Kurs i obuka - Kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama

Prisustvo na društvenim mrežama bilo koje kompanije ili pojedinca, koji želi da predstavi svoje poslovanje je u današnje vreme naročito važno. Iz tog razloga naglašavamo da je stručna obuka i kurs - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama namenjena svakome, ko želi da poboljša prezentovanje svog posla na bilo kojoj društvenoj mreži. Osim osnovnog poznavanja rada na računaru i korišćenja različitih društvenih mreža, ne zahteva se nikakvo naročito znanje, odnosno predznanje od zainteresovanih.

Bitno je napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati kako za fizička lica, tako isto i za radnike preduzeća, a u kom slučaju će edukacija da bude organizovana u formi takozvane korporativne.

A kada je u pitanju korporativni tip edukacije, primenjuju se posebno fleksibilna pravila organizacije, koja uključuju mogućnost ispunjenja svih zahteva klijenta, odnosno nadležnog lica zainteresovane kompanije. Naime, radi se o tome da u tom slučaju vlasnik dotične firme, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik treba da izloži sve zahteve organizatoru, to jest nadležnom licu izabrane poslovnice pomenute obrazovne institucije. A ti zahtevi se odnose i na lokaciju održavanja nastave, uzevši u obzir da isključivo korporativni kurs i obuka - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama može biti organizovan i na nekoj drugoj lokaciji, odnosno u okviru samog preduzeća, čiji radnici treba da pohađaju predavanja u tom slučaju. Međutim, da bi taj zahtev bio ostvaren, obavezuje se svaki klijent da obezbedi propisane uslove za rad, o čemu će prethodno on i da bude detaljno informisan od strane nadležnih. Nakon što budu definisali na kojoj lokaciji će biti organizovan korporativni kurs, u obavezi su organizator i klijent, to jest ovlašćeni predstavnici i jedne i druge institucije da se dogovore i oko svih ostalih detalja koji se tiču sprovođenja nastave za zaposlene. Na prvom mestu se misli na preciziranje datuma početka edukacije, zatim na odluku o tome u kojim će terminima da budu organizovani časovi u tom slučaju i naravno na definisanje rasporeda predavanja. Činjenica da im je dozvoljeno da se dogovore i o dinamici, u skladu sa kojom će biti organizovani časovi, je vrlo važna, jer na taj način oni zajedno odlučuju i o trajanju nastave, koju treba određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji da pohađaju. Vrlo brzo posle toga će svi polaznici dobiti informacije o načinu organizacije časova, odnosno o tome na kom mestu će biti nastava održana.


Naravno da ova obrazovna institucija nudi mogućnost sprovođenja nastave i za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike. A njihova je obaveza da se prijave uz poštovanje svih aktuelnih pravila organizatora i naravno da pristupe upisu.

U principu svaki pojedinačni polaznik ima pravo izbora u vezi sa time kako želi prijavljivanje da izvrši. A na raspolaganju mu je mogućnost da to učini elektronski, odnosno da na zvaničnu mejl adresu pošalje podatke o sebi, s tim da ima opciju i da putem telefona kontaktira zaposlene u izabranoj poslovnici i da prijavu izvrši ličnim dolaskom u predstavništvo pomenute institucije, koje mu je najbliže. Naglašavamo da tom prilikom treba da navede svoje ime i prezime, kao i broj telefona, te obavezno datum rođenja.

Shodno pravilniku pomenute obrazovne institucije, u obavezi je svaki prijavljeni kandidat da upisu lično prisustvuje, kao i da svu potrebnu dokumentaciju tom prilikom dostavi. Podrazumeva se da će nadležni u izabranom predstavništvu pomenute institucije informisati svakog kandidata pojedinačno i o obavezama koje ima u vezi sa dokumentacijom, koja je neophodna za upis.

TESTOVI


Nakon što sve to bude učinio, polaznik je u obavezi i da se odluči između svih opcija koje nudi pomenuta obrazovna institucija, a vezano za način organizacije nastave.

Ističemo da specijalizovani seminar - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama može biti organizovan kako za grupu polaznika, tako isto i za samo jednu osobu i za njih dvoje u isto vreme, a podrazumeva se da se sva tri tipa edukacije mogu organizovati online i na klasičan način.

Posebno moramo naglasiti da se stroga pravila primenjuju prilikom organizacije nastave za grupu polaznika, jer tada odluku o načinu organizacije časova donosi isključivo ovlašćeno lice u okviru jedne od poslovnica, to jest koordinator za nastavu. Međutim, da bi uopšte grupni tip edukacije mogao da bude organizovan, neophodno je da grupa bude formirana, pošto je upravo to od strane organizatora navedeno kao zvaničan zahtev za početak. A da bi se to dogodilo, potrebno je da četiri osobe najmanje prijavu izvrše u tom predstavništvu, s tim da je predviđeno prisustvo od osmoro ljudi najviše prilikom održavanja nastave te vrste. Ističemo da sve do trenutka dok ne bude formirana grupa, ne postoji mogućnost da edukacija bude organizovana po tom principu. Svakako će sa tim detaljima i biti upoznat svaki kandidat kada bude vršio prijavljivanje, jer ne može unapred niko od njih da dobije informaciju o datumu početka grupne edukacije. Naročito je važno pomenuti i to da se zahtevi kandidata u vezi sa izmenom bilo čega od definisanog ne smeju prihvatiti kod nastave te vrste, što će takođe posebno biti istaknuto svakom pojedinačnom polazniku. U svakom slučaju će oni biti informisani o trajanju edukacije u grupi već prilikom prijavljivanja, budući da se o tome odlučuje na nivou celokupne institucije organizatora i da taj podatak važi za svako predstavništvo. A svakako vrlo brzo posle formiranja grupe je obavezan koordinator za nastavu da precizira datum početka edukacije, zatim termine održavanja časova i njihov raspored, to jest dinamiku sprovođenja. Biće naravno poštovana pravila pomenute institucije, pa će u skladu sa njima svaki kandidat i dobiti vrlo brzo obaveštenje o ovim detaljima.

Pojedinci kojima ne odgovaraju tako stroga pravila organizacije nastave treba da znaju da im se nudi mogućnost i da časove pohađaju kako samostalno, tako isto i u društvu još jedne osobe. S obzirom na to da se i individualna i poluindividualna obuka i kurs - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama organizuje na potpuno isti način, to podrazumeva da bi polaznik trebalo da se dogovori sa predstavnicima navedene obrazovne institucije o načinu organizacije časova. Jednostavno rečeno, ili jedan kandidat ili dvoje njih, a što sve zavisi od toga da li je u pitanju individualna ili poluindividualna edukacija, donose odluku zajedno sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu o tome na koji način će časovi biti organizovani. Pored toga što oni treba da definišu datum početka poluindividualne nastave ili individualne, u obavezi su da preciziraju i termine održavanja časova, odnosno njihov raspored. S obzirom na to da je pravilnikom institucije organizatora predviđeno i da se usaglašavaju oko dinamike sprovođenja predavanja, na taj način oni zajedno odlučuju i o trajanju konkretnog tipa obuke.

Naveli smo prethodno da se kako poluindividualna nastava, tako isto i grupna i individualna mogu organizovati ili u jednoj od poslovnica navedene institucije ili putem računara, što podrazumeva da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo između te dve opcije da se opredeli.

Obavezan je da bude prisutan u prostorijama odabranog predstavništva svako ko odluči da specijalizovani seminar - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama pohađa na klasičan način. Naravno da su u pitanju prostorije, koje su opremljene u skladu sa pravilima, a informaciju o tome u kojim će terminima biti obavezni da pohađaju predavanja će dobiti svi kandidati, nakon što se budu odlučili kako žele časove da prate.

Podrazumeva se da će koristiti sopstveni računar svi oni polaznici, koji odluče da predavanja pohađaju online. A podrazumeva se da taj kompjuter mora imati tačno definisane performanse, o čemu će svakako prijavljeni dobiti sve neophodne informacije na vreme. S obzirom na to da nastava u tom slučaju treba da bude organizovana preko računara, odnosno uz korišćenje specijalnog softvera, to znači da njega mora svaki pojedinačni polaznik blagovremeno da instalira na sopstveni računar. U tome će mu se svakako pomoć i smernice koje će dobiti prethodno od nadležnih, ali i činjenica da mu je na raspolaganju tim za pružanje tehničke podrške, a koji funkcioniše u okviru svake pojedinačne poslovnice pomenute obrazovne institucije. Sva pitanja koja bude imao ili eventualne nedoumice, kandidat može članovima IT sektora da uputi na propisan način.

Program stručne obuke - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama

Potrebno je na samom početku ove specijalizovane edukacije da svaki pojedinačni kandidat dobije ukratko informacije o tome zašto je važno prisustvo na društvenim mrežama brojnih kompanija i pojedinaca i kako se to uopšteno to odražava na poslovanje. Odmah nakon toga će specijalizovani kurs i obuka - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama ukratko predstaviti funkcionisanje najpre društvene mreže Instagram,a zatim i Facebook, te će se profesor ukratko osvrnuti i na postojanje drugih društvenih mreža, kao što su na primer LinkedIn, Twitter i Snapchat.

U skladu sa važećim programom je predviđeno da akcenat bude stavljen na predstavljanje svih alata, odnosno veština koje bi trebalo primeniti prilikom poboljšanja komunikacije sa klijentima na društvenoj mreži Instagram, kao i Facebook.

A podrazumeva se da ukoliko postoji zahtev za organizacijom korporativne nastave, te klijent smatra da je bolje usmeriti pažnju na neke druge društvene mreže, on to treba da izloži predavaču, kako bi on maksimalno korigovao te segmente nastavnog plana.

U suštini, predviđeno je da predavač ponudi svakom pojedinačnom polazniku mogućnost da kroz primere iz prakse uvidi samostalno šta se smatra kvalitetnom komunikacijom sa pratiocima naloga na društvenim mrežama, a šta ne. Naime, u tom smislu je predviđeno da stručna obuka i kurs - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama na prvom mestu ponudi polaznicima one primere iz prakse, na osnovu kojih može da se primeti kako zaista funkcioniše komunikacija sa pratiocima, a koja se može okarakterisati kao kvalitetna. A da bi zaista komuniciranje sa njima bilo na visokom nivou, osoba koja je zadužena za vođenje profila na društvenim mrežama mora prvo da bude elokventna, zatim mora poznavati i osnovna pravila online komunikacije. Upravo iz tog razloga je definisano nastavnim programom ove specijalizovane edukacije da profesor treba da objasni prisutnima o čemu posebno treba voditi računa prilikom komuniciranja online i zašto, na primer ne bi trebalo koristiti samo velika slova, te zbog čega je poželjno ubacivati različite emotikone i slične detalje. Tek kada sve to bude bilo prezentovano prisutnima, oni će moći i da uvide gde su eventualno do tog momenta grešili.

Da bi zaista polaznici u potpunosti shvatili zbog čega je važno da obraćaju pažnju na te detalje, profesor će im predstaviti i one primere iz prakse, na osnovu kojih se može zaključiti koje greške se prilikom online komunikacije, odnosno u interakciji sa pratiocima naloga na društvenim mrežama najčešće javljaju. Podrazumeva se da će predavač nakon što ukaže prisutnima na sve te greške i da im objasni kako bi trebalo da ih u budućnosti izbegnu, odnosno na koji način je potrebno da komuniciraju, kako bi se sve potencijalne greške svele na najmanju moguću meru.

Pošto sve bude teoretski predstavljeno i kroz primere, očekujete da svako ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama može samostalno da izvrši određene zadatke. U tom smislu je predviđeno da kandidat ima obavezu da reši neku kompleksnu situaciju do koje je došlo sa potencijalnim pratiocima na određenoj društvenoj mreži. Naravno da on tada treba da primeni i znanja, odnosno informacije koje su prethodno prezentovanje od strane profesora, a koje će to biti, zavisi da li ima zadatak da komunicira sa pratiocem na društvenoj mreži Facebook ili Twitter, te Instagram, odnosno bilo kojoj drugoj.

S obzirom na to da nije moguće predstaviti baš sve situacije, u kojima je potrebno reagovati na pravilan način, podrazumeva se da bi trebalo svaki pojedinačni polaznik i da pita predavača ukoliko želi neku situaciju da razjasni. A zapravo je ova edukacija specifična u tom smislu što se očekuje učešće svih prisutnih u toku diskusije o zadatim temama.

U toku završnog predavanja će biti sumirano sve ono, o čemu je bilo reči ranije, te će i detaljno profesor napomenuti kako bi trebalo da funkcioniše komunikacija sa pratiocima naloga na društvenim mrežama od momenta stupanja u interakciju sa njima, pa do završetka diskusije.

Samim tim što će biti ponuđen veliki broj adekvatnih primera tokom ove specijalizovane obuke, očekuje se da svaki kandidat stekne jasan uvid u to kako bi trebalo da komunicira i putem privatnih poruka i prilikom komentarisanja, a da bi zaista kvalitet komunikacije sa pratiocima i klijentima na bilo kojoj društvenoj mreži bio na visokom nivou.

Kada i gde će da bude sproveden specijalizovani kurs i obuka - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama?

Važno je da svako fizičko lice, koje odluči da pohađa ovu specijalizovanu edukaciju zna da se nekoliko opcija nalazi u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford. A to znači da će specijalizovani seminar - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama biti organizovan baš onako kako kandidatima bude odgovaralo, jer oni treba samostalno da izaberu da li će nastava pohađati onlajn ili u jednoj od poslovnica te obrazovne institucije, te takođe treba da odluče i da li će to učiniti kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu edukaciju. A sve te informacije će biti u obavezi da daju nadležnima kada budu vršili prijavljivanje i upisivanje u skladu sa pravilima.

Svakako moramo napomenuti i to da postoji mogućnost organizacije nastave i samo za zaposlene u preduzeću, jer na zahtev može biti organizovan takozvani korporativni kurs. A informacije o načinu organizacije nastave za radnike kompanija će polaznicima biti na raspolaganju nakon što ih budu definisali nadležno lice jedne od poslovnica institucije organizatora i vlasnici kompanije, odnosno njen zvanično ovlašćeni predstavnik, budući da je tako predviđeno pravilima. Posebno moramo napomenuti podatak da isključivo kada je u pitanju nastava za zaposlene, može doći do određenih promena i to primarno vezano za lokaciju na kojoj se časovi u tom slučaju da budu organizovani. Radi se o tome da pomenuta obrazovna institucija izlazi u susret zahtevima klijenta u tom slučaju, te omogućuje organizaciju časova i u okviru radnog mesta svih polaznika. Svakako da moraju biti ispoštovan i osnovni zahtevi tom prilikom, a koji se na prvom mestu tiču odabranog prostora. Naime, taj prostor mora da sadrži sve što je neophodno, a podrazumeva se da će direktor zainteresovanog preduzeća prethodno dobiti sve potrebne informacije od organizatora u vezi sa time. Pošto budu odlučili na kom mestu će biti organizovana nastava za određeni broj zaposlenih te kompanije, njihova je obaveza i da se precizno dogovore o svim ostalim detaljima. Prvenstveno mislimo na dogovor o datumu početka nastave, a zatim i na definisanje termina održavanja časova za zaposlene i njihovog rasporeda. Uzevši u obzir da oni preciziraju i dinamiku koja će biti poštovana prilikom organizacije časova u tom slučaju, automatski se usaglašavaju i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje korporativna obuka i kurs - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama. Naravno da će naknadno sve te informacije biti na propisani način iznete zaposlenima u tom preduzeću, koji bi trebalo časove da pohađaju.

Od pojedinačnih polaznika, to jest od fizičkih lica koja odluče da pohađaju ovu edukaciju se zahteva, kao što je već pomenuto da prilikom zvaničnog upisivanja navedu kako im najviše odgovara nastavu da pohađaju. A posle toga će oni dobiti sve neophodne informacije o načinu na koji će časovi biti organizovani u tom slučaju.

Ističemo da je na raspolaganju fizičkim licima mogućnost da predavanja pohađaju kroz grupnu, zatim poluindividualnu i individualnu nastavu, a što može učiniti direktno u poslovnicama pomenute institucije i putem računara. Upravo između tih opcija je neophodno da se svako fizičko lice odluči i da navede nadležnima kako želi nastavu da pohađa, posle čega će mu biti date sve neophodne informacije o načinu sprovođenja časova u konkretnom slučaju.

Bitno je da koristi sopstveni računar ako želi da nastavu pohađa online, a takođe se podrazumeva da taj uređaj mora imati propisane karakteristike, a sa čime će svakako kandidati da budu blagovremeno upoznati. Zahteva se da svako od njih na izabrani kompjuter instalira predviđeni softver, a uz maksimalno poštovanje pravilnika institucije organizatora. U svakom slučaju će precizno biti obavešten svaki pojedinačni kandidat o tome kako bi trebalo da instalira konkretni program, te se podrazumeva da će dobiti svu neophodnu pomoć stručnjaka, koji su angažovani u IT sektoru bilo koje poslovnice. Moramo naglasiti da sam proces instalacije softvera ne može da se okarakterisi kao zahtevan, ali za svaki slučaj polaznicima su na raspolaganju članovi IT odeljenja. Pored toga što ih mogu kontaktirati ukoliko naiđu na bilo kakvu poteškoću dok pokušavaju da instaliraju konkretni program, upravo njima se mogu obratiti i u slučaju da imaju bilo kakvu nejasnoću vezano za način na koji se sprovodi online kurs i obuka - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama. Trebalo bi da sa puno pažnje kandidati odaberu prostor u kome žele da borave dok pohađaju predavanja online, jer je vrlo važno da u njemu postoji i stabilna internet konekcija.

Naravno da se svaki prijavljeni kandidat može opredeliti i za drugu varijantu, a koja podrazumeva organizaciju nastave prema klasičnom principu. U tom slučaju će on dolaziti u prostorije izabrane poslovnice institucije organizatora, kako bi u tačno određenim terminima mogao predavanja da pohađa.

Bez obzira koji tip edukacije odluči da prati, odnosno na kojoj lokaciji želi da boravi dok traju predavanja, svaki kandidat ima obavezu da izabere i da li će predavanja pohađati samostalno, u grupi ili će to učiniti u okviru takozvane poluindividualne nastave, uzevši u obzir da su sve te opcije fizičkim licima na raspolaganju.

Očekuje se strpljenje od svakog kandidata koji odluči da nastavu pohađa u formi grupne, jer se zahteva ostvarenje osnovnog zahteva pre nego što nastava na taj način bude organizovana. Jednostavno govoreći, grupa od najmanje četiri člana u okviru određenog predstavništva prvo mora biti oformljena, da bi se stekao uslov za organizaciju edukacije po tom principu. Podrazumeva se da će svaki kandidat o tome prilikom prijavljivanja da bude informisan, kako ne bi bio zbunjen što mora da pričeka određeni vremenski period. Svakako napominjemo da najviše osmoro ljudi tada može prisustvovati predavanjima, budući da taj način pomenuta obrazovna institucija uspeva da očuva trajno kvalitet edukacije. Važno je da svi zainteresovani budu upoznati sa činjenicom da će u trenutku prijavljivanja saznati koliko bi ukupno trebalo da traje grupni kurs i obuka - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama, ali će kasnije dobiti sve ostale informacije. U principu te informacije uključuju datum početka nastave, kao i termina održavanja časova i njihov raspored, a što će nakon formiranja grupe da definiše ovlašćeni koordinator za nastavu u poslovnici, u kojoj je dovoljan broj kandidata prijavu izvršio.

Sasvim se drugačija pravila primenjuju kada je u pitanju individualni seminar ili poluindividualni tip nastave. Uopšteno govoreći, pravila su potpuno ista, s tim da se razlikuje broj osoba koje predavanja pohađaju, jer jedno lice prati individualnu, a dvoje njih poluindividualnu obuku. Njima je dozvoljeno u tom slučaju da se usaglase sa nadležnim predstavnicima institucije organizatora, a na prvom mestu se misli na koordinatora za nastavu i profesora, koji bi trebalo da vodi poluindividualni kurs ili individualni, oko načina organizacije časova. Predviđeno je da oni preciziraju ne samo datum početka, nego i termine u kojima će časovi u konkretnom slučaju biti organizovani. A uz sve to se moraju dogovoriti i oko dinamike prema kojoj će biti nastavni fond sproveden, a što će dovesti do toga da zajedno dogovaraju koliko bi ukupno trebalo da traje i nastava u paru i ona, kojoj će prisustvovati samo jedno lice.

Koliko je definisano da će trajati stručni seminar - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama?

Jedino kada kandidat odluči da pohađa nastavu u formi grupne može prethodno da dobije informaciju o tome koliko će ukupno specijalizovana obuka i kurs - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama da traje.

Zapravo je definisano pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da nastava u tom slučaju treba ukupno u kontinuitetu da traje 3 sedmice. Upravo taj podatak će svaki kandidat da dobije već u trenutku zvaničnog upisa, ali je predviđeno da naknadno svako od prijavljenih sazna i kog datuma će početi nastava i u kojim će terminima časovi da budu organizovani i na koji način će biti raspoređeni.

Da ne bi bilo zabune, napominjemo da se 10 časova nalazi u nastavnom programu, koji se poštuje prilikom organizacije ovog seminara. A s obzirom na to da od četvoro do osmoro ljudi treba da pohađa predavanja kada je u pitanju grupni tip edukacije, to se posle formiranja grupe od minimalnog broja članova od strane koordinatora za nastavu definiše kog datuma bi trebalo je drugačija da počne i svi ostali detalji, a o čemu će svako od njih naknadno da bude informisan.

Inače ova obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanim pojedincima da nastavu pohađaju i u formi poluindividualne, ali i potpuno samostalno, jer je u ponudi i takozvana individualna. U principu se u oba slučaja pošto je u potpuno ista pravila, a ona se bitno razlikuju u odnosu na grupni tip edukacije. Zato i nije moguće ranije navesti koliko će ukupno da traje individualna ili poluindividualna nastava, jer o tome odluku treba da donese nadležno lice konkretne poslovnice, koje će se zajedno sa profesorom i sa jednim ili dva kandidata o svemu tome dogovore. Preciznije rečeno, oni će se usaglasiti oko rasporeda predavanja, to jest definisanje u skladu sa kakvom dinamikom bi tačno određeni nastavni fond u tom slučaju trebalo da bude raspoređen.

Kada ovaj tip edukacije treba da pohađaju samo radnici neke kompanije, biće organizovana korporativna obuka i kurs - kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama. U tom slučaju važe prilično fleksibilna pravila, skoro potpuno istovetna onima koja se primenjuju prilikom organizacije nastave u paru ili individualne za fizička lica. Naime, nadležno lice dotične kompanije bi trebalo da zajedno sa predstavnikom institucije organizatora precizira ne samo raspored predavanja, nego i sve ostale detalje, poput datuma početka, lokacije održavanja obuke i termina. Budući da će se oni usaglasiti i oko dinamike, prema kojoj će biti definisani broj časova organizovan. Na taj način će precizirati i koliko bi trebalo korporativni tip kursa da traje ukupno. A zatim će obavestiti sve polaznike o ovim detaljima u skladu sa pravilima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da unapredite kvalitet komunikacije sa klijentima na društvenim mrežama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje