Kurs i obuka - Kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima

Na samom početku moramo napomenuti da korist od teme, kojom će se baviti specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima može imati apsolutno svako, bez obzira da li je zaposlen u tom momentu ili ne. U svakom slučaju ako je u potrazi za zaposlenjem, moći će da primeni stečena znanja i prilikom intervjua za posao, a uopšteno i kasnije kada se bude zaposlio. Naravno da ako je neko već u radnom odnosu, a želi da pohađa ovu edukaciju, jasno je iz naziva da će mu to sasvim sigurno itekako biti od koristi.

U svakom slučaju je bitno naglasiti da institucija organizatora, to jest Obrazovni centar Akademije Oxford ne stavlja apsolutno niti jedan zahtev pred lica, koja žele da pohađaju ovu specijalizovanu edukaciju. U principu jedino što se očekuje jeste da budu zainteresovani za upoznavanje sa tom temom, te naravno da imaju želju da unaprede kvalitet svojih komunikacionih sposobnosti, a prvenstveno na poslovnom planu.

Istakli bismo i to da konkretna obrazovna institucija može isključivo ovu obuku da organizuje za zaposlene u preduzećima, jer se u ponudi nalazi i korporativni tip nastave. Ovde je posebno važno da naglasimo i to da će edukacija, koja je namenjena zaposlenima u nekom preduzeću isključivo biti organizovana ukoliko nadležno lice te kompanije bude to zahtevalo. U principu su pravila organizacije posebno slobodna, jer zahtevi klijenata treba u tom slučaju da budu ispunjeni što je moguće više. Baš zato i jeste dozvoljeno da nadležno lice dotičnog preduzeća prvo kontaktira predstavnika izabrane poslovnice navedene institucije, te da ga i obavesti o tome kako njemu odgovara da predavanja budu u tom slučaju organizovana. A to znači da kurs za određeni broj radnika nekog preduzeća može biti i u okviru njihovog radnog mesta organizovan. Podrazumeva se da to prvo mora zahtevati klijent, a nakon toga će dobiti vrlo precizne informacije o tome na koji način bi trebalo izabrani prostor u okviru tog preduzeća da bude opremljen, a da bi bilo dopušteno da predavanja u njemu budu organizovana. Svakako moramo pomenuti i to da će predstavnik institucije organizatora definisati sa klijentom i kog datuma će početi korporativna nastava, ali i kojim tempom će predavanja da budu organizovana i svakako u kojim terminima bi trebalo da prethodno definisane broj zaposlenih časove pohađaju. S obzirom na to da je pravilnikom navedene obrazovne institucije tako predviđeno, vrlo brzo posle toga će svaki polaznik da dobije informacije o svemu onome što su nadležna lica jedne i druge institucije prethodno odredila.


Prijavu u skladu sa pravilima mora izvršiti svako fizičko lice, a predviđeno je posle toga i da pristupi zvaničnom upisu.

Moramo napomenuti i to da se od svakog polaznika zahteva da prilikom prijavljivanja navede najpre svoje ime i prezime. A uz to je potrebno da dostavi i broj svog telefona, kao i da informiše nadležne u konkretnom predstavništvu o datumu svog rođenja. U principu bi trebalo svaki pojedinačni polaznik da izabere kako želi te podatke da dostavi nadležnima, a na raspolaganju ima tri mogućnosti. Sem ličnog prijavljivanja direktno u prostorijama odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije, dozvoljena je i opcija za dostavljanje tih informacija putem telefona ili elektronski, a kojom prilikom je potrebno da kandidat na zvaničnu mejl adresu te informacije pošalje.

U vrlo kratkom roku posle toga je predviđeno da zaposleni u samom predstavništvu ostvare kontakt sa prijavljenim kandidatima, te da ih obaveste i o tome da je njihovo lično prisustvo u trenutku zvaničnog upisa obavezno. Podrazumeva se da će im tada objasniti i koja dokumenta su u obavezi da tom prilikom donesu, kako bi uz maksimalno poštovanje pravila upis bio izvršen.

TESTOVI


Uzevši u obzir da konkretna obrazovna institucija nudi brojne opcije za pohađanje časova, to je i vrlo važno da sa njima bude upoznat svaki kandidat, jer će mu to pomoći da se odluči kako želi nastavu da pohađa. Trebalo bi da zna da će stručni kurs i obuka - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima biti održan kako za grupu polaznika, tako isto i u formi poluindividualne nastave, odnosno individualne. Sem toga, biće obavešten svaki prijavljeni kandidat i o tome da on bira gde želi da boravi u toku praćenja nastave, jer je ponudom obuhvaćena i klasična edukacija, ali i ona koja se odnosi na korišćenje interneta za pohađanje časova, a koja je poznata kao online nastava.

A da bi bilo koji kandidat mogao da odluči ne samo na koji način želi časove da pohađa, nego i na kojoj lokaciji, on mora da bude upoznat sa svim neophodnim detaljima koji su vezani i za obaveze polaznika i za sam princip organizacije.

Sasvim logično, najjednostavnija pravila se primenjuju kada kandidat odluči na klasičan način kurs da pohađa. Jasno je da će u tom slučaju časovi da budu organizovani u samoj poslovnici, a svaki polaznik ima obavezu da donese odluku i o tome kako želi predavanja da pohađa, jer će na osnovu toga saznati i u kojim terminima je obavezan da bude prisutan u okviru izabrane poslovnice.

Naravno da se prijavljeni mogu odlučiti i da specijalizovani seminar - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima pohađaju online. Potrebno je da u tom slučaju koriste sopstveni kompjuter, zatim da na njega uz maksimalno poštovanje pravila instaliraju namenski softver, te da borave u prostoru u kome postoje propisani uslovi za rad. Jednostavnije govoreći, zainteresovani polaznik će dobiti informacije o samom procesu instalacije programa, ali je u svakom slučaju očekivano da je svako od njih u mogućnosti to samostalno da učini bez ikakvih poteškoća. Međutim, ako i naiđe eventualno na neki problem tom prilikom ili u momentu dok bude časove onlajn pohađao, trebalo bi da bude slobodan i da kontaktira nadležne u IT sektoru konkretne poslovnice. Upravo tu su zaposleni brojni stručnjaci, koji pružaju tehničku podršku polaznicima u tom slučaju kad god je neophodno. Uslov koji je vezan za posedovanje stabilne internet konekcije je naročito značajan, jer na taj način će biti očuvan i kvalitet nastave koja će biti organizovana online. Ističemo da svaki pojedinačni kandidat, u principu ima slobodu da odabere gde želi da u toku ovog kursa bude, odnosno na kojoj lokaciji će da boravi dok bude pohađao predavanja. A tom prilikom on mora posebno da obrati pažnju na osnovne parametre koji su vezani za internet konekciju, zato što se zahteva da ona bude na visokom nivou kvaliteta, budući da će to i te kako imati uticaja i na kvalitet edukacije koja se organizuje prema takvom principu.

Samim tim što i klasična nastava i ona koja se organizuje preko računara mogu biti održane i u okviru individualne, ali i grupne i poluindividualne, predviđeno je da prilikom upisa svaki pojedinačni kandidat izabere koja mu opcija od trenutno ponuđenih najviše odgovara, a kako bi bio upoznat sa svim detaljima koji su bitni za organizaciju nastave u konkretnom slučaju.

Najstrožija pravila važe kada se organizuje specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima za grupu polaznika. Razlog za to jeste što isključivo koordinator za nastavu same poslovnice odlučuje o mnogim detaljima vezano za organizaciju nastave u grupi, osim o trajanju. Naime, radi se o tome da nadležni u okviru ove specijalizovane institucije imaju obavezu ranije da preciziraju koliko bi trebalo ukupno da traje edukacija za grupu polaznika. Nakon što to budu odredili, svaki prijavljeni kandidat će biti u prilici da u trenutku upisa dobije informaciju o trajanju nastave u grupi. A ono o čemu će on naknadno da bude informisan jesu svi detalji koje će precizirati ovlašćeni koordinator za nastavu. U suštini je princip organizacije prilično jednostavan, ali uopšte nije fleksibilan, jer se zahtevi kandidata vezano za izmenu i to apsolutno bilo čega, ne prihvataju u tom slučaju. Sve to će, naravno njima da bude objašnjeno, kako ne bi imali nikakvih nedoumica. Dakle, u jednoj grupi nastavu treba da pohađaju četiri osobe najmanje, odnosno osmoro njih najviše. Primećeno je da je to optimalan broj kandidata, kako bi edukacija bila organizovana na zahtevanom nivou. Moraju pričekati svi prijavljeni da grupa zvanično bude kreirana, a što znači da 4 osobe moraju najmanje prijavljivanje u tom predstavništvu pomenute obrazovne institucije da izvrše. Uzevši u obzir da datum početka nastave u grupi ni u kom slučaju ne može zavisiti od zaposlenih u konkretnom predstavništvu, to će naravno da bude na propisan način predočeno svakom prijavljenom kandidatu. Isto tako će svako od njih biti informisan o činjenici da se izmene ne dozvoljavaju kod edukacije tog tipa, što znači da svaki prijavljeni pojedinac ima i obavezu u potpunosti da prihvati sve ono što ovlašćeno lice te poslovnice bude odredilo. A da bi uopšte nastava na taj način i mogla u ma kom predstavništvu da bude organizovana, zahteva se da 4 osobe najmanje tu prijavu i izvrše. Toliki broj kandidata je neophodan za formiranje grupe, pa će vrlo brzo posle toga ovlašćeni koordinator za nastavu da odluči kako o datumu početka edukacije, tako isto i o rasporedu predavanja predviđenih programom i naravno o terminima u kojima bi trebalo časovi da budu organizovani. Ističemo još jednom da sve to nije podložno promenama, tako da ni zahtevi polaznika u vezi sa time ne smeju da budu prihvaćeni.

Nastava u paru, to jest takozvana poluindividualna podrazumeva, sasvim logično prisustvo 2 osobe u toku časova. Međutim, iako samo jedno lice pohađa individualnu nastavu, pravila organizacije su gotovo istovetna. U tom smislu se i naglašava da će dvoje polaznika ili samo jedan, a sve u zavisnosti od toga da li je u pitanju poluindividualna obuka i kurs - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima ili individualna nastava, da se usaglase sa zvanično ovlašćenim predstavnicima institucije organizatora o načinu na koji će časovi u konkretnom slučaju da budu održani. Zapravo to znači da će ovlašćeni koordinator za nastavu u tom predstavništvu zajedno sa polaznicima i sa nadležnim profesorom da odluči o tome kako će časovi da budu u konkretnom slučaju organizovani. A pored toga što će oni precizirati kog datuma bi trebalo prethodno odabrani tip edukacije da počne, u obavezi su da odrede i termine u kojima će da budu organizovana predavanja. Naravno da će se dogovoriti i o tačnom rasporedu predviđenog broja časova, te će upravo zahvaljujući tome zajedno i da odluče o trajanju bilo individualne, bilo takozvane nastave u paru.

Kojim temama će se baviti stručna obuka i kurs - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima?

Ne kaže se bez razloga da je umeće komunikacije posebno važno u poslovnom svetu. A upravo sa tog aspekta je predviđeno i da počne specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima. Svakako će biti predstavljen osnovni cilj ove edukacije, te ukratko i plan i program nastave.

Svakako se podrazumeva da će se profesori fokusirati na predstavljanje primera, odnosno situacija iz čega će moći svaki kandidat da nauči i zbog čega efektivna komunikacija mora da postoji u poslovanju. Sasvim je svejedno, u principu da li pojedinac komunicira sa osobama iz svog tima, na čijem čelu se nalazi ili to čini sa licima, koja su po hijerarhiji u dotičnoj firmi viša od njega, odnosno sa poslovnim partnerima. Najbitnije je da usavrši umeće komunikacije u različitim situacijama, a sasvim sigurno će mu u tome pomoći praćenje ove stručne edukacije.

A pored ostalog, profesori će objasniti i kako se definiše komunikacija u poslovnom svetu, odnosno šta se smatra pod pojmom takozvane komunikacione mreže. Isto tako će u tom segmentu polaznici biti u mogućnosti da se upoznaju i sa različitim vrstama komunikacija, te da saznaju koje metode se tada najčešće primenjuju.

Zaposleni u različitim preduzećima obično komuniciraju na specifičan način, ali se neretko tada mnogo greši, a u smislu da dolazi do određenih propusta i različitih konfliktnih situacija bez potrebe. Baš takve situacije će biti predstavljene polaznicima ove edukacije, kako bi oni bolje razumeli na koji način se preporučuje komunicirati sa poslovnim partnerima i sa saradnicima, da ne bi dolazilo uopšte do grešaka u komunikaciji.

Na koji način bi trebalo u praksi da funkcioniše komunikacija sa osobama, sa kojima kandidat dolazi u dodiru u svom poslovnom okruženju i to sa aspekta verbalne i neverbalne komunikacije, svakako će da bude posebno pažljivo predočeno svakom pojedinačnom polazniku.

Primeri iz prakse će biti, takođe zastupljeni, a ukratko će profesori objasniti i koja je razlika između neverbalne i verbalne komunikacije.

Sem toga je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima svakom kandidatu pruži mogućnost da sazna i kako bi trebalo da se odvija komunikacija sa partnerima elektronskim putem, odnosno u pisanoj formi. Poseban segment će, ustvari biti usmeren na takav vid komunikacije, te se podrazumeva da će i u tom delu polaznicima biti predstavljeni različiti primeri. U suštini je nastavnim programom određeno da akcenat bude stavljen upravo na primere iz prakse, iz kojih kandidati mogu naučiti koje se greške najčešće javljaju. A na osnovu toga će i sami doći do zaključka kako je potrebno komunicirati pisanim putem, te na koji način bi trebalo te greške izbeći ili makar na najmanju moguću meru svesti.

Završni deo ove edukacije će biti usmeren na sve one finese, koje se najčešće u praksi javljaju, tako da će polaznici naučiti pored ostalog i kako da se ponašaju u određenim situacijama, koje se mogu tretirati kao konfliktne, ali i kako da dopru na što bolji način do sagovornika i slično.

U principu je specijalizovani seminar - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima na prvom mestu zamišljen kao interaktivan, a što se posebno odnosi na završni segment ove edukacije. A baš u tom smislu i jeste iznet zahtev pred sve prijavljene kandidate, odnosno učesnike ove obuke, da iskažu svoje mišljenje o temama koje će biti tom prilikom obrađene. Na taj način će svako od njih dobiti mogućnost učešća u toku ove edukacije, kao i razrešavanje svih mogućih nedoumica, jer će pojedincima biti dozvoljeno da pitaju predavača sve u vezi sa konkretnom temom, a kako bi bilo kakvu nedoumicu, koju možda i imaju, na licu mesta i razjasnili.

Inače će u određenim segmentima ove edukacije biti prikazane i različite situacije, do kojih svakako može doći u stvarnom životu. Potrebno je da u okviru tih vežbi uzme učešće svaki kandidat, jer će na taj način sasvim sigurno biti u prilici da mnogo lakše razume temu, koja je predmet konkretne vežbe.

Na kojoj lokaciji i u kojim terminima će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima?

Prilikom prijavljivanja se od svakog pojedinačnog polaznika zahteva da, uz maksimalno poštovanje pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford navede kako želi specijalizovani seminar - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima da pohađa, odnosno gde.

Prethodno će nadležni u konkretnoj poslovnici informisati svakog kandidata o tome da nastava za fizička lica može biti organizovana kako u formi individualne i grupne, tako isto i u paru, uzevši u obzir da je u ponudi i poluindividualni tip edukacije.

Važno je da budu upoznati sa činjenicom da se i grupni i poluindividualni i individualni tip nastave mogu organizovati na klasičan način i onlajn. S obzirom na to da se u ponudi nalazi toliko mogućnosti, očekuje se da svaki kandidat odluči gde želi da boravi dok predavanja budu bila organizovana i na koji način želi da im pristupi, pa će u skladu sa svim tim detaljima precizno i da bude obavešten o svim potrebnim detaljima.

Broj polaznika kojima je dozvoljeno prisustvo predavanjima u formi grupne nastave je tačno definisan i podrazumeva učešće od 4 do 8 ljudi najviše. Uzevši u obzir da je organizator jasno odredio koliko kandidata treba tada da prisustvuje nastavi, nije začuđujuće što se zahteva prvo da četvoro njih izvrše prijavu, jer tek posle toga grupa može da bude formirana i nastava po tom principu može u konkretnoj poslovnici da bude organizovana. Podrazumeva se da će svaki zainteresovani kandidat o tome da bude obavešten, kako ne bi imao nedoumicu u vezi sa tim što mora da pričeka formiranje grupe. Sa tim u vezi naglašavamo i da će prilikom prijavljivanja svako od njih saznati koliko bi ukupno trebalo da traje grupni tip edukacije, budući da je to informacija koja je ranije dostupna, jer se određuje na globalnom nivou i primenjuje se za svako predstavništvo navedene obrazovne institucije. A zapravo će koordinator za nastavu u okviru konkretne poslovnice biti u obavezi da nedugo nakon kreiranja grupe navede kog datuma će početi specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima, te da odluči o tome u kojim će terminima časove članovi te grupe pohađati i kakvom će dinamikom predavanja da budu sprovedena. Kada sve to bude odredio, u obavezi je da obavesti polaznike o svim tim detaljima, te da naglasi posebno da se promene ne dozvoljavaju kod nastave tog tipa. Dakle, čak i ako neki kandidat bude eventualno želeo da zahteva izmenu, recimo datuma početka grupne nastave ili termina održavanja časova, to ne sme da bude uzeto u obzir ni u kom slučaju.

Zato i ima mogućnost svako fizičko lice da nastavu pohađa u formi individualne ili poluindividualne, jer tada važe mnogo slobodnija pravila. U suštini se radi o vrlo jednostavnom način organizacije časova, budući da se svakom pojedinačnom polazniku daje dozvola da zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu same poslovnice i sa nadležnim stručnjakom, koji bi trebalo da vodi ili nastavu u paru ili individualnu, usaglasi oko načina organizacije časova. A to znači da su oni u obavezi da preciziraju ne samo kog datuma bi trebalo da počne konkretni tip edukacije, nego je potrebno i da se usaglase oko termina u kojima će predavanja da budu u konkretnom slučaju organizovana. Međutim, pored svega toga, njihova je obaveza da definišu i raspored časova, to jest da odluče kakva će dinamika tom prilikom biti primenjivana, pa će na taj način doneti zajedno odluku i o trajanju nastave u paru, to jest poluindividualne ili one, koju treba samo jedan kandidat da pohađa. A sve to znači da se trajanje individualne i poluindividualne edukacije može razlikovati u odnosu na grupni seminar.

Uzevši u obzir da je pravilnikom pomenute institucije određeno da se sva tri tipa edukacije, koja se nalaze u ponudi mogu organizovati i u poslovnicama, a kada se primenjuje klasičan princip organizacije i putem interneta, neophodno je da se svaki kandidat između te dve mogućnosti odluči u trenutku zvaničnog upisa.

Mora znati svako koga interesuje online kurs i obuka - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima da ima obavezu u tom slučaju sopstveni kompjuter za pristup nastavi da koristi. Isto tako mora znati i da taj računar mora imati adekvatne karakteristike, jer je vrlo važno da na visokom nivou bude organizovana i nastava na taj način. Podrazumeva se da će nadležni u konkretnom predstavništvu informisati svakog prijavljenog polaznika o tome koje performanse mora imati odabrani uređaj, ali i o činjenici da se stabilna internet veza zahteva za sve vreme trajanja časova. Naime, važno je napomenuti da svaki polaznik ima dozvolu lično da izabere gde želi da bude dok predavanja traju, odnosno dok bude nastavu online pohađao. Međutim, on posebno mora voditi računa i o kvalitetu internet veze u izabranom prostoru, jer je to naročito važno za nesmetano sprovođenje predavanja. Posebnu vrstu programa će biti u obavezi svaki polaznik u tom slučaju prethodno da instalira na izabrani računar, a u skladu sa pravilima i smernicama, koje će mu pre toga dati zaposleni u konkretnoj poslovnici. Ističemo da se ne radi uopšte o zahtevnom postupku, te da se pretpostavlja i da svaki kandidat može bez ikakvih metni da instalira konkretni softver samostalno. Ipak ističemo i to da ko god se ne bude u potpunosti dobro snašao u tom slučaju ili ko naiđe na neku poteškoću u toku praćenja časova onlajn, ima mogućnost da kontaktira nadležne u IT odeljenju, a koje u okviru svakog predstavništva navedene institucije postoji. Naime, tehnička podrška je na raspolaganju svakom kandidatu, tako da će IT stručnjaci biti od koristi svima koji imaju ma kakav problem, te se podrazumeva da će nastojati u što kraćem roku i da ga reše.

Pomenuta obrazovna institucija nastavu može organizovati po zahtevu i isključivo za radnike bilo kog preduzeća. U tom slučaju će biti organizovana korporativna obuka i kurs - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima, a biće primenjena vrlo slobodna pravila. Najjednostavnije rečeno, biće dozvoljeno nadležnom licu te kompanije prvo da sve zahteve jasno iznese nadležnima u instituciji organizatora, a vezano i za princip organizacije nastave i za mesto njenog održavanja. U suštini, isključivo kada edukaciju treba da pohađaju zaposleni u nekoj kompaniji, može da bude dozvoljena izmena u tom segmentu, a prvenstveno u tom smislu da im bude omogućeno časove da prate u okviru kompanije, u kojoj su i zaposleni. Nadležno lice zainteresovanog preduzeća ima obavezu u tom slučaju da obezbedi propisane i optimalne uslove za rad, odnosno da izabere prostor koji sadrži sve što je neophodno za nesmetano sprovođenje edukacije. Podrazumeva se da će pre toga dobiti tačne informacije o tome koje karakteristike mora imati izabrani prostor. Sem toga, upravo će nadležni predstavnik zainteresovane kompanije biti u obavezi da zajedno sa zvanično ovlašćenim licem bilo koje od poslovnica navedene obrazovne institucije definiše na koji način će nastava za zaposlene da bude organizovana. Najjednostavnije rečeno, oni će se usaglasiti oko termina održavanja časova, te svakako oko datuma početka nastave i naravno oko rasporeda predavanja. S obzirom na to da su u obavezi da preciziraju i kakvom bi dinamikom trebalo definisani nastavni fond da bude organizovan, bitno je napomenuti da će oni na taj način doneti odluku i o trajanju edukacije tog tipa. Svi koji bi trebalo da pohađaju nastavu, odnosno prethodno definisani broj zaposlenih u tom preduzeću će biti informisani o mestu održavanja nastave, zatim o datumu početka i svakako o rasporedu časova i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana u tom slučaju.

Koliko bi trebalo da stručni seminar - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima ukupno traje?

Kada su u pitanju pojedinačni polaznici, to jest fizička lica, njima je na raspolaganju kako grupna obuka i kurs - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima, tako isto i mogućnost da nastavu pohađaju sasvim samostalno ili u društvu još jedne osobe, odnosno u okviru individualne ili poluindividualne. Iz svega navedenog je jasno da se ne razlikuje samo broj polaznika, koji treba da pohađaju časove u konkretnom slučaju, već postoje i određene razlike i odstupanja u načinu organizacije časova. Samim tim važi pravilo da je različito trajanje za svaki tip edukacije, te se podrazumeva da će svaki pojedinačni polaznik o tome na vreme da bude informisan.

U principu jedino kada kandidat odluči da nastavu pohađa u formi grupne ima priliku i da dobije informacije o trajanju edukacije unapred, budući da tako predviđaju pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Ističemo da će ukupno mesec dana biti u obavezi članovi bilo koje grupe da pohađaju nastavu.

A dodatno će svako od njih dobiti informaciju i o tome na koji način će 15 časova, koliko ih se nalazi u zvaničnom programu ove edukacije, da bude raspoređeno. Da budemo precizni, tek pošto četiri osobe najmanje izvrše prijavu u tom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, ovlašćeni koordinator za nastavu je u obavezi da precizira ne samo raspored predavanja, nego i da odluči o tome u kojem će terminima časovi da budu organizovani i naravno kog datuma će edukacija tog tipa početi.

Međutim, u ponudi ove obrazovne institucije se nalazi i individualna nastava, kada samo jedan polaznik predavanja pohađa. A u tom slučaju su pravila mnogo slobodnija, pa je dozvoljeno kandidatu da direktno sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu precizira na koji način će određeni nastavni fond da u tom slučaju bude raspoređen. Upravo iz tog razloga i napominjemo da trajanje individualne nastava može biti kraće nego kada časove pohađa grupa polaznika, ali i duže.

Trebalo bi pomenuti i to da poluindividualni kurs i obuka - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima može trajati, isto tako kraće ili duže nego nastava u grupi. Zapravo se potpuno isti princip primenjuje kao i kada časove pohađa jedno lice, a s tim što tada nastavi treba dvoje kandidata da pristupaju u isto vreme. Zato i ističemo da će se upravo oni zajedno dogovoriti kako sa koordinatorom za nastavu o ovim detaljima, tako isto i sa nadležnim profesorom.

Slobodno možemo reći da se potpuno ista pravila kao i kod individualne, odnosno poluindividualne edukacije za fizička lica primenjuju i kada je u pitanju korporativni tip nastave. S obzirom na to da tačno definisani broj zaposlenih u nekom preduzeću tada treba časove da pohađaju, očekuje se da upravo njihovi nadležni preciziraju sve detalje, pa i raspored predavanja, odnosno trajanje korporativnog kursa sa predstavnicima institucije organizatora. Naravno da će uz maksimalno poštovanje pravila pomenute institucije o svemu tome biti obavešteni polaznici, ali i o ostalim detaljima koji će na vreme biti definisani.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje