve nejasnoće, koje u vezi sa konkretnom tematikom ima.

Kada i gde će biti organizovan stručni kurs i obuka - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije?

Isključivo u zavisnosti od toga za koju mogućnost od svih ponuđenih sve pojedinačni polaznik opredeli će zavisiti ne samo termini u kojima bi trebalo specijalizovani seminar - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije da pohađa, nego i mesto na kome ću edukatica da bude organizovana. A to se prvenstveno odnosi na fizička lica, s tim što pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije i nastave, koja je isključivo zaposlenima u kompanijama namenjena.

Ukoliko se javi potreba za organizacijom korporativne obuke, moraju biti informisani svi zainteresovani da tada važe nešto drugačija pravila, nego kada ovu obuku treba da pohađaju fizička lica. Naime, isključivo tom prilikom će Obrazovni centar Akademije Oxford dozvoliti da bude izvršena jedna izmena, a ona je vezana za mesto na kome će časovi biti organizovani. U slučaju da u okviru zainteresovane firme postoje adekvatni uslovi za rad, podrazumeva se da će nadležni u okviru institucije organizatora dopustiti da nastava za zaposlene bude organizovana u toj kompaniji. Sem toga, nadležno lice jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije i zainteresovanog preduzeća će precizirati i sve ostale detalje. Na prvom mestu će se dogovoriti oko tačnog datuma početka korporativne obuke, a posle toga su u obavezi da definišu i u kojim bi terminima trebalo da bude organizovana korporativna obuka i kurs - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije. Vrlo je važno da se usaglase i oko rasporeda predavanja, pa će na taj način zajedno da preciziraju i koliko bi ukupno trebalo da traje nastava za određeni broj zaposlenih u toj kompaniji. Prema pravilniku institucije organizatora je predviđeno da se oni posle dogovora obavezuju da će informisati polaznike o svemu tome na vreme.

Fizička lica će se opredeliti između mogućnosti da nastavu pohađaju samostalno, odnosno u grupi i u paru, a za sva tri tipa edukacije važi pravilo da se organizuje online i na klasičan način.

S obzirom na to da je toliko opcija ponuđeno, neophodno je da svaki polaznik odluči prilikom upisivanja gde želi da boravi dok predavanja pohađa, odnosno na koji način će časove da prati.

Moramo napomenuti da je posedovanje računara obavezno za svakog kandidata, kome odgovara princip prema kakvom se organizuje online kurs i obuka - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije. Takozvano učenje na daljinu funkcioniše preko specijalne online platforme, odnosno programa, koji će svaki kandidat biti u obavezi samostalno da instalira na lični kompjuter. Pre toga će ga nadležni u izabranoj poslovnici navedene obrazovne institucije informisati o svim neophodnim detaljima, koji su vezani za proces instalacije softvera. Članovi tima za tehničku podršku su na raspolaganju svakom pojedinačnom polazniku, bez obzira u okviru koje poslovnice izvrši prijavu, a njih može kontaktirati ako bude imao poteškoća u toku instalacije programa, odnosno dok traje nastava. Stabilna veza sa internetom je obavezujuća u tom slučaju, jer je vrlo važno da edukacija onlajn bude organizovana maksimalno kvalitetno, pa će to biti naravno naglašeno svakom pojedinačnom polazniku.

Naravno da može izabrati i varijantu praćenja nastave na klasičan način, a kada je potrebno da predavanjima prisustvuje u okviru jedne od preko 30 poslovnica pomenute institucije.

Pošto se između te dve opcije opredeli, potrebno je i da svaki pojedinačni polaznik odluči da li mu više odgovara princip koji podrazumeva individualni kurs i obuka - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije ili onaj, koji se primenjuje prilikom organizacije nastave u paru, odnosno u grupi.

Od strane institucije organizatora je tačno definisano da u jednoj grupi treba da bude prisutno od najmanje četvoro ljudi, pa do najviše osmoro kandidata. Iz tog razloga se i zahteva prvo formiranje grupe od minimalnog broja članova, jer tek posle toga nastava može da bude organizovana prema takvom principu. Naravno da će to nadležni napomenuti svakom zainteresovanom kandidatu, jer od organizatora ne zavisi kada će početi grupna obuka i kurs - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije, već isključivo od broja prijavljenih polaznika u tom predstavništvu. Najbitnije je da svi oni znaju da nije dozvoljeno vršenje izmena kod nastave u grupi, što znači da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da prihvati u potpunosti sve što ovlašćeno lice te poslovnice bude odredilo. Vrlo brzo nakon što grupa od najmanjeg broja članova bude formirana će ovlašćeni koordinator za nastavu da odredi kako datum početka edukacije, isto tako i termine održavanja časova i njihov tačan raspored. Da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo naglasiti da će podatak o trajanju nastave u grupi biti dostupan svakom pojedinačnom polazniku u momentu kada bude vršio prijavljivanje, budući da je to informacija koja se određuje na nivou celokupne institucija organizatora i primenjuje se za svako predstavništvo.

Međutim, ako kandidat bude odlučio da časove pohađa ili u društvu još jednog polaznika ili sasvim samostalno, imaće i mnogo više slobode u donošenju odluke o načinu organizacije časova. Naime, individualna i poluindividualna edukacija podrazumevaju poštovanje potpuno drugačijih pravila, pa se prepušta svakom kandidatu da zajedno sa nadležnima u izabranoj poslovnice institucije organizatora definiše detalje, kao što je datum početka nastave, termini održavanja časova i dinamika, u skladu sa kojom će predviđeni broj predavanja da bude organizovan. Upravo zahvaljujući takvom principu sprovođenja nastave u tom slučaju, oni će precizno odrediti i koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualna ili individualna, to jest nastava u paru ili ona, koja je okarakterisan kao nastava jedan na jedan.

Koliko će da traje specijalizovani seminar - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije?

Sve neophodne podatke o organizaciji nastave će biti dati pojedinačnim polaznicima u momentu prijavljivanja, a u zavisnosti od toga kako odluče nastavu da pohađaju. Treba da znaju da je u ponudi kako grupna obuka i kurs - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije, tako isto i mogućnost praćenja nastave u dvoje ili potpuno samostalno, uzevši u obzir da je u ponudi i poluindividualna i individualna.

Zvanični nastavni program podrazumeva ukupno 10 časova. Inače taj broj časova je predviđen za sva tri tipa edukacije, ali njihovo trajanje može da bude različito, jer je drugačiji princip organizacije.

Navedeno je da će ukupno tri nedelje da traje edukacija, koju treba grupa kandidata da pohađa. Upravo to je informacija koja će biti data svakom prijavljenom ranije. A posle ispunjenja osnovnog zahteva za početak će biti od strane koordinatora za nastavu odlučeno i o tačnom rasporedu časova, kao i o terminima njihovog održavanja i o datumu početka nastave u grupi.

Međutim, potpuno se drugačija pravila primenjuju prilikom organizacije nastave u paru i individualne. U tom slučaju trajanje edukacije može biti drugačije, zato što važe mnogo fleksibilnija pravila. Potrebno je da se predavač i koordinator za nastavu dogovore direktno sa jednim ili sa dvoje polaznika o tome na koji način će nastavni fond, koji je definisan programom da bude raspoređen. Zapravo će oni precizno da odrede i u skladu sa kakvom dinamikom će biti organizovana predavanja, pa će na taj način da definišu i koliko će ukupno trajati specijalizovani seminar - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije, bez obzira da li je u pitanju poluindividualni ili individualni tip edukacije.

Pravila prema kojima će biti organizovan korporativni tip obuke su gotovo istovetna, s tim što se u tom slučaju o svim ovim detaljima dogovaraju zajedno nadležni u okviru jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i u okviru kompanije, čiji bi zaposleni trebalo časove da pohađaju. A upravo na taj način će oni precizirati i trajanje korporativne edukacije, jer pored ostalog imaju obavezu da se dogovore i o tačnom rasporedu predavanja, to jest da definišu dinamiku u skladu sa kojom će navedeni broj časova da bude održan u tom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Iskoristite prednosti savremenih tehnologija za poboljšanje poslovne komunikacije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje