Kurs i obuka - Kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj

Samo je potrebno da svako ko je zainteresovan da pohađa specijalizovani seminar - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj jednostavno želi da se sa tom temom upozna, budući da Obrazovni centar Akademije Oxford nema nikakav zahtev za zainteresovana lica. Naime, to zapravo znači da apsolutno svako ko ima želju, automatski ima i pravo da nastavu pohađa.

Bitno je da svako zainteresovan izvrši i prijavljivanje uz maksimalno poštovanje pravila navedene obrazovne institucije.

U prijavi je potrebno da navede svoje ime i prezime, broj telefona i datum rođenja. A te informacije može dostaviti ili na mejl adresu ili ih može izdiktirati putem telefona, odnosno lično u jednoj od poslovnica institucije organizatora.


S obzirom na to da je prema pravilniku navedene obrazovne institucije predviđeno da svaki prijavljeni kandidat ima obavezu i da bude lično prisutan u trenutku zvaničnog upisivanja, o tome će polaznici biti na vreme obavešteni. Isto tako će im nadležni predočiti koja dokumenta su u obavezi u tom momentu da dostave. A posle toga će odlučiti na koji način žele nastavu da pohađaju, odnosno blagovremeno će biti informisani o tome prema kojim principima se organizuje edukacija za fizička lica.

Uzevši u obzir da se nastava za pojedinačne polaznike može organizovati na više načina, to je sasvim i očekivano što se pred svakog prijavljenog kandidata stavlja zahtev da navede i gde mu odgovara časove da pohađa i na koji način. Na osnovu njegove odluke će i dobiti potrebne informacije o načinu organizacije časova. Isto tako postoji mogućnost i da specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj bude održana u formi korporativne nastave, u kom slučaju će tačno određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji da pohađaju časove.

A kada je u pitanju korporativna edukacija, pravila organizacije se mogu okarakterisati kao izuzetno fleksibilna.

TESTOVI


Predviđeno je da najpre nadležno lice u okviru zainteresovane firme navede zaposlenima u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford kako mu odgovara da njegovi radnici predavanja pohađaju i gde. Zapravo je to jedini tip edukacije gde organizator dozvoljava promenu mesta održavanja nastave. U slučaju da u okviru dotičnog preduzeća postoji prostor, koji može odgovoriti na zahteve institucije organizatora, nastava će i tamo biti održana. Naravno, potrebno je prvo da klijent navede to kao zahtev, a zatim da sa nadležnima precizira detalje, odnosno da prihvati njihove sugestije u vezi sa opremljenošću samog prostora.

Nakon što to bude bilo definisano, potrebno je da se klijent i organizator, odnosno njihovi zvanični predstavnici usaglase i oko svih ostalih detalja. Prvenstveno se misli na određivanje tačnog datuma početka korporativne nastave. Potrebno je takođe i da definišu u kojim terminima će biti organizovani časovi i na koji način će celokupan nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen. A s obzirom na to da će biti u obavezi da preciziraju i detalje u vezi sa rasporedom časova, njihova je obaveza da se usaglase i oko trajanja tog tipa edukacije. Svi zaposleni koji treba predavanja u tom slučaju da pohađaju će dobiti informacije o svemu tome nakon što one budu bile definisane.

Napominjemo još jednom da fizička lica mogu birati i gde im odgovara nastavu da pohađaju i na koji način. U ponudi je opcija da predavanja budu organizovana na klasičan način i online, odnosno da časove polaznici prate ili u formi grupne nastave ili samostalno ili u paru. Jednostavnije rečeno, ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford je obuhvaćena klasična i onlajn edukacija, koje mogu biti organizovane prema pravilima individualne, grupne i poluindividualne nastave.

Samim tim što postoji toliko opcija u ponudi, kada je u pitanju organizacija nastave, sasvim je i očekivano da se pred svakog prijavljenog kandidata stavlja zahtev da izabere i gde mu odgovara da predavanja pohađa i na koji način.

Najpre mora odabrati da li želi da nastavu pohađa prema klasičnom principu, to jest u prostorijama jedne od poslovnica ove obrazovne institucije ili mu više odgovara da je prati prema pravilima učenja na daljinu.

Jednostavnija opcija je kada je u pitanju nastava, koja se organizuje na klasičan način, pošto tada kandidat treba samo da izabere u kojoj od poslovnica mu odgovara predavanja da prati. Naravno, neophodno je i da o tome informiše zaposlene prilikom zvaničnog prijavljivanja, to jest kada bude vršio upis.

A ako se odluči da nastavu pohađa online, onda prvo mora obezbediti sopstveni kompjuter, preko koga će i da pohađa predavanja. Sem toga je potrebno da instalira tačno određenu vrste softvera na taj uređaj, kako bi mu bilo omogućeno da pristupi časovima. Naravno da će ga zaposleni u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije o tim detaljima informisati. A kako je vrlo važno da veza sa internetom u toku svakog časa bude stabilna, to se očekuje da polaznik sa puno pažnje odabere na kojoj lokaciji će nastavu i da pohađa. U svakom slučaju je svima od njih na raspolaganju i korisnička podrška, odnosno tim stručnjaka, koji će im omogućiti da reše bilo kakav problem koji iskrsne u toku praćenja nastave online ili dok polaznici budu instalirali namenski program.

Treba svakako posle toga da izaberu i da li im odgovara da specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj bude organizovan u formi grupne nastave, odnosno da li žele časove da pohađaju individualno ili u formi takozvane poluindivudualne indikacije.

Polaznici koji budu odabrali da predavanja pohađaju u formi grupne nastave će biti u obavezi da se prvo opredele između dve opcije, uzevši u obzir da u tom slučaju edukacija može biti organizovana za standardnu grupu i za mikro grupu. Od četvoro do osmoro kandidata pohađaju predavanja, kada je u pitanju standardna grupa, dok je troje njih prisutno tokom časova, ako se nastava organizuje u formi mikro grupe. Međutim, iako se broj polaznika razlikuje, princip organizacije nastave u oba slučaja je potpuno isti.

A reč je o izuzetno strogim pravilima organizacije, tim pre što odluku o svemu isključivo donose nadležni u konkretnoj poslovnici, odnosno u okviru pomenute obrazovne institucije. Da sve to pojednostavimo, odmah napominjemo da se unapred definiše samo koliko će ukupno da traje nastava u grupi, a sve ostalo kasnije. Tačnije, tek nakon što grupa u konkretnoj poslovnici bude bila formirana, koordinator za nastavu će moći da odluči o tome kog datuma će edukacija početi, u kojim terminima će časovi biti organizovana i kakvom dinamikom. Dakle, do onog momenta dok ne bude formirana grupa, to jest dok dovoljan broj polaznika prijavu ne izvrši, nije moguće da nastava na taj način bude organizovana. Sve to će naravno da bude ranije predočeno polaznicima, kako ne bi imali nikakvih nedoumica. Isto tako će im biti rečeno i da se njihovi zahtevi u vezi sa izmenama kog segmenta ne mogu prihvatiti prilikom organizacije nastave za grupu, a sasvim svejedno da li je u pitanju mikro ili standardna grupa. Jednostavno, očekuje se da članovi konkretne grupe prihvate u potpunosti sve ono što bude definisao organizator pre toga. Upravo iz tog razloga i jeste zainteresovanima na raspolaganju mogućnost da nastavu pohađaju u formi individualne ili poluindivudualne.

U suštini će prema potpuno istovetnim pravilima biti organizovan i poluindividualni seminar - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj i onaj, koji podrazumeva prisustvo samo jednog polaznika, to jest individualni tip edukacije.

Izuzetno su fleksibilna pravila organizacije u oba slučaja, jer podrazumevaju da kandidati treba sa predstavnicima institucije organizatora, odnosno sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu oko apsolutno svih detalja da se dogovore. Najpre definišu kog datuma će početi nastava u paru ili nastava poznata kao jedan na jedan. Odmah zatim je njihova obaveza da se dogovore i oko detalja, koji su vezani za precizne termine održavanja časova i za njihov raspored. Zahvaljujući tome što je predviđeno da se dogovore i o rasporedu predavanja, oni će zajedno da se dogovore i o tome koliko će ukupno da traje taj vid edukacije, pa se zato i navodi da su u pitanju izuzetno fleksibilna pravila organizacije.

Kojim se sve temama bavi specijalizovani seminar - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj?

Da bi bilo ko mogao da se okarakteriše kao stručnjak za organizacioni razvoj on najpre mora biti upućen u to šta se pod tim pojmom stvar smatra. Upravo od te teme je predviđeno da stručni kurs i obuka - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj porčne. A svakako će profesor tom prilikom ne samo objasniti šta se karakteriše kao organizacioni razvoj jedne kompanije, već će prikazati i različite primere iz prakse.

Da bi polaznici bolje razumeli zašto je važna implementacija toga u poslovanje, predviđeno je nastavnim programom da predavač prikaže i pozitivne i negativne primere iz prakse. Ustvari će fokus biti stavljen upravo na negativne primere iz prakse, jer će na osnovu prikaza kompanija, koje nisu prihvatile ideju uvođenja organizacionog razvoja u svoje poslovanje, polaznici razumeti zbog čega je to važno da učine.

Potrebno je da osoba koja se sertifikuje za stručnjaka za organizacioni razvoj vodi računa i o tome na koji način komunicira i sa kolegama i sa nadređenima, odnosno sa poslovnim partnerima. I o tome će naravno biti reči tokom ove edukacije.

Zatim je predviđeno da profesor objasni koja su osnovna pravila, koja moraju biti poštovana da bi organizaciona struktura funkcionisala na najbolji mogući način. Najpre je važno da ta struktura bude u potpunosti prilagođena potrebama, odnosno ciljevima određene kompanije. Zatim je potrebno da organizacija bude usklađena sa svim predviđenim zahtevima, odnosno beneficijama koje će imati kako zaposleni, tako isto i menadžeri. S obzirom na to da je komunikacija izuzetno važna, to će specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj jedan deo posvetiti i toj temi. A biće govora o tome kako bi trebalo razvijati umeće komunikacije među članovima kolektiva, odnosno na koji način bi trebalo upravljati konfliktima i ako je moguće izbeći ih.

S obzirom na to da ne postoji uobičajeni plan, koji se može primeniti na svaku kompaniju vezano za organizacionu strukturu, odnosno razvoj, to je vrlo važno da polaznici budu upoznati kroz primere sa različitim organizacionim strukturama.

A ukoliko specijalizovani seminar - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj bude organizovan u formi korporativne nastave, profesor može da izađe u susret klijentu u tom slučaju, te da primere iz prakse o kojima će biti reči u potpunosti prilagodi sferi delovanja same kompanije, u kojoj su polaznici u tom slučaju zaposleni. Naime, klijent može dostaviti odgovarajući primer profesoru, o če,mu će on diskutovati sa zaposlenima u toj kompaniji, a koji budu pohađali korporativni seminar - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj.

Akcenat će u svakom slučaju da bude upravo na prikazivanju različitih primera, jer se smatra da će na taj način polaznicima značajno biti olakšano shvatanje ove tematike.

A ukoliko bilo ko od njih bude imao neko pitanje, imaće priliku i da ga postavi profesoru u toku predavanja, kako bi sve moguće nedoumice tom prilikom razjasnio.

Na kojoj će lokaciji i kada biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj?

Sve detaljne informacije o tome u kojim će terminima da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj, ali i o tome na kojoj lokaciji će polaznici predavanja pohađati će biti dostupne prilikom prijavljivanja i upisivanja, odnosno kada kandidat donese odluku o tome kako želi nastavu da pohađa.

Da pojasnimo, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi svim fizičkim licima mogućnost da pohađaju nastavu u grupi, potom individualno ili u paru, a sva tri tipa edukacije mogu da budu organizovana i online i prema klasičnom principu.

Dakle, upravo iz tog razloga je prepušteno svakom pojedinačnom polazniku da izabere između ponuđenih opcija, a nakon toga će dobiti precizne informacije o detaljima.

Da naglasimo i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnosti da specijalizovani seminar - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj bude organizovan prema pravilima korporativne edukacije, to jest da nastavu pohađa tačno određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji. Tom prilikom će biti primenjena prilično fleksibilna pravila organizacije, odnosno biće maksimalno ispunjeni zahtevi klijenta, što je u ovom slučaju nadležno lice zainteresovane kompanije.

Jednostavnije rečeno, predstavnik bilo kog preduzeća, čiji zaposleni bi trebalo da se upoznaju sa tematikom ove edukacije će najpre kontaktirati nadležne u okviru bilo koje od 40 poslovnica ove obrazovne institucije i izneti zahtev za organizaciju tipa nastave. Njegova je obaveza zatim da se sa organizatorom dogovori kao prvo o tome na kojoj će lokaciji biti omogućeno zaposlenima da predavanja pohađaju. Naime, radi se o tome da samo u ovom slučaju institucija organizatora dozvoljava promenu lokacije održavanja časova, jer oni mogu biti održani i u prostorijama zainteresovanog preduzeća.

Najbitnije je da u tom slučaju bude ispoštovan svaki zahtev organizatora, koji se odnosi na opremljenost samog prostora, u kome će polaznici, to jest zaposleni u toj kompaniji da pohađaju predavanja.

A nakon što budu zajedno definisali lokaciju održavanja korporativne nastave, u obavezi su i da sve ostale detalje zajedno preciziraju. Na prvom mestu se misli na definisanje detalja vezano za datum početka nastave, odnosno za termine održavanja časova, a zatim i na preciziranje rasporeda predviđenog broja časova. Uzevši u obzir da je prema pravilniku institucije organizatora predviđeno da se oni dogovaraju i o tačnom rasporedu predavanja, to automatski podrazumeva da će se na taj način dogovoriti i o tome koliko će zapravo u tom slučaju obuka da traje. A pošto sve to budu zajedno odredili, biće obavešten svaki pojedinačni polaznik o tim detaljima na propisani način.

Kada su u pitanju fizička lica, koja žele da se upoznaju sa tematikom ove edukacije, kao što smo već pomenuli, njihova je obaveza da izaberu između mogućnosti koje su im ponuđene.

Svi kandidati koji se odluče za opciju da nastavu pohađaju na klasičan način, treba da znaju da na 40 lokacija u ovom momentu Obrazovni centar Akademije Oxford ima poslovnice. S obzirom na to da ih je sasvim dovoljno u našoj zemlji, to bi trebalo svaki kandidat pojedinačno da pronađe predstavništvo institucije organizatora, koje mu je najbliže i u kome mu odgovara da pohađa na klasičan način predavanja.

Trebalo bi da svako kome odgovara da specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj bude organizovan online zna i to da u tom slučaju mora koristiti sopstveni računar. A taj uređaj mora imati odgovarajuće performanse, kako bi edukacija mogla da bude na pravilan način organizovana. Naravno da će u skladu sa pravilnikom svaki pojedinačni polaznik na vreme da dobije informaciju o tome koje performanse bi morao da zadovolji konkretni kompjuter, da bi polaznik bez ikakvih smetnji mogao predavanja preko njega onlajn da pohađa.

Važno je takođe i da svako od njih ima na umu da je njegova obaveza da instalira tačno određenu vrstu programa na taj kompjuter, kako bi pohađao predavanja. Nadležni u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora će informisati svakog pojedinačno o tome kako bi trebalo da teče postupak instalacije programa. A ako se bilo koji polaznik u tom slučaju ne bude u potpunosti snašao da samostalno instalira softver, može da kontaktira korisničku podršku, odnosno članove IT sektora u okviru dotične poslovnice i od njih da traži pomoć. Uslov koji je bitno da ispoštuje svaki kandidat, koji se za ovu opciju odluči jeste da boravi u prostoru, u okviru koga postoje optimalni uslovi za rad, a što se odnosi na kvalitet internet konekcije. Naime, bez obzira što on praktično samostalno može da izabere gde će da boravi dok predavanja traju, mora i o tom detalju da vodi računa.

Nakon što polaznici odaberu da li im odgovara da nastavu pohađaju online ili na klasičan način, njihova je obaveza i da se odluče između pohađanja nastave u paru, u grupi ili individualno.

Moramo napomenuti odmah da kada je u pitanju grupna obuka i kurs - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj, nastava može biti organizovana za mikro grupu, koja broj tri člana i za standardnu grupu, koja broji između četvoro i osmoro ljudi.

Potpuno je isti princip organizacije u oba slučaja, s tim što se razlikuje samo broj prisutnih. Naime, koordinator za nastavu je u obavezi da sve detalje u tom slučaju definiše, odnosno da odredi i termine održavanja časova i njihov raspored i datum početka. Međutim, s obzirom na to da je broj polaznika jasno definisan u oba slučaja, tek posle prijavljivanja dovoljnog broja kandidata nastava u grupi može da bude organizovana. O tome će na vreme da bude obavešten svaki prijavljeni kandidat, koji je zainteresovan za opciju da nastavu pohađa na taj način. Isto tako će mu biti napomenuto da zahtevi članova grupe u vezi sa izmenom bilo kog segmenta ne smeju da budu prihvaćeni kada je u pitanju nastava tog tipa. A podatak o tome koliko je predviđeno da obuka za grupu polaznika, bez obzira da li je u pitanju standardna ili mikro grupa, traje će dobiti već prilikom prijavljivanja i upisivanja, zato što je to podatak koji je definisa na nivou celokupne poslovnice, odnosno institucije organizatora.

Znatno fleksibilnija pravila važe kada je u pitanju individualna nastava, odnosno ona koja se naziva i nastava jedan na jedan, kao i kada se organizuje nastava u paru ili poluindivudualna. Da ne bi bilo zabune, naglašavamo da su pravila organizacije u oba slučaja potpuno ista, ali se broj polaznika razlikuje, jer jedno lice pohađa individualnu, a dvoje njih poluindivudualnu obuku. Potrebno je da se upravo kandidati u tom slučaju direktno sa profesorom i sa kordinatorom za nastavu u poslovnici, u okviru koje su u skladu sa pravilima pre toga izvršili prijavljivanje i upisivanje, oko svih detalja dogovore. Ne samo da će oni zajedno da definišu kog datuma bi trebalo specijalizovani seminar - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj da počne u tom slučaju, nego će odrediti i u kojim terminima će koji čas da bude organizovan. Isto tako su u obavezi i da se dogovore o trajanju bilo nastave u paru, bilo individualne, odnosno da preciziraju kakvom dinamikom će ranije određeni broj časova da bude sproveden.

Koliko je predviđeno da će specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj da traje?

U skladu sa pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da unapred informaciju o tome koliko će tačno specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj da traje jedino mogu da dobiju polaznici, koji se budu odlučili da nastavu pohađaju u formi grupne. A to isto se odnosi i na standardnu grupu i na mikro grupu.

Najvažnije je da svi oni imaju na umu da tek posle prijavljivanja dovoljnog broja polaznika u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, svako od njih može dobiti informaciju o datumu početka nastave, ali i o svim ostalim bitnim detaljima.

U suštini je najvažnije da polaznici znaju da se 8 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu, prema kome se ova stručna edukacija organizuje. A taj broj časova će u slučaju nastave u grupi biti raspoređen na 3 dana.

Tek posle formiranja grupe od predviđenog broj članova će svima njima na raspolaganju biti informacija o datumu početka nastave, odnosno o terminima u kojima će časovi biti organizovani i o njihovom rasporedu, a svakako će ranije znati koliko bi trebalo da traje edukacija tog tipa.

Svi oni polaznici kojima najviše odgovara da nastavu pohađaju ili u paru ili samostalno će informaciju o trajanju dobiti naknadno. Zapravo sve zavisi od toga šta će se oni dogovoriti sa predstavnicima institucije organizatora, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa profesorom, koji će individualni ili poluindivudualna tip edukacije da vodi.

U pitanju je fleksibilan princip organizacije, tako da se podrazumeva da će polaznici definisati raspored časova sa nadležnima, ali i sve ostale detalje, pa iz tog razloga jednostavno nije moguće ranije dati informaciju bilo kome o tome koliko će ukupno specijalizovani seminar - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj u konkretnom slučaju ukupno da traje.

Pravila organizacije korporativnog tipa nastave, kada tačno određeni broj zaposlenih predavanja treba da pohađaju je vrlo sličan kao i kada je u pitanju poluindivudualna ili individualna nastava za fizička lica. Dakle, potrebno je da se ovlašćeno lice u okviru zainteresovane kompanije dogovori sa predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford, to jest konkretne poslovnice te obrazovne institucije, o svim detaljima vezano za organizaciju nastave. Pored toga što će oni definisati na koji način bi trebalo da bude raspoređen predviđeni nastavni fomd, odnosno koliko će ukupno da traje korporativni tip edukacije, oni će se usaglasiti i o lokaciji njenog održavanja, odnosno o datumu početka i o terminima, u kojima će časovi da budu održani.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje