Kurs i obuka - Kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima

Poznat je podatak da isključivo ako jedan tim i uopšteno određeno odeljenje u kompaniji funkcioniše skladno, možemo govoriti o uspešnom poslovanju. Upravo zato i jeste navedeno da je specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima na prvom mestu namenjena menadžerima različitih sektora, zatim svim zaposlenima, bez obzira na radnu poziciju, kao i uopšteno licima, koja žele da kvalitet svog poslovanja da poboljšaju kroz poboljšanje kvaliteta komunikacije i sa nadležnima i sa svojim kolegama.

A ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford je obuhvaćena i edukacija namenjena fizičkim licima i ona, koju bi trebalo isključivo zaposleni u nekoj kompaniji da pohađaju.

S obzirom na to da postoji mogućnost i da po zahtevu vlasnika preduzeća ili ovlašćenih lica bude organizovan i korporativni seminar, to moramo napomenuti da će svakako biti uzeti u obzir zahtevi i klijenata prilikom organizacije nastave za određeni broj njihovih zaposlenih. Stvar je u tome da pomenuta obrazovna institucija dozvoljava u tom slučaju klijentu prvo da navede gde mu odgovara da njegovi zaposleni predavanja pohađaju. Zapravo može biti dozvoljeno vršenje izmena u tom segmentu samo kod korporativne edukacije, jer će biti dopušteno da nastava za zaposlene bude organizovana i u okviru njihovog radnog mesta. Naravno samo ako prostor bude opremljen onako, kako predviđa pravilnik institucije organizatora. Prethodno će nadležno lice u okviru zainteresovane kompanije da dobije sve informacije o tome od strane nadležnih u okviru poslovnice, koju bude odabrao samostalno. Napominjemo da su pravila organizacije edukacije za zaposlene prilično slobodna, pa se tako klijentu dozvoljava da zajedno sa predstavnikom institucije organizatora precizira i kada će nastava početi. Sem toga, oni će se usaglasiti i oko termina održavanja časova, kao i oko trajanja nastave, uzevši u obzir da će biti u obavezi da se dogovore i oko dinamike, prema kojoj će biti predavanja u tom slučaju organizovana. Svi zaposleni koji treba da pristupe ovoj edukaciji će u skladu sa pravilima i da budu o navedenim detaljima na vreme obavešteni.


Kada su u pitanju fizička lica, moramo naglasiti da postoji više mogućnosti za organizaciju nastave, tako da svako od njih treba i da izabere gde će predavanja pohađati i u skladu sa kojim od ponuđenih principa. Da naglasimo i to da stručni kurs i obuka - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima može biti organizovan u formi bilo individualne, bilo grupne ili poluindividualne nastave, a prema klasičnom principu ili putem računara. Baš iz tog razloga se zahteva da prilikom prijavljivanja svaki kandidat jasno navede nadležnima kako želi nastavu da pohađa i na kojoj lokaciji.

A pre nego što sve to bude naveo, potrebno je da izvrši prijavljivanje, odnosno da se u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije i upiše.

Može odabrati da li želi podatke za prijavu da pošalje na mejl adresu ili da ih putem telefona, odnosno direktno u poslovnici izdiktira nadležnima. U svakom slučaju, za bilo koju opciju da se odluči, neophodno je da on tada navede svoje prezime i ime, kao i broj telefona i datum rođenja.

TESTOVI


Svaki će polaznik biti u obavezi da lično prisustvuje zvaničnom upisu u okviru prethodno odabranog predstavništva institucije organizatora. A u skladu sa pravilnikom se podrazumeva i da će biti u obavezi tačno definisana dokumenta da dostavi u tom trenutku.

Ako fizičko lice izabere da nastavu pohađa na klasičan način, to podrazumeva da će predavanja biti organizovana u namenskim prostorijama odabrane poslovnice navedene obrazovne institucije.

Polaznici kojima više odgovara druga ponuđena opcija bi trebalo najpre da obezbede računar, sa odgovarajućim performansama. Nadležni u izabranoj poslovnici će informisati svakog polaznika pojedinačno o tome koje bi karakteristike trebalo da poseduje konkretni uređaj. Sem toga, biće svakome od njih predočena i činjenica da je njegova obaveza poseban tip programa na taj uređaj, a u skladu sa pravilima institucije organizatora, da samostalno instalira. U tome će mu pomoći i članovi IT sektora, odnosno stručnjaci koji pružaju tehničku podršku polaznicima po potrebi. Svakako da njih ima pravo da kontaktira i ukoliko bude imao bilo kakvu nedoumicu u toku ove obuke, te se podrazumeva da će oni u najkraćem roku rešiti svaki problem, koji možda iskrsne u tom slučaju. Važno je naglasiti i to da će online obuka i kurs - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima biti organizovana na maksimalno kvalitetan način isključivo ukoliko klijent ispoštuje pravilo o obezbeđivanju adekvatnih uslova, što znači da mora osigurati kvalitet veze sa internetom.

Pošto pojedinačni polaznik izabere gde želi da boravi dok predavanja traju, njegova je obaveza i da se odluči kako želi časove da pohađa. Pod tim se misli da bi trebalo da se opredeli između opcije da nastavu pohađa u formi poluindividualne, zatim grupne ili individualne.

Individualni tip edukacije se organizuje za samo jednog kandidata, a njemu je data velika sloboda u donošenju odluke o načinu organizacije časova. Naime, potrebno je da kandidat u tom slučaju precizira detalje vezano za organizaciju nastave direktno sa nadležnima u toj poslovnici. Svakako će u tom slučaju koordinator za nastavu i predavač definisati sa tim polaznikom kog datuma bi trebalo da počne individualni kurs i obuka - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima. Uz to je njihova obaveza da se dogovore i o terminima, u kojima bi trebalo časovi da budu organizovani i o tome kakva će biti poštovana dinamika prilikom njihovog sprovođenja. A s obzirom na to da su u obavezi da se usaglase i oko rasporeda predavanja, na taj način će precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje individualni tip nastave.

Iako dvoje kandidata treba da pohađaju poluindividualni vid edukacije, biće primenjivana potpuno istovetna pravila, kao i kada nastavu pohađa samo jedno lice. U suštini je tada neophodno da se dvoje njih usaglase sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu oko svih prethodno navedenih detalja.

Svi oni polaznici koji se opredele za varijantu da nastavu pohađaju u grupi bi trebalo da se strogo pridržavaju pravila, koja će u tom slučaju nadležni u konkretnoj poslovnici da definišu. Zapravo će koordinator za nastavu doneti odluku u tom slučaju o svemu, a članovi konkretne grupe su u obavezi da sve to prihvate bez pogovora, budući da se ne dopuštaju nikakve izmene. Najbitnije je da svako od njih bude informisan o tome da je uslov za početak organizacije nastave tog tipa upravo formiranje grupe od minimalno 4 člana. Definisano je pravilnikom pomenute institucije da osmoro polaznika najviše smeju prisustvovati predavanjima u tom slučaju. Vrlo brzo pošto grupa od najmanjeg broja članova bude oformljena će pristupiti koordinator za nastavu preciziranju detalja vezano za organizaciju tog tipa edukacije. Neophodno je da on definiše kog datuma će početi specijalizovani seminar - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima u tom slučaju na prvom mestu. A posle toga bi trebalo da odluči i u terminima, u kojima će časovi za tu grupu polaznika da budu organizovani. Iako on donosi odluku o rasporedu predavanja, to jest precizira u skladu sa kakvom dinamikom će da budu organizovani časovi, informaciju o trajanju nastave će polaznici zainteresovani da je pohađaju u grupi dobiti već u trenutku zvaničnog prijavljivanja. Radi se o tome da je to sve određeno ranije i da važi za svako predstavništvo navedene obrazovne institucije.

Nastavni program stručne obuke - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima

Ne kažu bez razloga da kada članovi određene firme, odnosno svakog sektora mogu međusobno lepo i lako da komuniciraju, a isto tako i da komuniciraju sa nadležnima, onda je to uspešna komunikacija. Međutim, svesni smo svi činjenice da to u praksi nije baš tako, pa je u tom smislu specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima najbolji izbor za sve zaposlene.

Na samom početku je predviđeno da profesor objasni šta se smatra osnovom kvalitetne poslovne komunikacije. A pored ostalog će on tu govoriti o aktivnom slušanju i o važnosti neprekidanja sagovornika, te o tome šta se smatra važnom i validnom povratnom informacijom i zbog čega ona mora da bude i data i primljena u različitim situacijama.

Sem toga, profesor će govoriti i o verbalnoj i o neverbalnoj komunikaciji, tako da će kandidati saznati i koja je osnovna razlika između njih.

Prema programu je predviđeno da stručna obuka i kurs - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima posle toga svakako akcenat stavi na predstavljanje sličnosti i razlika između komunikacije sa kolegama i sa osobama, koje su zadužene za vođenje određene kompanije.

Međutim, činjenica je da i sa jednima i sa drugima treba komunicirati na pravilan način, ali je dobro poznato da se često javljaju i nesuglasice. Zapravo dolazi do različitih neprijatnosti, pa je potrebno naučiti i kako da ih svaki pojedinac izbegne. Upravo to i jeste sledeća tema, koje će obraditi ovaj specijalizovani seminar.

A ne samo da će profesor teoretski objasniti celokupno gradivo, nego će, gde god je to moguće, polaznicima omogućiti i da kroz primere sve to mnogo bolje razumeju.

Na kojoj lokaciji će biti organizovan stručni kurs i obuka - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima i u kojim terminima?

Od svakog fizičkog lica se zahteva da u momentu prijavljivanja navede da li želi specijalizovani seminar - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima da pohađa samostalno, odnosno u grupi ili u paru, jer će u skladu sa svim tim informacijama da dobije precizna obaveštenja o tome kada će edukacija početi, u kojim će terminima biti organizovana i koliko će trajati.

Svakako treba da se tom prilikom opredeli i između mogućnosti da nastavu pohađa online i u okviru jede od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kom slučaju nastava treba da bude organizovana na klasičan način.

Da napomenemo odmah da se predstavništva pomenute obrazovne institucije nalaze na više od 30 lokacija sirom Republike Srbije, pa je i velika mogućnost izbora za svakog polaznika, koji odluči nastavu tako da pohađa.

A praktično sa bilo koje lokacije ima pravo da prati predavanja online, s tim što mora u tom slučaju obezbediti kompjuter, čije karakteristike moraju biti usklađene sa zahtevima organizatora. Prethodno će svaki kandidat dobiti jasne informacije o performansama, koje mora posedovati konkretni uređaj. Takođe će zaposleni u okviru izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije informisati svakog polaznika o postupku instalacije softvera, preko koga će predavanja u tom slučaju da pohađa. Bitno je napomenuti da IT sektor funkcioniše u svakoj poslovnici, što znači da je obezbeđena i tehnička podrška kandidatima u slučaju da postoji za time potreba. Vrlo je važno i da specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima, koja će biti organizovana online, bude maksimalno kvalitetna i da ne dolazi ni do kakvog ometanja. A to će se postići samo obezbeđivanjem stabilne internet konekcije, o čemu svakako kandidat mora voditi računa kada bude birao prostor, u kome će boraviti dok nastavu na taj način bude pohađao.

Svakako je u skladu sa pravilnikom da i online i klasična edukacija mogu biti organizovane kako za grupu polaznika, koja mora brojati između četvoro i najviše osmoro ljudi, tako isto i za dvoje njih istovremeno, odnosno za jednog kandidata, pošto je u ponudi i poluindividualna i nastava poznata pod nazivom „jedan na jedan“.

Striktno su definisana pravila, u skladu sa kojima će biti organizovan grupni tip edukacije. Isključivo koordinator za nastavu u okviru predstavništva, u kome je prijavu izvršilo dovoljno kandidata i grupa oformljena, definiše kako će časovi u tom slučaju da budu organizovani. Da pojednoostavimo, posle formiranja grupe od četiri osobe najmanje će koordinator odlučiti kako o datumu početka nastave u grupi, tako isto i u terminima u kojima će časovi da budu organizovani. Tom prilikom on donosi odluku i o rasporedu predavanja, ali podatak o tome koliko bi ukupno trebalo da traje grupni kurs i obuka - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima će dobiti svaki polaznik u momentu zvaničnog prijavljivanja i upisivanja. Stvar je u tome da je ta informacija definisana ranije od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici i da važi za svako predstavništvo. Ne postoji mogućnost vršenja izmena onoga što koordinator bude odredio, a ako to neko od polaznika bude zahtevao, pa se podrazumeva da će svi oni o tome biti na vreme informisani.

Nasuprot tome, ako kandidat odluči da nastavu pohađa ili u paru ili samostalno, imaće mogućnost da predavanja prati kada i kako njemu odgovara. Zapravo će tada on sa predavačem, ali isto tako i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu precizirati sve vezano za način sprovođenja edukacije koju odluči da pohađa. Naime, pravilnikom je predviđeno da svaki polaznik treba tada da precizira sa pomenutim stručnjacima kog datuma će početi ili individualna ili nastava u paru, kao i u kojim terminima će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani. A s obzirom na to da oni dogovaraju i dinamiku sprovođenja predavanja, automatski znači da zajedno donose odluku i o trajanju jednog ili drugog tipa obuke. Svakako da će biti ostvareni i zahtevi klijenata, koji su zainteresovani za korporativni seminar - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima. Inače je u pitanju edukacija, namenjena isključivo prethodno definisanom broju zaposlenih u određenoj firmi. Ne samo da će nadležno lice jedne od poslovnica institucije organizatora imati obavezu da sa klijentom, odnosno ovlašćenim predstavnikom zainteresovanog preduzeća precizira termine održavanja časova i datum početka, nego i trajanje nastave i mesto njenog održavanja. Stvar je u tome da je pravilnikom određeno da će se oni usaglasiti i oko dinamike, koja će biti u tom slučaju poštovana prilikom organizacije časova, što će dovesti do toga da donose zajedno odluku i o trajanju nastave namenjene radnicima te kompanije. A kada je u pitanju mesto održavanja obuke, predviđeno je da može doći do određenih promena. Prvenstveno se misli na organizaciju nastave u samom preduzeću, u kome su polaznici i zaposleni. Na taj način će njima biti omogućeno da ne gube vreme bespotrebno kako bi došli u izabranu poslovnicu, već će predavač dolaziti na njihovo radno mesto. Izuzetno je značajno i to da prostor mora biti opremljen onako kako je propisano pravilnikom pomenute obrazovne institucije. Svakako će sa tim informacijama biti upoznat klijent, koji izrazi želju da bude izvršena organizacija nastave u njegovoj kompaniji. Takođe se podrazumeva da će svaki polaznik dobiti precizne informacije o onome što definišu njegovi nadležni sa nadležnima u instituciji organizatora, a vezano za princip sprovođenja nastave u konkretnom slučaju.

Koliko će ukupno specijalizovani seminar - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima da traje?

Sve neophodne informacije o načinu organizacije časova, ali i o trajanju nastave će prilikom prijavljivanja, to jest u momentu zvaničnog upisa da dobiju kandidati. Razlog za to je vrlo jednostavan - Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima bude organizovana za grupu polaznika, za jednu osobu i za dvoje njih, pa se i trajanje svakog tipa edukacije može razlikovati.

Uopšteno govoreći, 15 časova je predviđeno zvanični nastavnim programom i to važi i za svaki tip edukacije.

Međutim, do razlike u trajanju nastave dolazi zbog principa organizacije.

U suštini, kandidati koji se opredele da časove pohađaju samostalno ili žele da to učine u društvu još jedne osobe, treba da znaju i da im se dozvoljava da zajedno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije preciziraju, između ostalog i to koliko će trajati individualna ili poluindividualna obuka. Stvar je u tome da je njima prepušteno u dogovoru sa nadležnim predavačem, kao i sa koordinatorom za nastavu da definišu kako će biti navedeni broj časova raspoređen, to jest kojim tempom će oni biti održavani. Upravo iz tog razloga je i predviđeno da naknadno polaznici dobiju podatke o trajanju nastave u paru ili one, koju će individualno pohađati.

Moraju znati svi kojima odgovara princip, prema kome se organizuje grupni kurs i obuka - kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima, da tada važe drugačija pravila. Naime, informacije o tome da će mesec dana trajati grupni tip edukacije će dobiti svaki zainteresovani kandidat u trenutku zvaničnog upisa. Ali baš zbog načina organizacije je predviđeno da naknadno svako od njih sazna i kako će tačno biti taj broj časova raspoređen, jer to posle formiranja grupe od četiri osobe najmanje mora da definiše koordinator za nastavu.

Važno je da istaknemo i informaciju da ova obrazovna institucija nudi mogućnost i sprovođenja korporativnog seminara. Prilikom organizacije edukacije, koja je isključivo zaposlenima u određenoj kompaniji namenjena, se primenjuju vrlo fleksibilna pravila. Donekle možemo reći da su slična onima, koja važe kod poluindividualne i individualne nastave za pojedince. Iz tog razloga nije moguće unapred reći koliko će trajati nastava u tom slučaju, jer je neophodno da predstavnik institucije organizatora definiše zajedno sa nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća na koji način će da bude predviđeni nastavni fond raspoređen u tom slučaju. Samim tim će naknadno biti određeno i koliko bi trebalo nastava za radnike da traje, ali će svako od njih na prethodno definisani način o tome i da bude informisan.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da poboljšate komunikaciju sa članovima tima i rukovodiocima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje